Americares

Americares

Americares zapewnia finansowanie kryzysowe oraz wsparcie techniczne organizacjom lokalnym w Polsce i Ukrainie, które pomagają dzieciom i dorosłym dotkniętym przez kryzys

Americares najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Psycholog, Manager, Dziennikarz, Psychoterapeuta.
Kategorie zawodowe: medycyna / farmacja / zdrowie, zarządzanie / dyrekcja, media / pr / reklama / marketing.

Oferty pracy Americares

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Americares

Mapy

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Americares poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Americares

 • Poland Communication Manager

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • POSITION SUMMARY: Americares is seeking a dynamic, creative communications professional fluent in English and Polish or English and Ukrainian to produce engaging written and visual content documenting Americares response to the Ukraine crisis. This position will be the focal point for all external communications for the project, including story gathering, media interviews, donor reports and photography/videography documenting Americares response to the crisis. This is a full-time, 12-month contract position based in Krakow reporting to the Ukraine Crisis Response Team Lead.

   The Marketing and Communications Department is responsible for Americares global messaging, branding and visual identity; developing compelling written and visual content; executing successful public relations campaigns; and supporting the Development team’s communications with key constituents. The Emergency Programs team responds to more than 30 natural disasters and humanitarian crises worldwide each year and establishes long-term recovery programming.

   Zakres obowiązków

   DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

   • Write donor reports, success stories, press releases, website content and newsletter articles, social media content, fact sheets and other collateral as needed;
   • Manage media outreach, including building media lists, hosting media visits, responding to press inquiries on deadline and scheduling interviews for key spokespeople;
   • Contribute to monthly media coverage reports;
   • Contribute to visual content, including basic photography and video skills;
   • Conduct site visits with partner organizations to report on the impact of programs Americares supports;
   • Support Multimedia Director in hiring professional photographers/videographers as needed;
   • Ensure all branding meets organizational guidelines;
   • Coordinate information gathering with programs team to ensure accurate program representation;
   • Review communication materials with team lead to ensure adherence to programmatic goals, donor requirements, local security policy and strategic goals;

   Wymagania

   QUALIFICATIONS:

   • Exceptional writing, editing, proofreading and oral communications skills in both English and Polish or English and Ukrainian;
   • A minimum of five years of experience in external communications, public relations, content development and/or media relations;
   • Bachelor’s degree in communications, journalism, English or related field;
   • Experience working for an international NGO or nonprofit organization in a development or communications role required;
   • Experience working with news media required;
   • Strong relationships with local and international media outlets a plus;
   • Familiarity with AP Style desired;
   • Availability to travel, as needed, to program sites and partner organizations in the region;
   • Strong interest in international relief and development and health;
   • Highly organized with strong attention to detail and adherence to tight deadlines including time-sensitive media requests;
   • Ability to work independently as well as in a team environment;
   • Demonstrated project management skills, including ability to effectively prioritize tasks with little supervision and work independently;
   • Strong PowerPoint design and presentation skills a plus;
   • Proficiency in Microsoft Office;
   • And experience with SharePoint and Cision a plus

   A resume, cover letter, and writing sample (in English language) are required to be considered for this role. Please add those requirements to your application process.

   Oferujemy

   Americares is a health-focused relief and development organization that saves lives and improves health for people affected by poverty or disaster. Each year, Americares reaches 85 countries on average, including the United States, with life-changing health programs, medicine, medical supplies and emergency aid. Americares is one of the world’s leading nonprofit providers of donated medicine and medical supplies.

   In response to the Ukraine crisis, Americares is addressing health needs of individuals and families inside Ukraine, fleeing Ukraine and host communities. Americares programming focuses on delivering medicine and medical supplies, reinforcing health services and addressing mental health and psychosocial support of affected populations.


   As a global health organization, we are committed to ensuring a safe environment for our staff, partners, and visitors. All Americares staff and visitors who are on-site at any of our locations or will be traveling for work are required to be fully vaccinated (which includes a booster, when eligible) against COVID-19 unless an exemption required by law is applicable.

   Americares is an equal opportunity employer. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, sex, sexual orientation, gender expression, pregnancy or pregnancy-related condition, age, national origin, ancestry, physical or mental disability, genetic information, marital status, veteran status, or any other characteristic protected by law.


 • Dziennikarz z doświadczeniem w organizacji non-profit

  Americares
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Americares poszukuje dynamicznej, kreatywnej osoby wyspecjalizowanej w dziedzinie komunikacji oraz biegle władającej językami angielskim i polskim lub angielskim i ukraińskim, której zadaniem będzie opracowywanie interesujących tekstów i materiałów wizualnych dokumentujących reakcje Americares na kryzys w Ukrainie. Osoba zajmująca to stanowisko będzie odpowiadać za całą komunikację zewnętrzną związaną z realizowanym projektem, w tym za zbieranie materiałów, wywiady w mediach, raporty dla darczyńców oraz zdjęcia i filmy dokumentujące reakcje Americares na kryzys. Praca na pełny etat w Krakowie, 12-miesięczna umowa o pracę. Zatrudniona osoba będzie podlegać liderowi(-ce) zespołu ds. reagowania kryzysowego w Ukrainie.

   Dział marketingu i komunikacji odpowiada za globalne przekazy Americares, budowanie marki i tożsamości wizualnej, opracowywanie atrakcyjnych tekstów i materiałów wizualnych, prowadzenie skutecznych kampanii public relations oraz wspieranie komunikacji zespołu ds. rozwoju z kluczowymi adresatami pomocy ze strony organizacji. Każdego roku zespół ds. programów kryzysowych reaguje na ponad 30 klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych na całym świecie oraz opracowuje długofalowe programy wyjścia z kryzysu.


   Zakres obowiązków

   OBOWIĄZKI:

   • Przygotowywanie raportów dla darczyńców, opisów sukcesów, informacji prasowych, zawartości witryny internetowej i artykułów do biuletynu, treści do mediów społecznościowych, arkuszy informacyjnych i innych materiałów stosownie do potrzeb.
   • Zarządzanie kontaktami z mediami, w tym tworzenie list mediów, organizowanie wizyt dziennikarzy, terminowe odpowiadanie na zapytania prasowe oraz umawianie wywiadów dla najważniejszych publicznych przedstawicieli organizacji.
   • Sporządzanie miesięcznych raportów na temat obecności organizacji w mediach.
   • Przygotowywanie materiałów wizualnych — wymagane podstawowe umiejętności w zakresie fotografowania i filmowania.
   • Wyjazdy do organizacji partnerskich w celu opracowywania raportów na temat oddziaływania programów wspieranych przez Americares.
   • Pomaganie dyrektorowi ds. multimediów w zatrudnianiu profesjonalnych fotografów i kamerzystów stosownie do potrzeb.
   • Dbanie o zgodność podejmowanych działań związanych z budowaniem świadomości marki z wytycznymi organizacji.
   • Koordynowanie zbierania informacji z zespołem ds. programów w celu zapewnienia rzetelnej reprezentacji programów.
   • Przeglądanie opracowywanych przekazów wraz z liderem(-ką) zespołu w celu zapewnienia zgodności z celami programowymi, wymaganiami darczyńców, lokalnymi zasadami bezpieczeństwa i celami strategicznymi.

   Wymagania

   • Ponadprzeciętne umiejętności pisania, redagowania i korekty tekstów oraz komunikacji ustnej w języku angielskim i polskim lub angielskim i ukraińskim.
   • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie komunikacji zewnętrznej, public relations, opracowywania materiałów do publikacji i/lub kontaktów z mediami.
   • Dyplom potwierdzający wykształcenie w dziedzinie komunikacji, dziennikarstwa, języka angielskiego lub pokrewnej.
   • Doświadczenie w pracy w międzynarodowej organizacji NGO lub non profit na stanowisku związanym z rozwojem bądź komunikacją.
   • Doświadczenie w pracy z mediami informacyjnymi.
   • Dobre kontakty z mediami lokalnymi i międzynarodowymi będą dodatkowym atutem.
   • Mile widziana znajomość zasad AP Style.
   • Gotowość do wyjazdów — stosownie do potrzeb — do miejsc realizacji programów i organizacji partnerskich w regionie.
   • Duże zainteresowanie międzynarodowymi programami pomocy i rozwoju oraz ochrony zdrowia.
   • Dobra organizacja podczas pracy, przywiązywanie dużej wagi do szczegółów i przestrzeganie napiętych terminów, również w przypadku wymagających pilnej odpowiedzi zapytań medialnych.
   • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
   • Potwierdzone umiejętności w zakresie zarządzania projektami, w tym efektywnego ustalania priorytetów zadań przy niewielkim nadzorze oraz samodzielnej pracy.
   • Mile widziane duże umiejętności projektowania i prowadzenia prezentacji przy użyciu programu PowerPoint.
   • Biegła znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office.
   • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami SharePoint i Cision będą dodatkowym atutem.

   Aby ubiegać się o to stanowisko, należy przesłać CV, list motywacyjny i próbkę tekstu (w języku angielskim). Prosimy o uwzględnienie tych wymagań w aplikacji.

   Oferujemy

   Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.

 • Psycholog, Psychotraumatolog/CBI

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Americares zwiększa wsparcie dla organizacji lokalnych w Ukrainie, które świadczą usługi w zakresie MHPSS i potrzebują pomocy w budowaniu potencjału, pomocy technicznej oraz wsparcia finansowego. Lider(ka) ds. MHPSS w Ukrainie będzie identyfikować i eliminować luki w programie MHPSS — szczególnie w celu zapewniania pomocy w budowaniu potencjału i technicznej, a także wspierania organizacji partnerskich we wdrażaniu programów MHPSS w środowisku kryzysowym. Obszary szkolenia i pomocy technicznej mogą obejmować m.in. psychologiczną pierwszą pomoc, stabilizację kryzysową i samoopiekę.

   Osoba na tym stanowisku podlega koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w Polsce.

   Zakres obowiązków

   • Koordynacja działań z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, rządowymi interesariuszami i służbami reagowania w celu informowania o misji Americares oraz ustalenia odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także wytycznymi IASC i powiązanymi zasadami.
   • Reprezentowanie Americares na spotkaniach koordynacyjnych związanych z MHPSS, które koncentrują się na Ukrainie:
   • Identyfikowanie nowych potencjalnych partnerów do budowania potencjału i wsparcia technicznego, a także pogłębianie istniejących już relacji z partnerami w celu wspierania ich programów MHPSS.
   • Przekazywanie informacji zwrotnych liderowi/liderce ds. MHPSS na temat potencjalnych przyszłych interwencji w zakresie MHPSS w celu wspierania strategii reakcji.
   • Dokonywanie oceny MHPSS w celu wspierania realizacji strategii, rozwoju programu oraz skoordynowanego reagowania. Ocena uwzględniająca analizę zmiennej natury konfliktu oraz jego wpływu na możliwości i systemy w zakresie MHPSS dla społeczności uchodźców wewnętrznych i populacji.
   • Dbanie, by wszelkie działania w zakresie MHPSS były zgodne z wytycznymi IASC, polityką Americares i powiązanymi zasadami.
   • Regularne spotkania z liderem/liderką ds. MHPSS dotyczące spraw technicznych i kierunku strategicznego oraz spotkania nadzorujące z asystentem/asystentką ds. MHPSS w Ukrainie.
   • Odprawy i stabilizacja sytuacji kryzysowych dla lokalnych pracowników organizacji pozarządowych w miarę potrzeb.
   • Budowanie potencjału dla lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej i wsparcia psychospołecznego, opieki nad personelem, opieki z uwzględnieniem wiedzy o traumie i powiązanych szkoleń.
   • Współpraca z koordynatorem/koordynatorką ds. bezpieczeństwa i ochrony w celu wspierania działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa beneficjentów i beneficjentek oraz zwiększenia potencjału partnerów lokalnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
   • Współreprezentowanie Americares w spotkaniach poświęconych ochronie ogólnej lub ochronie dzieci oraz powiązanych spotkaniach klastra.

   Wymagania

   • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i niskiego poziomu zasobów
   • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w krajach rozwijających się oraz w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysów humanitarnych
   • Preferowane doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji wniosków
   • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie opracowywania strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
   • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
   • Doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz psychologicznej pierwszej pomocy
   • Wymagana biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
   • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach
   • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami
   • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

   Oferujemy

   Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.

   Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.


   W związku z kryzysem w Ukrainie Americares reaguje na potrzeby zdrowotne osób fizycznych i rodzin w Ukrainie, uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oraz społeczności przyjmujących. Programy Americares koncentrują się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspomaganiu usług zdrowotnych, a także opiece w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dla ludności dotkniętej kryzysami.

 • Менеджер із комунікацій, Польща

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСАДУ:

   Americares шукає динамічного і креативного фахівця з комунікацій, який вільно володіє англійською та польською або англійською та українською мовами, для створення привабливого письмового та візуального контенту з інформацією про заходи, яки вживає Americares у відповідь на кризу в Україні. Ця посада матиме статус центральної в структурі всіх зовнішніх комунікацій проекту, які, зокрема, передбачають збір історій, інтерв'ю у ЗМІ, підготовка звітів щодо донаторів та збір фотографій/відео для документування заходів Americares у відповідь на кризу. Це 12-місячна контрактна посада на повний робочий день у Кракові, яка передбачає підзвітність керівнику групи реагування на кризу в Україні.

   Департамент маркетингу й комунікацій відповідає за глобальний обмін повідомленнями, брендинг і візуальну ідентичність Americares, розробку переконливого письмового та візуального контенту, проведення успішних кампаній зі зв'язків з громадськістю, а також за підтримку комунікацій між командою спеціалістів із розвитку та ключовими клієнтами. Група Департаменту програм для надзвичайних обставин щороку реагує на понад 30 стихійних лих і гуманітарних криз у всьому світі та втілює довгострокові програми відновлення.

   Zakres obowiązków

   ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

   • Підготовка звітів щодо донаторів, історій успіху, прес-релізів, контенту для веб-ресурсів та статей для розсилок, контенту для соціальних мереж, інформаційних бюлетенів та інших матеріалів, за необхідністю;
   • Забезпечення інформаційного висвітлення діяльності організації у ЗМІ, зокрема, створення списків ЗМІ, організація і проведення візитів представників ЗМІ, відповіді на запити преси у визначені терміни та планування інтерв’ю ключових спікерів;
   • Участь щомісячному висвітленні подій у ЗМІ;
   • Участь у створенні візуального контенту, зокрема із застосуванням базових навичок фотографування та відеозйомки;
   • Відвідування оперативних зон разом із представниками партнерських організацій та повідомлення про вплив програм за підтримки Americares;
   • Надання підтримки режисеру мультимедійних матеріалів щодо прийняття на роботу професійних фотографів/відеооператорів, за необхідності;
   • Забезпечення відповідності заходів із брендінгу корпоративним інструкціям, нормам і правилам;
   • Координація збирання інформації з групою реалізації програм для забезпечення адекватного презентування цих програм;
   • Аналіз комунікаційних матеріалів із керівником групи для контролю відповідності програмним цілям, вимогам донаторів, місцевим нормам і правилам щодо безпеки та стратегічним цілям.

   Wymagania

   ЯКОСТІ Й КВАЛІФІКАЦІЯ:

   • Виняткові навички письма, редагування, коректури та усного спілкування англійською та польською або англійською та українською мовами;
   • Мінімум п’ять років досвіду роботи у сфері зовнішніх комунікацій, зв’язків з громадськістю, розробки контенту та/або зв’язків зі ЗМІ;
   • Обов’язкова вимога — досвід роботи з новинними ЗМІ;
   • Бажано, щоб кандидат був знайомий зі стилем AP;
   • Ступінь бакалавра в галузі комунікацій, журналістики, англійської мови або в суміжній галузі;
   • Досвід роботи в міжнародній неурядовій чи некомерційній організації у сфері розвитку або комунікацій;
   • Додаткова перевага — усталені стосунки з місцевими та міжнародними ЗМІ;
   • Можливість подорожувати, за потреби, до зон реалізації програм та до партнерських організацій в регіоні;
   • Стійкий інтерес до питань міжнародної допомоги, розвитку та охорони здоров’я;
   • Високий рівень організованості, максимальна увага до деталей, робота в умовах стислих термінів, зокрема в контексті своєчасного подання/опрацювання запитів до ЗМІ;
   • Вміння працювати як самостійно, так і в команді;
   • Практичне застосування навичок управління проектами, зокрема здатність ефективно розставляти пріоритети завдань під мінімальним контролем та працювати самостійно;
   • Бажано, щоб кандидат володів навичками дизайну та створення презентацій у PowerPoint;
   • Вільне володіння Microsoft Office;
   • Бажано, щоб кандидат вмів працювати із SharePoint та Cision.

   Кандидати на посаду подають на розгляд резюме, супровідний лист та зразок контенту (англійською мовою) у письмовому вигляді. Будь ласка, врахуйте ці вимоги в процесі подання заяви.

   Oferujemy

   Americares — це орієнтована на здоров’я організація з допомоги та розвитку, яка рятує життя та охороняє здоров’я людей, постраждалих від бідності чи катастроф. Із року в рік Americares веде свою діяльність у середньому у 85 країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки, де реалізує передові програми в галузі охорони здоров’я, медицини, а також забезпечує населення засобами медичного призначення та надає екстрену допомогу. Americares є одним із найбільших у світі некомерційних постачальників ліків та медичних товарів, наданих як гуманітарна допомога.

   У відповідь на кризу в Україні Americares задовольняє потреби в охороні здоров’я окремих людей та сімей, що мешкають в Україні або залишили Україну, а також приймаючих їх громад. Програми Americares зосереджені на постачанні ліків та медичних товарів, посиленні медичних послуг, а також на психічному здоров’ї та психосоціальній підтримці постраждалих.

 • Menedżer komunikacji

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Americares poszukuje dynamicznej, kreatywnej osoby wyspecjalizowanej w dziedzinie komunikacji oraz biegle władającej językami angielskim i polskim lub angielskim i ukraińskim, której zadaniem będzie opracowywanie interesujących tekstów i materiałów wizualnych dokumentujących reakcje Americares na kryzys w Ukrainie. Osoba zajmująca to stanowisko będzie odpowiadać za całą komunikację zewnętrzną związaną z realizowanym projektem, w tym za zbieranie materiałów, wywiady w mediach, raporty dla darczyńców oraz zdjęcia i filmy dokumentujące reakcje Americares na kryzys. Praca na pełny etat w Krakowie, 12-miesięczna umowa o pracę. Zatrudniona osoba będzie podlegać liderowi(-ce) zespołu ds. reagowania kryzysowego w Ukrainie.

   Dział marketingu i komunikacji odpowiada za globalne przekazy Americares, budowanie marki i tożsamości wizualnej, opracowywanie atrakcyjnych tekstów i materiałów wizualnych, prowadzenie skutecznych kampanii public relations oraz wspieranie komunikacji zespołu ds. rozwoju z kluczowymi adresatami pomocy ze strony organizacji. Każdego roku zespół ds. programów kryzysowych reaguje na ponad 30 klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych na całym świecie oraz opracowuje długofalowe programy wyjścia z kryzysu.

   Zakres obowiązków

   • Przygotowywanie raportów dla darczyńców, opisów sukcesów, informacji prasowych, zawartości witryny internetowej i artykułów do biuletynu, treści do mediów społecznościowych, arkuszy informacyjnych i innych materiałów stosownie do potrzeb.
   • Zarządzanie kontaktami z mediami, w tym tworzenie list mediów, organizowanie wizyt dziennikarzy, terminowe odpowiadanie na zapytania prasowe oraz umawianie wywiadów dla najważniejszych publicznych przedstawicieli organizacji.
   • Sporządzanie miesięcznych raportów na temat obecności organizacji w mediach.
   • Przygotowywanie materiałów wizualnych — wymagane podstawowe umiejętności w zakresie fotografowania i filmowania.
   • Wyjazdy do organizacji partnerskich w celu opracowywania raportów na temat oddziaływania programów wspieranych przez Americares.
   • Pomaganie dyrektorowi ds. multimediów w zatrudnianiu profesjonalnych fotografów i kamerzystów stosownie do potrzeb.
   • Dbanie o zgodność podejmowanych działań związanych z budowaniem świadomości marki z wytycznymi organizacji.
   • Koordynowanie zbierania informacji z zespołem ds. programów w celu zapewnienia rzetelnej reprezentacji programów.
   • Przeglądanie opracowywanych przekazów wraz z liderem(-ką) zespołu w celu zapewnienia zgodności z celami programowymi, wymaganiami darczyńców, lokalnymi zasadami bezpieczeństwa i celami strategicznymi.

