Praca Energetyk Warszawa - najnowsze oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy w zawodzie Energetyk w Warszawie.

Oferty pracy w Warszawie - popularne zawody

Praca dla energetyka w Warszawie

Energetyk, zwany także inżynierem stacjonarnym, jest wykwalifikowanym technicznie i certyfikowanym specjalistą, który jest odpowiedzialny za obsługę, konserwację, renowację i naprawę systemów kotłowych i innych systemów mechanicznych w obiekcie. Energetycy pracują w wielu obiektach przemysłowych i handlowych. Zapewniają, że sprzęt i procesy działają bezpiecznie i wydajnie w ramach ustalonych limitów. Prawie wszystkie kompleksy przemysłowe i większe budynki komercyjne i publiczne mają system urządzeń pomocniczych, w tym sprzęt, który wymaga certyfikowanych inżynierów energetycznych do działania. Może to być od pojedynczego kotła do złożonego systemu kotłów, generatorów elektrycznych, turbin parowych i gazowych, zbiorników ciśnieniowych, chłodnictwa i klimatyzacji.

Eneregtyk może być odpowiedzialny za konserwację, naprawę i działanie wszystkich systemów mechanicznych w budynku, elektrowni przemysłowej lub maszynowni. Główny energetyk może kierować pracą asystentów inżynierów energetyki, przetargów na kotły, operatorów turbin i operatorów klimatyzacji i urządzeń chłodniczych oraz mechaników. W małym budynku lub zakładzie przemysłowym może być tylko jeden inżynier energii elektrycznej, który będzie odpowiedzialny za całą obsługę i konserwację budynku lub obiektu. Praktyczne obowiązki obejmują również urządzenia pomocnicze, takie jak pompy, sprężarki, generatory elektryczne, silniki, turbiny parowe, turbiny gazowe, wymienniki ciepła, skraplacze, wieże chłodnicze, systemy uzdatniania wody itp.

Energetyk Warszawa - oferty pracy

Wszyscy zainteresowani znalezieniem pracy jako energetyk w Warszawie mają mozliwość aplikowania na wiele ofert znajdujących się w serwisach skupionych na pracy. Niedawni pojawiły się ogłoszenia, gdzie szukano osób znajacych się na zagadnieniach związanych z energetyką. Ostatnio Urząd Pracy w Warszawie prowadził nabór kandydatów na stanowisko głównego energetyka w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Szukano przede wszystkim kandydatów z wykształćeniem wyższym (w tym licencjat) Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne. Z kolei firma Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji skłonna byłą zatrudnić głownego energetyka-elektryka, któego zadaniem miało być m.in. wykonywanie prac związanych z eksploatacją, remontami, naprawami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego urzadzeń elektrycznmych i systemu elektroenergetycznego.

Warszawa energetyk - pracodawcy

Oferty pracy dla energetyków pojawiają się często, więc dobrze jest monitorować na bieżąco sytuację na rynku pracy. Elektrometal Energetyka S.A. niedawno szukało stażystów do przyuczenia. Antal Sales & Marketing z Warszawy także zainteresowany był pozyskaniem osoby do pracy w tej profesji. Enea Operator Sp. z o.o. to kolejny przykłąd firmy ceniąej sobie doświadczenie i szukającej na stałe do pracy specjalistów

Jakie kwalifikacje powinien posiadać energetyk?

Energetyk pracuje nad projektami mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii lub kosztów. Może to obejmować projektowanie, budowę, ocenę lub przebudowę systemów energetycznych lub metod pozyskiwania energii. Podobnie jak większość inżynierów, ci, którzy zajmują się kwestiami energetycznymi, muszą być w stanie pracować w zespole. Ich godziny pracy mogą się różnić w zależności od terminów realizacji projektu, ale większość inżynierów pracuje w normalnych godzinach pracy. Pierwszym krokiem do zostania inżynierem energii jest zdobycie tytułu licencjata i następnie wymagany jest dyplom magistra inżynierii energetycznej, inżynierii systemów energetycznych, inżynierii mechanicznej i energetycznej lub pokrewnej dziedziny inżynierii.

Doświadczenie inżynieryjne może być wymagane w przypadku stanowisk na poziomie podstawowym. Kluczowe umiejętności energetyka to: znajomość fizyki, mechaniki, metod budowy, dynamiki i technologii inżynieryjnych; umiejętności matematyczne, krytyczne i analityczne; znajomość i umiejętność korzystania z programów do projektowania CAD, arkuszy kalkulacyjnych i programów analitycznych; możliwość korzystania z multimetrów, podczerwieni, katalitycznych analizatorów spalania, monitorów prędkości i temperatury powietrza oraz urządzeń do śledzenia ciepła