ZDI Sp. z o.o.

ZDI Sp. z o.o. najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
inżynieria / technologia / technika administracja biurowa / praca biurowa budownictwo / architektura / geodezja it (informatyka) internet / e-commerce / nowe media

Oferty pracy ZDI Sp. z o.o.

Praca alert - powiadomienia

Praca ZDI Sp. z o.o.

Mapa ZDI Sp. z o.o.

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

ZDI Sp. z o.o. poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - ZDI Sp. z o.o.

Pełna nazwa
ZDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres rejestrowy
Jana Kiepury 6 22-400 Zamość
NIP
9221002143
REGON
950188927
KRS
0000049181
Forma prawna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców
03.10.2001
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie ZDI Sp. z o.o.

5

Na podstawie 1 ocena z Google.

Rafał C.

Rafał C.

4 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
ZDI Sp. z o.o.
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Lublin
 2. Warszawa
 3. Zamość
 4. Rzeszów
 5. Radzyn Podlaski
 6. Puławy
 7. Biała Podlaska
 8. Tomaszów Lubelski
 9. Miedzyrzec Podlaski
 10. Kraków

Praca ZDI Sp. z o.o. - oferty archiwalne

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  ZDI Sp. z o.o.
  • Łabunie
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu
   - Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
   - Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej
   - Obsługa urządzeń biurowych
   - Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami Biura Inżyniera
   - Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta
   - Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (scany) zgodnie z przyjętym systemem
   - Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, Zamawiającemu i stronom trzecim
   - Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera pakowanie, adresowanie, opłacenie, nadanie)
   - Przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia sprawy i skierowanie do właściwej osoby
   - Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu bieżącej korespondencji
   - Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom
   - Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań
   - Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposażenia technicznego
   - Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik administracyjno-biurowy

  ZDI Sp. z o.o.
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu
   - Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
   - Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej
   - Obsługa urządzeń biurowych
   - Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami Biura Inżyniera
   - Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta
   - Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (scany) zgodnie z przyjętym systemem
   - Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, Zamawiającemu i stronom trzecim
   - Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera (pakowanie, adresowanie, opłacenie, nadanie)
   - Przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia sprawy i skierowanie do właściwej osoby
   - Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu bieżącej korespondencji
   - Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom
   - Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań
   - Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposażenia technicznego
   - Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: dobra organizacja pracy, Umiejętność pracy w zespole
   • Inne wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej.

  ZDI Sp. z o.o.
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Sprawowanie stałej kontroli oraz bieżącego nadzoru nad prcesem realizacji robót mostowych, kierowanie podległymi pracownikami/podwykonawcami, stała współpraca z podwykonawcami oraz dostawcami w zakresie realizowanych prac, umiejętbność weryfikacji oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań technicznych w całości dokumentacji projektowej(projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna), prowadzenie czynności formalnych, współpraca i koordynacja działań z jednostkami/urzędami zewnętrznymi w celu ustalania sposobu i terminów prowadzenia robót. Kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi z Inwestorami, prowadzenie dziennika budowy, rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporzadzanie zestawień zużytych materiałów, kontrola wykonania budżetu oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: budownictwo lub pokrewne
   • Uprawnienia: znajomość przepisów i ustaw m.in. prawo budowlane oraz przepisów techniczno-budowlanych, praca w grupie, prawo jazdy B, organizacja pracy podległych pracowników oraz podwykonawców/usługodawców, dobra organizacja czasu pracy, bardzo dobra znajomość programu MS Office, Exel
   • Inne wymagania: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziana znajomość programów: MS Project, AutoCAD, doświadczenie zawodowe w oficjalnym sprawowaniu funkcji Kierownika Robót.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorkiego branży konstrukcyjno - budowlanej.

  ZDI Sp. z o.o.
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi prazy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, znajomości robót z warunkami pozwolnia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy, Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonywanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach, sprawdzenie wykonywanych robót, kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonywanych prac, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym, przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań, analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji, sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań, pomoc przy prowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem, uczestnictwo w naradach roboczych na budowie, kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową, kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych, prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy, pomoc w prowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym, lokalizowanie i korygowanie błędów i niedoskonałości wykonawczych, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy, utrzymywanie kontaktów zawodawychi prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa, wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, specjalizacja: branża konsultacyjno-budowlana
   • Uprawnienia: znajomość rozporządzenia Munistra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny nodpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie., znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, Prawo jazdy kategorii B, praca w grupie, dobra organizacja czasu pracy.
   • Inne wymagania: Mile widziane uprawnienia w specjalności konsultacyjno-budowlanej, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent projektanta branży mostowej/ projektant branży mostowej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Rzeszów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
   -weryfikacja dokumentacji kontraktowej
   - reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
   -koordynowanie projektów
   - terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
   - wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe techniczne branży mostowej lub pokrewne kierunek / specjalność mostowa, umiejętności pracy w grupie, dobrej organizacji czasu pracy, uprawnienia w specjalności mostowej, uprawnienia do kierowania samochodem osobowym prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe mile widziane

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 5 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • 128 - asystent projektanta w branży drogowej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Radom
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   pomoc przy wykonywaniu opracowań projektowych, pomoc przy koordynowaniu projektów, pomoc przy weryfikacji kontraktowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Inne wymagania: umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, mile widziane doświadczenie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 100 do 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Personel pomocniczy/pracownik biurowy

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu
   - Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
   - Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej
   - Obsługa urządzeń biurowych
   - Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami Biura Inżyniera
   - Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta
   - Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (scany) zgodnie z przyjętym systemem
   - Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, Zamawiającemu i stronom trzecim
   - Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera (pakowanie, adresowanie, opłacenie, nadanie)
   - Przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia sprawy i skierowanie do właściwej osoby
   - Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu// Inżynierowi Rezydentowi bieżącej korespondencji
   - Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom
   - Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań
   - Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposażenia technicznego
   - Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Księgowa/y, specjalista ds. finansowych

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie ewidencji środków trwałych; księgowanie wyciągów bankowych, faktur kosztowych i innych wydatków bieżących, dokumentów finansowo-księgowych, księgowanie i rozliczanie leasingu samochodów; weryfikacja stanu rozrachunków i uzgadnianie sald kont bilansowych;
   wycena bilansowa zobowiązań, należności, środków pieniężnych i przygotowywanie danych do zamknięcia miesiąca i roku;
   przygotowywanie bieżących raportów na potrzeby działu księgowo-finansowego
   przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych
   ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego spółki,
   sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS
   nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego (CIT, JPK VAT7),
   uzgadnianie oraz analiza kont księgowych
   uzgadnianie sald z kontrahentami
   udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca i roku,
   weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod kątem poprawności odliczenia podatku VAT i zakwalifikowania zakupów do kosztów uzyskania przychodów
   terminowe przetwarzanie dokumentacji oraz przygotowanie płatności zgodnie z procedurami
   naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, rozlicznie składek ZUS, PIT, ubezpieczeń dodatkowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: finanse, księgowość, ekonomia
   • Uprawnienia: umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE, osoba samodzielna, dobra organizacja pracy, osoba dokładna
   • Inne wymagania: Doświadczenie w spółkach prywatnych, doświadczenie w pełnej księgowości, znajomość zasad rachunkowości oraz prawa podatkowego, w tym szczególnie VAT; praktyczna znajomość zasad księgowości i przepisów podatkowych, doświadczenie w pracy z systemem Sage Symfonia mile widziane

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny księgowa/y

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prowadzenie polityki finansowej spółki i ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego spółki,
   prowadzenie korespondencji i rozliczeń z bankiem w sprawach dotyczących spółki
   przygotowanie i sprawdzenie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym dokumentów będących podstawą ewidencji księgowej spółki
   nadzór nad obsługą kasową spółki
   wystawianie faktur VAT dot. sprzedaży spółki, not korygujących i ich ewidencje
   prowadzenie ewidencji środków trwałych,
   księgowanie wyciągów bankowych, faktur kosztowych i innych wydatków bieżących, dokumentów finansowo-księgowych,
   księgowanie i rozliczanie leasingu samochodów;
   weryfikacja stanu rozrachunków i uzgadnianie sald kont bilansowych;
   wycena bilansowa zobowiązań, należności, środków pieniężnych i przygotowywanie danych do zamknięcia miesiąca i roku;
   przygotowywanie bieżących raportów na potrzeby działu księgowo-finansowego
   przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych
   sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT oraz sprawozdań GUS
   nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego (CIT, JPK VAT7),
   uzgadnianie oraz analiza kont księgowych
   uzgadnianie sald z kontrahentami
   udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca i roku,
   weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz pod kątem poprawności odliczenia podatku VAT i zakwalifikowania zakupów do kosztów uzyskania przychodów
   terminowe przetwarzanie dokumentacji oraz przygotowanie płatności zgodnie z procedurami
   sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej, prowadzenie rozliczeń pracowników z Urzędem Skarbowym i ZUS poprzez naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, rozlicznie składek ZUS, PIT, ubezpieczeń dodatkowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: finanse, księgowość, ekonomia
   • Uprawnienia: osoba samodzielna, osoba dokładna, dobra organizacja pracy, znajomość Microsoft Office
   • Inne wymagania: Doświadczenie w spółkach prywatnych, doświadczenie w pełnej księgowości, znajomość zasad rachunkowości oraz prawa podatkowego, w tym szczególnie VAT; praktyczna znajomość zasad księgowości i przepisów podatkowych, doświadczenie w pracy z systemem Sage Symfonia mile widziane.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 8 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Informatyk

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - analizowanie i ocenianie parametrów technicznych projektów i rozwiązań informatycznych;
   - analizowanie i ocenianie funkcjonalności i możliwości systemów informatycznych;
   - ocenianie rozwiązań informatycznych w zakresie spełniania założeń i celowości zastosowania w danym obszarze;
   - doradzanie w zakresie opracowania systemów informatycznych;
   - przygotowywanie dokumentacji projektu informatycznego;
   - badanie, ocenianie i monitorowanie wdrożonych projektów;
   - planowanie i opracowywanie zmian w funkcjonujących systemach informatycznych;
   - analizowanie rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku;
   - organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
   • Uprawnienia: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Personel pomocniczy

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu
   - Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
   - Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej
   - Obsługa urządzeń biurowych
   - Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami Biura Inżyniera
   - Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta
   - Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (scany) zgodnie z przyjętym systemem
   - Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, Zamawiającemu i stronom trzecim
   - Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera (pakowanie, adresowanie, opłacenie, nadanie)
   - Przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia sprawy i skierowanie do właściwej osoby
   - Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu bieżącej korespondencji
   - Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom
   - Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań
   - Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposażenia technicznego
   - Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Projektant branży sanitarnej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Samodzielne wykonywanie projektów instalacji sanitarnych, wod-kan, charakterystyk energetycznych, analiz, programów funckcjonalno-użytkowych itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej,
   Opracowywanie koncepcji i rozwiązań technicznych,
   Przygotowywanie i koordynacja dokumentacji projektowych,
   Nadzór merytoryczny, techniczny, weryfikacja i koordynacja prowadzonych projektów instalacji sanitarnych pod kątem ich realizacji na budowach i zgodności z założeniami budżetowymi,
   Opracowywanie kosztorysów, przedmiarów itp.,
   Rozwiązywanie problemów technicznych na realizowanych projektach,
   reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: branża sanitarna (lub pokrewne)
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy
   • Inne wymagania: Znajomość przepisów: ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j.), Uprawnienia do projektowania branży sanitarnej. Doświadczenie w pracy na stanowisku Projektanta.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 500 - 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent projektanta branży drogowej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000-3 500 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Pomoc przy wykonywaniu opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
   pomoc przy weryfikacji dokumentacji kontraktowej
   reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
   pomoc przy koordynowaniu projektów
   terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
   wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: budownictwo w zakresie dróg
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: Umiejętności pracy w grupie, dobrej organizacji czasu pracy, Znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440 t.j.), ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 t.j.),

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 000 - 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent inspektora nadzoru branży budowlanej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000-3 500 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   - pomoc przy sprawowaniu nadzoru nad robotami drogowymi przy realizacji inwestycji prowadzonej przez spółkę,
   - sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
   - kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac,
   - uczestnictwo w naradach technicznych odbiorach i kontrolach,
   - prowadzenie korespondencji z wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
   - przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, znajomość Microsoft Office
   • Inne wymagania: Mile widziana znajomość programów do kosztorysowania. Umiejętność samodzielnego i poprawnego sporządzania dokumentów dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi. Znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych, w tym: przygotowanie procesu budowlanego. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub chęć ich wyrobienia.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 000 - 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 500-4 000 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
   - sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
   - kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
   - sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
   - prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
   - przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
   - analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
   - sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
   - uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
   - kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
   - kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
   - prowadzenie bieżącej korespondencji,
   - sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
   - pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
   - pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
   - lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
   - pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
   - utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
   - wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: Budownictwo (w zakresie dróg)
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, dobra organizacja pracy, praca w zespole
   • Inne wymagania: Znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440 - t.j.), ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 - t.j.), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 - t.j.). Mile widziane doświadczenie zawodowe.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 500 - 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystenta projektanta branży sanitarnej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 000-3 500 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   sporządzanie projektów instalacji sanitarnych, sieci wod-kan, charakterystyk energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, operatów itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej pod nadzorem projektanta branży sanitarnej,
   reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
   terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków
   drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
   współpraca z wielobranżowym zespołem projektowym,

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, specjalizacja: Branża sanitarna lub pokrewne
   • Uprawnienia: prawo jazdy kat B, znajomość programu AUTOCAD, praca w zespole, znajomość Microsoft Office, dobra organizacja pracy
   • Inne wymagania: Wysoka samodyscyplina i samodzielność. Uprawnienia budowlane do projektowania specjalności sanitarnej lub chęć ich wyrobienia.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 000 - 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Architekt wnętrz

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
   - opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
   - opracowywanie koncepcji plastycznej;
   - podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
   - zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
   - zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
   - zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
   - podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
   - wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
   - projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
   - prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
   - koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
   - wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
   - nadzór nad innymi pracownikami.- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: architekt wnętrz
   • Uprawnienia: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
   • Inne wymagania: Znajomość ustawy prawa budowlanego (Dz.U. z 2016r., poz. 290 - t.j.), mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Projektant branży drogowej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Zamość
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 4 000-4 500 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   - wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
   - weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
   - reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
   - koordynowanie projektów,
   - terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
   - wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi i staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść pracodawcy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: Budownictwo (w zakresie dróg)
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania – bez ograniczeń, Prawo jazdy kat. B, praca w zespole, dobra organizacja pracy
   • Inne wymagania: Znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440 - t.j.), ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 - t.j.), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 - t.j.). Wymagane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku Projektanta.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 4 000 - 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent geodety

  ZDI Sp. z o.o.
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Ogólny zakres obowiązków:
   -Pomiary geodezyjne
   -Wyznaczanie i ustalanie lokalizacji oraz wytyczanie punktów na określonych odcinkach powierzchni Ziemi
   -Dokonywanie pomiarów w terenie, np. wytyczanie granic działek, w których staną nowe budynki
   -Analiza map i nanoszenie na nie informacji
   -Branie udziału w projektowaniu, budowie, eksploatacji i obsłudze różnego rodzaju obiektów inżynierskich, szczególnie tych znajdujących się pod powierzchnią ziemi (kopalnie ziemne, odkrywkowe, tunele)
   -Wykonywanie i opracowywanie fotogramów (zdjęcia z wykorzystaniem aparatów i kamer pomiarowych), na podstawie których wiernie odwzorowuje się kształty, rozmiary i wzajemne położenia obiektów w terenie, co wykorzystywane jest w kartografii.
   -Przeprowadzanie badań i dokonywanie pomiarów odkształceń powierzchni Ziemi np. powstałych wskutek przemieszczenia się płyt tektonicznych
   -Terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
   -Wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.
   -Sukcesywne archiwizowanie na serwerze ftp. dokumentacji kontraktowej
   -Każdorazowe odnotowywanie w kalendarzu firmowym wyjść /wyjazdów służbowych w tym narad i Rad Budowy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, dobra organizacja pracy, Umiejętność pracy w zespole
   • Inne wymagania: umiejętność pracy w grupie wykształcenie wyższe: geodezyjne, kartograficzne lub pokrewne

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Projektant branży drogowej

  ZDI Sp. z o.o.
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 4 000-4 500 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   - wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
   - weryfikacja dokumentacji kontraktowej
   - reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
   koordynowanie projektów
   - terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
   - wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: - Umiejętności pracy w grupie, dobrej organizacji czasu pracy, Znajomość przepisów: - ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440 t.j.), - ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j.), - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 t.j.), -uprawnienia do kierowania samochodem osobowym prawo jazdy kat. B - uprawnienia do projektowania doświadczenia w pracy w na stanowisku Projektanta

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 4 000 - 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Zamościu

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka