Praca Wyśmierzyce (Mazowieckie)

Wyróżnione oferty pracy

Inżynier budowy

KALTER Sp. z o.o.

  • Katowice
Dodana

PROFESSIONAL DRIVER

AUTA MAROCCHI S.P.A.

  • Gdynia
Dodana

Kierownik sprzedaży exportowej

Mezzo Capital Sp. z o.o.

  • Mazowieckie
Dodana

Praca alert - powiadomienia

Praca Wyśmierzyce

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 160 ofert pracy

Praca w Wyśmierzycach

Praca Wyśmierzyce – aktualne oferty pracy w Wyśmierzycach

Jak to zostało wyżej wspomniane, Wyśmierzyce są ośrodkiem rolniczo-usługowym i właśnie w tych sektorach działa najwięcej podmiotów gospodarczych mających swoje siedziby w Wyśmierzycach. Również w tych branżach najłatwiej o aktualne oferty pracy w Wyśmierzycach. Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w mieście wymienić można między innymi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Karat”, Firmę Handlowo-Usługową „Sebastiano”, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Sukces” czy Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Selon”. Są to też przedsiębiorstwa, które oferują dużo miejsc pracy dla miejscowej ludności. W mieście działają też rozliczne sklepy i placówki finansowe jak np. oddział Banku Spółdzielczego w Białobrzegach.

Wskazuje się, że w 2017 roku na 896 Wyśmierzyc, aktywnych zawodowo było 223 osób. Taka proporcja jest wartością niższą niż ta, jaką wskazuje się dla całego województwa mazowieckiego oraz dla naszego kraju. Wśród osób aktywnych zawodowo, większość stanowią kobiety – 56%. W Wyśmierzycach odnotowuje się stosunkowo wysoki poziom bezrobocia rejestrowanego – w 2017 roku wynosił on 9,3%. Zarówno wśród kobiet i mężczyzn bezrobocie rejestrowane plasuje się mniej więcej na takim samym poziomie – około 9%. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla Wyśmierzyc jest znacznie wyższa niż ta obliczona dla całego kraju i województwa mazowieckiego w tym samym okresie.

Osoby, które szukają aktualnych ogłoszeń o pracę w Wyśmierzycach w 2017 roku mogły liczyć na przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 3796,54 zł. Kwota ta stanowi równowartość 83,8% krajowego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto wyliczonego w tym okresie.

Ciekawe zjawisko można zaobserwować, jeżeli chodzi o rynek pracy w Wyśmierzycach w kwestii salda przyjazdów i wyjazdów do pracy. Jak się okazuje, do pracy w innych miastach wyjeżdża 35 aktywnych zawodowo mieszkańców tego miasta. Z kolei do Wyśmierzyc z innych miast i gmin do pracy przyjeżdża 70 osób. Do taje saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy o wartości 35.

 

Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Wyśmierzycach

Dla rozwoju Wyśmierzyc oraz ich najbliższych terenów, zarówno pod względem gospodarczym, jak i rynku pracy duże znaczenie ma sektor rolniczy. W tym sektorze zatrudnionych jest ponad 64% aktywnych zawodowo mieszkańców tego miasta. Znacznie mniejsze znaczenie, szczególnie w porównaniu z innymi miastami województwa mazowieckiego mają tutaj sektor usługowy oraz branża budowlana i przemysł. W tych sektorach zatrudnianych jest odpowiednio 9% (sektor usługowy) oraz 10,5% (przemysł i budownictwo). W sektorze finansowym zatrudnianych jest 1% aktywnych zawodowo mieszkańców Wyśmierzyc.

Aktualne i darmowe ogłoszenie o pracę w każdej z tych branż można znaleźć przede wszystkim w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach, który odpowiada za osoby bezrobotne w Wyśmierzycach. W Urzędzie Pracy można też szukać ofert stażowych czy też kursów, które pozwalają na przygotowanie się do efektywniejszego poszukiwania pracy.
Ogłoszenia o pracę z aktualnym statusem umieszczane są także na innych stronach internetowych. Szczególnie warto zaglądać regularnie na portale ogłoszeniowe. Można na nich nawet często ustawić sobie odpowiednie powiadomienia na e-mail z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłoszeń w wybranym przez nas rejonie.

To pomoże w szczególności, jeśli interesują nas ogłoszenia o pracę w niewielkich miejscowościach takich jak Wyśmierzyce, w których stosunkowo rzadko pojawiają się nowe oferty. Obecnie do pracy w Wyśmierzycach poszukiwane są między innymi osoby do obsługi klienta zainteresowanego produktami ubezpieczeniowymi, a także do innych punktów usługowych. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie pojawia się stosunkowo niewiele ogłoszeń w samym mieście warto zainteresować się pracą w pobliskich miejscowościach takich jak np. Białobrzegi czy położonym nieco dalej Radomiu. Osoby poszukujące pracy w Wyśmierzycach mogą zainteresować się również ogłoszeniami dotyczącymi pracy zdalnej. Najczęściej do takiej formy pracy poszukiwane są osoby wykonujące wolne zawody np. copywriterzy, graficy czy programiści.
 

Urząd Pracy w Wyśmierzycach – oferty pracy

W Wyśmierzycach nie ma osobnej jednostki, jaką jest Powiatowy Urząd Pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia w Wyśmierzycach powinny udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach. Doradcy zawodowi, którzy tam pracują pomagają w znalezieniu pracy zarówno osobom długotrwale bezrobotnym, jak i takim, które dopiero szukają swojej pierwszej pracy. W Urzędzie Pracy można dowiadywać się również o propozycje stażów zawodowych czy różnego rodzaju kursy np. pozwalające się przekwalifikować. Oprócz bezrobotnych z Wyśmierzyc, Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach obsługuje również osoby bezrobotne z takich gmin jak: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wyśmierzyce, gmina Stromiec, gmina Radzanów, gmina Stara Błotna i gmina Promna.

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach
Adres: ul. Składowa 5, 26-800 Białobrzegi
Tel.: (48) 614 24 80
Tel./fax: (48) 614 43 80
E-mail: sekretariat@pupbialobrzegi.pl, wabi@praca.gov.pl
Strona internetowa: www.bialobrzegi.praca.gov.pl
Urząd otwarty jest w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku