Tak dla wolontariatu?

Tak dla wolontariatu?
Z punktu widzenia uczniów i studentów wolontariat może być ciekawą pracą i pierwszym punktem w CV. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób stać się wolontariuszem, jakie ma się prawa i jakie obowiązki ma organizacja zatrudniająca wolontariuszy.

Każda osoba, która jest zainteresowana wolontariatem musi zawrzeć stosowne porozumienie z wybraną przez siebie organizacją. W treści porozumienia musi znaleźć się kilka podstawowych informacji, w tym przede wszystkim:

  • zakres, sposób i czas wykonywanych przez wolontariusza zadań,

  • informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Istotną kwestią jest fakt, że nie zawsze porozumienie zainteresowane strony muszą zawrzeć na piśmie. Jeżeli jako wolontariusz będziesz pracować dłużej niż 30 dni, to organizacja rzeczywiście ma taki obowiązek. Inaczej jednak, jeżeli pracować jako wolontariusz będziesz przez krótszy okres. Wówczas organizacja będzie zobowiązana potwierdzić na piśmie treść porozumienia, ale tylko wtedy, jeżeli wystąpisz z takim wnioskiem. W przeciwnym razie porozumienie nie musi być pisemne. Jeszcze inaczej jest wówczas, gdy zawierane porozumienie dotyczy wydelegowania Ciebie, jako wolontariusza w celu wykonywania określonych świadczeń na terytorium innego kraju. W takim przypadku przysługuje Tobie prawo do świadczeń i pokrycie kosztów, chyba że inaczej kwestię tę regulują ustawy międzynarodowe.

 

Organizacja ma swoje obowiązki

Większość wolontariuszy zapomina, że organizacja, z którą zawierają oni porozumienie ma określone obowiązki w stosunku do nich. Poza wyżej wymienioną kwestią pokrycia kosztów podróży czy diet w przypadku delegowania wolontariusza do innego kraju, każda organizacja jest zobowiązana do:

  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym również do dostarczenia odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które uzależnione są od rodzaju świadczeń,

  • informowania wolontariuszy o ewentualnym ryzyku dla zdrowia, jak i zapoznania z zasadami ochrony przed określonymi zagrożeniami,

  • zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Powinieneś przy tym pamiętać, że jako wolontariusz możesz pracować tylko dla pewnej grupy organizacji. Mowa tu o takich podmiotach, jak: fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe czy organizacje pozarządowe. W formie wolontariatu możesz również wykonywać zadania dla organów administracji publicznej i podległych im jednostek. W tym wypadku mowa jednak wyłącznie o zadaniach, które związane są z działalnością w sferze pożytku publicznego.

To Cię powinno też zainteresować: Wolontariat - zajęcie po godzinach

 

Wolontariat to nie praca

Każdy, kto pracuje jako wolontariusz nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia. Warto jednak zauważyć, że wolontariusze świadczą pracę pod kierownictwem. To swoistego rodzaju wyjątek, gdyż w takiej sytuacji zawierane są i tak umowy cywilnoprawne. Inaczej mówiąc, nie można utożsamiać pracy wolontariusza ze świadczeniem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma on swoich obowiązków i praw. Każdy z wolontariuszy jest zobowiązany do:

  • stosowania się do poszczególnych punktów zawartego z organizacją porozumienia,

  • sumiennego wykonywania obowiązków na rzecz organizacji, z którą rozpoczął współpracę.

Wolontariusz ma ponadto swoje prawa. Poza wyżej wskazanym uprawnieniem do pokrycia kosztów i diet w sytuacji, gdy mowa o wyjeździe zagranicznym, każdemu wolontariuszowi przysługuje również zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, jak również świadczenie zdrowotne. Co więcej, organizacja jest również zobowiązana wykupić wyżej już wspomniane ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz będzie świadczył pracę nie dłużej niż 30 dni. Ponadto, strony mogą umówić się i ustalić wysokość dodatkowych kosztów, jakie będzie pokrywała organizacja, a które związane będą ze świadczeniem pracy na jej rzecz przez wolontariusza.

Wolontariat jest dobrym rozwiązaniem dla osób nieposiadających doświadczenia zawodowego. Polecamy artykuł: A może praktyki?, które również pozwalają na zdobycie nowych umiejętności oraz pierwszego doświadczenia zawodowego.

Oceń ten wpis
Tak dla wolontariatu?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Gosia
2019-12-12, 16:06
Ja jestem zwolennikiem takich zajęć i wiele dobrego ludzie robią w tym pracując. to także w cv można wpisać.
Zeon Bracki
2019-05-19, 17:06
Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Taka jest definicja wzięta z internetu. Na szczęście u nas w kraju wolontariatów mamy bardzo dużo. Dużo młodych ludzi dzięki tej bezpłatnej pracy zdobywa doświadczenie. Na koniec muszę pochwalić ten artykuł, bo wiadomości w nim zawarte są cenne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.