REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa administracja biurowa / praca biurowa doradztwo / konsulting / audyt zarządzanie / dyrekcja księgowość / ekonomia

Oferty pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Praca alert - powiadomienia

Praca REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Mapa REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Pełna nazwa
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Adres rejestrowy
ul. Podchorążych 33 85-915 Bydgoszcz
NIP
5541006057
REGON
09057078200000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

4.3

Na podstawie 12 ocen z Google.

Robert M.

Robert M.

"Tam przynajmniej wiedzą za co biorą pieniądze."

4 lata temu

Antoni Wujda

Antoni Wujda

"Miła i szybka obsługa."

5 lat temu

Renata Grzybowska

Renata Grzybowska

"Jest ok ."

4 lata temu

Sebastian Grabara

Sebastian Grabara

6 lat temu

Jerzy Pankowski

Jerzy Pankowski

4 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.
Data aktualizacji: 16.04.2024

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bydgoszcz
 2. Warszawa
 3. Wrocław
 4. Poznań
 5. Olsztyn
 6. Białystok
 7. Gdańsk
 8. Toruń
 9. Lublin
 10. Szczecin

Data aktualizacji: 01.04.2024

Praca REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY - oferty archiwalne

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego sekcji planowania i programowania wydziału inwestycji budowlanych

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - pełnienie funkcji kosztorysanta w strukturach Sekcji Planowania i Programowania;
   udział w weryfikacji wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego opracowywanych przez Sekcję Planowania i Programowania;
   - opiniowanie, weryfikacja kosztorysów ofertowych i przedmiarów w zakresie ilości, opisu pozycji kosztorysowych (cen jednostkowych w przypadku kosztorysów zamiennych i dodatkowych oraz waloryzacji) składanych przez wykonawców wyłanianych w ramach ustawy PZP oraz na podstawie umowy MON-AMW;
   - realizacja wycen inwestorskich wniosków inwestycyjnych, opracowania programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych;
   - opracowywanie zbiorczej ewidencji przydzielonych zadań inwestycyjnych z określeniem ich fazy realizacyjnej i stopnia zaawansowania (raportowanie pracy bieżącej);
   - uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycji oraz naradach związanych z realizowanymi zadaniami i przedstawiania opinii oraz wniosków w zakresie poruszanej tematyki we wskazanym terminie;
   - bieżąca aktualizacja ZKZ wg potrzeb dla kolejnych etapów realizacji procesu inwestycyjnego zadań realizowanych przez poszczególne zespoły zadaniowe oraz aktualizacja kosztorysów przed przystąpieniem do postępowania przetargowego na roboty budowlane;
   - opracowywanie programów inwestycji sporządzanych siłami własnymi,
   - konsultowanie i analizowanie wniosków inwestycyjnych, programów funkcjonalno-użytkowych i programów inwestycji, projektów budowlanych i dokumentacji projektowych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: umiejetność kosztorysowania, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie minimum średnie; - staż pracy 3 lata - udokumentowany praktyką zawodową w branży budowlanej lub pokrewnej; - ukończenie kursu kwalifikowanego z zakresu kosztorysowania potwierdzone certyfikatem; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint oraz programów do kosztorysowania; - umiejętność czytania dokumentacji technicznej; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów; - posiadanie uprawnień budowlanych; - odporność ma stres, dokładność, terminowość oraz komunikatywność; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. preferowane: - wykształcenie wyższe techniczne (branży budowlanej lub pokrewnej); - staż pracy - 1 rok; - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej; - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek za staż pracy + 21% premii regulaminowej, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Specjalista - w wydziale koordynacji i analiz (nr 0150)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Podstawowe obowiązki:
   - realizacja powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   - terminowa realizacja powierzonych zadań w zakresie powierzonych czynności,
   - terminowe wykonywania czynności prawnych związanie z obsługą roszczeń wynikających z utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego w Łasku ,
   - informowanie Szefa Wydziału oraz Radcę Prawnego o:
   a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie powierzonych czynności,
   b) postępie toczących się spraw w zakresie powierzonych czynności,
   - wspomaganie radcy prawnego w zakresie wykonywania zadań przekazanych przez radcę prawnego lub Szefa Wydziału Koordynacji i Analiz, a przede wszystkim odpowiadanie w zakresie obsługi roszczeń związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego w Łasku,
   - pomoc w formalnoprawnym opracowaniu projektów umów i innych dokumentów
   - wspomaganie radcę prawnego w prowadzeniu postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe, - znajomość pakietu Office: Word, Excel. preferowane: - wykształcenie wyższe o profilu administracja, prawo, - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej. Wymaganie dodatkowe: - dokładność, terminowość, rzetelność, - umiejętność planowania, organizowania własnej pracy i podejmowania decyzji, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premia regulaminowa + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Księgowy - w pionie głównego księgowego (nr 4665)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Podstawowe obowiązki:
   - analizowanie otrzymanych dokumentów finansowych pod kątem proceduralnym oraz planów rzeczowych i finansowych,
   - kontrolowanie wydatków w zakresie planu finansowego,
   - współpraca z wewnętrznymi sekcjami i wydziałami,
   - uzgadnianie wydatków w ramach zamknięcia miesiąca, roku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe, ekonomiczne
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, - udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, - znajomość pakietu Office: Word, Excel. preferowane: - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, - udokumentowane co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, - doświadczenie zawodowe w sferze księgowości, ekonomii, finansów, - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej. Wymaganie dodatkowe: - znajomość modułu planistycznego LBPP, - znajomość systemu SAP, - dokładność, terminowość, rzetelność, - umiejętność planowania, organizowania własnej pracy i podejmowania decyzji, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 20% premia regulaminowa + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji zamówień publicznych (nr 4165)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;
   - uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej jako jej sekretarz;
   - przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane począwszy od momentu wystąpienia komórki wewnętrznej z wnioskiem o wszczęcie postępowania do momentu jego zakończenia (do zawarcia umowy);
   - opracowywanie ogłoszeń o przetargach i wyborze wykonawcy oraz ich umieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, jak również przekazywanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej;
   - przygotowywanie:
   a) specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
   b) protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
   c) wyjaśnień wykonawcom biorących udział w postępowaniach o zamówienie publiczne dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia,
   d) korespondencji i powiadomień, przesyłanie i odbiór korespondencji związanej z procedurą udzielenia zamówienia publicznego,
   e) odpowiednich druków i formularzy niezbędnych do pracy komisji przetargowej,
   f) umów zawieranych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i aneksów do umów;
   - prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyk udzielanych zamówień publicznych w przekrojach czasowych wynikających z przepisów i nakazanych przez przełożonych;
   - przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe (zamówienia publiczne); - ukończenie podyplomowych studiów z zakresu zamówień publicznych lub specjalistycznych szkoleń z tematyki zamówień publicznych; - znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych; - doświadczenie w obszarze pracy na stanowisku; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, umiejętność planowania organizacji pracy; - odporność ma stres, dokładność, terminowość; - umiejętność pracy w zespole; efektywna komunikacja; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: - wykształcenie wyższe na kierunku: zamówienia publiczne, administracja - doświadczenie minimum 3 lata udokumentowane kopią świadectwa pracy; - doświadczenie na podobnym stanowisku; - mile widziane doświadczenie w instytucji wojskowej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 480 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz z zasadami wiedzy technicznej rozliczenia robót remontowych,
   - uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań o udzielanie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych
   w obiektach urządzeń,
   - analizowanie i opiniowanie:
   - protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   - kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   - rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organy infrastruktury;
   - programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
   - wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   - przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   - planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
   - opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
   - kontrolowanie:
   - stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   - prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
   - prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. pożądane: - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1, 2, 4:10 i grupa III pkt. 3:10; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz z zasadami wiedzy technicznej rozliczenia robót remontowych,
   - uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań o udzielanie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych
   w obiektach urządzeń,
   - analizowanie i opiniowanie:
   - protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   - kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   - rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organy infrastruktury;
   - programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
   - wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   - przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   - planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
   - opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
   kontrolowanie:
   - stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   - prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
   - prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY.
   WYMIAR ETATU: PEŁEN ETAT
   ZMIANOWOŚĆ: JEDNA ZMIANA
   Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 godzin
   Data rozpoczęcia pracy: od zaraz
   Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Biegła znajomość pakietu Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. pożądane: - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1, 2, 4:10 i grupa III pkt. 3:10; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodaw
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent w wydziale inwestycji sojuszniczych i programowych (nr 1940)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Zakres obowiązków

   Proszę o umieszczenie nowego ogłoszenia o pracę na stanowisko: Samodzielny referent w Wydziale Inwestycji Sojuszniczych i Programowych w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury
   w Bydgoszczy.

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - opracowywanie zbiorczej ewidencji przydzielonych zadań inwestycyjnych w fazie realizacyjnej i stopnia ich zaawansowania;
   - kompletowanie w teczkach zadań, z chwilą wprowadzenia zadań do etapu realizacji;
   - weryfikację prawidłowości otrzymanych faktur na roboty budowlane pod kątem ich kompletności i zgodności z umową;
   - udział w procesie obiegu dowodów dokumentujących realizację wydatków rzeczowych z tytułu zakupu, dostaw i usług na bazie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON);
   - właściwe postępowanie z dokumentacją stanowiącą materiały archiwalne i dokumentacją niearchiwalną zgodnie ustawą z dnia
   14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   - rozliczanie zadań inwestycyjnych (elaborat);
   - ewidencja i pilnowanie terminów rękojmi i gwarancji;
   - kontrola terminowych wpływów harmonogramów i ich procedowanie tzn. (sprawdzenie przez inspektów nadzoru i zatwierdzenie przez Szefa WISIP i Szefa RZI);
   - prowadzenie rejestru podwykonawców;
   - procedowanie wprowadzenia podwykonawców do umowy;
   - przekazywanie do zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawcę harmonogramów realizacji przydzielonych zadań inwestycyjnych (zweryfikowanych przez Inspektorów Nadzoru);
   - informowanie PGK o konieczności zwolnienia kwot zabezpieczeń
   na czas rękojmi i gwarancji.

   RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY
   WYMIAR ETATU: PEŁNY ETAT
   ILOŚC STANOWISK: JEDNO STANOWISKO PRACY
   ZMIANOWOŚĆ: JEDNA ZMIANA
   Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 godzin
   Data rozpoczęcia pracy: od zaraz
   Wynagrodzenie kwota brutto 3.680,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie średnie; - znajomość języka angielskiego komunikatywnie. preferowane: - staż pracy roczne doświadczenie zawodowe; - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - doświadczenie na podobnym stanowisku, doświadczenie w instytucji wojskowej; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - odporność ma stres, dokładność, terminowość; - umiejętność pracy w zespole; - efektywna komunikacja; - umiejętność planowania organizacji pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 680 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 3.680,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodaw
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Starszy Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości branży sanitarnej w Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości Wydziału Eksploatacji Nieruchomości w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy.
   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz z zasadami wiedzy technicznej rozliczenia robót remontowych,
   - uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań o udzielanie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie robót budowlanych,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych
   w obiektach urządzeń,
   - analizowanie i opiniowanie:
   * protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   * kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   * rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organy infrastruktury;
   * programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
   * wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   * przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   * planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   * dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
   * opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
   kontrolowanie:
   - stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   - prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
   - prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY.
   WYMIAR ETATU: ETATU

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Biegła znajomość pakietu Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; - znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. pożądane: - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1, 2, 4:10 i grupa III pkt. 3:10; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 350 PLN
   • Opis wynagrodzenia: 21% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent sekcji kontroli i inwentaryzacji (nr 1354)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - merytoryczne i terminowe realizowanie zadań wchodzących w zakres działania sekcji;
   - realizowanie zadań z obszaru dot. kontroli zewnętrznych;
   - realizowanie zadań związanych z organizowaniem oraz prowadzeniem inwentaryzacji;
   - udział w procesie realizacji kontroli;
   - realizowanie zadań związanych z planowaniem oraz organizowaniem specjalistycznych nadzorów;
   - udział w posiedzeniach komisji wewnętrznych;
   - terminowe i rzetelne sporządzanie informacji, sprawozdań i meldunków na temat zaawansowania realizacji zadań wskazanych przez przełożonego;
   - kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji z obszaru działania Sekcji Kontroli Inwentaryzacji;
   - znajomość obowiązujących przepisów oraz ciągłe samokształcenie doskonalące i podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanych obowiązków:
   - właściwe postępowanie z dokumentami stanowiące materiały archiwalne i dokumenty niearchiwalne zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwa.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: Biegła znajomość pakietu Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie średnie; - staż pracy minimum 3 lata; - znajomość procedur związanych z inwentaryzacją; - umiejętność sporządzania pism i korespondencji; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 045 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent sekcji kontroli i inwentaryzacji (nr 5552)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - merytoryczne i terminowe realizowanie zadań wchodzących w zakres działania sekcji;
   - realizowanie zadań z obszaru dot. kontroli zewnętrznych;
   - realizowanie zadań związanych z organizowaniem oraz prowadzeniem inwentaryzacji;
   - udział w procesie realizacji kontroli;
   - realizowanie zadań związanych z planowaniem oraz organizowaniem specjalistycznych nadzorów,
   - udział w posiedzeniach komisji wewnętrznych;
   - terminowe i rzetelne sporządzanie informacji, sprawozdań i meldunków na temat zaawansowania realizacji zadań wskazanych przez przełożonego;
   - kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji z obszaru działania Sekcji Kontroli Inwentaryzacji;
   - znajomość obowiązujących przepisów oraz ciągłe samokształcenie doskonalące i podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanych obowiązków:
   - właściwe postępowanie z dokumentami stanowiące materiały archiwalne i dokumenty niearchiwalne zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwa.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie średnie; - staż pracy minimum 3 lata; - znajomość procedur związanych z inwentaryzacją; - umiejętność sporządzania pism i korespondencji - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - umiejętność stosowania prawa w praktyce; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 045 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Komendant ochrony sekcji operacyjnej wydziału koordynacji i analiz (nr 5523)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - zapewnienie skutecznej ochrony kompleksów i obiektów Zarządu;
   - organizowanie we współdziałaniu z innymi osobami funkcyjnymi Zarządu oraz jednostek wojskowych rozmieszczanych w jednym kompleksie, skutecznego systemu ochrony obiektów;
   - analizowanie na bieżąco występujących zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w tym terrorystycznych oraz proponowanie zmian w dotychczasowym systemie ochrony;
   - współudział w opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentacji związanej z ochroną obiektów, w tym planu ochrony tabel posterunków, instrukcji dowódców wart (ochrony), a także innych dokumentów określających zadania mające wpływ na organizację ochrony Zarządu;
   - organizowanie szkoleń prowadzonych przez administratora systemów alarmowych z żołnierzami oraz cywilnymi pracownikami ochrony obsługującymi urządzenia alarmowe, z zakresu zasad ich obsługi,
   - współuczestniczenie w planowaniu szkoleń z ochrony obiektów organizowanych dla sił ochronnych;
   - współuczestniczenie w planowaniu kwartalnego szkolenia z pozorowanego naruszenia systemu ochrony dla sił ochronnych oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów oraz raz w roku z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony obiektów oraz raz w roku z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony obiektu z całym stanem osobowym;
   - nadzór nad właściwą realizacją zadań ochronnych przez SUFO, wynikających z zapisów obowiązującej umowy;
   - dbałość o:
   - utrzymanie pełnej sprawności technicznej urządzeń wspomagających ochronę obiektów,
   - regulaminowe urządzenie i wyposażenie pomieszczeń sił ochronnych i służb dyżurnych,
   - właściwe oznakowanie obiektów znakami zakazu oraz tablicami ostrzegawczymi;
   - nadzorowanie terminowego prowadzenia przeglądów, konserwacji, napraw i remontów zainstalowanych systemów i urządzeń alarmowych oraz prowadzenie ewidencji tych czynności zgodnie z Normą Obronną.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie średnie; - podstawowa wiedza z zakresu ochrony obiektów; - staż pracy minimum 3 lata; - doświadczenie zawodowe w obszarze pracy biurowej, prowadzenie sprawozdawczości; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiazywania złożonych problemów; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - umiejętność stosowania prawa w praktyce; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres. preferowane: - wykształcenie wyższe (preferowane uprawnienia zawodowe z ochrony osób i mienia) ze stażem pracy 2 lata; - doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (potwierdzony świadectwami pracy); - umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji realizowanych zadań.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent wydziału infrastruktury (nr 4818)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - merytoryczna i terminowa realizacja powierzonych zadań;
   - przygotowanie materiałów na odprawy przeprowadzane w Zarządzie;
   - przygotowanie meldunków tygodniowych oraz miesięcznych;
   - opracowywanie rocznych i miesięcznych planów wydatków, sprawozdań w zakresie wydatków środków finansowych ponoszonych przez wydział;
   - opracowywanie wniosków w ponoszonych przez wydział;
   - opracowywanie wniosków w zakresie potrzeb finansowych, zapotrzebowania oraz korekt na środki finansowe wydziału;
   - opracowywanie ewidencji oraz dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wydziału w zakresie realizacji budżetu;
   - współuczestniczenie w procesie obiegu dowodów dokumentujących realizację wydatków rzeczowych z tytułu zakupu usług na bazie ZWIS RON;
   - współuczestniczenie w procesie planowania potrzeb finansowych oraz stanu realizacji wydatków wydziału;
   - koordynowanie prac i przygotowanie planu finansowego oraz planu rzeczowo-finansowego wydziału;
   - monitorowanie planu i wprowadzanie stosownych korekt w Systemie Informatycznym LBPP;
   - przygotowanie dokumentacji archiwalnej i przekazanie do archiwum Zarządu;
   - prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wydziału Infrastruktury.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie: średnie; - staż pracy minimum 3 lata okresy potwierdzone świadectwem pracy (doświadczenie w obszarze pracy biurowej); - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - efektywna komunikacja; - dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. preferowane: - wykształcenie wyższe (administracyjne); - umiejętność samodzielnego redagowania pism; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów; - odporność na stres dokładność, terminowość.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 080 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczn
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent - w pionie głównego księgowego (nr 4138)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Podstawowe obowiązki:
   - terminowa ewidencja księgowa zapisów zdarzeń dotyczących należności i zobowiązań spornych oraz prowadzenie rejestrów należności i zobowiązań spornych;
   - analizowanie wyroków sądowych celem poprawnego naliczenia zobowiązania, należności;
   - obsługa programu SAP ERP oraz pakietu MS OFFICE;
   - ewidencja i dekretacja dokumentów finansowych;
   - uzgodnienia kosztów i przychodów w ramach zamknięcia miesiąca;
   - współpraca z wewnętrznymi sekcjami i wydziałami.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie minimum średnie oraz 4-letnie doświadczenie zawodowe (profil administracja, ekonomia); - preferowane wykształcenie wyższe oraz 2 lata doświadczenia zawodowego (administracja, ekonomia). Dodatkowe atuty: - znajomość zasad księgowości znajomość planu kont i klasyfikacji budżetowej; - znajomość obsługi programu SAP; - umiejętność planowania, organizowania własnej pracy i podejmowania decyzji. preferowane: - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej. Wymaganie dodatkowe: - kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia; - odporność na stres, sumienność, rzetelność; - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; - umiejętność planowania, organizowania własnej pracy i podejmowania decyzji; - systematyczność, dokładność, terminowość.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 160 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 12% premia regulaminowa + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik sekcji geodezji i gospodarki nieruchomościami wydziału nieruchomości i zakwaterowania wojs

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • 3 700 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - realizacja zadań związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami w zakresie ustalonym przepisami prawa powszechnego, resortowego oraz wytycznymi przełożonych
   (w szczególności prowadzenie działań zmierzających do racjonalnego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami zaspakajania potrzeb w zakresie zakwaterowania zbiorowego, stałego i przejściowego jednostek oraz instytucji wojskowych),
   - opracowanie wystąpień do właściwych organów w sprawie regulacji stanu formalno-prawnego nieruchomości we władaniu resortu ON, w tym ujawnienie praw rzeczowych
   na nieruchomościach we współpracy z właściwym starostą,
   - opracowanie wniosków w sprawach zmiany klasyfikacji gruntów na terenach wojskowych,
   - pracowanie wystąpień w sprawach dot. ustanawiania lub wygaszania prawa trwałego zarządu i opłat z tytułu posiadanych praw do nieruchomości,
   - przejmowanie nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych RON ( w tym nabywanie nieruchomości dla potrzeb wojska w drodze aktu kupna lub wywłaszczenia) i przekazywanie zbędnych nieruchomości właściwym organom,
   - opracowanie dokumentacji w sprawie pozyskania nieruchomości oraz przekazania nieruchomości zbędnych z zasób resortu ON, w tym wniosków o uzyskanie zgody na przejęcie nieruchomości na potrzeby wojska lub przekazania jej poza resort obrony narodowej, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości,
   - prowadzenie ewidencji i aktualnego operatu ewidencyjnego nieruchomości wojskowych w zakresie teczek podstaw prawnych nieruchomości pozostających we władaniu Zarządu
   (w tym pozyskiwanie przekazywanie aktualnej dokumentacji formalno-prawnej innych organom i jednostkom organizacyjnym),
   - opracowanie warunków ograniczenia prawa rzeczowego do wniosków o ustanowienie służebności gruntowej na rzecz podmiotów spoza resortu obrony narodowej na terenach będących w zasobach RON oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentacji związanej protokolarnym udostępnieniem tych nieruchomości,
   - nadzór nad opracowaniem dok. Księgowych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami wojskowymi w rejonie działania Zarządu (w tym opracowywanie dok. w systemie ZWSI RON)z tytułu posiadanego prawa trwałego zarządu
   nad nieruchomościami oraz planowanie potrzeb finansowych na ten cel,
   - opracowanie i uzgodnienie dokumentacji związanej z przekazywaniem nieruchomości wojskowych w administrowanie,
   - opracowywanie meldunków, sprawozdań, zestawień i materiałów analitycznych z realizacji powierzonych zadań,
   - opracowywanie opinii do wniosków użytkowników o pozyskanie nieruchomości, planów i korekt planów przekazania nieruchomości zbędnych do Agencji Mienia Wojskowego i innych właściwych organów, koncepcji rozwoju garnizonów, planów potrzeb inwestycyjno-remontowych, dokumentów planistycznych, innych dokumentów związanych z gospodarką nieruchomościami.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa programu: Pakiet MS OFFICE
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie minimum średnie- ogólny staż pracy 5 lat lub wykształcenie wyższe ogólny staż pracy 3 lata, - znajomości ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne - umiejętność delegowania zadań, obowiązków i uprawnień oraz koordynowania i kontrolowania pracy podwładnych, - umiejętność stosowania prawa w praktyce, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, - efektywna komunikacja, - odporność ma stres, dokładność, terminowość, szybkie podejmowanie decyzji. preferowane: - kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub geodezji i kartografii, - staż pracy - 3 lata z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii lub administracji, - doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem zasobami ludzkimi, - poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub gotowość do podjęcia się procedurze postepowania sprawdzającego prowadzącego do uzyskania ww. dokumentu.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 3.700,00 zł. + 20% premii regulaminowej + dodatek funkcyjny 50% (od kwot
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor technicznego utrzymania nieruchomości branży sanitarnej w sekcji technicznego utrz

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 4 700 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną oraz finansowego rozliczania robót remontowych,
   - uczestnictwo w zarządzaniu nieruchomościami, proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań udzielania zamówień publicznych, pomoc w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące,
   - nadzór nad organizacją i realizacją okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
   - nadzór nad prowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości RZI w Bydgoszczy oraz zainstalowanych
   w obiektach urządzeń,
   - Analizowanie i opiniowanie:
   - protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z uregulowaniami Ustawy Prawo budowlane;
   - kosztorysów inwestorskich (programów robót);
   - rocznych planów remontów i konserwacji sporządzonych przez terenowe organy infrastruktury;
   - programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji modernizacji systemów cieplnych;
   - wyników przeglądów urządzeń grzewczych oraz ochrony środowiska pod kątem zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej w ustalonych terminach;
   - przedsięwzięć związanych z właściwym, kompleksowym przygotowaniem obiektów i stałych urządzeń technicznych wraz z infrastrukturą do sezonu grzewczego;
   - planów działania na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci państwowej i wody z sieci komunalnej (miejskiej);
   - dokumentów wprowadzających na ewidencję środki trwałe;
   - opiniowanie potrzeb opracowania projektów budowlanych;
   - Kontrolowanie:
   - stanu technicznego obiektów stosownie do przepisów wynikających z Ustawy Prawo budowlane;
   - prawidłowości prowadzenia ewidencji techniczno-eksploatacyjnej stałych urządzeń technicznych oraz sieci będących w kompetencji infrastruktury;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - przestrzegania przez użytkownika (administratora) zasad właściwej eksploatacji obiektów stosownie do wymogów Prawa budowlanego, instrukcji i przepisów resortowych;
   - prowadzenie dokumentacji obiektów i stałych urządzeń technicznych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń, obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: konieczne: - wyższe kierunkowe (branży sanitarnej); - staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku (potwierdzony świadectwami pracy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego; znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych; - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowlanych; - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office. pożądane: - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru - grupa II pkt. 1,2,4:10 i grupa III pkt. 3:10; - umiejętność analitycznego myślenia; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 4.700,00 zł. + 12% premii regulaminowej + dodatek za staż pracy, pracodaw
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Kierownik sekcji - sekcji technicznego utrzymania nieruchomości wydziału eksploatacji nieruchomości

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • 4 150 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych obowiązków w szczególności:
   - kierowanie sekcją zapewniające pełną realizację zadań
   - planowanie i realizację budżetu w zakresie remontów i konserwacji nieruchomości
   - organizacja i archiwizacja dokumentacji Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości
   - nadzorowanie i opracowywanie:
   - realizacji rzeczowo-finansowej zadań ujętych w PRN i PKiN realizowanych przez administratorów;
   - prawidłowości technicznego utrzymania i eksploatacji nieruchomości oraz stałych urządzeń technicznych stosowanie do wymogów prawa budowlanego, instrukcji
   i przepisów resortowych w tym przepisów dot. Ochrony środowiska;
   - przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bhp i norm w zakresie eksploatacji i utrzymania w pełnej sprawności sieci, instalacji i urządzeń gazowych;
   - prawidłowości prowadzenia przez Administratorów pomiarów ochronnych urządzeń elektroenergetycznych i instalacji odgromowych w kompleksach wojskowych;
   - stanu przygotowania obiektów, urządzeń i instalacji do sezonu grzewczego oraz prawidłowości prowadzenia książek rewizyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu;
   - działań administratora zmierzających do osiągnięcia korzystnych efektów ekonomicznych i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną, cieplną, gazem oraz paliwami stałymi i płynnymi zgodnie z obowiązującymi prawem i przepisami resortowymi;
   - wdrażania nowych systemowych rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów;
   - przestrzeganie przepisów techniczno-budowlanych;
   - organizowanie i prowadzenie szkoleń z personelem techniczno-obsługowym Administratora, odpowiedzialnym za eksploatację obiektów;
   - organizowanie (pięcioletnich) oraz nadzorowanie (rocznych) ustawowych kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej, przeglądów, pomiarów, prób i badań realizowanych przez administratorów;
   - realizacja rzeczowo-finansowa zadań ujętych w PRN Zarządu;
   - właściwe postepowanie z dokumentacją stanowiącą materiały archiwalne
   - i dokumentacją niearchiwalną zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

   RODZAJ UMOWY: UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY - NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA (UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA) ,

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa programu: Pakiet MS OFFICE
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie minimum średnie, - staż pracy 5 lat - udokumentowany 5 letnią praktyką zawodową w branży budowlanej oraz w pełnieniu funkcji obejmującej kierowanie zasobem ludzkim, - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, - odporność ma stres, dokładność, terminowość, - umiejętność planowania i organizacji pracy, - znajomość ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych - umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów - posiadanie uprawnień budowlanych - umiejętność analitycznego myślenia. preferowane: - wykształcenie - wyższe (branży budowlanej), - staż pracy 3 lata - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 150 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 4.150,00 zł. + dodatek za staż pracy + 31% premii regulaminowej, dodatek
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Księgowy w pionie głównego księgowego w rejonowym zarządzie infrastruktury w bydgoszczy (nr 2049)

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Podstawowe obowiązki:
   - analizowanie otrzymanych dokumentów finansowych pod kątem proceduralnym,
   - opracowanie i aktualizacja planów rzeczowych i finansowych jednostki
   - kontrolowanie wydatków w zakresie planu finansowego jednostki,
   - współpraca z wewnętrznymi sekcjami i wydziałami,
   - weryfikacja wydatków w ramach zamknięcia miesiąca, kwartału, roku.

   Wynagrodzenie kwota brutto 3.000,00 zł. + 12% premia regulaminowa + dodatek za staż pracy, pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Ekonomia, Administracja
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym, - udokumentowane co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, - doświadczenie w pracy na arkuszach kalkulacyjnych, - znajomość pakietu Office: Word, Excel. Dodatkowe atuty: - doświadczenie zawodowe w sferze księgowości, ekonomii, finansów, - znajomość ustawy o finansach publicznych. preferowane: - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej. Wymaganie dodatkowe: - kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia, - odporność na stres, sumienność, rzetelność, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, - umiejętność planowania, organizowania własnej pracy i podejmowania decyzji, - dokładność, terminowość.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie kwota brutto 3.000,00 zł. + 12% premia regulaminowa + dodatek za staż pracy, pracodawc
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Bydgoszczy