Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gubin
Szczegóły
Zakres obowiązków
1/ praca socjalna;
2/ dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3/ udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4/ pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5/ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8/ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
a. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończenie studiów na kierunku praca socjalna,
- ukończenie studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KSIĘGOWY/A
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Gubin
Szczegóły
Zakres obowiązków
dekretowanie dowodów księgowych, wystawianie obciążajacych not księgowych, sporządzanie przelewów ksiegowych, sporzadzanie listy wypłat,
sporządzanie deklaracji ZUS świadczeniobiorców w systemie Płatnik,
Wymagania
Zawody:
Księgowy (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, ekonomiczne
średnie zawodowe, ekonomiczne
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
66-620 Gubin
Gdańska 17

Pracodawcy z miasta Gubin