   Wymagania

   • Ponadprzeciętne umiejętności pisania, redagowania i korekty tekstów oraz komunikacji ustnej w języku angielskim i polskim lub angielskim i ukraińskim.
   • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie komunikacji zewnętrznej, public relations, opracowywania materiałów do publikacji i/lub kontaktów z mediami.
   • Dyplom potwierdzający wykształcenie w dziedzinie komunikacji, dziennikarstwa, języka angielskiego lub pokrewnej.
   • Doświadczenie w pracy w międzynarodowej organizacji NGO lub non profit na stanowisku związanym z rozwojem bądź komunikacją.
   • Doświadczenie w pracy z mediami informacyjnymi.
   • Dobre kontakty z mediami lokalnymi i międzynarodowymi będą dodatkowym atutem.
   • Mile widziana znajomość zasad AP Style.
   • Gotowość do wyjazdów — stosownie do potrzeb — do miejsc realizacji programów i organizacji partnerskich w regionie.
   • Duże zainteresowanie międzynarodowymi programami pomocy i rozwoju oraz ochrony zdrowia.
   • Dobra organizacja podczas pracy, przywiązywanie dużej wagi do szczegółów i przestrzeganie napiętych terminów, również w przypadku wymagających pilnej odpowiedzi zapytań medialnych.
   • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
   • Potwierdzone umiejętności w zakresie zarządzania projektami, w tym efektywnego ustalania priorytetów zadań przy niewielkim nadzorze oraz samodzielnej pracy.
   • Mile widziane duże umiejętności projektowania i prowadzenia prezentacji przy użyciu programu PowerPoint.
   • Biegła znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office.
   • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami SharePoint i Cision będą dodatkowym atutem.

   Aby ubiegać się o to stanowisko, należy przesłać CV, list motywacyjny i próbkę tekstu (w języku angielskim). Prosimy o uwzględnienie tych wymagań w aplikacji.

   Oferujemy

   Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja działająca na rzecz ratowania życia i poprawy stanu zdrowia osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi. Każdego roku Americares dociera ze swoimi skutecznymi programami zdrowotnymi, lekami, artykułami medycznymi i wsparciem w sytuacjach kryzysowych do potrzebujących w średnio 85 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Americares to jeden z przodujących w skali światowej dostawców non profit darowanych leków i artykułów medycznych.


   W związku z kryzysem w Ukrainie Americares reaguje na potrzeby zdrowotne osób fizycznych i rodzin w Ukrainie, uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oraz społeczności przyjmujących. Programy Americares koncentrują się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspomaganiu usług zdrowotnych, a także opiece w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dla ludności dotkniętej kryzysami.


   Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości. Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciw COVID‑19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.


   Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

 • Koordynator(ka) ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Koordynator(ka) ds. MHPSS odpowiada za całościową organizację działań MHPSS w regionie, planowanie strategiczne oraz nadzór nad zespołem reagowania MHPSS i wsparcie dla niego.

   Obejmuje to nadzór nad doradztwem technicznym w celu ustalenia wsparcia finansowego i technicznego dla organizacji pozarządowych w Polsce, Ukrainie i krajach sąsiednich, które świadczą usługi psychospołeczne, szkolą personel w dziedzinie pierwszej pomocy psychologicznej i poradnictwa w sytuacji kryzysowej, a także zatrudniają lokalny personel do wspierania uchodźców i uchodźczyń.


   Koordynator(ka) ds. MHPSS nadzoruje także koordynację naszych działań w zakresie MHPSS, współpracując z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i organami koordynującymi pomoc humanitarną, abyśmy mogli sprawniej świadczyć uchodźcom i uchodźczyniom usługi psychospołeczne oparte na dowodach. Ze względu na charakter konfliktu i dynamikę wymuszonej migracji Americares oraz partnerskie organizacje pozarządowe muszą świadczyć bezpieczne i zapewniające ochronę usługi MHPSS, szczególnie bezbronnym dzieciom i dorosłym.

   Osoba na tym stanowisku podlega liderowi/liderce zespołu w kwestiach lokalnych i operacyjnych oraz nadzorowi programowemu ze strony starszego doradcy technicznego / starszej doradczyni technicznej ds. MHPSS.

   Zakres obowiązków

   • Koordynator(ka) ds. MHPSS współpracuje ze starszym doradcą technicznym / starszą doradczynią techniczną ds. MHPSS nad nadzorowaniem ogółu działań reagowania MHPSS i programowych. Obejmuje to między innymi następujące zadania:
   • Nadzorowanie wsparcia technicznego zidentyfikowanych lokalnych organizacji pozarządowych (i w miarę potrzeb rządowych interesariuszy i służb reagowania) oraz praca zespołowa nad ustaleniem odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także powiązanymi wytycznymi i zasadami etycznymi IASC oraz Americares.
   • Zapewnienie odpowiedniej jakości, profesjonalizmu i działań następczych w zakresie wsparcia technicznego MHPSS, budowania potencjału i innych form pomocy.
   • Codzienne przekazywanie aktualnych informacji liderowi/liderce zespołu oraz starszemu doradcy technicznemu / starszej doradczyni technicznej, a także pomoc na życzenie w zakresie aktualności organizacyjnych.

   Współpraca i koordynacja w zakresie MHPSS

   • Współpraca z liderem/liderką zespołu i starszym doradcą technicznym / starszą doradczynią techniczną ds. MHPSS w zakresie potencjalnych przyszłych interwencji w dziedzinie MHPSS w celu wsparcia strategii reakcji kryzysowej
   • Regularne spotkania z doradcą technicznym / doradczynią techniczną ds. MHPSS dotyczące kwestii technicznych, strategicznych i programowych (omawianie proponowanych nowych kierunków z liderem/liderką zespołu)
   • Koordynacja pracy liderów/liderek ds. MHPSS nad aktualizacją ocen na potrzeby strategii, rozwoju programu i skoordynowanej reakcji. Ocena uwzględniająca analizę potencjału i systemów MHPSS w sektorze publicznym i społeczeństwa obywatelskiego dla społeczności przyjmujących i uchodźczych przed kryzysem i po kryzysie
   • Współpraca z personelem ds. monitorowania i oceny oraz liderami/liderkami MHPSS w Ukrainie i Polsce nad terminową oceną działań na rzecz budowy potencjału z wykorzystaniem metod ilościowych i partycypacyjnych.
   • Koordynacja działań z całym personelem reagowania MHPSS w Ukrainie, który uczestniczy w grupach roboczych ds. humanitarnych i MHPSS oraz organach koordynujących.

   Wymagania

   Najważniejsze wymagania i kompetencje:

   • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i innych sytuacji nadzwyczajnych
   • Co najmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów humanitarnych
   • Preferowane doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji wniosków
   • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie opracowywania strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
   • Doświadczenie w dziedzinie nadzoru klinicznego i kierowania zespołem
   • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
   • Doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz budowania potencjału MHPSS (tj. psychologicznej pierwszej pomocy)
   • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana biegła znajomość języków polskiego i ukraińskiego
   • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach
   • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami
   • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

   Oferujemy

   Informacje o Americares:

   Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.


   Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.


   W reakcji na wojnę w Ukrainie Americares zorganizowała w Polsce terenowe zespoły reagowania kryzysowego, które oceniają potrzeby zdrowotne i koordynują dostawy leków oraz zapasów dla Ukrainy. Reakcja Americares koncentruje się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspieraniu usług zdrowotnych, a także pomaganiu lokalnym organizacjom, które oferują opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego uchodźcom oraz osobom poszkodowanym, które doświadczyły urazów psychicznych.


   Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości. Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciw COVID‑19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.

   Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

   Wniosek o ułatwienie związane z niepełnosprawnością umożliwiające udział w procesie aplikacji lub rozmowie kwalifikacyjnej można wysłać na adres talentcenter@americares.org.

 • Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Informacje o stanowisku:

   Americares zapewnia finansowanie kryzysowe oraz wsparcie techniczne organizacjom lokalnym w Polsce i Ukrainie, które pomagają dzieciom i dorosłym dotkniętym przez kryzys. Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. MHPSS pomaga koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w całościowej koordynacji działań MHPSS w regionie i zespołu reagowania MHPSS. Obejmuje to pomaganie zespołowi ds. MHPSS w okazywaniu wsparcia technicznego organizacjom pozarządowym z Polski, Ukrainy i krajów sąsiednich.

   Zakres obowiązków

   Obowiązki:

   Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. MHPSS współpracuje z koordynatorem/koordynatorką ds. MHPSS nad nadzorowaniem ogółu działań reagowania MHPSS i programowych w Ukrainie. Obejmuje to między innymi następujące zadania:

   • Wspieranie doradztwa technicznego dla zidentyfikowanych lokalnych organizacji pozarządowych (oraz w miarę potrzeb rządowych interesariuszy i służb reagowania) oraz praca zespołowa nad ustaleniem odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także wytycznymi i zasadami etycznymi IASC, Americares oraz powiązanymi zasadami.
   • Pomaganie koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w codziennym przekazywaniu aktualnych informacji liderowi zespołu, a także pomoc na życzenie w zakresie aktualności organizacyjnych.
   • Monitorowanie i porządkowanie notatek z regularnych spotkań z zespołem regionalnym ds. MHPSS, zespołem centralnym ds. MHPSS oraz innych spotkań wydziału poświęconych tematom technicznym, strategicznym i programowym
   • Koordynacja pracy liderów/liderek ds. MHPSS nad aktualizacją ocen na potrzeby strategii, rozwoju programu i skoordynowanej reakcji.
   • Współpraca z personelem ds. monitorowania i oceny oraz liderami/liderkami ds. MHPSS w Ukrainie i Polsce nad terminową oceną działań na rzecz budowy potencjału z wykorzystaniem metod ilościowych i partycypacyjnych.
   • Monitorowanie obecności personelu reagowania MHPSS w Ukrainie w grupach roboczych ds. humanitarnych i MHPSS oraz organach koordynujących.
   • Pomoc w budowaniu potencjału dla lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej i wsparcia psychospołecznego, opieki nad personelem, opieki z uwzględnieniem wiedzy o traumie i powiązanych szkoleń
   • Wspieranie działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa beneficjentów/beneficjentek z koordynatorem/
    koordynatorką ds. MHPSS.

   Wymagania

   Najważniejsze wymagania i kompetencje:

   • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i innych sytuacji nadzwyczajnych
   • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów humanitarnych
   • Zdobywanie doświadczenia w dziedzinie wspierania rozwoju strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
   • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
   • Preferowane doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz budowania potencjału MHPSS (tj. psychologicznej pierwszej pomocy)
   • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego i polskiego, mile widziana biegła znajomość języka ukraińskiego
   • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach
   • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami
   • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

   Oferujemy

   Informacje o Americares:

   Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.

   Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.

   W reakcji na wojnę w Ukrainie Americares zorganizowała w Polsce terenowe zespoły reagowania kryzysowego, które oceniają potrzeby zdrowotne i koordynują dostawy leków oraz zapasów dla Ukrainy. Reakcja Americares koncentruje się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspieraniu usług zdrowotnych, a także pomaganiu lokalnym organizacjom, które oferują opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego uchodźcom oraz osobom poszkodowanym, które doświadczyły urazów psychicznych.


   Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości.Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciwko COVID‑19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.

   Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

   Wniosek o ułatwienie związane z niepełnosprawnością umożliwiające udział w procesie aplikacji lub rozmowie kwalifikacyjnej można złożyć pod adresem talentcenter@americares.org.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka