Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Prawnik Bydgoszcz, Pracownik biurowy Bydgoszcz, Sekretarz Bydgoszcz.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa, administracja biurowa / praca biurowa.

Oferty pracy Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Praca alert - powiadomienia

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

 • Asystent prokuratora

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Art. 176. [ na stanowisku asystenta prokuratora] - Prawo o prokuraturze § 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; 4) ukończył 24 lata.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Konkurs sygnaturze 3006-4.1111.3.2023 na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ składa się z trzech etapów (terminy kolejnych etapów konkursu na stanowisko asystenta prokuratora zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w terminie późniejszym odrębnym ogłoszeniem): etapu pierwszego (bez udziału kandydatów), polegającego na wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; etapu drugiego, polegającego na rozwiązaniu testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego; etapu trzeciego, w postaci rozmowy kwalifikacyjnej. Wyniki pierwszego etapu konkursu, tj. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu oraz lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. link do oferty:
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora (nr 0555)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora (nr 0557)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stażysta w archiwum prokuratury okręgowej w bydgoszczy (nr 0490)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy - praca w archiwum Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy - w wymiarze 1 etatu.

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
   1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
   2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
   - wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
   - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
   - prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
   - zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.
   3. Sporządzanie sprawozdań.
   4. Wykonywanie czynności w archiwum polegających na:
   - przyjmowaniu dokumentacji z poszczególnych Wydziałów i jednostek podległych,
   - przechowywanie, zabezpieczenie przyjętej dokumentacji, udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
   - prowadzenie spisów jednolitego rzeczowego wykazu akt spraw,
   - przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego,
   - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych. 2. Nieposzlakowana opinia. 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny. 6. Mile widziany ukończony kurs archiwalny, lub studia z zakresu archiwistyki lub o zbliżonym profilu. 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office). 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie). 9. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 10. Umiejętności interpersonalne. dodatkowe: 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność. 2. Komunikatywność. 3. Umiejętność pracy w zespole. 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 5. Umiejętność organizacji pracy. 6. Odporność na stres. 7. Zdolności analityczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty - zgodnie z Rozporządzeniem
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora (nr 0190)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2022 poz. 1247) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U.2016 poz. 1838) ogłasza konkurs o sygnaturze 3006-4.1111.3.2023 na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stażysta w 7 wydziale budżetowo-administracyjnym prokuratury okręgowej w bydgoszczy (nr 0219)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko w 7 Wydziale Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w wymiarze 1 etatu.

   Miejsce pracy - Bydgoszcz.

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
   1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
   2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
   a) wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych; umiejętność wykorzystania innych informatycznych narzędzi w codziennej pracy, takie jak: Outlok, aplikacje ewidencyjne, księgowe,
   b) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
   c) prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
   d) zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.
   3. Sporządzanie sprawozdań.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE - EXCEL, WORD
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych. 2. Nieposzlakowana opinia. 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania, finansów, rachunkowości, dowolne studia inżynierskie lub licencjackie. 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office). Umiejętność wykorzystania MS EXCEL i MS WORD do zadań ewidencyjnych i analitycznych oraz do sprawozdawczości i korespondencji. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie). 8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 9. Umiejętności interpersonalne. dodatkowe: 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, pracowitość, obowiązkowość, kreatywność, umiejętność sprawnego i dokładnego liczenia. 2. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 3. Umiejętność prowadzenia korespondencji i rozmów opartych na negocjacjach oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 5. Umiejętność organizacji pracy. 6. Odporność na stres. 7. Zdolności analityczne. 8. Chęć dalszego kształcenia.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty - zgodnie z Rozporządzeniem
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Nabór w drodze konkursu: 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy oraz 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy.
   Zgłoszenie kandydata o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:
   1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ;
   2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
   3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
   4. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze);
   5. oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
   6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
   7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
   8. informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
   Dodatkowe dokumenty:
   Kandydat dołącza klauzule i oświadczenia zamieszczone na stronie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakładce Praca:
   1. Klauzulę informacyjną nabór na stanowiska ( załącznik nr 4),
   2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 10),
   3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dalsza rekrutacja (załącznik nr 11),
   4. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopię świadectw pracy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.
   link do oferty:

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Art. 176. [ na stanowisku asystenta prokuratora] - Prawo o prokuraturze § 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; 4) ukończył 24 lata.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Konkurs sygnaturze 3006-4.1111.3.2023 na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejon
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora (nr 0099)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2022 poz. 1247) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U.2016 poz. 1838) ogłasza konkurs o sygnaturze 3006-4.1111.3.2023 na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz - Północ w Bydgoszczy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stażysta w prokuraturze rejonowej bydgoszcz-południe w bydgoszczy (nr 3973)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
   Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:

   - wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,

   - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,

   - prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,

   - zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,

   Sporządzanie sprawozdań.
   _________________

   Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: niezbędne: Pełna zdolność do czynności prawnych, Nieposzlakowana opinia, Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, Wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny, Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie). Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. Umiejętności interpersonalne. dodatkowe: Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, Komunikatywność, Umiejętność pracy w zespole, Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, Umiejętność organizacji pracy, Odporność na stres, Zdolności analityczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sekretarka/sekretarz w prokuraturze rejonowej bydgoszcz-południe i prokuraturze rejonowej bydgoszcz-

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarki/sekretarza:
   1. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki.
   2. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów.
   3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości.
   4. Sporządzanie kserokopii dokumentów.
   5. Prowadzenie bieżącej korespondencji.
   6. Sporządzanie projektów pism.
   7. Umiejętność szybkiego i sprawnego maszynopisania.
   8. Zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich rejestrowanie, ewidencjonowanie i ekspediowanie.

   umowa na zastępstwo

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych. 2. Nieposzlakowana opinia. 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie co najmniej średnie. 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office). 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze 8 godzin dziennie). 8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 9. Umiejętności interpersonalne. dodatkowe: 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność. 2. Komunikatywność. 3. Umiejętność pracy w zespole. 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 5. Umiejętność organizacji pracy. 6. Odporność na stres. 7. Zdolności analityczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 150 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarki/sekretarza zgodnie z Roz
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sekretarka/sekretarz

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Szubin
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   ogłoszenie o naborze na wskazane stanowisko sygnatura 3006-4.1112.3.2022 - bliższe informacje na temat zakresu zadań, wymagań i dokumentów oraz trybu złożenia aplikacji na stronie lub pod nr tel. 52-32 33 161 (162)

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: obsługa programów użytkowych pakietu Microsoft Office

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 150 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sekretarka/sekretarz w prokuraturze rejonowej bydgoszcz - północ (nr 1638)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarki/sekretarza:
   1. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki.
   2. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów.
   3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości.
   4. Sporządzanie kserokopii dokumentów.
   5. Prowadzenie bieżącej korespondencji.
   6. Sporządzanie projektów pism.
   7. Umiejętność szybkiego i sprawnego maszynopisania.
   8. Zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich rejestrowanie, ewidencjonowanie i ekspediowanie.

   Miejsce pracy:
   Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy.

   wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

   Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarki/sekretarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.) w wysokości 2518,00 zł brutto.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych. 2. Nieposzlakowana opinia. 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie co najmniej średnie. 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office). 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze 6 godzin dziennie). 8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 9. Umiejętności interpersonalne. dodatkowe: 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność. 2. Komunikatywność. 3. Umiejętność pracy w zespole. 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 5. Umiejętność organizacji pracy. 6. Odporność na stres. 7. Zdolności analityczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 518 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora (nr 1287)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2021 poz.66 ze zm.)oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U.2016 poz.1838 )
   ogłasza
   konkurs o sygnaturze 3006-4.1111. 4.2022 na 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Nabór w drodze konkursu: 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy,
   Zgłoszenie kandydata o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:
   1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ;
   2.życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
   3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
   4.oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze);
   5.oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
   6.aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
   7.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
   8.informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
   Dodatkowe dokumenty:
   Kandydat dołącza klauzule i oświadczenia zamieszczone na stronie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakładce Praca:
   1.Klauzulę informacyjną nabór na stanowiska ( załącznik nr 4),
   2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 10),
   3.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dalsza rekrutacja (załącznik nr 11),
   4.Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopię świadectw pracy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.
   link do oferty:

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Art. 176. [ na stanowisku asystenta prokuratora] § 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 2)jest nieskazitelnego charakteru; 3)ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; 4)ukończył 24 lata.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Konkurs składa się z trzech etapów: etapu pierwszego (bez udziału kandydatów), polegającego na wstęp
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stażysta w prokuraturze rejonowej bydgoszcz-południe w bydgoszczy (nr 0520)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy w wymiarze 1 etatu.

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
   1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
   2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
   - wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
   - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
   - prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
   - zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.
   3. Sporządzanie sprawozdań.

   Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: Obsługa komputera
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. pełna zdolność do czynności prawnych, 2. nieposzlakowana opinia, 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny, 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętnośćposługiwania się komputerem (znajomość MS Office), 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie), 8. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie, 9. umiejętności interpersonalne. dodatkowe: 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, 2. komunikatywność, 3. umiejętność pracy w zespole, 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, 5. umiejętność organizacji pracy, 6. odporność na stres, 7. zdolności analityczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora (3006-4.1111. 1 .2022) (nr 0206)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   asystent prokuratora,
   konkurs o sygnaturze 3006-4.1111. 1 .2022 na 3 wolne stanowiska asystenta prokuratora, w tym:
   - 2 wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy,
   - 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Dziale ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty zgodnie z Rozporządzeniem Mi
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Nabór w drodze konkursu: 2 wolne stanowiska w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy, 1 wolne stanowisko w Dziale ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy.
   Zgłoszenie kandydata o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:
   1.wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ;
   2.życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
   3.oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
   4.oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze);
   5.oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
   6.aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
   7.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
   8.informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
   Dodatkowe dokumenty:
   Kandydat dołącza klauzule i oświadczenia zamieszczone na stronie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakładce Praca:
   1.Klauzulę informacyjną nabór na stanowiska ( załącznik nr 4),
   2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 10),
   3.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dalsza rekrutacja (załącznik nr 11),
   4.Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopię świadectw pracy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.
   link do oferty:

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Art. 176. [ na stanowisku asystenta prokuratora] § 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto: 1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 2)jest nieskazitelnego charakteru; 3)ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; 4)ukończył 24 lata.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Konkurs składa się z trzech etapów: etapu pierwszego (bez udziału kandydatów), polegającego na wstęp
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent prokuratora (nr 0290)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   2 wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy,
   - 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Dziale ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stażysta w prokuraturze rejonowej bydgoszcz-południe w bydgoszczy (nr 2081)

  Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2 800 PLN / mies.
  • Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań:
   1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
   2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
   - wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych i pomocnicznych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
   - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
   - prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
   - zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.
   3. Sporządzanie sprawozdań.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: Obsługa komputera
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. pełna zdolność do czynności prawnych, 2. nieposzlakowana opinia, 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny, 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętnośćposługiwania się komputerem (znajomość MS Office), 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie), 8. umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie, 9. umiejętności interpersonalne. dodatkowe: 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność. 2. komunikatywność, 3. umiejętność pracy w zespole, 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, 5. umiejętność organizacji pracy, 6. odporność na stres, 7. zdolności analityczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka