Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Oferty pracy ŻAK PRZEMYSŁAW REMDOM P.P.U.H

PŁYTKARZ

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Budowlaniec umowa o pracę pełny etat
wykończenie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, praca na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej
Sosnowiec
20-08-2020

PRACOWNIK BUDOWLANY

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Budowlaniec umowa o pracę pełny etat
prace budowlane na budowach, praca na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej
Sosnowiec
20-08-2020

MURARZ

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Murarz umowa o pracę pełny etat
wznoszenie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, praca na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej
Sosnowiec
20-08-2020

OPERATOR KOPARKI

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Operator koparki umowa o pracę pełny etat
praca koparką na budowach firmy, praca na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej
Sosnowiec
20-08-2020

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Administrator nieruchomości umowa o pracę pełny etat
administratowanie powierzonymi nieruchomościami, praca na terenie Sosnowca
od 3400 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
06-08-2020
od 3400 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK BUDOWY

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Budowlaniec umowa o pracę pełny etat
sporządzanie dokumentacji budowlanej, nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, praca na terenie Sosnowca
od 5500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
06-08-2020
od 5500 zł
UoP brutto/mies.

KOSZTORYSANT

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Kosztorysant umowa o pracę pełny etat
tworzenie kosztorysów budowlanych, praca na terenie Sosnowca
od 4130 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
06-08-2020
od 4130 zł
UoP brutto/mies.

INŻYNIER BUDOWY

ŻAK PRZEMYSŁAW "REMDOM" P.P.U.H
Inżynier umowa o pracę pełny etat
przygotowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną, praca na terenie Sosnowca
od 5500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
06-08-2020
od 5500 zł
UoP brutto/mies.

Adres

ul. Władysława Sikorskiego 49
42-520 Dąbrowa Górnicza
województwo śląskie
powiat Dąbrowa Górnicza
gmina Dąbrowa Górnicza

Adres do doręczeń

ul. Władysława Sikorskiego 49
42-520 Dąbrowa Górnicza
województwo śląskie
powiat Dąbrowa Górnicza
gmina Dąbrowa Górnicza

Dodatkowe informacje

NIP: 6292099898
REGON: 273470004

Profil działalności:

 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 05-05-1997
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Dąbrowa Górnicza