Inspektor Szczecin - najnowsze oferty pracy

HM Serwis Group Sp. z o.o.

Inspektor ds. nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
HM Serwis Group Sp. z o.o.
HM Serwis Group Sp. z o.o.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym w ramach prowadzonych inwestycji w porcie w Szczecinie i Świnoujściu Udział w opracowaniu, uzgadnianiu, ...
Szczecin
20-01-2021

Starszy inspektor ds. księgowości

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont,uzgadnianie kosztów i wydatków budżetowych w określonym obszarze (rozdziale),uzgadnianie i likwidowanie niezgodności ...
Szczecin
22-01-2021

Starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia zgłoszenia robót nie wymagających ...
Szczecin
20-01-2021

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
zapewnienie skutecznego nadzoru weterynaryjnego nad zakladami posiadajacymi uprawnienia na rynek USA poprzez weryfikację i egzekucję przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu ...
Szczecin
20-01-2021

Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.Opracowuje projekty decyzji administracyjnych o ustaleniu ...
Szczecin
20-01-2021

Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów z dziedziny geodezji i kartografii. Rozpatruje skargi i wnioski ...
Szczecin
20-01-2021

Starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, a także ...
Szczecin
18-01-2021

Starszy inspektor wojewódzki ds. redakcji Dziennika Urzędowego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
gromadzi, rejestruje, wstępnie weryfikuje akty normatywne podlegające publikacji, przy wsparciu Systemu Modułu Komunikacyjnego E-Dziennik;współpracuje z wydziałami Urzędu w zakresie tworzenia ...
Szczecin
15-01-2021

Inspektor ochrony zabytków

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
• prowadzenie postępowań i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ projektów decyzji , postanowień i pozostałych dokumentów w sprawach dot. ochrony ...
Szczecin
13-01-2021

Oferty pracy najbliżej miejscowości Szczecin:

Aktualnie brak podobnych ofert