Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Inżynier Chodzież, Technik urządzeń sanitarnych Chodzież, Budowlaniec Chodzież, Magazynier Chodzież, Sprzedawca Chodzież.
Kategorie zawodowe: inżynieria / technologia / technika, budownictwo / architektura / geodezja, magazyn, administracja biurowa / praca biurowa, sprzedaż / zakupy.

Oferty pracy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva

Praca alert - powiadomienia

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy
 • Inżynier budowy - branża sanitarna

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa
 • Inżynier budowy - branża budowlana

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa
 • Magazynier/sprzedawca

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa
 • Pracownik ogólnobudowlany

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe "KanVex" Alexander Alva
Adres rejestrowy
Mostowa 2c 64-800 Chodzież
NIP
6070071735
REGON
364030140
Forma prawna
jednostka fizyczna (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej
29.03.2016
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNY

Profil działalności - kody PKD

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

 • 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

Przetwórstwo przemysłowe

 • 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z Handel energią elektryczną
 • 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Budownictwo

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Transport i gospodarka magazynowa

 • 49.20.Z Transport kolejowy towarów
 • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Informacja i komunikacja

 • 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
 • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Edukacja

 • 85.59.A Nauka języków obcych

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

Pozostała działalność usługowa

 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Archiwalne oferty pracy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie robót związanych z budową/montażem i remontem instalacji sanitarnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze branżowe
   • Uprawnienia: Obsługa urzadzeń sanitarnych , Narzędzia udarowe ręczne wszystkiego rodzaju

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik ogólnobudowlany

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prace remontowo-budowlane

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze branżowe
   • Uprawnienia: Obsługa podstawowych maszyn i narzędzi, malowanie, szpachlowanie itp.
   • Inne wymagania: [Inne] : - Umiejętność pracy w zespole - Odpowiedzialność za powierzoną pracę - Dyspozycyjność - Zaangażowanie - Punktualność, terminowość

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inżynier budowy - branża sanitarna

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Kompleksowe kierowanie budowami

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: biegła obsługa komputera, Microsoft Office, prawo jazdy kat B, czytanie dokumentacji technicznej
   • Inne wymagania: [Umiejętność 2] : Przedmiarowanie robót, sporządzanie zestawień materiałowych [Umiejętność 1] : Znajomość prawa budowlanego [Inne] : - Umiejętność pracy w zespole - Odpowiedzialność za powierzoną pracę - Dyspozycyjność - Zaangażowanie - Punktualność - Terminowość

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Magazynier/zaopatrzeniowiec

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania magazynu i obiegu dokumentów
   - Odpowiednie zaopatrzenie wykonywanych budów
   - Dbanie o zatowarowanie magazynu
   - Fizyczne wsparcie w pracach magazynowych
   - Współpraca z naszymi wykonawcami

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: dyspozycyjność, sumienność pracowitość, dobra organizacja pracy, prawo jazdy kat B, odpowiedzialność za powierzone zadanie
   • Inne wymagania: [Umiejętność 1] : umiejętność utrzymywania porządku na hali magazynowej

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pomoc biurowa

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pomoc w organizacji biura, a w szczególności: porządkowanie dokumentacji biurowej, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, prowadzenie kalendarza, planowanie i koordynowanie spotkań, przygotowywanie pism, przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji i przesyłek

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne
   • Uprawnienia: Umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy, Umiejętność pracy pod presją czasu, biegła obsługa komputera, Microsoft Office, prawo jazdy kat B

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pomocnik montera instalacji sanitarnych

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie robót związanych z budową/montażem i remontem instalacji sanitarnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak
   • Uprawnienia: Obsługa urzadzeń sanitarnych , Narzędzia udarowe ręczne wszystkiego rodzaju

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych/hydraulik

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie robót związanych z budową/montażem i remontem instalacji sanitarnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak
   • Uprawnienia: Obsługa urzadzeń sanitarnych , Obsługa podstawowych maszyn i narzędzi
   • Inne wymagania: [Inne] : - Umiejętność pracy w zespole - Odpowiedzialność za powierzoną pracę - Dyspozycyjność - Zaangażowanie - Punktualność, terminowość - Mile widziane prawo jazdy kategorii B

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inżynier budowy

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Kompleksowe kierowanie budowami

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: prawo jazdy kat B, biegła obsługa komputera, Microsoft Office, czytanie dokumentacji technicznej
   • Inne wymagania: [Umiejętność 2] : Przedmiarowanie robót, sporządzanie zestawień materiałowych [Umiejętność 1] : Znajomość prawa budowlanego [Inne] : - Umiejętność pracy w zespole - Odpowiedzialność za powierzoną pracę - Dyspozycyjność - Zaangażowanie - Punktualność - Terminowość

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sprzedawca/magazynier

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - Obsługa klienta indywidualnego (profesjonalne doradztwo)
   - Dostawa materiałów na budowę
   - Zamówienia materiałów u dostawcy
   - Prace magazynowe
   - Kompleksowe wsparcie sklepu w codziennych zadaniach administracyjno-biurowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak
   • Uprawnienia: biegła obsługa komputera, Microsoft Office, Obsługa programu Optima, prawo jazdy kat B
   • Inne wymagania: [Umiejętność 1] : Znajomość branży [Inne] : - Umiejętności pracy w zespole - Odpowiedzialność za powierzoną pracę - Dyspozycyjność - Zaangażowanie - Punktualność, terminowość

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik ogólnobudowlany

  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva
  • Chodzież
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Prace remontowo-budowlane

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak
   • Uprawnienia: malowanie, szpachlowanie itp., Obsługa podstawowych maszyn i narzędzi
   • Inne wymagania: [Inne] : - Umiejętność pracy w zespole - Odpowiedzialność za powierzoną pracę - Dyspozycyjność - Zaangażowanie - Punktualność, terminowość

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka