Czy to Twoja firma?

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich praca

Koszalin
Zarząd dróg wojewódzkich
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa inżynieria / technologia / technika it (informatyka) prawo i administracja państwowa inne

Oferty pracy Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 4 miesiącach

Profil firmy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Koszalin

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich - oferty archiwalne

 • Inżynier budowy dróg

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Białogard
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   -prowadzenie spraw technicznych związanych z utrzymaniem dróg będących w administracji Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
   -wyjazdy terenowe kontrola stanu utrzymania dróg, prawidłowości prowadzonych robót drogowych
   -nadzór nad pracami zleconymi przez Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
   -udział w zimowym utrzymaniu dróg
   -rozliczanie finansowe robót drogowych zlecanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie -przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia (w części technicznej) zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych iinne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynnoci

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: budownictwo,inżynieria środowiska
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej; umiejętność pracy zespołowej wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania biegła znajomość obsługi komputera i stosowania pakietu MS Office (Word, Excel) jest obywatelem polskim ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa wodnego i kodeksu postępowania administracyjnego doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej umiejętność pracy zespołowej wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale mostów w zachodniopomorskim zarządzie dróg wojewódzkich w koszalinie

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich w systemach elektronicznych
   - opracowywanie sprawozdań, tabel i wykresów związanych z pracą wydziału
   - przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia (w części technicznej) zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych
   - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział
   - wyjazdy terenowe kontrola stanu utrzymania obiektów inżynierskich
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa wodnego i kodeksu postępowania administracyjnego, uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada aktualne zaświadczenie, biegła znajomość obsługi komputera i stosowania pakietu MS Office (Word, Excel), prawo jazdy kat. B, pożądane: doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej, staż pracy na budowie, umiejętność pracy zespołowej, wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 800 do 5 100 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do specjalisty w sekcji informatycznej w zachodniopomorskim zarządzie dróg wojewódzki

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - administracja infrastrukturą informatyczną ZZDW i RDW
   - serwis sprzętu serwerowego i końcowych urządzeń użytkowników
   - nadzór nad sprawnością techniczną, funkcjonowania sieci informatycznej oraz oprogramowania sieciowego
   - nadzór nad sprawną pracą urządzeń drukujących
   - usuwanie usterek sprzętu komputerowego i sieci informatycznej
   - kontrola nad bezpieczeństwem danych (kontrola antywirusowa, archiwizacja)
   - opracowywanie map cyfrowych na podstawie danych dostarczanych z systemów wykorzystywanych w ZZDW i podległych RDW
   - wykonywanie wszelkich prac graficznych (prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby wydziałów ZZDW i RDW
   - udzielanie pomocy pracownikom ZZDW i RDW w obsłudze komputerów i oprogramowania
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, informatyczne, wyższe (w tym licencjat), informatyczne
   • Inne wymagania: niezbędne A) Inspektor: jest obywatelem polskim, posiada wykształcenie średnie informatyczne, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, staż pracy minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego, doświadczenie we wsparciu technicznym użytkowników końcowych (helpdesk) w zakresie systemów Windows, MS Office, znajomość podstaw HTML, znajomość zasad backupu, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, znajomość teoretyczna budowy sieci teleinformatycznych WAN, LAN, WLAN, VLAN, prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów do jednostek podrzędnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, B) Specjalista: jest obywatelem polskim, posiada wykształcenie wyższe informatyczne, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, staż pracy minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego, znajomość podstaw HTML, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, znajomość teoretyczna i praktyczna budowy sieci teleinformatycznych WAN, LAN, WLAN, VLAN, doświadczenie w zarządzaniu sprzętem serwerowym, macierzami SAN, NAS, znajomość teoretyczna i praktyczna hypervisorów Citrix XEN, VMware, Hyper-V, znajomość teoretyczna i praktyczna administracji serwerami Windows Server 2016, Exchange 2016, zarządzanie domeną AD, skrypty PowerShell, usługi sieciowe DNS, DHCP, DFSR, usługi terminalowe, znajomość zasad backupu rozwiązania firmy Acronis i Veeam, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bazami danych: Firebird, MS SQL, Maria DB, postgreSQL, znajomość teoretyczna i praktyczna administracji serwerami Linux, znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych UTM/firewall Barracuda, Stormshield, znajomość konfiguracji przełączników sieciowych Juniper, sprzętu sieciowego Ubiquiti, doświadczenie we wsparciu technicznym użytkowników końcowych (helpdesk) w zakresie systemów Windows, MS Office, pakietu graficznego Corel, pakietu graficznego Adobe, znajomość oprogramowania CAD I QGIS, prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów do jednostek podrzędnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, pożądane: umiejętność pracy zespołowej, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, rzetelność i zaangażowanie, pełna dyspozycyjność dotyczy wyjazdów służbowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale budowy i nadzoru w zachodniopomorskim zarządzie dróg wojewódzkich w koszalini

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie,
   - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami
   merytorycznymi,
   - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: wymagane wykształcenie: wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska), jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, staż pracy minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego z umiejętnością praktycznego zastosowania, biegła znajomość obsługi komputera i stosowania pakietu MS Office (Word, Excel), prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów na terenie województwa zachodniopomorskiego, wymagania pożądane: uprawnienia budowlane, doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej, znajomość i/lub doświadczenie w pracy związanej z realizacją zadań drogowych, umiejętność pracy zespołowej, znajomość programu kosztorysowego np. Rodos, samodzielność, odpowiedzialność, pełna dyspozycyjność dotyczy wyjazdów służbowych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od specjalisty do głównego specjalisty w wydziale mostów w zachodniopomorskim zarządzie dróg wojewód

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - wykonywanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych według obowiązujących instrukcji,
   - kontrolowanie prawidłowości wykonywania przeglądów rocznych przez służby mostowe Rejonów Dróg Wojewódzkich,
   - kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych,
   - ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich,
   - prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w systemach elektronicznych,
   - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział,
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności;

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne : jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa wodnego i kodeksu postępowania administracyjnego, uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada aktualne zaświadczenie, biegła znajomość obsługi komputera i stosowania pakietu MS Office (Word, Excel), prawo jazdy kat. B; pożądane : doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej, przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów szczegółowych obiektów mostowych, umiejętność pracy zespołowej, dokładność, rzetelność i zaangażowane, pełna dyspozycyjność dotyczy wyjazdów służbowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale budowy i nadzoru

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie,
   - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami
   merytorycznymi,
   - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: poziom wykształcenia- wyższe (budownictwo, inżynieria środowiska), staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych MS Office, Excel, prawo jazdy kat. B, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego, obywatelstwo polskie, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od specjalisty do głównego specjalisty w wydziale mostów

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - wykonywanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych według obowiązujących instrukcji,
   - kontrolowanie prawidłowości wykonywania przeglądów rocznych przez służby mostowe Rejonów Dróg Wojewódzkich,
   - kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych,
   - ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich,
   - prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w systemach elektronicznych,
   - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział,
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności;
   na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: poziom wykształcenia - wyższe techniczne kierunek studiów w zakresie budownictwa, jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa wodnego i kodeksu postępowania administracyjnego, uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada aktualne zaświadczenie, biegła znajomość obsługi komputera i stosowania pakietu MS Office (Word, Excel), prawo jazdy kat. B; pożądane: doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej, przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów szczegółowych obiektów mostowych, umiejętność pracy zespołowej, dokładność, rzetelność i zaangażowane, pełna dyspozycyjność dotyczy wyjazdów służbowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Drogomistrz - majster

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - czynny udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg,
   - dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno- eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych oraz identyfikacja zagrożeń dla uczestników ruchu,
   - prowadzenie dziennika objazdu dróg i podejmowania decyzji usunięcia usterek lub zgłaszania potrzeb remontowych,
   -wykonanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych
   - systematyczna kontrola stanu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz stanu nawierzchni,
   - przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia planów wyrębu drzew i krzewów oraz planów zadrzewienia dróg,
   - przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji dróg, mostów, przepustów, oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń technicznych i zabezpieczających,
   - udział w komisjach odbioru robót, usług i dostaw,
   - współpraca z organami administracji terenowej i samorządowej,
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie budowlane, drogowe lub wyższe o kierunku budownictwo, drogownictwo, staż pracy min. 3 lata, ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o Drogach publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych Ms Office, Excel, pełna dyspozycyjność - dotyczy wyjazdów służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do głównego specjalisty w sekcji informatycznej

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - administracja infrastrukturą informatyczną ZZDW i RDW,
   - serwis sprzętu serwerowego i końcowych urządzeń użytkowników,
   - nadzór nad sprawnością techniczną, funkcjonowania sieci informatycznej oraz oprogramowania sieciowego,
   - nadzór nad sprawną pracą urządzeń drukujących,
   - usuwanie usterek sprzętu komputerowego i sieci informatycznej,
   - kontrola nad bezpieczeństwem danych (kontrola antywirusowa, archiwizacja),
   - opracowywanie map cyfrowych na podstawie danych dostarczanych z systemów wykorzystywanych w ZZDW i podległych RDW,
   - wykonywanie wszelkich prac graficznych ( prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby wydziałów ZZDW i RDW,
   - udzielanie pomocy pracownikom ZZDW i RDW w obsłudze komputerów i oprogramowania,
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności.
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: jest obywatelem polskim, posiada wykształcenie wyższe (informatyczne), ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, staż pracy minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, biegła znajomość teoretyczna i praktyczna budowy sieci teleinformatycznych WAN, LAN, WLAN, VLAN, doświadczenie w zarządzaniu sprzętem serwerowym, macierzami SAN, NAS, biegła znajomość teoretyczna i praktyczna hypervisorów Citrix XEN, VMware, Hyper-V, biegła znajomość teoretyczna i praktyczna administracji serwerami Windows Server 2016, Exchange 2016, zarządzanie domeną AD, skrypty PowerShell, usługi sieciowe DNS, DHCP, DFSR, usługi terminalowe, znajomość zasad backupu rozwiązania firmy Acronis i Veeam, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bazami danych: Firebird, MS SQL, Maria DB, postgreSQL, znajomość teoretyczna i praktyczna administracji serwerami Linux, znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych UTM/firewall Barracuda, Stormshield, biegła znajomość konfiguracji przełączników sieciowych Juniper, sprzętu sieciowego Ubiquiti, doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego, doświadczenie we wsparciu technicznym użytkowników końcowych (helpdesk) w zakresie systemów Windows, MS Office, pakietu graficznego Corel, pakietu graficznego Adobe, znajomość oprogramowania CAD I QGIS, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, znajomość zasad budżetowania, znajomość zasad zamówień publicznych w administracji samorządowej, znajomość HTML, prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów do jednostek podrzędnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale budowy i nadzoru

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie,
   - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami
   merytorycznymi,
   - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: poziom wykształcenia- wyższe (budownictwo, inżynieria środowiska), staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych MS Office, Excel, prawo jazdy kat. B, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego, szczegółowe informacje znajdują się na stronie , mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 do 4 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do specjalisty w wydziale zaplecza technicznego i administracji w zachodniopomorskim z

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   - obsługa centrali telefonicznej
   - przyjmowanie, kopertowanie i przygotowanie korespondencji służbowej ZZDW
   - przekazywanie korespondencji służbowej do placówki pocztowej
   - zbieranie rocznych zapotrzebowań z wydziałów ZZDW
   na materiały biurowe
   - zbieranie rocznych zapotrzebowań z RDW na usługi pocztowe
   - współpraca z Rejonami Dróg Wojewódzkich w zakresie prowadzonych zagadnień
   - współpraca w zakresie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz skanowanie, przekazywanie korespondencji służbowej w systemie EZD
   - wykonywanie czynności w zakresie przygotowania materiałów przetargowych opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia
   - wykonanie innych czynności wynikających z obowiązków Wydziału oraz zleconych zadań przez Naczelnika Wydziału
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności obowiązków
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie: wyższe polskie obywatelstwo, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, wymagany minimalny staż pracy: minimum 3 lata pracy, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ogólna znajomość procedur wynikających w szczególności z przepisów: Ustawa prawo budowlane znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, Ustawa o rachunkowości znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, biegła znajomość obsługi komputera i stosowania programów komputerowych MS Office, prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów na terenie województwa zachodniopomorskiego, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od starszego referenta do specjalisty w wydziale dróg w zachodniopomorskim zarządzie dróg wojewódzk

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie zagadnień związanych z uzgadnianiem tras przejazdu pojazdów ponadnormatywnych poruszających się po sieci dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego
   - prowadzenie zagadnień związanych ze szkodami komunikacyjnymi powstałymi w wyniku zdarzeń na drogach wojewódzkich
   - prowadzenie zagadnień związanych z kontrolą prawidłowości wprowadzenia i aktualizacji przez jednostki podległe na stronie internetowej Zarządu, danych dotyczących utrudnień na drogach wojewódzkich
   - prowadzenie zagadnień związanych z usytuowaniem skrzyżowań z liniami kolejowymi na drogach wojewódzkich
   - współudział w prowadzeniu zagadnień związanych z zimowym utrzymaniem dróg, organizacją i kontrolą prowadzenia pomiarów ruchu
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności obowiązków
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie: wyższe, polskie obywatelstwo, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, wymagany minimalny staż pracy: starszy referent brak wymaganego stażu pracy, inspektor minimum 1 rok, specjalista minimum 2 lata, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ogólna znajomość procedur wynikających w szczególności z przepisów: Ustawa o drogach publicznych znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, biegła znajomość obsługi komputera i stosowania programów komputerowych MS Office, prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów na terenie województwa zachodniopomorskiego, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od inspektora do specjalisty w wydziale zaplecza technicznego i administracji w zachodniopomorskim z

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - koordynowanie procesu wdrażania systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacją EZD PUW
   - prowadzenie bieżącej ewidencji analitycznej kosztów zarządzania siecią drogową
   - prowadzenie ewidencji pojazdów, rejestracja, wyrejestrowanie, przekazywanie pojazdów, ubezpieczenie pojazdów
   - ewidencjonowanie procesów likwidacyjnych środków trwałych
   - wykonywanie czynności w zakresie przygotowania materiałów przetargowych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia
   - przygotowanie rozliczeń dla Wydziału Budżetowo Finansowego ZZDW w części dotyczącej Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji
   - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności

   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie: wyższe polskie obywatelstwo, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym, wymagany minimalny staż pracy: minimum 3 lata pracy, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ogólna znajomość procedur wynikających w szczególności z przepisów: Ustawa o rachunkowości znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego znajomość teoretyczna wraz z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa, biegła znajomość obsługi komputera i stosowania programów komputerowych MS Office, prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów na terenie województwa zachodniopomorskiego szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale budowy i nadzoru

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie,
   - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami
   merytorycznymi,
   - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: poziom wykształcenia- wyższe (budownictwo, inżynieria środowiska), staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych MS Office, Excel, prawo jazdy kat. B, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego, szczegółowe informacje znajdują się na stronie , mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 do 4 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Drogomistrz - majster

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Czynny udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg,
   -dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych oraz identyfikacja zagrożeń dla uczestników ruchu,
   - prowadzenie dziennika objazdu dróg i podejmowania decyzji usunięcia usterek lub zgłaszania potrzeb remontowych,
   -wykonanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych
   - systematyczna kontrola stanu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach
   oraz stanu nawierzchni,
   -przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia planów wyrębu drzew i krzewów oraz planów zadrzewienia dróg,
   - przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji dróg, mostów, przepustów, oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń technicznych i zabezpieczających,
   - udział w komisjach odbioru robót, usług i dostaw,
   - współpraca z organami administracji terenowej i samorządowej,
   .Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej .

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie budowlane, drogowe lub wyższe o kierunku budownictwo, drogownictwo, staż pracy min. 3 lata, ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o Drogach publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych Ms Office, Excel, pełna dyspozycyjność - dotyczy wyjazdów służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale budowy i nadzoru

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu
   - przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień
   - publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem
   - udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie,
   - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami
   merytorycznymi,
   - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
   Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: poziom wykształcenia- wyższe (budownictwo, inżynieria środowiska), staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych MS Office, Excel, prawo jazdy kat. B, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 do 4 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Drogomistrz - majster

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno- eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych. Wykonywanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych. Prowadzenie gospodarki materiałowej. Udział w komisjach odbioru robót, usług i dostaw. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej .

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie budowlane, drogowe lub wyższe o kierunku budownictwo, drogownictwo, staż pracy min. 3 lata, ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o Drogach publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych Ms Office, Excel, pełna dyspozycyjność - dotyczy wyjazdów służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent do specjalisty w wydziale gospodarki gruntami

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Przygotowywanie dokumentacji związanej z nabywaniem gruntów od osób fizycznych i prawnych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem pod drogi oraz przekazywanie zbędnych gruntów
   Przygotowanie dokumentów niezbędnych do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i mosty. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 3 lata, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych MS Office, Excel, ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 do 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Drogomistrz - majster

  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Koszalin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno- eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych. Wykonywanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych. Prowadzenie gospodarki materiałowej. Udział w komisjach odbioru robót, usług i dostaw. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej .

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie budowlane, drogowe lub wyższe o kierunku budownictwo, drogownictwo, staż pracy min. 3 lata, ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o Drogach publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych Ms Office, Excel, pełna dyspozycyjność - dotyczy wyjazdów służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 do 3 550 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Koszalinie