Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Oferty pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu

DORADCA ZAWODOWY

Zawód: doradca Rodzaj: umowa na okres próbny
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno - zawodowych, pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów, badanie preferencji ...
od 2850 zł
UoP brutto/mies.
Poznań
16-11-2020
od 2850 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koło
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie grupy wychowawczej oraz dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, organizacja i realizacja różnych form pracy wychowawczej, realizowanie zadań doskonalących pracę wychowawczą, przygotowanie uczestnika do życia w rodzinie i społeczeństwie, dbanie o właściwy stosunek uczestnika do nauki teoretycznej i praktycznej.
Wymagania
Zawody:
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy z młodzieżą, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność, znajomość podstaw prawa oświatowego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POŚREDNIK PRACY
Zawód: specjalista ds. hr   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Śrem
Szczegóły
Zakres obowiązków
Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownbików; pozyskiwanie ofert pracy i ich rejestracja oraz zamieszczanie ich w komputerowej bazie ofert pracy; udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy; organizowanie targów i giełd pracy; współpraca z innymi specjalistami rynku pracy w zakresie wyboru oferty pracy dla klienta; organizowanie praktyk zawodowych, popularyzacja elastycznych form zatrudnienia; kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej; współpraca z partnerami rynku pracy m.in. pracodawcami, organizacjami oraz instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy; działalność informacyjna i promocyjna z zakresu pośrednictwa pracy dla młodzieży. Praca w godzinach 7.45-15.45. Praca na okres próbny, kolejna umowa na zastępstwo
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, dobry kontakt z młodzieżą, umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy, dyscyplina wykonawcza, samodzielność i kreatywność, inicjatywa w realizacji powierzonych zadań, umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu, znajomośc obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu, Excel.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Śrem
Szczegóły
Zakres obowiązków
Badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych, pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów; badanie preferencji zawodowych; analiza mocnych i słabych stron klientów; prowadzenie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia; udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy, w tym prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia; opracowywanie rocznego planu pracy jednostki w zakresie realizacji zadań; dbanie o promocję usług wśród klientów oraz rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na lokalnym rynku. Praca w godzinach 7.45-15.45. Umowa na okres próbny, kolejna na zastępstwo.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, dobry kontakt z młodzieżą, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego, umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracym, dyscyplina wykonawcza, samodzielność i kreatywnośc, inicnatywa w realizacji powierzonych zadań, umiejętność ustalania prirytetów i pracy pod presją czasu
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Śrem
Szczegóły
Zakres obowiązków
Organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej (programow wychowawczych, grup wsparcia, zajęć indywidualnych i grupowych) oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu (imprez, zajęć klubowych i warsztatowych, kół zainteresowań); realizowanie zadań doskonalących pracę wychowawczą dotyczących organizacji grupy wychowawcze, troski o właściwy stosunek uczestnika do nauki i pracy; troski o wychowanie moralno-społeczne uczestników, współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi; dbanie o higienę zdrowotną uczestników, opieka i pomoc materialna dla uczestników, pomoc w samorealizacji uczestników, wdrażanie do poszanowania tradycji i wartości edukacyjnych. Praca w godzinach 7.45-15.45. Pierwsza umowa na okres próbny, kolejna na czas określony i kolejna na czas nieokreślony.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, umiejętnośc pracy z młodzieżą, znajomość podstaw prawa oświatowego, bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, dodatkowo znajomość pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu, Excel
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POŚREDNIK PRACY
Zawód: specjalista ds. hr   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koło
Szczegóły
Zakres obowiązków
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwanie ofert pracy, rejestracja uzyskanych ofert pracy, zamieszczanie ich w komputerowej bazie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kondydatach do pracy, inicjowanie i pomoc w nawiazywaniu bezpośrednich kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami poprzez organizację targów i giełd pracy, współpraca z innymi specjalistami rynku pracy w zakresie wyboru oferty pracy dla klienta, organizowanie prakryk zawodowych, popularyzacja eleastycznych form zatrudnienia, kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, współpraca z partnerami rynku pracy - m.in. pracodawcami, organizacjami i instytucjami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, realizującymi podobny profil działalności, działalność informacyjna i promocyjna z zakresu pośrednictwa pracy dla młodzieży
Wymagania
Zawody:
Doradca personalny
Doradca zawodowy
Pośrednik pracy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe lub personalne
Inne wymagania:
doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy z młodzieżą, znajomość podstaw prawa oświatowego, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Poznań
Szczegóły
Zakres obowiązków
Badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych, pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów, badanie preferencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów, udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawody, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy, w tym prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i promowania samozatrudnienia, opracowywanie rocznego planu pracy jednostki w zakresie realizacji zadań, dbanie o promocję usług wśród klientów, rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na lokalnym rynku.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, specjalizacja: doradztwo bądź poradnictwo zawodowe
Uprawnienia:
prawo jazdy kat B
Znajomość pakietu MS OFFICE
Obsługa internetu
Inne wymagania:
Możliwość ukończonych specjalistycznch studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy.
Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawodowego. Umiejętność prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych. Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność. Pewłna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koło
Szczegóły
Zakres obowiązków
badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno - zawodowych, pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów, badanie preferencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów, udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiajacych wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy, opracowywanie ocen przydatności zawodowej na podstawie zebranego własnego materiału badawczego, dbanie o promocję usług wśród klientów oraz rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działalniach na lokalnym rynku
Wymagania
Zawody:
Doradca zawodowy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: doradztwo zawodowe, specjalizacja: doradca zawodowy
Inne wymagania:
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, umiejętność pracy z młodzieżą, znajomość podstaw prawa oświatowego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WYCHOWAWCA W HUFCU PRACY
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Krotoszyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wymagania: wykształcenie wyższe pedagogiczne (pedagogika, resocjalizacja), doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy z młodzieżą, znajomość podstaw prawa oświatowego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Zakres obowiązków: podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozpoznanie potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych, odpowiedzialność za wysoki poziom postępów podopiecznych w ich postawie społecznej oraz w kształceniu, dbanie o warunki realizacji nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w tym naukę i egzekwowanie ścisłego przestrzegania przepisów BHP, wskazywanie wychowankom i ich rodzinom źródeł kompleksowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i socjalnej oraz monitorowanie efektów korzystania z niej
Praca: Hufiec Pracy Krotoszyn
praca na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, dalej na nieokreślony
oferta pracy przeznaczona również dla osób niepełnosprawnych
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika, resocjalizacja
Inne wymagania:
doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy z młodzieżą, znajomość podstaw prawa oświatowego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DORADCA ZAWODOWY
Zawód: doradca   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Poznań
Szczegóły
Zakres obowiązków
badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno zawodowych, pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów, badanie preferencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów, udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych o możliwościach szkolenia i kształcenia oraz o zawodach i rynku pracy, w tym prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i promowania samozatrudnienia, opracowywanie rocznego planu pracy jednostki w zakresie realizacji zadań, dbanie o promocję usług wśród klientów, rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach na lokalnym rynku
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
doświadczenie zawodowe
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, socjologii, psychologii, pedagogiki, pedagogiki pracy, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych i porad indywidualnych z doradztwa zawod., posiadanie prawa jazdy i umiejętność prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych; bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office i internetu, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Konieczne czynne prawo jazdy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Zawód: kierowca   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Poznań
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem rocznych planów pracy WWK OHP oraz sprawozdań z ich wykonania koordynacja procesów planowania i sprawozdawczości; koordynacja sprawozdawczości w zespołach merytorycznych WWK OHP; prowadzenie analiz dotyczących możliwości rozwoju WWK OHP w województwie i przedkładanie do zatwierdzenia Komendantowi WWK OHP; realizacja zadań wynikających z decyzji podejmowanych na posiedzeniach Kierownictwa; opracowywanie, we współpracy z koordynatorami zespołów pionu merytorycznego, warunków działania WWK OHP; na podstawie analiz w zakresie planowania i sprawozdawczości w WWK OHP, przy współpracy z Zastępcą WWK przygotowywanie projektów rozwiązań w sprawach organizacyjnych, a także opracowywanie analiz systemowych i przygotowywanie założeń do działań o charakterze strategicznym w obszarze funkcjonowania WWK OHP; opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z narad centralnych i wewnętrznych oraz dbanie o terminowe przesyłanie informacji do KG OHP i podległych WWK jednostek organizacyjnych; prowadzenie całokształtu prac związanych z kontrolą zarządczą w WWK OHP.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
doświadczenie na podobnym stanowisku
Obsługa internetu
dobra organizacja pracy własnej
kreatywność
obsługa komputera - Ms Office
Inne wymagania:
wymagana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; praca na jedną zmianę w godzinach 7:45-15:45; początkowo umowa na okres próbny, następnie na czas określony i nieokreślony; mile widziane osoby z niepełnosprawnością
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. 28 Czerwca 1956 r. 211
61-485 Poznań
województwo wielkopolskie
powiat Poznań
gmina Poznań-Wilda

Dodatkowe informacje

NIP: 7781172922
REGON: 00103694500000

Pracodawcy z miasta