Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Specjalista ds. administracji Bydgoszcz, Księgowy Bydgoszcz, Geodeta Bydgoszcz, Specjalista ds. ochrony zdrowia Bydgoszcz, Psycholog Bydgoszcz.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa, księgowość / ekonomia, medycyna / farmacja / zdrowie, budownictwo / architektura / geodezja, produkcja / przemysł.

Oferty pracy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Praca alert - powiadomienia

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Adres rejestrowy
ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz
NIP
5541007401
REGON
00051423600000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 7 miesiącach

Archiwalne oferty pracy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Starszy inspektor

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na okres próbny

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy:
    n i e z b ę d n e
    wykształcenie: średnie
    pozostałe wymagania niezbędne:
    -1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
    -Znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ordynacji podatkowej, o kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, o służbie cywilnej
    -Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
    -Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
    -Umiejętność stosowania prawa w praktyce
    -Umiejętność redagowania pism urzędowych
    -Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
    -Myślenie kreatywne
    -Asertywność
    -Posiadanie obywatelstwa polskiego
    -Korzystanie z pełni praw publicznych
    -Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    d o d a t k o w e
    -Znajomość jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym: j. angielski, j. niemiecki,
    j. francuski, j. hiszpański, j. włoski
    -Znajomość przepisów ustawy: o dostępie do informacji publicznej
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 100 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Miejsce wykonywania pracy: Toruń
    Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura Urzędu w Toruniu
    ul. Moniuszki 15-21
    87-100 Toruń
    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
    Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
    Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu, budynek nie posiada windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe
    oraz elektryczne urządzenia biurowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Dyspozytor medyczny w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (nr 0831)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy:
    n i e z b ę d n e
    wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego
    doświadczenie zawodowe:
    - co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii
    pozostałe wymagania niezbędne:
    - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
    - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
    - znajomość przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego
    - umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
    - działanie pod presją czasu, opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Dyspozytor medyczny

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, medyczne,wyższe (w tym licencjat), medyczne
   • Inne wymagania: Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie: wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
    lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii. Pozostałe wymagania niezbędne:
    -znajomość przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego
    -umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
    -działanie pod presją czasu, opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej
    -posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
    -nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym. Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok). Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od dnia 10 marca 2023 r. do dnia 24 marca 2023 r.

    Miejsce wykonywania pracy:
    Dyspozytornia Medyczna w Bydgoszczy
    ul. Grudziądzka 9-15
    Dyspozytornia Medyczna w Toruniu
    ul. Legionów 70-76
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale infrastruktury i rolnictwa (nr 0720)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - Znajomość przepisów ustaw: o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o publicznym transporcie zbiorowym, Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o służbie cywilnej - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja, asertywność - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (nr 0722)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej - Znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16), o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji pozostałe wymagania dodatkowe: - Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 900 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale zdrowia kujawsko-pomorskim centrum zdrowia publicznego (nr 0717)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e: wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz aktów wykonawczych, o diagnostyce laboratoryjnej i przepisów wykonawczych, o zawodzie fizjoterapeuty, aktów wykonawczych w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o konsultantach w ochronie zdrowia, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Myślenie kreatywne, myślenie analityczne, efektywna komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e: wykształcenie: wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub administracja pozostałe wymagania dodatkowe: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub jednostkach ochrony zdrowia - Znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dostępie do informacji publicznej, o systemie informacji w ochronie zdrowia

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista w wydziale infrastruktury i rolnictwa (nr 0719)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o służbie cywilnej - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe: budowlane, administracyjne lub prawnicze pozostałe wymagania dodatkowe: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, prawo wodne, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Rzemieślnik wykwalifikowany w biurze finansowo-inwestycyjnym (nr 0695)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Uprawnienia: prawo jazdy kat.B
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie: min. zawodowe - Prace na wysokościach powyżej 3 metrów - Prawo jazdy kategorii B - Umiejętności malarskie, hydrauliczne, ślusarskie, CO, elektryczne lub budowlane - Umiejętność pracy w zespole - Dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 do 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w biurze finansowo-inwestycyjnym (nr 0616)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości - Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe ekonomiczne pozostałe wymagania dodatkowe: - 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych - Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 900 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4900,00 zł
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale finansów i budżetu (nr 0617)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługi urządzeń biurowych, obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w oddziałach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych - Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Myślenie analityczne - Efektywna komunikacja - Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów - Współdziałanie w grupie - Odporność na stres - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe lub podyplomowe na kierunku: finanse, rachunkowość lub administracja pozostałe wymagania dodatkowe: - Umiejętność redagowania pism urzędowych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4200,00 zł
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale finansów i budżetu (nr 0619)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office, obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe ekonomiczne

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4200,00 zł
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy księgowy w biurze finansowo-inwestycyjnym (nr 0620)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości - Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług, o służbie cywilnej, kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego - Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office - Umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne, organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie rezultatów - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: średnie ekonomiczne pozostałe wymagania dodatkowe: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych - Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 900 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 4900,00 zł
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (nr 0560)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej - Znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16), o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - Umiejętność redagowania pism urzędowych - Umiejętność stosowania prawa w praktyce - Niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji pozostałe wymagania dodatkowe: - Znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 900 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (nr 0568)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5), o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 5), kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział 2, o służbie cywilnej - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 900 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Strażnik państwowej straży łowieckiej (nr 0543)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: prawo jazdy kat.B
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e: wykształcenie: - co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych, lub - co najmniej średnie leśne, rolne, w ochronie środowiska lub pokrewne oraz roczny okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub krajobrazowych, lub - wyższe prawnicze, lub - średnie oraz trzy lata służby w Policji, z jednoczesnym oświadczeniem, że kandydat nie został dyscyplinarnie wydalony ze służby w Policji, - co najmniej średnie oraz trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim pozostałe wymagania niezbędne: - ukończone 21 lat - dobry stan zdrowia - posiadanie prawa jazdy kat. B - znajomość prawa łowieckiego i przepisów wykonawczych - niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e: - doświadczenie i praktyka w prowadzeniu postępowań przygotowawczych - znajomość prawa łowieckiego i przepisów wykonawczych - doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa karnego procesowego - dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność - umiejętność obsługi komputera (MS Windows) - przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji o klauzuli ,,zastrzeżone

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców punkt paszportowy w grudziądzu (n

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Grudziądz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - przyjmuje wnioski paszportowe, w tym weryfikuje ich poprawność, pobiera odciski linii papilarnych klientów oraz pobiera opłaty paszportowe przy użyciu terminala płatniczego, celem umożliwienia klientom uzyskania paszportu
   - wydaje dokumenty paszportowe wraz z weryfikacją linii papilarnych celem odebrania paszportów przez klientów
   - udziela klientom informacji dot. zasad wydawania paszportów w celu umożliwienia im złożenia kompletnych wniosków
   - przygotowuje spersonalizowane dokumenty paszportowe wprowadzając je do depozytu systemowego i depozytu alfabetycznego w celu umożliwienia wydania paszportów klientom
   - przygotowuje przesyłki z wnioskami paszportowymi dla Oddziału Zamiejscowego w Toruniu oraz uczestniczy w dystrybucji paszportów poprzez Pocztę Specjalną Policji w Grudziądzu
   w celu umożliwienia personalizacji paszportów i ich odbioru z Poczty Specjalnej
   - uwierzytelnia zgody rodziców na wnioskach o wydanie dzieciom paszportów w celu potwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do złożenia wniosku

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (dyżury), permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstw) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
   K-PUW w Bydgoszczy zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5), o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 4), o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, asertywność - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e: - znajomość przepisów ustawy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział 2) - umiejętność redagowania pism urzędowych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale finansów i budżetu (nr 0285)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi księgi rachunkowe dysponenta głównego (ewidencja syntetyczna i analityczna w zakresie budżetu zadaniowego) w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o przekazanych dotacjach dla jednostek samorządu terytorialnego
   - sprawdza i rozlicza pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania budżetowe (jednostkowe i łączne) w systemie obsługi budżetu państwa TREZOR podległych dysponentów (miesięczne,
   kwartalne i roczne), Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w celu przekazania ich do Ministerstwa Finansów
   - sporządza jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych oraz sprawozdania Rb-BZ1 w celu przekazania ich do Ministerstwa Finansów oraz udziela instruktażu w zakresie tych sprawozdań
   - weryfikuje i sporządza łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych o stanie należności Rb-N oraz o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z
   - wykonuje zadania związane z obsługą budżetu Wojewody w systemie obsługi budżetu państwa TREZOR, w tym czynności związane z administrowaniem systemu w celu zapewnienia sprawnej funkcjonalności w systemie
   - przygotowuje uruchomienia w zakresie dotacji i środków budżetowych oraz sporządza informacje
   o wysokości uruchomionych środków budżetowych
   - współpracuje z Oddziałem Budżetowym w zakresie uzgadniania planów finansowych oraz jednostkami budżetowymi w zakresie sporządzanych sprawozdań w celu wykluczenia błędów
   w planie

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; praca pod presją czasu.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda oraz toaleta są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
   W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w oddziałach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych - znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych z aktami wykonawczymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność stosowania prawa w praktyce - myślenie analityczne - efektywna komunikacja - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów - współdziałanie w grupie - odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe lub podyplomowe na kierunku: finanse, rachunkowość lub administracja pozostałe wymagania dodatkowe: - umiejętność redagowania pism urzędowych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 962,32 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (nr 0293)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - koordynuje zabezpieczenie logistyczno-materiałowe wydziału oraz prowadzi ewidencję inwentarza majątku ruchomego będącego w użytkowaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia prawidłowej gospodarki materiałowej i potrzeb wydziału
   - przy współpracy ze służbami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo realizuje i wdraża projekty o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz bierze czynny udział, także poza normatywnymi godzinami pracy w jego promowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu skutecznego wdrażania programów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
   - współpracuje z Biurem Finansowo-Inwestycyjnym, w zakresie przyjmowania i przekazywania materiałów i sprzętu z magazynu Urzędu w celu zachowania sprawnych technicznie urządzeń będących na stanie Wydziału
   - opracowuje niezbędne dane na potrzeby sporządzania przez wieloosobowe stanowisko ds. finansowych zapotrzebowań na realizację dostaw i usług
   - opracowuje projekty dokumentów planistycznych i sprawozdawczych Systemu Kontroli Zarządczej Wydziału w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań z obszaru kontroli zarządczej

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie, nietypowe godziny pracy, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ulicy Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda i toaleta są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu
   się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o zarządzaniu kryzysowym, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - myślenie kreatywne - współdziałanie w grupie - odporność na stres - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców (nr 0275)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje w sprawach: przedłużenia wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych w celu zapewnienia cudzoziemcom zalegalizowania pobytu na terytorium RP
   i wydania dokumentów pobytowych
   - prowadzi rejestrację i ewidencję w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przegląda dane dotyczące cudzoziemców oraz wprowadza dane w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobiera od cudzoziemców odciski linii papilarnych
   w celu prawidłowej realizacji zadań
   - rozpatruje wnioski cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz rozpatruje odwołania od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
   - prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w celu zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemca.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej - znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16); o służbie cywilnej; Kodeks postępowania administracyjnego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji pozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 860,72 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor wojewódzki w wydziale polityki społecznej (nr 0263)

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - wykonuje zadania nadzorczo-kontrolne nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa
   - wykonuje zadania nadzorczo-kontrole nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa
   - wykonuje zadania nadzorczo-kontrolne w zakresie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w innych zakresach dofinansowanych z budżetu państwa w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania, wykorzystania dotacji z budżetu państwa
   - udziela na wniosek jednostek samorządu terytorialnego oraz indywidualnych klientów interpretacji przepisów prawa w zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w celu zapewnienia jednolitości stosowania przepisów prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
   - sporządza projekty decyzji administracyjnych określających zaległość z tytułu dotacji z budżetu państwa nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w celu zwrotu środków do budżetu państwa

   Warunki pracy:
   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
   Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.
   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
   Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda oraz toaleta nie są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE, Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów - współdziałanie w grupie - myślenie analityczne - efektywna komunikacja - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub z zakresu finansów pozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 860,72 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka