REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Inspektor Bydgoszcz, Pracownik biurowy Bydgoszcz, Audytor Bydgoszcz, Urzędnik Bydgoszcz, Księgowy Bydgoszcz.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa, administracja biurowa / praca biurowa, doradztwo / konsulting / audyt, księgowość / ekonomia, serwis / montaż.

Oferty pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Praca alert - powiadomienia

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Adres rejestrowy
ul. Podchorążych 33 85-915 Bydgoszcz
NIP
5541006057
REGON
09057078200000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 7 miesiącach

Profil firmy:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bydgoszcz

Archiwalne oferty pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

 • Starszy technik sekcji sprzętu (nr 0743)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office,prawo jazdy kat.B
   • Inne wymagania: konieczne:
    - wykształcenie minimum średnie techniczne (technik mechanik)- ogólny staż pracy 4 lata
    - prawo jazdy kat. B;
    - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office;
    - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów;
    - efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole;
    - odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji.
    preferowane:
    - wykształcenie wyższe ogólny staż pracy 2 lata (mechanika);
    - kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu mechaniki pojazdowej;
    - doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 745 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 1.610,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Audytor wewnętrzny w kierownictwie (nr 0705)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe, - obywatelstwo polskie, - udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w audycie, - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo umyślne i przestępstwo umyślne skarbowe, - posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: - posiada jeden z certyfikatów CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, - złożyła, w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub, - posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub, - posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego. preferowane: - posiada poświadczenie bezpieczeństwa, - posiada praktykę w audycie wewnętrznym jednostek sektora publicznego, - posiada doświadczenie w pracy w jednostkach resortu obrony narodowej. Inne wymagania: - odporność na stres, dokładność, terminowość, - prawo jazdy kat. B, - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - efektywna komunikacja.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 17% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Samodzielny referent w sekcji rozliczeń wydziału inwestycji budowlanych (nr 0628)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: czytanie rysunku technicznego, Biegła obsługa komputera - Umiejętność obsługi programów MsOffice
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie: średnie; - staż pracy udokumentowane przynajmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe; - obywatelstwo polskie; - umiejętność biegłej obsługi komputera - pakietu Microsoft Office; - znajomość rysunku technicznego; - znajomość przepisów, norm w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego (systemy alarmowe, system kontroli dostępu, telewizyjny system nadzoru); - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. preferowane: - wykształcenie wyższe - techniczne; - staż pracy udokumentowane przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe; - ukończony kurs projektowania systemów zabezpieczenia technicznego, znajomość zasad budowy okablowania i sieci strukturalnej; - posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE wydane przez ABW lub SKW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postepowania sprawdzającego; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów; - odporność na stres dokładność, terminowość; - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 3.600,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Referent w ośrodku dokumentowania budownictwa wojskowego (poin) (nr 0541)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie: średnie; - obywatelstwo polskie; - poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne wydane przez ABW lub SKW; - znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z ochroną informacji niejawnych tj.: a) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 tj.); b) zarządzenie Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 226); c) zarządzenie nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 227); d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. nr 288 poz. 1692); e) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r. nr 271 poz. 1603); - umiejętność biegłej obsługi komputera - pakietu Microsoft Office; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. preferowane: - wykształcenie średnie; - szkolenie specjalistyczne dla kierowników kancelarii tajnych i kancelarii tajnych międzynarodowych, zastępców kierowników i osób zajmujących inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów; - odporność na stres dokładność, terminowość; - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 3.000,00 zł. + 26% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy technik sekcji sprzętu (nr 0480)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: prawo jazdy kat.B, znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie minimum średnie techniczne (technik mechanik)- ogólny staż pracy 4 lata - prawo jazdy kat. B; - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole; - odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji. preferowane: - wykształcenie wyższe ogólny staż pracy 2 lata (mechanika); - kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu mechaniki pojazdowej; - doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 745 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 1.610,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Audytor wewnętrzny w kierownictwie (nr 0343)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe, - obywatelstwo polskie, - udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w audycie, - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo umyślne i przestępstwo umyślne skarbowe, - posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: - posiada jeden z certyfikatów CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, - złożyła, w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub, - posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub, - posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego. preferowane: - posiada poświadczenie bezpieczeństwa, - posiada praktykę w audycie wewnętrznym jednostek sektora publicznego, - posiada doświadczenie w pracy w jednostkach resortu obrony narodowej. Inne wymagania: - odporność na stres, dokładność, terminowość, - prawo jazdy kat. B, - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - efektywna komunikacja.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 17% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego sekcji planowania i programowania wydziału inwestycji budowlanych

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - pełnienie funkcji kosztorysanta w strukturach Sekcji Planowania i Programowania;
   udział w weryfikacji wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego opracowywanych przez Sekcję Planowania i Programowania;
   - opiniowanie, weryfikacja kosztorysów ofertowych i przedmiarów w zakresie ilości, opisu pozycji kosztorysowych (cen jednostkowych w przypadku kosztorysów zamiennych i dodatkowych oraz waloryzacji) składanych przez wykonawców wyłanianych w ramach ustawy PZP oraz na podstawie umowy MON-AMW;
   - realizacja wycen inwestorskich wniosków inwestycyjnych, opracowania programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych;
   - opracowywanie zbiorczej ewidencji przydzielonych zadań inwestycyjnych z określeniem ich fazy realizacyjnej i stopnia zaawansowania (raportowanie pracy bieżącej);
   - uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycji oraz naradach związanych z realizowanymi zadaniami i przedstawiania opinii oraz wniosków w zakresie poruszanej tematyki we wskazanym terminie;
   - bieżąca aktualizacja ZKZ wg potrzeb dla kolejnych etapów realizacji procesu inwestycyjnego zadań realizowanych przez poszczególne zespoły zadaniowe oraz aktualizacja kosztorysów przed przystąpieniem do postępowania przetargowego na roboty budowlane;
   - opracowywanie programów inwestycji sporządzanych siłami własnymi,
   - konsultowanie i analizowanie wniosków inwestycyjnych, programów funkcjonalno-użytkowych i programów inwestycji, projektów budowlanych i dokumentacji projektowych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: umiejetność kosztorysowania, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie minimum średnie; - staż pracy 3 lata - udokumentowany praktyką zawodową w branży budowlanej lub pokrewnej; - ukończenie kursu kwalifikowanego z zakresu kosztorysowania potwierdzone certyfikatem; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint oraz programów do kosztorysowania; - umiejętność czytania dokumentacji technicznej; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów; - posiadanie uprawnień budowlanych; - odporność ma stres, dokładność, terminowość oraz komunikatywność; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. preferowane: - wykształcenie wyższe techniczne (branży budowlanej lub pokrewnej); - staż pracy - 1 rok; - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej; - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek za staż pracy + 21% premii regulaminowej, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy referent wydziału infrastruktury (nr 0279)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - merytoryczna i terminowa realizacja powierzonych zadań;
   - prowadzenie ewidencji infrastruktury szkoleniowej oraz jej bieżąca aktualizacja;
   - przygotowanie materiałów na odprawy przeprowadzane w Zarządzie;
   - przygotowanie meldunków tygodniowych oraz miesięcznych;
   - opracowywanie rocznych i miesięcznych planów wydatków, sprawozdań w zakresie wydatków środków finansowych ponoszonych przez wydział;
   - opracowywanie wniosków w zakresie potrzeb finansowych, zapotrzebowania oraz korekt na środki finansowe wydziału;
   - opracowywanie ewidencji oraz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wydziału w zakresie realizacji budżetu;
   - współuczestniczenie w procesie obiegu dowodów dokumentujących realizację wydatków rzeczowych z tytułu zakupu usług na bazie ZWIS RON;
   - współuczestniczenie w procesie planowania potrzeb finansowych oraz stanu realizacji wydatków wydziału;
   - koordynowanie prac i przygotowanie planu finansowego oraz planu rzeczowo-finansowego wydziału;
   - monitorowanie planu i wprowadzanie stosownych korekt w Systemie Informatycznym LBPP;
   - przygotowanie dokumentacji archiwalnej i przekazanie do archiwum Zarządu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie: średnie; - staż pracy minimum 3 lata okresy potwierdzone świadectwem pracy (doświadczenie w obszarze pracy biurowej); - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - efektywna komunikacja; - dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: - wykształcenie wyższe na kierunku: architektura, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, administracja, prawo, budownictwo; - umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań; - umiejętność samodzielnego redagowania pism; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów; - odporność na stres dokładność, terminowość.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 3.400,00 zł/mc + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracod
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Specjalista - w wydziale koordynacji i analiz (nr 0150)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Podstawowe obowiązki:
   - realizacja powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   - terminowa realizacja powierzonych zadań w zakresie powierzonych czynności,
   - terminowe wykonywania czynności prawnych związanie z obsługą roszczeń wynikających z utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego w Łasku ,
   - informowanie Szefa Wydziału oraz Radcę Prawnego o:
   a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie powierzonych czynności,
   b) postępie toczących się spraw w zakresie powierzonych czynności,
   - wspomaganie radcy prawnego w zakresie wykonywania zadań przekazanych przez radcę prawnego lub Szefa Wydziału Koordynacji i Analiz, a przede wszystkim odpowiadanie w zakresie obsługi roszczeń związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego w Łasku,
   - pomoc w formalnoprawnym opracowaniu projektów umów i innych dokumentów
   - wspomaganie radcę prawnego w prowadzeniu postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe, - znajomość pakietu Office: Word, Excel. preferowane: - wykształcenie wyższe o profilu administracja, prawo, - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej. Wymaganie dodatkowe: - dokładność, terminowość, rzetelność, - umiejętność planowania, organizowania własnej pracy i podejmowania decyzji, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premia regulaminowa + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Księgowy - w pionie głównego księgowego (nr 4665)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Podstawowe obowiązki:
   - analizowanie otrzymanych dokumentów finansowych pod kątem proceduralnym oraz planów rzeczowych i finansowych,
   - kontrolowanie wydatków w zakresie planu finansowego,
   - współpraca z wewnętrznymi sekcjami i wydziałami,
   - uzgadnianie wydatków w ramach zamknięcia miesiąca, roku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe, ekonomiczne
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, - udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, - znajomość pakietu Office: Word, Excel. preferowane: - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, - udokumentowane co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, - doświadczenie zawodowe w sferze księgowości, ekonomii, finansów, - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej. Wymaganie dodatkowe: - znajomość modułu planistycznego LBPP, - znajomość systemu SAP, - dokładność, terminowość, rzetelność, - umiejętność planowania, organizowania własnej pracy i podejmowania decyzji, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 20% premia regulaminowa + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Audytor wewnętrzny (nr 4447)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - realizacja powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   - przygotowane planu audytu oraz jego realizacja,
   - terminowa i rzetelna realizacja zadań audytowych zapewniających, doradczych, zleconych oraz czynności sprawdzających,
   - dokumentowanie wyników audytu (akta stałe, bieżące),
   - przygotowanie sprawozdań z realizacji planu audytu,
   - przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i przepisów BHP i p.poż.,
   - wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, rozkładów i poleceń przełożonego,
   - właściwe postępowanie z dokumentacją stanowiącą materiały archiwalne i dokumentacją niearchiwalną zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

   Wynagrodzenie kwota brutto 5.000,00 zł. + 17% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe, - obywatelstwo polskie, - udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w audycie, - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo umyślne i przestępstwo umyślne skarbowe, - posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: - posiada jeden z certyfikatów CIA, CGA, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, - złożyła, w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub, posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub, posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego. preferowane: - posiada poświadczenie bezpieczeństwa, - posiada praktykę w audycie wewnętrznym jednostek sektora publicznego, - posiada doświadczenie w pracy w jednostkach resortu obrony narodowej. Inne wymagania: - odporność na stres, dokładność, terminowość, - prawo jazdy kat. B, - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - efektywna komunikacja.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 5.000,00 zł. + 17% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodaw
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji zamówień publicznych (nr 4165)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;
   - uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej jako jej sekretarz;
   - przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane począwszy od momentu wystąpienia komórki wewnętrznej z wnioskiem o wszczęcie postępowania do momentu jego zakończenia (do zawarcia umowy);
   - opracowywanie ogłoszeń o przetargach i wyborze wykonawcy oraz ich umieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, jak również przekazywanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej;
   - przygotowywanie:
   a) specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
   b) protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
   c) wyjaśnień wykonawcom biorących udział w postępowaniach o zamówienie publiczne dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia,
   d) korespondencji i powiadomień, przesyłanie i odbiór korespondencji związanej z procedurą udzielenia zamówienia publicznego,
   e) odpowiednich druków i formularzy niezbędnych do pracy komisji przetargowej,
   f) umów zawieranych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i aneksów do umów;
   - prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyk udzielanych zamówień publicznych w przekrojach czasowych wynikających z przepisów i nakazanych przez przełożonych;
   - przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe (zamówienia publiczne); - ukończenie podyplomowych studiów z zakresu zamówień publicznych lub specjalistycznych szkoleń z tematyki zamówień publicznych; - znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych; - doświadczenie w obszarze pracy na stanowisku; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, umiejętność planowania organizacji pracy; - odporność ma stres, dokładność, terminowość; - umiejętność pracy w zespole; efektywna komunikacja; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: - wykształcenie wyższe na kierunku: zamówienia publiczne, administracja - doświadczenie minimum 3 lata udokumentowane kopią świadectwa pracy; - doświadczenie na podobnym stanowisku; - mile widziane doświadczenie w instytucji wojskowej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 480 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną i finansowym rozliczaniem robót remontowych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - analizowanie i opiniowanie:
   - protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   - kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   - wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   - przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   - planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - kontrolowanie:
   - stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   - prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: BARDZO DOBRA OBSŁUGA PROGRAMÓW MS OFFICE (WORD, EXCEL)
   • Inne wymagania: konieczne: - Wykształcenie średnie kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: - wykształcenie wyższe kierunkowe(branży sanitarnej); - staż pracy min. 3 lata na podobnym stanowisku potwierdzony świadectwami pracy; - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodaw
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości (nr 3411)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną i finansowym rozliczaniem robót remontowych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - analizowanie i opiniowanie:
   * protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   * kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   * wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   * przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   * planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - kontrolowanie:
   * stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   * prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   * stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   * prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY.
   WYMIAR ETATU: PEŁEN ETAT
   ILOŚC STANOWISK: JEDNO STANOWISKO PRACY
   ZMIANOWOŚĆ: JEDNA ZMIANA
   Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 godzin
   Data rozpoczęcia pracy: od zaraz
   Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe, kierunek: branża sanitarna
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - Wykształcenie średnie kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; -co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: - wykształcenie wyższe kierunkowe(branży sanitarnej); - staż pracy min. 3 lata na podobnym stanowisku potwierdzony świadectwami pracy; - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy technik sekcji sprzętu (nr 3084)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - wykonywanie przeglądów okresowych indywidualnych aparatów oddechowych w miejscu ich użytkowania;
   - analizowanie zakresu napraw i kwalifikowanie do napraw aparatów oddechowych,
   - znajomość sprzętu przeciwpożarowego;
   - remont i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, przeprowadzanie próby działania wyremontowanego sprzętu;
   - wykonywanie zamiennie czynności kierowcy samochodu w związku z przeglądami okresowymi aparatów oddechowych w rejonie odpowiedzialności Zarządu;
   - pobieranie oraz terminowe i rzetelne rozliczanie dokumentów przewozowych;
   - przestrzeganie terminów obsługi i uzupełnianie stanu MPS w pojeździe;
   - przestrzeganie terminów obsług pojazdu;
   - przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów eksploatacji pojazdów w tym pojazdów wojskowych.

   Wynagrodzenie kwota brutto 3.200,00 zł. + 14% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe, techniczne
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie minimum średnie techniczne (technik mechanik)- ogólny staż pracy 4 lata - prawo jazdy kat. B; - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - efektywna komunikacja, umiejętność pracy w zespole; - odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji. preferowane: - wykształcenie wyższe ogólny staż pracy 2 lata (mechanika); - kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu mechaniki pojazdowej; - doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 3.200,00 zł. + 14% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodaw
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną i finansowym rozliczaniem robót remontowych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - analizowanie i opiniowanie:
   * protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   * kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   * wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   * przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   * planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - kontrolowanie:
   * stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   * prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   * stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   * prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.


   Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe, kierunek: branża sanitarna
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie średnie kierunkowe (branży sanitarnej); staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: wykształcenie wyższe kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy min. 3 lata na podobnym stanowisku potwierdzony świadectwami pracy; - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz z zasadami wiedzy technicznej rozliczenia robót remontowych,
   - uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań o udzielanie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych
   w obiektach urządzeń,
   - analizowanie i opiniowanie:
   - protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   - kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   - rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organy infrastruktury;
   - programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
   - wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   - przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   - planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
   - opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
   - kontrolowanie:
   - stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   - prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
   - prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. pożądane: - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1, 2, 4:10 i grupa III pkt. 3:10; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji rozliczeń wydziału inwestycji budowlanych (nr 2726)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Specjalista w Sekcji Rozliczeń Wydziału Inwestycji Budowlanych w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy.

   RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY
   WYMIAR ETATU: PEŁNY ETAT
   ZMIANOWOŚĆ: JEDNA ZMIANA
   Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 godzin
   Data rozpoczęcia pracy: 29.06.2022 r.
   Wynagrodzenie kwota brutto 4.150,00 zł. + 18% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.
   Data ważności ogłoszenia do 08.07.2022 r.
   Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz ul. Podchorążych 33.

   Wymagania

   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe (budowlane lub pokrewne: inżynieria środowiska, architektura, energetyka); preferowane: - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - doświadczenie na podobnym stanowisku doświadczenie w instytucji wojskowej; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, umiejętność planowania organizacji pracy; - odporność ma stres, dokładność, terminowość; - umiejętność pracy w zespole; efektywna komunikacja; - umiejętność planowania i organizacji pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 150 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 18 % premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie rocz
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik wydziału infrastruktury (nr 2606)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   1. Do zadań Kierownika Wydziału Infrastruktury należy:
   1) w zakresie infrastruktury szkoleniowej:
   a) prowadzenie ewidencji (bazy danych) obiektów infrastruktury szkoleniowej oraz jej bieżąca aktualizacja,
   b) udział w odbiorach końcowych oraz w przekazywaniu w administrowanie nowych obiektów infrastruktury szkoleniowej,
   c) opiniowanie wniosków o wstrzymanie lub wyłączenie z użytkowania obiektów szkoleniowych,
   d) merytoryczny nadzór nad administratorami i użytkownikami w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i utrzymania obiektów szkoleniowych,
   e) wykonywanie zbiorczych zestawień kosztów utrzymania infrastruktury szkoleniowej,
   f) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury szkoleniowej wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub inne podmioty,
   g) opiniowanie zgłaszanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, zmian sposobu użytkowania obiektów infrastruktury szkoleniowej,
   h) prowadzenie analizy oraz opiniowanie dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami i konserwacjami dla obiektów infrastruktury szkoleniowej;
   2) w zakresie infrastruktury specjalnej:
   a) prowadzenie ewidencji obiektów specjalnych oraz jej bieżąca aktualizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   b) udział w odbiorach końcowych oraz w przekazywaniu w administrowanie nowych obiektów specjalnych,
   c) opiniowanie wniosków o wstrzymanie lub wyłączenie z użytkowania obiektów specjalnych,
   d) merytoryczny nadzór nad administratorami i użytkownikami w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i utrzymania obiektów specjalnych,
   e) wykonywanie zbiorczych zestawień kosztów utrzymania obiektów specjalnych,
   f) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury specjalnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub inne podmioty,
   g) opiniowanie, zgłaszanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, zmian sposobu użytkowania obiektów specjalnych,
   h) prowadzenie analizy oraz opiniowanie dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami i konserwacjami dla obiektów infrastruktury specjalnej;
   3) w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
   a) prowadzenie ewidencji obiektów infrastruktury komunikacyjnej oraz jej bieżąca aktualizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   b) udział w odbiorach końcowych oraz w przekazywaniu w administrowanie nowych obiektów infrastruktury komunikacyjnej,
   c) opiniowanie wniosków o zmianę kategorii, zawieszenie eksploatacji, likwidacji, częściowej likwidacji, rozbudowy, budowy nowych oraz przekazanie poza resort wojskowych bocznic kolejowych (wbk),
   d) merytoryczny nadzór nad administratorami i użytkownikami w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i utrzymania obiektów infrastruktury komunikacyjnej,
   e) wykonywanie zbiorczych zestawień kosztów utrzymania infrastruktury komunikacyjnej oraz sprawozdań z gospodarowania wojskowymi bocznicami kolejowymi,
   f) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury komunikacyjnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub inne podmioty,
   g) nadzór merytoryczny nad realizacją konserwacji, napraw, remontów, przeglądów bieżących i diagnostyki wbk,
   h) prowadzenie analizy oraz opiniowanie dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami i konserwacjami wbk,
   i) zgłaszanie potrzeb do Szefa Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk na wykonanie nowych planów sytuacyjnych oraz schematycznych wbk oraz ich aktualizacji,
   j) organizowanie, raz w roku, wspólnie z Wojskowymi Komendami Transportu szkoleń z zasad eksploatacji, utrzymania i gospodarki z osobami odpowiedzialnymi za powyższą problematykę,
   k) udział w kontrolach realizowanych przez WKTr oraz przez Urząd Transportu Kolejowego;
   4) w zakresie infrastruktury lotniskowej:
   a) prowadzenie i aktualizacja zestawień obiektów infrastruktury lotniskowej, w tym lotnisk, lądowisk, drogowych odcinków lotniskowych (DOL) i innych miejsc do startów i lądowań (IMLS),
   b) sprawowanie nadzoru nad użytkownikami w zakresie przystosowania obiektów infrastruktury lotniskowej do obowiązujących przepisów państwowych i resortowych,
   c) współuczestniczenie w kontrolach/przeglądach obiektów infrastruktury lotniskowej, w tym: DOL i IMSL, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz organizowanych przez przełożonych lub zarządzających przedmiotowymi terenami,
   d) ocena zagospodarowania i ustanowienia powierzchni ograniczających lotnisk oraz obszarów ograniczonego użytkowania dla lotnisk wojskowych, z uwzględnieniem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
   5) w zakresie zagospodarowania przestrzennego wojskowych terenów zamkniętych:
   a) realizacja zadań związanych z procesem kształtowania polityki zagospodarowania przestrzennego wojskowych terenów zamkniętych służących celom obronności państwa,
   b) współpraca z WSzW i BIS DI MON w zakresie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   c) dokonywanie przeglądów wojskowych terenów zamkniętych pod względem sposobu zagospodarowania przestrzennego,
   d) analiza planów sytuacyjnych wojskowych terenów zamkniętych w odniesieniu do wydawanych decyzji administracyjnych,
   e) opracowywanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego wojskowych terenów zamkniętych,
   f) doradztwo w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz urbanistycznym dotyczącym wojskowych terenów zamkniętych,
   g) udział w procesie ustanawiania stref ochronnych obiektów lub kompleksów wojskowych,
   h) konsultacje w zakresie rozmieszczenia inwestycji w zakresie usytuowania względem innych obiektów i ich stref ochronnych (obszarów ograniczonego użytkowania) w granicach kompleksów wojskowych,
   i) prowadzenie ewidencji ustalonych stref ochronnych obiektów i kompleksów wojskowych,
   j) monitorowanie nanoszenia ustalonych stref ochronnych obiektów wojskowych na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej danego terenu zamkniętego;
   6) w zakresie przestrzegania bezpiecznego użytkowania oraz eksploatacji i utrzymania składów i magazynów środków bojowych oraz stałych miejsc do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych:
   a) sprawowania nadzoru i systematyczne monitorowanie projektowanych oraz istniejących składów i magazynów środków bojowych (KMMW) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasad bezpiecznego składowania,
   b) analiza możliwości wyznaczania i eksploatacji Stałych Miejsc Niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych położonych na terenach zamkniętych;
   7) samokształcenie doskonalące i podnoszące kwalifikacje na zajmowanym stanowisku służbowym;
   8) wykonywanie innych zadań związanych z pełnioną funkcją, w tym zleconych przez przełożonego oraz wynikających z obowiązujących przepisów.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie średnie - ogólny staż pracy min. 6 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy); - znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postepowania administracyjnego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - doświadczenie w obszarze pracy na stanowisku; - umiejętność delegowania zadań, obowiązków i uprawnień oraz koordynowania i kontrolowania pracy podwładnych; - umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru realizowanych zadań; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - umiejętność stosowania prawa w praktyce; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: - wykształcenie wyższe na kierunku: architektura, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, administracja, prawo w budownictwie - (ogólny staż pracy min. 4 lata); - doświadczenie zawodowe w obszarze kompetencji kierownika; - doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi; - poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne lub gotowość do podjęcia się procedurze postepowania sprawdzającego prowadzącego do uzyskania ww. dokumentu; - efektywna komunikacja; - odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 4.400,00 zł. + 29% premii regulaminowej + dodatek funkcyjny 50% (od kwot
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz z zasadami wiedzy technicznej rozliczenia robót remontowych,
   - uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań o udzielanie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych
   w obiektach urządzeń,
   - analizowanie i opiniowanie:
   - protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   - kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   - rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organy infrastruktury;
   - programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
   - wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   - przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   - planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
   - opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
   kontrolowanie:
   - stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   - prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
   - prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY.
   WYMIAR ETATU: PEŁEN ETAT
   ZMIANOWOŚĆ: JEDNA ZMIANA
   Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 godzin
   Data rozpoczęcia pracy: od zaraz
   Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Biegła znajomość pakietu Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. pożądane: - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1, 2, 4:10 i grupa III pkt. 3:10; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodaw
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka