Czy to Twoja firma?

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy praca

Bydgoszcz

W sercu Bydgoszczy, przy ulicy Jagiellońskiej, znajduje się instytucja, która jest nie tylko sercem administracji publicznej w regionie, ale także miejscem, gdzie każdy mieszkaniec może liczyć na wsparcie i profesjonalną obsługę. Jesteśmy Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, instytucją, która z dumą służy mieszkańcom naszego województwa.


Nasza działalność obejmuje szeroki wachlarz usług, które realizujemy z myślą o potrzebach i wygodzie obywateli. Zajmujemy się nie tylko sprawami paszportowymi i obsługą klienta, ale także organizacją pracy Urzędu, co gwarantuje sprawną i efektywną komunikację między różnymi departamentami. Nasze szkolenia i system zarządzania jakością i kontrolą są przykładem naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie i podnoszenie standardów obsługi.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy każdy może znaleźć pomoc i wsparcie. Organizujemy spotkania Wojewody z mieszkańcami, co pozwala na bezpośredni dialog i lepsze rozumienie lokalnych potrzeb. Prowadzimy Kancelarię Ogólną i Punkt Obsługi Klienta, gdzie nasi pracownicy zawsze służą pomocą i profesjonalną radą. Udostępniamy również treści aktów prawnych i prowadzimy archiwum zakładowe, co zapewnia transparentność i dostęp do ważnych informacji.

Dbamy o rozwój naszych pracowników, oferując praktyki i staże, które są szansą na zdobycie cennego doświadczenia i rozwój zawodowy. Nasz Urząd to także miejsce, gdzie kwestie kadrowe są traktowane z najwyższą starannością, a świadczenie usług transportowych odbywa się na najwyższym poziomie.

Jesteśmy instytucją, która stoi na straży interesów obywateli i codziennie pracujemy na to, aby nasze usługi były synonimem niezawodności i zaufania. Nasze działania są podyktowane potrzebami mieszkańców Kujaw i Pomorza, a nasza praca jest naszą pasją. Zapraszamy do kontaktu i korzystania z usług Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – jesteśmy tutaj dla Was.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa medycyna / farmacja / zdrowie księgowość / ekonomia budownictwo / architektura / geodezja prawo i administracja państwowa

Oferty pracy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Praca alert - powiadomienia

Praca Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bydgoszcz
 2. Warszawa
 3. Łódź
 4. Toruń
 5. Wrocław
 6. Poznań
 7. Bielsko-Biała
 8. Inowroclaw
 9. Gdańsk
 10. Gorzów Wielkopolski

Data aktualizacji: 01.05.2024

Praca Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - oferty archiwalne

 • Inspektor wojewódzki w wydziale finansów i budżetu (nr 0285)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi księgi rachunkowe dysponenta głównego (ewidencja syntetyczna i analityczna w zakresie budżetu zadaniowego) w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o przekazanych dotacjach dla jednostek samorządu terytorialnego
   - sprawdza i rozlicza pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania budżetowe (jednostkowe i łączne) w systemie obsługi budżetu państwa TREZOR podległych dysponentów (miesięczne,
   kwartalne i roczne), Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w celu przekazania ich do Ministerstwa Finansów
   - sporządza jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych oraz sprawozdania Rb-BZ1 w celu przekazania ich do Ministerstwa Finansów oraz udziela instruktażu w zakresie tych sprawozdań
   - weryfikuje i sporządza łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych o stanie należności Rb-N oraz o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z
   - wykonuje zadania związane z obsługą budżetu Wojewody w systemie obsługi budżetu państwa TREZOR, w tym czynności związane z administrowaniem systemu w celu zapewnienia sprawnej funkcjonalności w systemie
   - przygotowuje uruchomienia w zakresie dotacji i środków budżetowych oraz sporządza informacje
   o wysokości uruchomionych środków budżetowych
   - współpracuje z Oddziałem Budżetowym w zakresie uzgadniania planów finansowych oraz jednostkami budżetowymi w zakresie sporządzanych sprawozdań w celu wykluczenia błędów
   w planie

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; praca pod presją czasu.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda oraz toaleta są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
   W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w oddziałach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych - znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - myślenie analityczne - efektywna komunikacja - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów - współdziałanie w grupie - odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe lub podyplomowe na kierunku: finanse, rachunkowość lub administracja pozostałe wymagania dodatkowe: - umiejętność redagowania pism urzędowych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 962,32 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (nr 0293)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - koordynuje zabezpieczenie logistyczno-materiałowe wydziału oraz prowadzi ewidencję inwentarza majątku ruchomego będącego w użytkowaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia prawidłowej gospodarki materiałowej i potrzeb wydziału
   - przy współpracy ze służbami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo realizuje i wdraża projekty o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz bierze czynny udział, także poza normatywnymi godzinami pracy w jego promowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu skutecznego wdrażania programów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
   - współpracuje z Biurem Finansowo-Inwestycyjnym, w zakresie przyjmowania i przekazywania materiałów i sprzętu z magazynu Urzędu w celu zachowania sprawnych technicznie urządzeń będących na stanie Wydziału
   - opracowuje niezbędne dane na potrzeby sporządzania przez wieloosobowe stanowisko ds. finansowych zapotrzebowań na realizację dostaw i usług
   - opracowuje projekty dokumentów planistycznych i sprawozdawczych Systemu Kontroli Zarządczej Wydziału w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań z obszaru kontroli zarządczej

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie, nietypowe godziny pracy, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ulicy Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda i toaleta są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu
   się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o zarządzaniu kryzysowym, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - myślenie kreatywne - współdziałanie w grupie - odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor wojewódzki w wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej (nr 0204)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika
   w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi postępowania administracyjne, dla których organem jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (I i II instancja), w tym dokonuje specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, uczestniczy w oględzinach, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień,
   a także reprezentuje organ przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach skarg
   na wydane orzeczenia, celem rozpatrzenia odwołań i zażaleń oraz wydania zgodnych z przepisami prawa orzeczeń
   - rozpatruje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi dla Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności
   w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w celu podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zapewnienia zgodności działania z przepisami prawa
   - uczestniczy w kontrolach organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności w zakresie prowadzenia operatu ewidencyjnego oraz zadań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w celu utrzymania w stanie aktualności operatu ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii, a także w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych
   - inicjuje prace dotyczące scalenia i wymiany gruntów oraz prowadzi postępowania administracyjne, dla których organem wyższego stopnia jest Wojewoda, w tym dokonuje oceny materiału dowodowego, przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach scalenia i wymiany gruntów,
   celem rozpatrzenia odwołań i zażaleń oraz wydania zgodnych z przepisami prawa orzeczeń
   - współuczestniczy w kontrolach działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w celu zapewnienia
   ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa dotyczącego geodezji i kartografii, a także w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych
   - uczestniczy w realizacji zadań dotyczących Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w celu dostarczenia informacji i zapewnienia działania Inspekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda oraz toaleta są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne lub wyższe prawnicze pozostałe wymagania niezbędne: - 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią lub w administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi: w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o scalaniu i wymianie gruntów; o gospodarce nieruchomościami, o kontroli w administracji rządowej, o służbie cywilnej - umiejętność stosowania prawa w praktyce - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego pozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. TurboEWID, EWMAPA i C-Geo

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 063,92 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale zdrowia kujawsko-pomorskiego centrum zdrowia publicznego (nr 0123)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjno-administracyjną Wojewódzkiej Komisji
   ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, w tym przede wszystkim protokołuje posiedzenia składów orzekających, udziela informacji klientom indywidualnym i pełnomocnikom stron, przygotowuje dokumentację związaną z powoływaniem i odwoływaniem jej członków oraz wyznacza terminy posiedzeń i składy orzekające
   - koordynuje finansowanie działalności Komisji z części pozostającej do dyspozycji wojewody, w tym ustala wysokość wynagrodzenia jej członków za udział w posiedzeniach
   - opracowuje na polecenie kierownictwa Urzędu, Rzecznika Praw Pacjenta i Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji zbiorcze informacje, analizy, raporty
   i sprawozdania dotyczące działalności Wojewódzkiej Komisji i zagadnień z zakresu funkcjonowania Komisji w celu dostarczenia bieżących danych potrzebnych do oceny skuteczności jej działania i wprowadzenia ewentualnych działań korygujących

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, jest to praca z dokumentami, a także z systemami informatycznymi, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli
   w innych urzędach.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
   po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e: wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - myślenie kreatywne, myślenie analityczne - asertywność, odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e: wykształcenie: wyższe - 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zdrowia - znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 860,72 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (nr 0122)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje w sprawach: przedłużenia wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych w celu zapewnienia cudzoziemcom zalegalizowania pobytu na terytorium RP
   i wydania dokumentów pobytowych
   - prowadzi rejestrację i ewidencję w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przegląda dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadza dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobiera od cudzoziemców odciski linii papilarnych w celu prawidłowej realizacji zadań
   - rozpatruje wnioski cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz rozpatruje odwołania od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
   - prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemca.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej - znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16); o służbie cywilnej; Kodeks postępowania administracyjnego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji pozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale polityki społecznej (nr 0100)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - kontroluje jakość działania ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, zasadność przyznania świadczeń klientom pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych, jakość usług i form przyznawanej pomocy a także kwalifikacje kadr oraz wykorzystanie przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych celem zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem, w tym sporządza dokumentację kontrolną tj. zawiadomienia o kontroli, programy kontroli, protokoły z czynności kontrolnych, zalecenia pokontrolne
   - rozpatruje skargi, zażalenia i wnioski dotyczące działalności ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w celu zapewnienia przestrzegania prawa
   - udziela nadzorowanym przez Wojewodę jednostkom pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich statutowej działalności, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania
   - ustala sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego celem stosowania tych samych rozwiązań w ich realizacji
   na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie przeprowadzanie kontroli, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
   K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing - specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej pozostałe wymagania niezbędne: - czteroletni staż pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej, w pomocy społecznej - znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o pomocy społecznej, o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów; efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - znajomość przepisów ustaw: o ochronie zdrowia psychicznego, o pracownikach samorządowych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy - asertywność, odporność na stres

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 860,72 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (nr 4445)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - rejestruje korespondencję wpływająca do Wydziału w komputerowym ,,Systemie zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok i przekazuje ją do dalszej dekretacji
   w celu zapewnienia właściwej dystrybucji dokumentów
   - dokonuje wysyłki korespondencji wychodzącej z Wydziału w celu zabezpieczenia przewidzianego prawem kanału komunikacji z klientami Wydziału
   - prowadzi sprawy związane z elektronicznym systemem Rejestracji Czasu Pracy w Urzędzie oraz udziela instruktażu pracownikom Wydziału w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy w Wydziale
   - prowadzi sprawy zaopatrzenia materiałowego dla Wydziału w celu technicznego wsparcia realizacji zadań przez pracowników Wydziału
   - prowadzi rejestr delegacji pracowników Wydziału w celu prawidłowego dokumentowania wyjazdów służbowych

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na III piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej - posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych - znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - dobra organizacja pracy, efektywna komunikacja, odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - asertywność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor wojewódzki

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje projekt decyzji administracyjnych
   i postanowień w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
   - wykonuje zadania z zakresu uwłaszczenia państwowych osób prawnych, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
   - przygotowuje projekty zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu właściwego wniosku starosty, na dokonanie danej czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozlicza uruchomione dotacje, w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
   - prowadzi postępowania w drugiej instancji, przygotowuje projekty właściwych rozstrzygnięć
   w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania
   w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody
   - obsługuje i współpracuje z klientami zewnętrznymi, głównie z instytucjami i agencjami
   w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości i udzielania wyczerpujących odpowiedzi dotyczących prowadzonego postępowania oraz przygotowuje dokumenty i prowadzi rozprawy administracyjne, jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia, w celu wyjaśnienia sprawy
   i uzgodnienia interesów stron
   - uczestniczy w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania
   z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami - znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art.73), Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Miejsce wykonywania pracy: Toruń Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Delegatura w Torun
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor wojewódzki w wydziale skarbu państwa i nieruchomości w delegaturze urzędu w toruni

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje projekt decyzji administracyjnych
   i postanowień w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
   - wykonuje zadania z zakresu uwłaszczenia państwowych osób prawnych, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
   - przygotowuje projekty zarządzeń Wojewody w przedmiocie wyrażania zgody, po rozpatrzeniu właściwego wniosku starosty, na dokonanie danej czynności dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozlicza uruchomione dotacje, w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
   - prowadzi postępowania w drugiej instancji, przygotowuje projekty właściwych rozstrzygnięć
   w zakresie odwołań od decyzji starostów wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej dotyczących zwrotów i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ograniczenia sposobu korzystania
   w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody
   - obsługuje i współpracuje z klientami zewnętrznymi, głównie z instytucjami i agencjami
   w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości i udzielania wyczerpujących odpowiedzi dotyczących prowadzonego postępowania oraz przygotowuje dokumenty i prowadzi rozprawy administracyjne, jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia, w celu wyjaśnienia sprawy
   i uzgodnienia interesów stron
   - uczestniczy w czynnościach kontrolnych nad działalnością starostów wykonujących zadania
   z zakresu administracji rządowej w przedmiocie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w celu realizacji ustawowych obowiązków Wojewody w zakresie kontroli nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa


   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, praca w terenie - wykonywanie zadań podczas oględzin nieruchomości, permanentna obsługa klientów zewnętrznych..
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW Delegatura w Toruniu składa się z jednego budynku, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
   Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynku dla osób, które mają problem
   z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

   Miejsce wykonywania pracy: Toruń
   Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
   Delegatura w Toruniu
   ul. S. Moniuszki 15-21
   87-100 Toruń

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami - znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art.73), Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale finansów i budżetu delegatura włocławek (nr 4334)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Włocławek
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi kontrole finansowe w zakresie prawidłowości pobierania, rozliczania i wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie oraz jednostkach samorządu terytorialnego w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego oraz oceny działalności jednostki kontrolowanej, a w efekcie wskazania na właściwy sposób postępowania w prowadzeniu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki
   - dokumentuje czynności kontrolne poprzez sporządzanie dokumentacji pokontrolnej celem przedstawienia stanu faktycznego i prawnego, oceny kontrolowanej działalności
   oraz wykazania przyczyn, zakresu i skutków wykazanych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych
   - koordynuje pracę zespołu kontrolnego podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych w jednostkach kontrolowanych oraz podczas sporządzania dokumentacji pokontrolnej

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca w terenie - przeprowadzanie kontroli, zagrożenie korupcją,
   czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym w Delegaturze K-PUW we Włocławku (wejście od ul. Brzeskiej 8 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
   K-PUW Delegatura we Włocławku to budynek wielokondygnacyjny w kompleksie budynków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy
   z samodzielnym poruszaniem się po schodach. K-PUW w Bydgoszczy zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony
   z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
   W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1,5 roku doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych - znajomość przepisów ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeksu postępowania administracyjnego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe dodatkowe: wykształcenie: wyższe ekonomiczne

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki r35/3679-1873/22

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Włocławek
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu
   Delegatura Włocławek.
   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi kontrole finansowe w zakresie prawidłowości pobierania, rozliczania i wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie oraz jednostkach samorządu terytorialnego w celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego oraz oceny działalności jednostki kontrolowanej, a w efekcie wskazania na właściwy sposób postępowania w prowadzeniu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki
   - dokumentuje czynności kontrolne poprzez sporządzanie dokumentacji pokontrolnej celem przedstawienia stanu faktycznego i prawnego, oceny kontrolowanej działalności
   oraz wykazania przyczyn, zakresu i skutków wykazanych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych
   - koordynuje pracę zespołu kontrolnego podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych w jednostkach kontrolowanych oraz podczas sporządzania dokumentacji pokontrolnej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office, obsługa komputera
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: wyższe; pozostałe wymagania niezbędne: 1,5 roku doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych; znajomość przepisów ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeksu postępowania administracyjnego; umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office; umiejętność redagowania pism urzędowych; umiejętność stosowania prawa w praktyce; dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres; posiadanie obywatelstwa polskiego; korzystanie z pełni praw publicznych; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; DODATKOWE: wykształcenie: wyższe ekonomiczne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w biurze finansowo-inwestycyjnym (nr 3641)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - dekretuje i numeruje źródłowe dowody księgowe w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z przyjętym planem kont dla Urzędu oraz księguje w systemie BUDŻET zatwierdzone dowody księgowe według klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej ewidencji wydatków
   - kontroluje wyciągi bankowe i ciągłość sald oraz uzgadnia polecenia przelewów z właściwymi dowodami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego w celu prawidłowej ewidencji wydatków
   - analizuje i uzgadnia wykonanie wydatków budżetowych w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego z kosztami, a także monitoruje wykonanie Planu finansowego w celu właściwego ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym i niedopuszczenie do wydatkowania środków finansowych powyżej Planu
   - sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania statystyczne z wykonania wydatków w celu wywiązania się
   z przepisów w zakresie sprawozdawczości
   - prowadzi bieżącą kontrolę planu finansowego z wykonaniem budżetu we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach w celu zabezpieczenia środków finansowych w Planie Finansowym
   i niedopuszczenia do jego przekroczenia
   - na bieżąco kontroluje oraz analizuje i uzgadnia zaliczki pobrane przez pracowników Urzędu
   - uzgadnia na koniec każdego miesiąca zapisy na kontach rozrachunkowych z kontami kosztów dotyczących wydatków budżetowych w zakresie kont bilansowych i pozabilansowych
   w celu prawidłowej ewidencji zdarzeń losowych w księgach rachunkowych
   - kontroluje prawidłowość księgowań na kontach analitycznych oraz prawidłowość powiązań między kontami, a także analizuje i kontroluje prowadzoną ewidencję pozabilansową w celu prawidłowej realizacji polityki finansowej Urzędu

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, winda). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
   W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e - wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości - znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - wykształcenie: wyższe ekonomiczne - 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych - znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 759,13 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (nr 3761)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Główne obowiązki:
   - prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach:
   przedłużania wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych,
   - prowadzenie rejestracji i ewidencji w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu
   i innych, przeglądanie danych dotyczących cudzoziemców oraz wprowadzanie danych w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobieranie
   od cudzoziemców odcisków linii papilarnych,
   - rozpatrywanie wniosków cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego
   - prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
   K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Obsługa programów komputerowych OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - posiadanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub oświadczenia o złożeniu wniosku o udzielenie informacji - znajomość przepisów Ustawy o cudzoziemcach - znajomość przepisów Ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin - znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16) - znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - dobra organizacja pracy - efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie - odporność na stres, asertywność d o d a t k o w e: wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji pozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych - znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista w wydziale finansów i budżetu (nr 2981)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Główne obowiązki:
   - prowadzenie całokształtu spraw finansowych związanych z realizacją zapisów orzeczeń sądowych wraz ze szczegółową ewidencją tych spraw,
   - opracowywanie projektu budżetu Wojewody, planu finansowego w zakresie dochodów
   i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej,
   - przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody
   z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wniosków dotyczących przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi,
   - prowadzenie ewidencji decyzji finansowych Ministra Finansów,
   - prowadzenie ewidencji zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej,
   - zawiadamianie kierowników jednostek budżetowych, wydziałów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów,
   - sprawdzanie sprawozdań w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie, oraz wniosków i decyzji wewnętrznych kierowników jednostek budżetowych dotyczących zmian planów finansowych w przypisanych działach,
   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą Funduszy w przypisanym zakresie.

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta jest dostosowana
   do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
   K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wyksztalcenie: wyższe, pozostałe wymagania niezbędne: - 2 lata doświadczenia zawodowego, - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, - znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, - znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, - znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - efektywna komunikacja, - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,- - myślenie analityczne, odporność na stres. d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne, pozostałe wymagania dodatkowe: - umiejętność redagowania pism urzędowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Bydgoszczy