Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Asystent Pruszcz Gdański, Pracownik socjalny Pruszcz Gdański, Psycholog Pruszcz Gdański, Pracownik biurowy Pruszcz Gdański, Terapeuta Pruszcz Gdański.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa, medycyna / farmacja / zdrowie, sektor publiczny / służby mundurowe, księgowość / ekonomia, prawo i administracja państwowa.

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Praca alert - powiadomienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy
 • Terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • część etatu
  Dodana
 • Pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

 • Sprzątaczka

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: niezbędne: wykształcenie podstawowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, obywatelstwo polskie. dodatkowe: predyspozycje osobowościowe: sumienność, obowiązkowość, dokładność, dobra organizacja pracy.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji świadczeń pomocy społecznej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie lub wyższe, staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lata, a przy wyższym 2 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. dodatkowe: znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, umiejętność redagowania pism urzędowych oraz umiejętność przygotowywania projektów decyzji, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań, nieposzlakowana opinia, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, obywatelstwo polskie. dodatkowe: predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność zarządzania czasem obowiązkowość.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Instruktor terapii zajęciowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: a) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe: dyplom w zawodzie; wykształcenie średnie rozumiane jako wykształcenie średnie lub średnie branżowe o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wymaganym stanowisku, b) nieposzlakowana opinia, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, e) obywatelstwo polskie. dodatkowe: a) ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, b) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, d) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Uprawnienia: obsługa komputera
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej), znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, w tym: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny), umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wymagania dodatkowe: doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 późn.zm), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. dodatkowe: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji finansowo-budżetowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie średnie lub wyższe; znajomość ustaw dotyczących: finansów publicznych, rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; znajomość rozporządzeń: w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lat, a przy wyższym 2 lata; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; dodatkowe: doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej; umiejętność obsługi komputera; predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów; gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Diagnozowanie środowiska. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej w wyznaczonym rejonie działania. Opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach życiowych. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji do podjęcia decyzji administracyjnych w sprawach udzielenia pomocy - świadczeń z pomocy społecznej. Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej. Wspieranie rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje inspirowanie działań samopomocowych w środowisku. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych w zakresie udzielania kompleksowej pomocy osobie zwracającej się o wsparcie. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i organizowania patologii, skutków negatywnych zjawisk społecznych i łagodzenia skutków ubóstwa. Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych. Pisanie programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych. Godziny pracy: poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7.30-15.30, inne godziny w zależności od potrzeb, na polecenie przełożonego. Praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański, w środowisku zamieszkania klientów MOPS, zgodnie z rejonizacją.

   Wymagania

   • Uprawnienia: obsługa komputera
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej), znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, w tym: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny), umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. dodatkowe: doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
   z pracownikiem socjalnym,
   b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
   planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
   d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
   prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
   k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
   l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
   i rodzin,
   m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
   i rodziny,
   s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy
   z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub
   innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

   Wymagania

   • Inne wymagania: 1. niezbędne: wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 późn.zm), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. 2. dodatkowe: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Instruktor terapii zajęciowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim ukierunkowana na usprawnienie fizyczne i psychiczne,
   b) organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej w celu zapobiegania ograniczeniu aktywności towarzyszącej chorobie, niepełnosprawności,
   c) przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym,
   d) rozwój umiejętności, zdolności, zainteresowań poprzez stosowanie różnych metod terapii.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: a) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe: dyplom w zawodzie; wykształcenie średnie rozumiane jako wykształcenie średnie lub średnie branżowe o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wymaganym stanowisku, b) nieposzlakowana opinia, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, e) obywatelstwo polskie. dodatkowe: a) ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, b) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, d) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji świadczeń pomocy społecznej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych
   świadczeń,
   b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
   c) wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST,
   d) redagowanie projektów pism,
   e) sporządzanie sprawozdań,
   f) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych
   świadczeń,
   g) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń, sporządzanie list wypłat,
   h) udział w realizacji wypłat świadczeń i przyjmowania wpłat w kasie Ośrodka,
   i) zamawianie i wydawanie artykułów biurowych,
   j) rozliczanie kart pracy opiekunek środowiskowych,
   k) weryfikacja faktur wpływających ze szkół dotyczących realizacji pomocy w formie obiadów,
   l) prowadzenie księgi korespondencji (wpływającej i wychodzącej),
   m) wysyłanie korespondencji (Poczta Polska); dostarczanie korespondencji,
   n) wysyłanie pism (skan, fax, e-mail),
   o) odbieranie i przekierowywanie rozmów telefonicznych,
   p) archiwizacja dokumentów SŚPS.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne:obywatelstwo polskie; wykształcenie średnie lub wyższe; staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lata, a przy wyższym 2 lata; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; dodatkowe: znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, umiejętność redagowania pism urzędowych oraz umiejętność przygotowywania projektów decyzji, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji finansowo-budżetowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) obsługa programów księgowych,
   b) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych i rocznych,
   c) wystawianie przelewów dotyczących zapłat, przestrzeganie terminów zapłat,
   d) przyjmowanie i kontrola dokumentów księgowych,
   e) księgowanie dokumentów na kontach syntetycznych,
   f) sporządzanie obrotów i sald kont syntetycznych,
   g) księgowanie dokumentów na kontach analitycznych,
   h) sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych, księgowanie dokumentów na kontach wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej,
   i) księgowanie dokumentów na kontach przychodów według podziałek klasyfikacji budżetowej,
   j) dekretacja dokumentów księgowych, sporządzanie zestawień, nadanie numerów księgowych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie;wykształcenie średnie lub wyższe; znajomość ustaw dotyczących: finansów publicznych, rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; znajomość rozporządzeń: w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lat, a przy wyższym 2 lata; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; dodatkowe: doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej; umiejętność obsługi komputera; predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów; gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
   b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
   d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
   k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
   l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
   m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
   s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   zadaniowy system pracy,
   praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański (praca w środowisku zamieszkania klientów MOPS) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
   praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.

   Wymagania

   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: obywatelstwo polskie, wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 późn.zm), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. DODATKOWE: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
   b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
   d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
   k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
   l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
   m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
   s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   zadaniowy system pracy,
   praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański (praca w środowisku zamieszkania klientów MOPS) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
   praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.

   Wymagania

   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: obywatelstwo polskie, wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 późn.zm), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. DODATKOWE: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Instruktor terapii zajęciowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim ukierunkowana na usprawnienie fizyczne i psychiczne,
   b) organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej w celu zapobiegania ograniczeniu aktywności towarzyszącej chorobie, niepełnosprawności,
   c) przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym,
   d) rozwój umiejętności, zdolności, zainteresowań poprzez stosowanie różnych metod terapii.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: a) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe: dyplom w zawodzie; wykształcenie średnie rozumiane jako wykształcenie średnie lub średnie branżowe o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wymaganym stanowisku, b) nieposzlakowana opinia, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, e) obywatelstwo polskie. dodatkowe: a) ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, b) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, d) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekun

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) sprawowanie opieki nad podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu; wspieranie uczestnictwa podopiecznych w organizowanych zajęciach: terapeutycznych, kulturowych, rekreacyjnych, twórczych,
   b) pomoc w czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
   c) aktywizowanie podopiecznych do aktywnego spędzenia czasu wolnego - organizowanie środowiska i otoczenia,
   d) kontaktowanie się z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznych DDP,
   e) pomoc w załatwianiu podopiecznym spraw urzędowych,
   f) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: niezbędne: a) wykształcenie podstawowe lub średnie, b) staż pracy minimum 1 rok, c) nieposzlakowana opinia, d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, f) obywatelstwo polskie. dodatkowe: a) ukończenie specjalistycznych kursów lub szkoleń, b) doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna, c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, d) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji świadczeń rodzinnych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do
   ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, dodatku osłonowego, mieszkaniowego i innych, dotyczących merytorycznie SŚR,
   b) wprowadzanie danych do programu komputerowego,
   c) prowadzenie rejestrów (decyzji, zasiłków, świadczeniobiorców),
   d) przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy
   ewentualnych braków dokumentacyjnych,
   e) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznania prawa do ww. świadczeń,
   f) przygotowywanie projektów decyzji przyznających prawo do ww. świadczeń lub o odmowie ich przyznania zgodnie z wymogami ustaw,
   g) sporządzanie sprawozdań,
   h) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych jw. świadczeń,
   i) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń, sporządzanie list wypłat.
   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   a) zatrudnienie - umowa o pracę od dnia 1 sierpnia 2022 r.,
   b) godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 ,
   c) praca wykonywana jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
   d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, większość czynności jest
   wykonywana w pozycji siedzącej,
   e) praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie lub wyższe, staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lat, a przy wyższym 2 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. dodatkowe: doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym związanym z obsługą klienta, znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatku osłonowym, ustawa o dodatkach mieszkaniowym, umiejętność redagowania pism urzędowych oraz umiejętność przygotowywania projektów decyzji, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
   b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
   d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
   k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
   l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
   m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
   s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   zadaniowy system pracy,
   praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański (praca w środowisku zamieszkania klientów MOPS) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
   praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.

   Wymagania

   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: obywatelstwo polskie, wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 późn.zm), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. DODATKOWE: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji świadczeń rodzinnych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do
   ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, dodatku osłonowego, mieszkaniowego i innych, dotyczących merytorycznie SŚR,
   b) wprowadzanie danych do programu komputerowego,
   c) prowadzenie rejestrów (decyzji, zasiłków, świadczeniobiorców),
   d) przygotowywanie pism do wnioskodawców o uzupełnienie stwierdzonych w toku analizy
   ewentualnych braków dokumentacyjnych,
   e) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznania prawa do ww. świadczeń,
   f) przygotowywanie projektów decyzji przyznających prawo do ww. świadczeń lub o odmowie ich przyznania zgodnie z wymogami ustaw,
   g) sporządzanie sprawozdań,
   h) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych jw. świadczeń,
   i) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń, sporządzanie list wypłat.

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   a) zatrudnienie - umowa o pracę od dnia 1 sierpnia 2022 r.,
   b) godziny pracy: poniedziałek 800 - 1600, wtorek - piątek 730 - 1530 ,
   c) praca wykonywana jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
   d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, większość czynności jest
   wykonywana w pozycji siedzącej,
   e) praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie lub wyższe, staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lat, a przy wyższym 2 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. dodatkowe: doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym związanym z obsługą klienta, znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatku osłonowym, ustawa o dodatkach mieszkaniowym, umiejętność redagowania pism urzędowych oraz umiejętność przygotowywania projektów decyzji, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
   b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
   d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
   k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
   l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
   m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
   s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   zadaniowy system pracy,
   praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański (praca w środowisku zamieszkania klientów MOPS) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
   praca przy komputerze; obsługa sprzętu biurowego.

   Wymagania

   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: obywatelstwo polskie, wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 późn.zm), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. DODATKOWE: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka