Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Budowlaniec Zielona Góra, Elektryk Zielona Góra, Pracownik biurowy Zielona Góra, Energetyk Zielona Góra, Kierowca Zielona Góra.
Kategorie zawodowe: budownictwo / architektura / geodezja, inżynieria / technologia / technika, administracja biurowa / praca biurowa, energetyka / energia odnawialna, logistyka / spedycja / transport.

Oferty pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

Praca alert - powiadomienia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE
Adres rejestrowy
ul. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra
NIP
9290000549
REGON
97039103800000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Archiwalne oferty pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

 • Samodzielny referent - pion głównego księgowego

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie spraw związanych z uposażeniami żołnierzy zawodowych;
   - sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
   - kontrolowanie i weryfikacja dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wypłat uposażeń oraz pozostałych należności żołnierzy;
   - dokonywanie potrąceń wypłat uposażeń oraz pozostałych należności żołnierzy;
   - prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
   - prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie rozliczania kosztów podróży służbowych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe finanse, rachunkowość (ewentualnie ogólne). Doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim 4 lata pracy ogółem, przy wyższym wykształceniu 2 lata pracy ogółem. Praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office (WORD, EXCEL), znajomość stosowania przepisów, ustaw o obronie ojczyzny, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych o rachunkowości oraz finansach publicznych. Komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, zdolność analitycznego myślenia. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 817 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie 3817 zł brutto. Umowa o pracę na okres próbny następnie na czas określony i na czas ni
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent (wydział inwestycji budowlanych)

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Znajomość i analiza aktów prawnych wykorzystywanych w działalności wydziału, a w szczególności prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, o ochronie informacji niejawnych oraz innych, a także śledzenie ich zmian i przekazywanie istotnych informacji w tym względzie dla Szefa Wydziału.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe administracyjne, 1 rok stażu pracy. Praktyczna znajomość dokumentów administracyjnych, praktyczna znajomość obsługi komputera (Word, Excel), rzetelność, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia. Mile widziane jest posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEZONE"/"POUFNE" lub zgodą na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych. Mile widziane doświadczenie w znajomości i analizie aktów prawnych, a w szczególności prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz ochronie informacji niejawnych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony i na czas nieokreślony. Wynagrodzenie 330
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor (wydział nieruchomości i zakwaterowania wojsk - sekcja geodezji i gospodarki nieruchomośc

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   prawidłowe prowadzenie gospodarki nieruchomościami poprzez działania zgodne z wymogami i przepisami resortowymi dotyczącym obiektów wojskowych oraz infrastruktury technicznej, ustalonymi przepisami prawa i wytycznymi przełożonych, opracowywanie i sporządzanie wniosków na przejęcie w trwały zarząd MON lub nabycie na rzecz Skarbu Państwa, bądź pozyskanie w innej formie gruntów, prowadzenie teczek podstaw prawnych kompleksów wojskowych z Garnizonów, analizowanie sposobu wykorzystania nieruchomości będących w zarządzie wojska w zakresie ich zbędności lub pozyskiwania na podstawie wniosków jednostek wojskowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, administracyjny mile widziany geodezyjny, wykształcenie średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe - 1 rok, stosowania ustaw prawo geodezyjne kartograficzne o gospodarowaniu nieruchomościami; o podatkach i opłatach lokalnych, prawo budowlane, o lasach. Praktyczna znajomość obsługi komputera, posługiwanie się oprogramowaniem MS Oficce - Word, Excel. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu sprawdzającemu do dostępu do informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent - sekcja personalno - administracyjna wydziału koordynacji i analiz

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   obsługa sekretariatu (obsługa łączności w sekretariacie); wystawianie wojskowych dokumentów podróży na podstawie przedłożonych zapotrzebowań, wydawanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów podróży, prowadzenie ewidencji i naliczanie należności na przejazd raz w miesiącu celem odwiedzenia rodziny, pisanie rozkazów Szefa Zarządu oraz sporządzanie wyciągów z rozkazu Szefa Zarządu, realizacja oraz rozliczanie wydatków z funduszu reprezentacyjnego Szefa Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, administracyjno-biurowy lub ogólne, doświadczenie przy wykształceniu średnim 4 lata pracy ogółem, przy wykształceniu wyższym 2 lata pracy ogółem, Praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myslenia, dyspozycyjność, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 707 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor technicznego utrzymania nieruchomości (wydział eksploatacji nieruchomościami - sekcja tech

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w należytym stanie technicznym;
   - nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych wpisanych do rejestrów zabytków;
   - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji sygnalizacyjnych, przeciwpożarowych, wyłączników prądu, a także wykonania pomiarów instalacji elektrycznych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne, kierunek: elektryczny lub elektroenergetyczny
   • Inne wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne lub elektroenergetyczne. Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku. Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zażywających energię elektryczną na stanowisku DOZORU i EKSPLOATACJI. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do Informacji niejawnych. Stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej3 metrów. Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz przepisów branżowych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office (Word, Excel) oraz programu do kosztorysowania Norma, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 720 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie od 5720 zł brutto, umowa na okres próbny następnie na czas określony, następnie na cza
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor (wydział eksploatacji nieruchomościami - sekcja gospodarki komunalnej i energetycznej)

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - nadzór i koordynowanie przedsięwzięć realizowanych prze RZI I WOG umożliwiających dostawy energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej
   - współudział w opracowywaniu Rocznego Planu Gospodarki Komunalnej (i Energetycznej)
   - sporządzanie okresowych i doraźnych meldunków, sprawozdań, i analiz z realizacji Rocznego Planu Gospodarki Komunalnej
   - weryfikacja sporządzonych przez WOG kosztów utrzymania kompleksów wojskowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne, kierunek: elektryczny lub elektroenergetyczny
   • Inne wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne lub elektroenergetyczne. Doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim 3 lata pracy, przy wykształceniu wyższym 1 rok pracy. Praktyczna znajomość ustawy Prawo Energetyczne i wydanych na jej podstawie przepisów branżowych oraz zagadnień z Kodeksu cywilnego. Praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność do analitycznego myślenia, mile widziane posiadanie uprawnienia do informacji o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 520 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie od 3520 zł brutto, umowa na okres próbny następnie na czas określony, następnie na cza
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny inspektor lub specjalista lub starszy specjalista (sekcja inwestycji sojuszniczych i pro

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe elektryczne lub elektroenergetyczne, doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze inwestycji w zakresie prowadzenia projektów lub nadzoru nad realizacją robót. Praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office (WORD, EXCEL) wysoko rozwinięte umiejętności personalne(współpracy, komunikacji i determinacji w działaniu i negocjacji), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole. Mile widziane: uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do Informacji niejawnych, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie od 3400 zł do 7000 zł brutto, umowa na okres próbny następnie na czas określony, nastę
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny inspektor lub specjalista lub starszy specjalista (sekcja inwestycji sojuszniczych i pro

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ogólnobudowlany w specjalności drogowej, doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze inwestycji w zakresie prowadzenia projektów lub nadzoru nad realizacją robót. Praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office (WORD, EXCEL) wysoko rozwinięte umiejętności personalne (współpracy, komunikacji i determinacji w działaniu i negocjacji), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole. Mile widziane: uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do Informacji niejawnych, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie od 3400 zł do 7000 zł brutto, umowa na okres próbny następnie na czas określony, nastę
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny inspektor lub specjalista lub starszy specjalista (sekcja inwestycji sojuszniczych i pro

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ogólnobudowlany, doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze inwestycji w zakresie prowadzenia projektów lub nadzoru nad realizacją robót. Praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office (WORD, EXCEL) wysoko rozwinięte umiejętności personalne(współpracy, komunikacji i determinacji w działaniu i negocjacji), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności Konstrukcyjno- budowlanej. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do Informacji niejawnych, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 do 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie od 3400 zł do 7000 zł brutto, umowa na okres próbny następnie na czas określony, nastę
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru (sekcja inwestycji sojuszniczych i programowych)

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ogólnobudowlany, doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m, znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów branżowych, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedzialność, pracowitość. Mile widziane posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do Informacji niejawnych, mile widziana znajomość języka angielskiego wymagane dokumenty: 1) List motywacyjny 2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 3) Oświadczenie o niekaralności/poświadczenie bezpieczeństwa 4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu 5) Kserokopie świadectw pracy 6) Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie 7) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych uprawnieniach i kwalifikacjach 8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na ww. stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszenie na rozmowę. Brak odpowiedzi ze strony RZI jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie do 7000 zł brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami ppoż., bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: elektryczny lub elektroenergetyczny
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe kierunek elektryczny lub elektroenergetyczny, doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata. Umiejętności i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Świadectwo kwalifikacyjne Dozoru i Eksploatacji. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Stan pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu sprawdzającemu do dostępu do informacji niejawnych. Wymagane dokumenty: 1) Życiorys - CV 2) List motywacyjny (wniosek o zatrudnienie) 3) Oświadczenie o niekaralności lub poświadczenie bezpieczeństwa 4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu 5) Kserokopie świadectw pracy 6) Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie 7) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych uprawnieniach i kwalifikacjach 8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na ww. stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszenie na rozmowę. Brak odpowiedzi ze strony RZI jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 956 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru (sekcja inwestycji sojuszniczych i programowych)

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ogólnobudowlany w specjalności drogowej, doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku, uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m, znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów branżowych, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedzialność, pracowitość. Mile widziane posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do Informacji niejawnych, mile widziana znajomość języka angielskiego Wymagane dokumenty: 1) List motywacyjny 2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 3) Oświadczenie o niekaralności/poświadczenie bezpieczeństwa 4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu 5) Kserokopie świadectw pracy 6) Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie 7) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych uprawnieniach i kwalifikacjach 8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na ww. stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani zostaną zaproszenie na rozmowę. Brak odpowiedzi ze strony RZI jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 7 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie do 7000 zł brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierowca-sekcja sprzętu

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie pojazdu o masie do 3,5 t,
   - utrzymywanie przydzielonego pojazdu w wysokiej sprawności technicznej i stałej gotowości do wyjazdu,
   - przestrzeganie w czasie jazdy aktualnych przepisów o ruchu drogowym, nie przekraczanie maksymalnych szybkości jazdy ustalonych dla pojazdów wojskowych oraz zwracanie uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych osób i ładunków,
   - wykonywanie czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem,
   prowadzenie dokumentacji pojazdu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
   • Inne wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe/średnie, minimum 2 lata pracy na stanowisku. Posiadanie prawa jazdy kat. B, ważne badania psychologiczne, niekaralność, rzetelność, odpowiedzialność, cierpliwość, pracowitość, umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 322 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru (sekcja inwestycji sojuszniczych i programowych)

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
   • Inne wymagania: wykształcenie srednie lub wyższe ogólnobudowlany w specjalności drogowej, co najmniej 1 rok na stanowisku, uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m, znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów branżowych, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejetność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedzialność, pracowitość. Mile widziane posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostepu do Informacji niejawnych, mile widziana znajomość języka angielskiego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru (sekcja inwestycji sojuszniczych i programowych)

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
   • Inne wymagania: wykształcenie srednie lub wyższe ogólnobudowlany, co najmniej 1 rok na stanowisku, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m, znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów branżowych, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejetność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedzialność, pracowitość. Mile widziane posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostepu do Informacji niejawnych, mile widziana znajomość języka angielskiego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru (sekcja inwestycji sojuszniczych i programowych)

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
   • Inne wymagania: wykształcenie srednie lub wyższe ogólnobudowlany, co najmniej 1 rok na stanowisku, uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kandydat jest w trakcie zdobywania uprawnień po odbytej praktyce zawodowej. stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m, znajomość ustawy prawo budowlane oraz przepisów branżowych, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejetność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedzialność, pracowitość. Mile widziane posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostepu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE" bądź "POUFNE" lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostepu do Informacji niejawnych, mile widziana znajomość języka angielskiego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent - sekcja kontroli i inwentaryzacji

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   udział w czynnościach kontrolnych w zakresie zadań związanych z realizacją spodobu prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, współudział w opracowaniu rocznego planu kontroli wewnętrznej, prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej, współudział w prowadzeniu czynności kontrolnych w zakresie realizacji zadań przez wydziały i komórki organizacyjne Zarządzu

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, ekonomiczne, administracyjne lub ogólne, doświadczenie przy wykształceniu średnim 4 lata pracy ogółem, przy wykształceniu wyższym 2 lata pracy ogółem, preferowana znajomośc z zakresu księgowości, ewidencji materiałowej i obiegu dokumentów, gospodarczych. Praktyczna znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myslenia, dyspozycyjność, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu uprawniającemu do dostępu do informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 410 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe branża budowlana, co najmniej 2 lata doświadczenia, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, świadectwo kwalifikacyjne Dozoru i Eksploatacji, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m., poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu sprawdzającemu do dostępu do informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 956 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   kontrolowanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług dla zadań ujętych w planie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w zakresie zgodności z umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisani ppoż, bhp, ochrony środowiska i innymi w ramach sprawowanego nadzoru inwestycyjnego

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe elektryczne lub elektroenergetyczne, co najmniej 2 lata doświadczenia, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, świadectwo kwalifikacyjne Dozoru i Eksploatacji, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 m., poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu informacji niejawnych lub kandydat podda się postępowaniu sprawdzającemu do dostępu do informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 956 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor technicznego utrzymania nieruchomości (wydział eksploatacji nieruchomości - sekcja technic

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  • Zielona Góra
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w należytym stanie technicznym, nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych wpisanych do rejestrów zabytków, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji sygnalizacyjnych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, a także wykonania eksploatacyjnych pomiarów instalacji elektrycznych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
   • Inne wymagania: średnie lub wyższe, w branży elektrycznej lub elektroenergetycznej, co najmniej 2 lata na stanowisku, praktyczna znajomość obsługi komputera pakiet Office, Norma program do kosztorysowania, znajomość ustawy Prawo Budowlane, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, stan zdrowia pozwalający na prace na wysokości powyzej 3 m., wskazane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE lub zgoda na poddanie się postepowaniu sprawdzającemu uprawniającemu do dostepu do informacji niejawnych

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 956 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka