Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 14.04.2024
Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o

Specjalista ds. handlu / Specjalistka ds. handlu

 • Bielsko-Biała, śląskie

Handlowiec

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Indorama Ventures Recycling Poland Sp. z o.o. od 2020 roku jest częścią Grupy Indorama - to jeden ze światowych potentatów w przemyśle petrochemicznym - światowej klasy producent poliestru oraz wiodący producenta włókien.


Grupa obecna jest w 34 krajach na 6 kontynentach i zatrudnia 26 tysięcy pracowników w 134 zakładach.

Dołączenie do Grupy Indorama pozwala nam na dalszy stabilny rozwój w oparciu o światowe doświadczenia i kierunki oraz wsparcie międzynarodowego zespołu specjalistów.


Głównym przedmiotem działalności firmy Indorama Ventures Recycling Poland Sp. z o.o. jest recykling poużytkowych butelek PET.


Zakład powstał w 2000 roku i był to pierwszy tego typu przemysłowy zakład recyklingu w Polsce. W celu zwiększenia możliwości przerobu i zasięgu działania w roku 2008 powstał drugi zakład w Łęczycy. Obecnie Spółka posiada łączną zdolność przerobową do 33 000 ton butelek PET rocznie.


Wysoka jakość produktu pozwala na wykorzystanie go do produkcji włókien poliestrowych, folii PET oraz taśm poliestrowych. W 2012 roku firma uruchomiła również produkcję regranulatu PET, który spełnia wymagania stawiane materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością.


Proces recyklingu jest praktycznie procesem bezodpadowym, prawie neutralnym dla środowiska. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, proces jest wysoce zautomatyzowany, zapewniając powtarzalność jakości produkcji. Działamy i rozwijamy się w oparciu o nasze zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym, a celem jest ochrona naszej planety poprzez zmniejszenie śladu węglowego.


Potwierdzeniem prawidłowości prowadzonej działalności jest wdrożenie i utrzymanie przez kolejne lata certyfikatów norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 22000:2018.


Nasza wspólna wizja w Grupie to  „Być zrównoważoną firmą chemiczna światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa”, natomiast nasza misja to zobowiązanie : "Zobowiązujemy się być odpowiedzialnym liderem branży wykorzystującym doskonałość swoich ludzi, procesów i technologii do tworzenia wartości dla osób zainteresowanych"


Osiągamy więcej dzięki różnorodnym doświadczeniom i perspektywom naszych pracowników. Zachęcamy naszych pracowników do nauki, rozwijania i dzielenia się wartościową wiedzą przekazywaną w ramach globalnego zespołu.

 

Obecnie poszukujemy do naszego zakładu w Bielsku-Białej kandydata / kandydatki na stanowisko

Specjalisty ds. handlu w zakresie zakupu surowca na linie produkcyjną ( poużytkowe butelki PET ).


Zakres obowiązków

 • bieżąca współpraca i utrzymanie pozytywnych relacji z aktualnymi dostawcami polskimi i zagranicznymi

 • aktywne poszukiwanie nowych dostawców na rynku krajowym i zagranicznym

 • planowanie, nadzorowanie oraz bieżąca kontrola kompleksowej realizacji procesu zakupu

 • współpraca z firmami transportowymi realizującymi dostawy surowca podstawowego

 • prognozowanie, tworzenie harmonogramów dostaw, monitorowanie terminowości dostaw

 • realizacja procesów reklamacyjnych względem dostawców

 • stałe monitorowanie i analizowanie rynku pod względem kosztowym i jakościowym surowca

 • przygotowywanie raportów, analiz i zestawień, koncepcji zakupowych związanych z prowadzonymi procesami zakupowymi

 • współpraca w ramach międzynarodowej korporacyjnej organizacji zakupowej

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane techniczne

 • doświadczenie w pracy związanej z zakupami, we współpracy z dostawcami i usługodawcami

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji interpersonalnych

 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu Excel),

 • zaawansowana znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodny kontakt biznesowy - warunek konieczny

 • umiejętność planowania i organizowania pracy, ustalania priorytetów w realizacji zadań, zdolności analitycznych

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa własna,

 • prawa jazdy kat. B

 • dyspozycyjności polegająca na częstych wyjazdach służbowych ( krajowych i zagranicznych)

 • znajomość tematyki gospodarowania odpadami / przetwarzania tworzyw sztucznych będzie dodatkowym autem

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, w tym kompetencji językowych poprzez korzystanie z języka obcego w codziennej pracy

 • szkolenia i wdrożenie pracownika

 • pakiet socjalny (karty Multisport, ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny)

 • perspektywę dalszego rozwoju w międzynarodowej firmie o globalnym zasięgu działania

 • Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) w związku z procesem rekrutacji do Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o informujemy, iż :
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.Konwojowej 96 tel.033/ 497 43 00 ;
  2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dorota Klisiewicz tel.33/ 497 43 00;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego ( Art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) w zakresie wynikającym z przepisów prawa ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ); a w przypadku innych danych, w tym danych do kontaktu - na podstawie zgody ( Art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), która może być odwołana w dowolnym momencie;
  4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej rekrutacji oraz 6 miesięcy po zakończeniu procesu aktualnej rekrutacji;
  5) w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy po zakończeniu aktualnej rekrutacji;
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  7) posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
  8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa ( Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
  9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obligatoryjne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
 • Prosimy o zawarcie w aplikacji rekrutacyjnej następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji przez firmę Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o.(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).” Aby móc wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższej klauzuli: “Wyrażam również zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Indorama Ventures Recycling Poland Spółka z.o.o.”
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy