Zespół Żłobków Miejskich

Zespół Żłobków Miejskich najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Psycholog Bydgoszcz, Fizjoterapeuta Bydgoszcz, Pielęgniarka Bydgoszcz, Opiekun Bydgoszcz, Kucharz, Szef kuchni Bydgoszcz.
Kategorie zawodowe: medycyna / farmacja / zdrowie, hotelarstwo / gastronomia / turystyka.

Oferty pracy Zespół Żłobków Miejskich

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Zespół Żłobków Miejskich

Mapy

Siedziba główna

Zespół Żłobków Miejskich poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Opinie o firmie Zespół Żłobków Miejskich

2.8

Na podstawie 11 ocen z Google.

M Goraczka

M Goraczka

"Polecam wszystkim rodzicom"

3 lata temu

Remigiusz Jendrzejewski

Remigiusz Jendrzejewski

"Super opiekunki"

5 lat temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 4 miesiącach

Profil firmy:
Zespół Żłobków Miejskich
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bydgoszcz
 2. Warszawa
 3. Wrocław
 4. Swiecie
 5. Łódź
 6. Koronowo
 7. Poznań
 8. Bielsko-Biała
 9. Gdańsk

Archiwalne oferty pracy Zespół Żłobków Miejskich

 • Kucharz (nr 0653)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze branżowe
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: 1. Powinien posiadać wykształcenie gastronomiczne - zasadnicze zawodowe lub średnie. 2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w kuchni. 3. Znajomość zasad zdrowego żywienia małego dziecka. 4. Umiejętność planowania i rozliczania produktów żywnościowych. 5. Powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, operatywnością, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w zespole. 6. Kucharza powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, pracowitość, dobra organizacja czasu pracy, uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników żłobka oraz właściwa kultura życia codziennego, 7. Osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Fizjoterapeuta (nr 0613)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie wyższe - absolwent studiów magisterskich o kierunku rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia, b) kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią, c) obywatelstwo polskie, d) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi, e) pełna władza rodzicielska brak ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości), f) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, g) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne. 2) dodatkowe: a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) kreatywność i komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy, d) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, e) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 750 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog (nr 0611)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: a) niezbędne: - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, - kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią; - obywatelstwo polskie, - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi; - pełna władza rodzicielska brak ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości) - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; - kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne, b) dodatkowe: - rzetelność, sumienność i dokładność w pracy, - umiejętność dobrej organizacji w pracy, - charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, - potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, - cieszy się nieposzlakowaną opinią.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 750 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pielęgniarka/położna (nr 0610)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, b) znajomość rozwoju dziecka do lat 3, c) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, d) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, e) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, f) co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie Pielęgniarki/Położnej. 2) dodatkowe: a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy, d) mile widziana osoba niepaląca.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 740 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekun (nr 0612)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: - niezbędne: 1) kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, 2) ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza. - dodatkowe: 1) osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, 2) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 3) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, 4) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, 5) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, 6) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, 7) kreatywność i komunikatywność, 8) umiejętność dobrej organizacji pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 650 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekun (nr 0591)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: - niezbędne: 1) kwalifikacje: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego, 2) ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza. - dodatkowe: 1) osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, 2) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 3) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, 4) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, 5) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, 6) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, 7) kreatywność i komunikatywność, 8) umiejętność dobrej organizacji pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog (nr 0467)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: a) niezbędne: - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, - kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią; - obywatelstwo polskie, - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi; - pełna władza rodzicielska brak ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości) - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; - kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne, b) dodatkowe: - rzetelność, sumienność i dokładność w pracy, - umiejętność dobrej organizacji w pracy, - charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, - potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, - cieszy się nieposzlakowaną opinią.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Terapeuta zajęciowy - fizjoterapeuta (nr 0470)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie wyższe - absolwent studiów magisterskich o kierunku rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia, b) kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią, c) obywatelstwo polskie, d) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi, e) pełna władza rodzicielska brak ograniczenia, zawieszenia, bądź pozbawienia (obecnie i w przeszłości), f) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, g) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne. 2) dodatkowe: a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) kreatywność i komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy, d) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, e) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pielęgniarka/położna (nr 0472)

  Zespół Żłobków Miejskich
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne
   • Inne wymagania: , które powinien spełniać kandydat: 1) niezbędne: a) wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, b) znajomość rozwoju dziecka do lat 3, c) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, d) potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, e) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, f) co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie Pielęgniarki/Położnej. 2) dodatkowe: a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, b) komunikatywność, c) umiejętność dobrej organizacji pracy, d) mile widziana osoba niepaląca.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka