Zawody i ich potencjał

Tak dla wolontariatu?

3 lutego 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

3 komentarze

Tak dla wolontariatu?
Z punktu widzenia uczniów i studentów wolontariat może być ciekawą pracą i pierwszym punktem w CV. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób stać się wolontariuszem, jakie ma się prawa i jakie obowiązki ma organizacja zatrudniająca wolontariuszy.

Spis treści

Każda osoba, która jest zainteresowana wolontariatem musi zawrzeć stosowne porozumienie z wybraną przez siebie organizacją. W treści porozumienia musi znaleźć się kilka podstawowych informacji, w tym przede wszystkim:

  • zakres, sposób i czas wykonywanych przez wolontariusza zadań,

  • informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Istotną kwestią jest fakt, że nie zawsze porozumienie zainteresowane strony muszą zawrzeć na piśmie. Jeżeli jako wolontariusz będziesz pracować dłużej niż 30 dni, to organizacja rzeczywiście ma taki obowiązek. Inaczej jednak, jeżeli pracować jako wolontariusz będziesz przez krótszy okres. Wówczas organizacja będzie zobowiązana potwierdzić na piśmie treść porozumienia, ale tylko wtedy, jeżeli wystąpisz z takim wnioskiem. W przeciwnym razie porozumienie nie musi być pisemne. Jeszcze inaczej jest wówczas, gdy zawierane porozumienie dotyczy wydelegowania Ciebie, jako wolontariusza w celu wykonywania określonych świadczeń na terytorium innego kraju. W takim przypadku przysługuje Tobie prawo do świadczeń i pokrycie kosztów, chyba że inaczej kwestię tę regulują ustawy międzynarodowe.

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Wolontariat
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

 

Organizacja ma swoje obowiązki

Większość wolontariuszy zapomina, że organizacja, z którą zawierają oni porozumienie ma określone obowiązki w stosunku do nich. Poza wyżej wymienioną kwestią pokrycia kosztów podróży czy diet w przypadku delegowania wolontariusza do innego kraju, każda organizacja jest zobowiązana do:

  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym również do dostarczenia odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które uzależnione są od rodzaju świadczeń,

  • informowania wolontariuszy o ewentualnym ryzyku dla zdrowia, jak i zapoznania z zasadami ochrony przed określonymi zagrożeniami,

  • zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Powinieneś przy tym pamiętać, że jako wolontariusz możesz pracować tylko dla pewnej grupy organizacji. Mowa tu o takich podmiotach, jak: fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe czy organizacje pozarządowe. W formie wolontariatu możesz również wykonywać zadania dla organów administracji publicznej i podległych im jednostek. W tym wypadku mowa jednak wyłącznie o zadaniach, które związane są z działalnością w sferze pożytku publicznego.

 

Wolontariat to nie praca

Każdy, kto pracuje jako wolontariusz nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia. Warto jednak zauważyć, że wolontariusze świadczą pracę pod kierownictwem. To swoistego rodzaju wyjątek, gdyż w takiej sytuacji zawierane są i tak umowy cywilnoprawne. Inaczej mówiąc, nie można utożsamiać pracy wolontariusza ze świadczeniem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma on swoich obowiązków i praw. Każdy z wolontariuszy jest zobowiązany do:

  • stosowania się do poszczególnych punktów zawartego z organizacją porozumienia,

  • sumiennego wykonywania obowiązków na rzecz organizacji, z którą rozpoczął współpracę.

Wolontariusz ma ponadto swoje prawa. Poza wyżej wskazanym uprawnieniem do pokrycia kosztów i diet w sytuacji, gdy mowa o wyjeździe zagranicznym, każdemu wolontariuszowi przysługuje również zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, jak również świadczenie zdrowotne. Co więcej, organizacja jest również zobowiązana wykupić wyżej już wspomniane ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wolontariusz będzie świadczył pracę nie dłużej niż 30 dni. Ponadto, strony mogą umówić się i ustalić wysokość dodatkowych kosztów, jakie będzie pokrywała organizacja, a które związane będą ze świadczeniem pracy na jej rzecz przez wolontariusza.

Wolontariat jest dobrym rozwiązaniem dla osób nieposiadających doświadczenia zawodowego. Polecamy artykuł: A może praktyki?, które również pozwalają na zdobycie nowych umiejętności oraz pierwszego doświadczenia zawodowego.

To może Cię również zainteresować

Wolontariat - zajęcie po godzinach

Podziel się

3 komentarze

Nicea

Nicea

Wiele ludzi się zgodzi z argumentami jakie przedstawiacie. Wolontariat oczywiście ma wielki pozytywny rozgłos.
Gosia

Gosia

Ja jestem zwolennikiem takich zajęć i wiele dobrego ludzie robią w tym pracując. to także w cv można wpisać.
Zeon Bracki

Zeon Bracki

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Taka jest definicja wzięta z internetu. Na szczęście u nas w kraju wolontariatów mamy bardzo dużo. Dużo młodych ludzi dzięki tej bezpłatnej pracy zdobywa doświadczenie. Na koniec muszę pochwalić ten artykuł, bo wiadomości w nim zawarte są cenne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka