Twoje wsparcie w rekrutacji

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę to skutki dla pracowników

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę to skutki dla pracowników
Nie jest nowością sytuacja, w której pracodawca decyduje się na zbycie prowadzonego przez siebie zakładu pracy. Warto jednak zauważyć, że taka czynność wywołuje określone skutki prawne również dla pracowników. Co się z nimi dzieje w takiej sytuacji? Czy mogą być spokojni o swoje miejsca pracy?

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę zostało przez ustawodawcę szczegółowo uregulowane. Zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy: ?W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on, z mocy prawa, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5?. Cytowany powyżej przepis reguluje zatem sytuację prawną pracowników, którzy są zatrudnieni są w zakładzie pracy w momencie, w którym dochodzi do jego przejęcia przez nowego pracodawcę. Dodatkowo ustawodawca określił też sytuację prawną samego podmiotu, który dokonał przejęcia zakładu pracy i w związku z tą czynnością stał się pracodawcą dla zatrudnionych tam osób. Inaczej mówiąc, w momencie przejścia dochodzi do takiej sytuacji, że stosunki pracy z pracownikami trwają nadal, niemniej jednak znaczącą różnicą jest to, że na miejsce dotychczasowego pracodawcy wstępuje nowy podmiot.

Prawa pracownika

Przede wszystkim należy zauważyć, że przejście pracowników na nowego pracodawcę dotyczy wyłącznie tych zatrudnionych, którzy zatrudnieni byli u dotychczasowego pracodawcy w momencie przejścia zakładu pracy lub w nowe ręce. Dodatkowo należy wskazać, że do osób zatrudnionych i przejętych na zasadzie art. 231 § 1 stosuje się wytyczne art. 2418 Kodeksu pracy: ?W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu?. Warto przy tym pamiętać, że zatrudnieni nie mogą skutecznie sprzeciwić się zmianie pracodawcy. Z drugiej jednak strony, zainteresowane podmioty mają możliwość zawierania indywidualnych porozumień, które zmieniają treść stosunku prawnego.

To Cię powinno też zainteresować: Relokacja pracowników - co to znaczy?

Pracownik wypowiada umowę

Po otrzymaniu stosownej informacji o fakcie, iż zakład lub jego część przejdzie na nowego pracodawcę, każdy pracownik może wykorzystać swoje prawo, które wynika z art. 231 § 4 Kodeksu pracy. Mowa tu o tym, że w terminie dwóch miesięcy od zawiadomienia o przejęciu ? i to bez wypowiedzenia za siedmiotygodniowym uprzedzeniem ? może on rozwiązać stosunek pracy. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami, rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Ponadto, skorzystanie z tego prawa zależne jest tu wyłącznie od woli samego zatrudnionego.

Obowiązki pracodawców

Z punktu widzenia interesów pracowników ważne jest, że dotychczasowy, jak i nowy właściciel zakładu pracy mają określone obowiązki. I tak, zgodnie z art. 232 § 2 Kodeksu pracy, jeżeli u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe, zarówno dotychczasowy, jak i nowy pracodawca są zobowiązani poinformować na piśmie osoby zatrudnione o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Ponadto, konieczne jest wskazanie zarówno przyczyn, jak i skutków, w tym przede wszystkim socjalnych, prawnych i ekonomicznych. Podmioty te muszą też wskazać warunki pracy, płacy czy też przekwalifikowania. W każdym przypadku strony te muszą przekazać wyżej wymienione dane w terminie: ?na co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę?.

Oceń ten wpis
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę to skutki dla pracowników
Ocena: 5.0, liczba głosów: 12

Opinie

Janko
2019-05-22, 12:13
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę to skutki dla pracowników - jakie- przeczytajcie ten artykuł.
Manuela
2019-05-08, 10:56
No i bywają takie i inne działania w firmach, opisanie sytuacji jest pomocne do rezeznania się jakie są konsekwencje dla ludzi pracujących w takiej organizacji i nie tylko.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.