Czy to Twoja firma?

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych praca

Bydgoszcz

W sercu Bydgoszczy, tam gdzie pulsują żyły logistyki wojskowej, znajduje się nasz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jesteśmy dumną jednostką organizacyjną, która od października 2006 roku nieustannie rozwija swoje kompetencje, by od stycznia 2008 roku pełnić rolę solidnego filaru wsparcia dla polskich żołnierzy, zarówno na rodzimym gruncie, jak i poza jego granicami. Nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie najwyższej jakości logistyki, co jest naszym nieodzownym zadaniem i powołaniem.


Zaangażowanie, które wkładamy w naszą pracę, ma jeden cel – zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia naszym żołnierzom, gdziekolwiek ich misja ich zaprowadzi. Jesteśmy odpowiedzialni za organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego, co obejmuje szeroki wachlarz działań od zarządzania obroną terytorialną, poprzez dowodzenie podległymi jednostkami wojskowymi, aż po realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nasza obecność na arenie międzynarodowej jest wyrazem globalnego zasięgu polskiego zaangażowania wojskowego. Dzięki naszej pracy, jednostki wojskowe użyte lub przebywające poza granicami państwa mogą liczyć na niezawodne wsparcie logistyczne. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do aspektów militarnych – jesteśmy również gotowi do zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków, ochrony mienia, czy udziału w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego.

Jako Inspektorat, stawiamy na profesjonalizm i skuteczność. Nasze działania są przemyślane i ukierunkowane na konkretne cele, co pozwala nam na osiąganie zamierzonych rezultatów. Mimo że nie zdradzamy szczegółów naszej pozycji rynkowej czy finansowej stabilności, nasza historia i dotychczasowe osiągnięcia są najlepszym świadectwem naszej niezawodności i zaangażowania w służbę dla Polski i jej obywateli.

W Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych łączymy zaufanie i odpowiedzialność z nowoczesnym zarządzaniem, co pozwala nam sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki i zabezpieczenia logistycznego. Jesteśmy gotowi na przyszłość, stale rozwijając nasze kompetencje i umiejętności, aby być zawsze krok przed potrzebami naszych żołnierzy i kraju, który służymy z honorem i oddaniem.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa logistyka / spedycja / transport it (informatyka) księgowość / ekonomia zarządzanie / dyrekcja

Oferty pracy Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Praca alert - powiadomienia

Praca Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 11 miesiącach

Profil firmy:
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bydgoszcz
 2. Warszawa
 3. Wrocław
 4. Poznań
 5. Łódź
 6. Toruń
 7. Pruszków
 8. Katowice
 9. Gdańsk
 10. Gdynia

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych - oferty archiwalne

 • Specjalista ( oddział księgowości i sprawozdawczości - szefostwo finansów inspektorat wsparcia sił z

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Opracowywanie oraz wprowadzanie zmian do harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych, harmonogramu przydziału środków budżetowych
   dla wojskowych jednostek budżetowych podległych Szefowi Inspektoratu.
   2. Opracowywanie i weryfikacja miesięcznych zapotrzebowań środków budżetowych dla podległych dysponentów trzeciego stopnia.
   3. Wykonywanie przelewów (dyspozycji płatniczych) oraz przesyłanie środków budżetowych do dysponentów podległych Szefowi Inspektoratu (zasilanie w środki budżetowe).
   4. Opłacanie realizowanych wydatków przez Inspektorat oraz przekazywanie środków na dochody budżetowe do Ministerstwa Finansów i pożyczek mieszkaniowych ZFŚS.
   5. Prowadzenie obsługi dysponentów podległych Szefowi Inspektoratu dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie środków budżetowych w oparciu o systemy informatyczne ZWSI RON, TREZOR, NBP NBE
   oraz SI Środki.
   6. Przygotowywanie korespondencji z zakresu realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych, zasilania w środki budżetowe, uzyskiwania upoważnień dla podległych dysponentów do prowadzenia rachunków.
   7. Analiza sprawozdań budżetowych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Szefowi Inspektoratu pod względem prawidłowości zasilania w środki budżetowe.
   8. Zapewnienie zgodności funkcjonowania systemów finansowo-księgowych,
   w szczególności ZWSI RON z obowiązującymi przepisami prawa.
   9. Udział w prowadzeniu szkoleń, uzgodnienia w ramach merytorycznego wsparcia
   z podległymi Szefowi Inspektoratu SZ jednostkami budżetowymi z zakresu realizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych, zasilania w środki budżetowe.
   10. Współuczestniczenie w wykonywaniu czynności sprawdzających prowadzonych w ramach nadzoru w zakresie realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej.

   Zatrudnienie: marzec 2023 r.
   Wynagrodzenie brutto: 4.850 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat.

   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: 1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne - specjalność finanse i rachunkowość; 2. Doświadczenie z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i księgowości; 3. Znajomość programów finansowo-księgowych (ISOBP TREZOR w zakresie zarządzania planem finansowym, zapotrzebowań na środki finansowe, programu bankowości elektronicznej, ZWSI RON, SAP R 3); 4. Znajomość przepisów krajowych i branżowych dotyczących: a) ustawy o rachunkowości, b) ustawy o finansach publicznych, c) przepisów wykonawczych do ww. ustaw; 5. Preferowane min. 4 lata pracy zawodowej; 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 7. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office); 8. Umiejętność redagowania pism oraz pisemnej interpretacji obowiązujących przepisów; 9. Umiejętność przeprowadzania publicznych wystąpień; 10. Samodzielność w wykonywaniu zadań oraz umiejętność podejmowania decyzji; 11. Umiejętność pracy w zespole; 12. Dyspozycyjność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 850 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy specjalista (wydział organizacyjno-kompetencyjny oddział organizacyjno-planistyczny inspekto

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Opracowywanie i uzgadnianie projektów (projektów zmian) szczegółowych zakresów działania dla jednostek organizacyjnych;
   2. Opracowywanie:
   a. projektów rozkazów organizacyjnych Szefa Inspektoratu dotyczących realizacji zamierzeń organizacyjnych w Siłach Zbrojnych RP;
   b. projektów kart opisu stanowisk służbowych oraz kart opisu stanowisk służbowych żołnierzy niezawodowych;
   c. zakresów obowiązków dla stanowisk służbowych pracy oraz zakresów wykonywanych czynności powierzonych, w tym także dokumentów kompetencyjnych stanowiących załączniki do wniosków organizacyjno-etatowych;
   3. Uzgadnianie projektów decyzji, zarządzeń i rozkazów w zakresie spraw organizacyjno-etatowych i kompetencyjnych;
   4. Prowadzenie elektronicznej bazy danych szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych.

   Wynagrodzenie brutto: 5.250 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat.
   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony,
   w pełnym wymiarze czasu pracy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: dodatkowe: 1. Znajomość przepisów dotyczących prawa powszechnego i branżowego w zakresie: działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, kart opisu stanowisk służbowych dla żołnierzy zawodowych (KOSS) i żołnierzy niezawodowych (KOSN), zasad pracy biurowej w resorcie obrony narodowej. 2. Umiejętność analizy dokumentów, samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w obowiązujących aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru swoich zadań. 3. Obsługa komputera, dobra znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Excel, Word, Power Point).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 250 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto: 5.250 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat. Rodzaj umo
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista (szefostwo służby żywnościowej inspektorat wsparcia sił zbrojnych) (nr 0364)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Prowadzenie analiz przydzielonych środków finansowych i stopnia ich wykorzystania dla których koordynatorem jest Szefostwo Służby Żywnościowej oraz planowanie przedsięwzięć realizowanych przez służbę żywnościową
   w ramach CPR i zadań zleconych;
   2. Monitorowanie realizacji CPR w zakresie zakupów środków zaopatrzenia żywnościowego;
   3. Opracowywanie:
   a) wniosków w sprawie zmian i korekt do CPR w zakresie środków zaopatrzenia żywnościowego,
   b) informacji syntetycznej z realizacji CPR w zakresie zadań z obszaru służby żywnościowej,
   c) wielkości potrzeb rzeczowych - zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na kolejny rok budżetowy oraz uczestniczenie
   w procesie dokonywania korekt i zmian w zgłaszanych potrzebach,
   d) zbiorczych Wykazów stanów zapasów środków spożywczych otrzymywanych z jednostek organizacyjnych SZ RP oraz przekładanie stosownych wniosków i propozycji w zakresie zabezpieczenia potrzeb wojsk,
   e) danych do zakupów oraz planów dostaw żywności do Regionalnych Baz Logistycznych w zakresie produktów żywnościowych ujmowanych
   w centralnym planie zakupu na rzecz Inspektoratu Wsparcia SZ na kolejny rok budżetowy;
   4. Wprowadzanie zmian w systemie finansowym LBPP;
   5. Wypracowanie i przedstawienie wniosków i propozycji w zakresie wzorów sprawozdań, druków i formularzy dotyczących służby żywnościowej.

   Zatrudnienie: marzec 2023 r.
   Wynagrodzenie brutto: 4.850 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat.
   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
   • Inne wymagania: 1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne. 2. Preferowane min. 4 lata pracy zawodowej 3. Znajomość przepisów krajowych i branżowych dotyczących: norm wyżywienia obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP i ogólne przypadki ich stosowania; wartości pieniężnych zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia występujących w Siłach Zbrojnych RP; zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych w zakresie zakupów żywności; obowiązujących dokumentów sprawozdawczych w zakresie zakupów żywności w ramach centralnych zakupów żywności; 4. Ogólnej znajomości obowiązujących aktów prawnych, rozkazów i wytycznych w obszarze finansów publicznych i rachunkowości; 5. Ogólnej znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 7. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office). 8. Umiejętność redagowania pism oraz pisemnej interpretacji obowiązujących przepisów. 9. Umiejętność przeprowadzania publicznych wystąpień. 10. Samodzielność w wykonywaniu zadań oraz umiejętność podejmowania decyzji. 11. Umiejętność pracy w zespole. 12. Dyspozycyjność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 850 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Zatrudnienie: marzec 2023 r. Wynagrodzenie brutto: 4.850 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny technik w oddziale inwestycji budowlanych (nr 0276)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1) prowadzenie bazy danych eksploatacyjnych: sprzętu technicznego infrastruktury, systemów dynamicznego osuszania, sprzętu i systemów systemów ochrony obiektów, sprzętu i urządzeń do przechowywania i niszczenia nośników informacji niejawnych, zespołów spalinowo-elektrycznych do awaryjnego zasilania obiektów, systemów oświetlenia nawigacyjnego lotnisk,
   2) koordynowanie pozyskiwania i eksploatacji sprzętu i systemów wyszczególnionych w pkt. 1;
   3) współuczestnictwo w analizowaniu i opracowywaniu zestawień potrzeb rzeczowych składanych przez organy planujące;
   4) przygotowywanie projektów wytycznych, instrukcji, decyzji z zakresu eksploatacji i gospodarki sprzętem i systemami wyszczególnionymi w pkt.1.
   5) przygotowywanie projektów wymagań eksploatacyjno-technicznych dla sprzętu i systemów wyszczególnionych w pkt 1.

   Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

   Zatrudnienie: luty 2023 r.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, elektryczne
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: średnie o specjalności elektroenergetycznej, 3 lata doświadczenia zawodowego (1 rok jeśli wykształcenie wyższe). dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe o specjalności elektrycznej lub energetycznej. 2. Znajomość problematyki w zakresie eksploatacji lotniskowych urządzeń elektroenergetycznych i elektroświetlnych. 3. Znajomość przepisów w zakresie prawa powszechnego i branżowego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (z późn. zm.) Prawo energetyczne. 4. Znajomość języków obcych: preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. 5. Umiejętność analizy dokumentów, samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w obowiązujących aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru swoich zadań. 6. Obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Excel, Word, Power Point).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto: 4.800 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Samodzielny referent w oddziale normowania i bezpieczeństwa środków bojowych (nr 0277)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Analizowanie baz danych i systemów elektronicznych ewidencji środków bojowych.
   2. Wykonywanie analiz dokumentów normatywnych obowiązujących w NATO,
   w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji i przechowywania środków bojowych.
   3. Prowadzenie bazy danych certyfikatów klasyfikacyjnych i kart ocen materiałów wybuchowych oraz obowiązujących dokumentów normatywnych, dotyczących gospodarowania środkami bojowymi.
   4. Realizacja zadań obejmujących optymalizację systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP.
   5. Weryfikacja potrzeb inwestycyjnych oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją.
   6. Normowanie obszaru gospodarowania i zarządzania środkami bojowymi w ramach tworzenia pism, wytycznych, instrukcji.
   7. Udział w pracach komisji wyznaczonych do ustalania stref ochronnych oraz komisji lokalizacyjnych.

   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

   Zatrudnienie: luty 2023 r.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: obsługi urządzeń biurowych
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: średnie (preferowane techniczne). Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy zawodowej (wykształcenie wyższe 2 lata). dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie: a) wytwarzania i obrotu materiałów wybuchowych oraz mienia koncesjonowanego; b) zarządzania i gospodarowania środkami bojowymi w SZ RP; c) wymagań stawianych obiektom magazynowym dedykowanym do przechowywania środków bojowych wraz z ich usytuowaniem; d) przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IDMG, IATA); e) ogólnej znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 2. Umiejętność samodzielnego redagowania pism, meldunków, tworzenia prezentacji oraz raportów wynikowych. 3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego. 4. Umiejętność interpretacji i analizy informacji zawartych w bazach danych oraz stosowania obowiązujących przepisów krajowych i branżowych. 5. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji. 7. Preferowane wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 672 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto: 4672 zł (w tym premia regulaminowa 28%) + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Samodzielny referent w oddziale wsparcia i normalizacji (nr 0063)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1) Prowadzenie i aktualizacja baz danych o stanach ewidencyjnych Wojskowego Zasobu Geograficznego oraz SpW geografii wojskowej;
   2) Sporządzanie i ewidencja poleceń logistycznych wystawianych do Wojskowego Zasobu Geograficznego oraz SpW geografii wojskowej;
   3) Zapotrzebowania i sprawozdawczość w zakresie Wojskowego Zasobu Geograficznego;
   4) Nadzorowanie udzielania zamówień publicznych przez dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia w obszarze zadań geografii wojskowej;
   5) Monitorowanie funkcjonowania wojskowej bazy magazynowej produktów geograficznych i sprzętu geografii wojskowej.

   Zatrudnienie: luty 2023 r.

   Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy)

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: średnie, 4 lata doświadczenia zawodowego (2 lata jeśli wykształcenie wyższe). dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe (w tym licencjat). 2. Ogólna znajomość zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 3. Umiejętność przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych, a także interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych. 4. Obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Excel, Word, Power Point).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 670 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie brutto: 4.670 zł (w tym premia regulaminowa 28%) + dodatek za wysługę lat
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Specjalista w oddziale interoperacyjności logistycznej i hns (nr 4741)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Organizowanie i koordynowanie realizacji zadań na rzecz sił sojuszniczych przebywających lub przemieszczających się w obszarze odpowiedzialności Inspektoratu.
   2. Opracowywanie projektów dokumentów, decyzji i rozkazów z zakresu odpowiedzialności Oddziału.
   3. Współpraca z przedstawicielami wojsk sojuszniczych i własnych oraz organami administracji publicznej, a także innymi organami, instytucjami, osobami fizycznymi lub prawnymi realizującymi zadania wynikające z roli państwa-gospodarza.
   4. Przygotowywanie dokumentów planistycznych do ćwiczeń i treningów w zakresie zadań wynikających z funkcji państwa-gospodarza.
   5. Współuczestniczenie w opracowaniu projektów wytycznych, rozkazów, zarządzeń związanych z funkcjonowaniem bieżącym systemu logistycznego oraz dotyczących spraw interoperacyjności logistycznej i HNS.

   Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

   Zatrudnienie: luty 2023 r.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE - EXCEL, WORD
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: wyższe. dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych i branżowych dotyczących: a. funkcjonowania SZ RP (ogólna struktura organizacyjna, relacje dowodzenia); b. elementów systemu logistycznego SZ RP na poszczególnych szczeblach dowodzenia (SG WP, DG RSZ, IWsp SZ); c. funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) w SZ RP. 2. Znajomość języka angielskiego: poziom B2. 3. Umiejętność: a. posługiwania się komputerem, w zakresie obsługi programów Excel, PowerPoint, Word, b. przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych, c. interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych (również w j. angielskim). 4. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 5. Dyspozycyjność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 850 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto: 4.850zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Samodzielny informatyk w oddziale logistycznych systemów informatycznych i indeksacji inspektorat ws

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Wdrażanie systemów informatycznych w logistyce resortu obrony narodowej.
   2. Prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce resortu obrony narodowej.
   3. Zbieranie danych z systemów informatycznych logistyki resortu obrony narodowej oraz przygotowanie analiz, zestawień, porównań i wniosków.
   4. Udział w projektach informatycznych w obszarze wykorzystania technologii informatycznych mających zastosowanie w logistyce resortu obrony narodowej.

   Wynagrodzenie brutto: od 5.720.00 zł do 6600 zł
   (wynagrodzenie zasadnicze 4.400 zł + 30% premia od wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za wysługę lat liczony od 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy).

   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: wyższe kierunek informatyka. Doświadczenie zawodowe: min. 1 rok pracy zawodowej na podobnym stanowisku pracy. dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe kierunek informatyka w specjalnościach: - zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, systemy informatyczne w logistyce, systemy informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego itp. 2. Preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania systemami lub usługami informatycznymi w jednostce organizacyjnej lub firmie w obszarze gospodarki materiałowej, magazynowej, finansowej lub organizacji pracy. 3. Znajomość podstaw logistyki i zarządzania procesami, zasobami organizacji (przedsiębiorstwa). 4. Znajomość obsługi systemów klasy ERP (preferowane rozwiązania SAP). 5. Znajomość obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych. 6. Znajomość wykorzystania technologii kodów kreskowych. 7. Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access). 8. Umiejętność wykorzystania języków programowania do przygotowania danych analitycznych i zestawień (np. SQL, VBA, NET). 9. Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (zakres umożliwiający wykorzystanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania opracowań, szkoleń i obsługi systemów). 10. Łatwość przyswajania nowych zagadnień z obszaru technologii informatycznych. 11. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 12. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 720 do 6 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto: od 5.720.00 zł do 6600 zł (wynagrodzenie zasadnicze 4.400 zł + 30% premia od w
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor oddział księgowości i sprawozdawczości inspektorat wsparcia sił zbrojnych (nr 4639

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Przyjmowanie oraz kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań budżetowych
   i finansowych od podległych Szefowi Inspektoratu SZ dysponentów trzeciego stopnia.
   2. Sporządzanie jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych BILANS.
   3. Wykonywanie jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych o stanie środków na rachunkach bankowych Rb 23 oraz z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb 28.
   4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Inspektoratu Wsparcia SZ w zakresie funduszu mieszkaniowego z tytułu prowadzenia przez Inspektorat wspólnej działalności socjalnej oraz prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków w tym zakresie.
   5. Weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgi głównej IWsp SZ w ZWSI RON.
   6. Prowadzenie obsługi dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w zakresie sprawozdań finansowych BILANS, sprawozdań budżetowych RB 23 oraz Rb 28.
   7. Udział w prowadzeniu szkoleń, uzgodnienia w ramach merytorycznego wsparcia z podległymi Szefowi Inspektoratu SZ jednostkami budżetowymi z zakresu rachunkowości, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
   8. Przygotowywanie sprawozdań z wykorzystania środków z ZFŚS na cele mieszkaniowe, z podziałem na poszczególnych pracodawców.
   9. Współuczestniczenie w wykonywaniu czynności sprawdzających prowadzonych w ramach nadzoru w zakresie realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej.

   Rodzaj umowy: umowa na czas określony (zastępstwo na czas nieobecności pracownika)

   wynagrodzenie: 4.780 zł (w tym premia regulaminowa 31%) + dodatek za wysługę lat

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie średnie dodatkowe: 1. Pożądane wykształcenie wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne, finanse i rachunkowość. 2. Doświadczenie z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i księgowości. 3. Znajomość programów finansowo-księgowych. 4. Doskonała znajomość MS Office. 5. Umiejętność pracy w zespole. 6. Znajomość języków obcych: język angielski na poziomie komunikatywnym.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 780 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie: 4.780 zł (w tym premia regulaminowa 31%) + dodatek za wysługę lat
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Specjalista w wydziale koordynacji transportu lądowego (nr 4467)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Nazwa pracodawcy: Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
   1) procedowanie dokumentacji transportowej na przemieszczenie wojsk transportem drogowym i kolejowym poza granice kraju;
   2) udział w opiniowaniu projektów przepisów dotyczących transportu drogowego (w tym przewozu ładunków ponadnormatywnych i towarów niebezpiecznych);
   3) współpraca z zespołami łącznikowymi, placówkami dyplomatycznymi i firmami przewozowymi w zakresie przewozów Sił Zbrojnych RP poza granice państwa;
   4) współpraca z Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów i Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie przekraczania granicy państwowej przez jednostki Sił Zbrojnych RP i wojsk obcych,
   5) współpraca z zespołami łącznikowymi, placówkami dyplomatycznymi i firmami przewozowymi w zakresie przewozów Sił Zbrojnych RP poza granice państwa.

   Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   Godziny pracy: 7:30 - 15:30.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel)
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy - obywatelstwo polskie; - wykształcenie: wyższe; - dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych; - komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole; - dyspozycyjność. Atutem będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz znajomość języka angielskiego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie składa się z podstawy, premii, wysługi/stażu pracy. Kwota wynagrodzenia do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale koordynacji transportu lądowego (nr 4466)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Nazwa pracodawcy: Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
   1) realizacja procesu wydawania zezwoleń na przejazd drogowy;
   2) udział w przygotowywaniu projektów zezwoleń na przemieszczenie wojsk obcych przez terytorium RP;
   3) współudział w opiniowaniu projektów przepisów dotyczących transportu drogowego (w tym przejazdu pojazdów nienormatywnych i pojazdów przewożących towary niebezpieczne);
   4) współdziałanie z wojskowymi organami transportu i ruchu wojsk w zakresie wyznaczania tras i określania warunków przejazdu transportów drogowych przez terytorium RP.

   Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   Godziny pracy: 7:30 - 15:30.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel)
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy - obywatelstwo polskie; - wykształcenie: wyższe; - dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych; - komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole; - dyspozycyjność. Atutem będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz znajomość języka angielskiego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie składa się z podstawy, premii, wysługi/stażu pracy. Kwota wynagrodzenia do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale koordynacji transportu lądowego (nr 4465)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Nazwa pracodawcy: Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
   1) przygotowywanie projektów zezwoleń na przemieszczenie wojsk obcych przez terytorium RP transportem drogowym;
   2) udział w procesie wydawania zezwoleń na przejazd drogowy;
   3) współudział w opiniowaniu projektów przepisów dotyczących transportu drogowego (w tym przejazdu pojazdów nienormatywnych i pojazdów przewożących towary niebezpieczne);
   4) współdziałanie z wojskowymi organami transportu i ruchu wojsk w zakresie wyznaczania tras i określania warunków przejazdu transportów drogowych przez terytorium RP.

   Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   Godziny pracy: 7:30 - 15:30.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera i pakietów oprogramowania biurowego MS Office( Word, Excel)
   • Inne wymagania: związane ze stanowiskiem pracy - obywatelstwo polskie; - wykształcenie: wyższe; - dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych; - komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole; - dyspozycyjność. Atutem będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz znajomość języka angielskiego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie składa się z podstawy, premii, wysługi/stażu pracy. Kwota wynagrodzenia do uzgodnienia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista oddziału rozliczeń międzynarodowych szefostwo finansów (nr 4337)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Planowanie, finansowanie i sprawozdawczość w zakresie składek do organizacji międzynarodowych.
   2. Weryfikacja i uzgadnianie projektów umów zawieranych w ramach programu Foreign Military Sales (FMS) w zakresie zabezpieczenia finansowego oraz warunków
   i harmonogramu płatności.
   3. Ewidencjonowanie należności za wystawione przez Inspektorat faktury na potrzeby uzgodnienia zapisów ewidencji bilansowej.
   4. Weryfikacja i uzgadnianie sald księgi głównej ZWSI RON w Inspektoracie.
   5. Wystawianie faktur dla kontrahentów zagranicznych.
   6. Uczestnictwo w procesie egzekwowania należności.
   7. Uzgadnianie rozliczeń z kontrahentem zagranicznym.
   8. Opiniowanie projektów dotyczących międzynarodowych rozliczeń finansowych.
   9. Prowadzenie rejestrów i ewidencji.

   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

   Wynagrodzenie brutto: 4.850 zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
   • Inne wymagania: 1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne. 2. Znajomość ustawy o rachunkowości. 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 4. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office). 5. Umiejętność redagowania pism oraz pisemnej interpretacji obowiązujących przepisów. 6. Umiejętność przeprowadzania publicznych wystąpień. 7. Samodzielność w wykonywaniu zadań oraz umiejętność podejmowania decyzji. 8. Umiejętność pracy w zespole. 9. Dyspozycyjność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 850 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Specjalista w oddziale planowania (nr 3794)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Prowadzenie i cykliczna aktualizacja planu przydziałów gospodarczych (PPG) RON.
   2. Zbieranie i analizowanie wniosków z instytucji centralnych MON, SG WP, dowództw szczebla centralnego, dysponentów środków budżetowych II i III stopnia w sprawie aktualizacji i zmian w PPG RON.
   3. Opracowywanie i rozsyłanie do podległych oddziałów gospodarczych wyciągów z decyzji Ministra ON w sprawie zmian w PPG RON oraz wyciągów z planu przydziałów gospodarczych, dotyczących danego oddziału gospodarczego.
   4. Analizowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów i innych dokumentów szczebla MON i SG WP, wpływających na zmiany
   w PPG RON.
   5. Współuczestniczenie w opiniowaniu i opracowywaniu projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej, rozkazów Szefa SG WP i Szefa Inspektoratu w zakresie dotyczącym przydziałów gospodarczych.

   Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo (do stycznia 2023 r.)

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: konieczne: wykształcenie: wyższe. dodatkowe: 1. Znajomość przepisów branżowych dotyczących podziału kompetencji zadań pomiędzy wojskowymi oddziałami gospodarczymi i jednostkami wojskowymi funkcjonującymi w systemie zabezpieczenia, opartym na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych. 2. Ogólna znajomość zagadnień związanych z problematyką funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. 3. Wiedza z zakresu podstaw funkcjonowania, zasad sporządzania i aktualizacji Planu Przydziałów Gospodarczych. 4. Znajomość języka angielskiego: poziom B1 (podstawowy). 5. Umiejętność: a. posługiwania się komputerem, w zakresie obsługi programów Excel, PowerPoint, Word, b. przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych, c. interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych (również w j. angielskim). 6. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 7. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 8. Dyspozycyjność. 9. Samodzielność pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji. 10. Zdyscyplinowanie w samokształceniu doskonalącym, podnoszącym kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 850 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto: 4.850zł (w tym premia regulaminowa 25%) + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent - wydział ochrony i obrony obiektów oddział operacyjny (nr 3195)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Weryfikacja zgłaszanych przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia potrzeb w zakresie kontraktowania usług ochrony obiektów przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz przedstawianie szefowi Wydziału wniosków i propozycji w tym zakresie.
   2. Dokonywanie szczegółowych analiz i oceny planowanych przez wojskowe oddziały gospodarcze środków finansowych na zakontraktowanie usługi SUFO.
   3. Prowadzenie analizy zasadności zaplanowanych kwot wydatków
   w projektach budżetów dysponentów III stopnia oraz przedstawianie szefowi Wydziału wniosków i rekomendacji w tym zakresie.
   4. Prowadzenie ewidencji potrzeb środków finansowych w zakresie zadań związanych z ochroną obiektów.
   5. Analizowanie zawartych przez podległe jednostki pełniące funkcje WOG umów na ochronę obiektów wojskowych przez SUFO.
   6. Prowadzenie baz danych:
   a) podległych jednostek w zakresie organizacji ochrony fizycznej
   oraz stanu ilościowego i rozmieszczenia formacji ochronnych (warty wojskowe, Oddziały Wart Cywilnych (OWC), SUFO) i perspektyw ich wykorzystania;
   b) zawartych umów na ochronę obiektów wojskowych przez SUFO.
   7. Realizowanie zadań związanych z uzyskaniem zezwolenia na wstęp cudzoziemców na teren jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu.
   8. Znajomość zasad organizacji i wykonywania zadań ochronnych przez warty wojskowe, SUFO, OWC.
   9. Udział w prowadzonych kontrolach w podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie obiektów wojskowych.
   10. Samokształcenie doskonalące i podnoszące kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.
   11. Wykonywanie innych zadań związanych z pełnioną funkcją, w tym zleconych przez przełożonego oraz wynikających z obowiązujących przepisów.

   Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo (umowa planowana do grudnia 2023 r.).

   Zatrudnienie: wrzesień 2022 r.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne); Doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego, Umiejętność dokonywania analiz i oceny planowanych przez jednostki wojskowe środków finansowych na zakontraktowanie ochrony fizycznej dodatkowe: 1. Wskazane doświadczenie w obszarze ochrony fizycznej obiektów. 2. Ogólna znajomość systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów. 3. Znajomość zasad stosowania systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony i obrony obiektów wojskowych stosowanych w resorcie obrony narodowej. 4. Znajomość ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 838 tj. z późn. zm.). 5. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (Excel, Word, PowerPoint). 6. Umiejętność samodzielnego przygotowania oraz redagowania pism, zestawień i prezentacji oraz raportów wynikowych. 7. Interpretacja i analiza informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych (polsko i angielskojęzycznych). 8. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji. 9. Znajomość języków obcych: wymagana, j. angielski, (średniozaawansowany).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 607 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek za wysługę lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista wydział zabezpieczenia eksploatacji sprzętu opl i rakietowego szefostwa służby uzbrojeni

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1) Prowadzenie bazy umów zawartych przez zamawiających ze środków finansowych będących w zakresie właściwości Wydziału.
   2) Prowadzenie baz danych o ilości i jakości sprzętu OPL.
   3) Przygotowywanie danych do planu eksploatacji w zakresie sprzętu OPL.
   4) Określanie propozycji potrzeb Sił Zbrojnych RP na dostawy usług obsługowo-naprawczych do programu mobilizacji gospodarki w zakresie sprzętu, wchodzącego w skład systemów OPL.
   5) Współuczestniczenie w:
   a. opracowywaniu projektów wytycznych i instrukcji dotyczących funkcjonowania Wydziału,
   b. opracowywaniu zasad zabezpieczenia technicznego do nowowprowadzanego systemów OPL oraz monitorowanie ich wdrażania do Sił Zbrojnych RP;
   c. planowaniu i organizowaniu szkoleń specjalistycznych personelu logistycznego oraz specjalistów technicznych dla sprzętu uzbrojenia i elektroniki,
   d. realizowaniu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych w zakresie systemów OPL, opracowywaniu norm obsad etatowego sprzętu wchodzącego w skład systemów OPL, należności, wyposażenia tabelarycznego i naliczeniowego, zasad gospodarowania i limitów eksploatacyjnych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
   e. kontrolach służbowych prowadzonych przez Wydział,
   f. przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń organizowanych przez Inspektorat Wsparcia Sił zbrojnych.

   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: wyższe dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych i branżowych dotyczących: a. gospodarowania sprzętem służby UiE, b. gospodarowania technicznymi środkami materiałowymi służby UiE, 2. Znajomość języka angielskiego: poziom B2 (średniozaawansowany). 3. Umiejętność: a. posługiwania się komputerem, w zakresie obsługi programów Excel, PowerPoint, Word, b. przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych, c. interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych (również w j. angielskim), d. stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów krajowych i zagranicznych. 4. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 5. Dyspozycyjność. 6. Samodzielność pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji. 7. Zdyscyplinowanie w samokształceniu doskonalącym, podnoszącym kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 880 PLN
   • Opis wynagrodzenia: +premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny informatyk w oddziale logistycznych systemów informatycznych i indeksacji (nr 2040)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Wdrażanie systemów informatycznych w logistyce resortu obrony narodowej.
   2. Prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce resortu obrony narodowej.
   3. Zbieranie danych z systemów informatycznych logistyki resortu obrony narodowej oraz przygotowanie analiz, zestawień, porównań i wniosków.
   4. Udział w projektach informatycznych w obszarze wykorzystania technologii informatycznych mających zastosowanie w logistyce resortu obrony narodowej.

   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

   Zatrudnienie: lipiec 2022 r.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: wyższe kierunek informatyka. Doświadczenie zawodowe: min. 1 rok pracy zawodowej na podobnym stanowisku pracy. dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe kierunek informatyka w specjalnościach: - zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, systemy informatyczne w logistyce, systemy informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego itp. 2. Preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania systemami lub usługami informatycznymi w jednostce organizacyjnej lub firmie w obszarze gospodarki materiałowej, magazynowej, finansowej lub organizacji pracy. 3. Znajomość podstaw logistyki i zarządzania procesami, zasobami organizacji (przedsiębiorstwa). 4. Znajomość obsługi systemów klasy ERP (preferowane rozwiązania SAP). 5. Znajomość obsługi i zarządzania relacyjnymi bazami danych. 6. Znajomość wykorzystania technologii kodów kreskowych. 7. Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access). 8. Umiejętność wykorzystania języków programowania do przygotowania danych analitycznych i zestawień (np. SQL, VBA, NET). 9. Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (zakres umożliwiający wykorzystanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania opracowań, szkoleń i obsługi systemów). 10. Łatwość przyswajania nowych zagadnień z obszaru technologii informatycznych. 11. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 12. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 300 do 6 360 PLN
   • Opis wynagrodzenia: (wynagrodzenie zasadnicze 5.300 zł + dodatek za wysługę lat liczony od 5% miesięcznego wynagrodzenia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent oddział normowania i bezpieczeństwa środków bojowych inspektorat wsparcia sił z

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Analizowanie baz danych i systemów elektronicznych ewidencji środków bojowych.
   2. Wykonywanie analiz dokumentów normatywnych obowiązujących w NATO,
   w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji i przechowywania środków bojowych.
   3. Prowadzenie bazy danych certyfikatów klasyfikacyjnych i kart ocen materiałów wybuchowych oraz obowiązujących dokumentów normatywnych, dotyczących gospodarowania środkami bojowymi.
   4. Realizacja zadań obejmujących optymalizację systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP.
   5. Weryfikacja potrzeb inwestycyjnych oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją.
   6. Normowanie obszaru gospodarowania i zarządzania środkami bojowymi
   w ramach tworzenia pism, wytycznych, instrukcji.
   7. Udział w pracach komisji wyznaczonych do ustalania stref ochronnych oraz komisji lokalizacyjnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: średnie (preferowane techniczne). Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy zawodowej (wykształcenie wyższe 2 lata). dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie: wytwarzania i obrotu materiałów wybuchowych oraz mienia koncesjonowanego; zarządzania i gospodarowania środkami bojowymi w SZ RP; wymagań stawianych obiektom magazynowym dedykowanym do przechowywania środków bojowych wraz z ich usytuowaniem; przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IDMG, IATA); ogólnej znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 2. Umiejętność samodzielnego redagowania pism, meldunków, tworzenia prezentacji oraz raportów wynikowych. 3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego. 4. Umiejętność interpretacji i analizy informacji zawartych w bazach danych oraz stosowania obowiązujących przepisów krajowych i branżowych. 5. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji. 7. Preferowane wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 390 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista oddział rozliczeń międzynarodowych szefostwo finansów (nr 0727)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Wystawianie faktur dla kontrahentów zagranicznych.
   2. Uczestnictwo w procesie egzekwowania należności.
   3. Uzgadnianie rozliczeń z kontrahentem zagranicznym.
   4. Opiniowanie projektów dotyczących międzynarodowych rozliczeń finansowych.
   5. Prowadzenie rejestrów i ewidencji.

   Zatrudnienie: marzec 2022 r.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: konieczne: 1. Wykształcenie wyższe. 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne. 2. Znajomość ustawy o rachunkowości. 3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office). 4. Umiejętność redagowania pism oraz pisemnej interpretacji obowiązujących przepisów. 5. Umiejętność przeprowadzania publicznych wystąpień. 6. Samodzielność w wykonywaniu zadań oraz umiejętność podejmowania decyzji. 7. Umiejętność pracy w zespole. 8. Dyspozycyjność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 534 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 25% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent oddział normowania i bezpieczeństwa środków bojowych (nr 0409)

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków


   1. Analizowanie baz danych i systemów elektronicznych ewidencji środków bojowych.
   2. Wykonywanie analiz dokumentów normatywnych obowiązujących w NATO, w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji i przechowywania środków bojowych.
   3. Prowadzenie bazy danych certyfikatów klasyfikacyjnych i kart ocen materiałów wybuchowych oraz obowiązujących dokumentów normatywnych, dotyczących gospodarowania środkami bojowymi.
   4. Realizacja zadań obejmujących optymalizację systemu przechowywania środków bojowych w Siłach Zbrojnych RP.
   5. Weryfikacja potrzeb inwestycyjnych oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją.
   6. Normowanie obszaru gospodarowania i zarządzania środkami bojowymi w ramach tworzenia pism, wytycznych, instrukcji.
   7. Udział w pracach komisji wyznaczonych do ustalania stref ochronnych oraz komisji lokalizacyjnych.

   Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

   Zatrudnienie: marzec 2022 r.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: konieczne: Wykształcenie: średnie (preferowane techniczne). Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata pracy zawodowej (wykształcenie wyższe 2 lata). dodatkowe: 1. Znajomość przepisów krajowych i branżowych w zakresie: - wytwarzania i obrotu materiałów wybuchowych oraz mienia koncesjonowanego; - zarządzania i gospodarowania środkami bojowymi w SZ RP; - wymagań stawianych obiektom magazynowym dedykowanym do przechowywania środków bojowych wraz z ich usytuowaniem; - przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IDMG, IATA); - ogólnej znajomości zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 2. Umiejętność samodzielnego redagowania pism, meldunków, tworzenia prezentacji oraz raportów wynikowych. 3. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego. 4. Umiejętność interpretacji i analizy informacji zawartych w bazach danych oraz stosowania obowiązujących przepisów krajowych i branżowych. 5. Kreatywność i inicjatywa w działaniu. 6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność, samodzielność w pracy oraz umiejętność podejmowania decyzji. 7. Preferowane wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 390 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia regulaminowa 25% + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Bydgoszczy