!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Koordynator – Opiekun projektu w Gotartowie

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 28.07.2022

Specjalista ds. HR

Umowa o pracę

   

Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie outsourcingu i leasingu pracowniczego, rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej [nr certyfikatu 8102].

Aktualnie do jednego z naszych oddziałów poszukujemy pracownika na stanowisko:

Zakres obowiązków

 • organizacja pracy pracowników tymczasowych - pracownicy fizyczni,
 • sporządzanie i nadzorowanie dokumentacji,
 • tworzenie grafików pracy,
 • kontakt i codzienny nadzór nad pracownikami firmy,
 • ustalanie spraw organizacyjnych z Klientem.

Wymagania

 • dyspozycyjność 8 h dziennie w godzinach 6:00-16:00,
 • wykształcenie średnie,
 • dobra znajomość MS Excel,
 • czynne prawo jazdy kat.B.

Mile widziane:

 • posiadanie własnego samochodu - odpłatnie, do celów służbowych (krótkie przejazdy lokalne),
 • doświadczenie w zarządzaniu pracownikami fizycznymi,
 • umiejętność szybkiego uczenia się.

Oferujemy

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość wyboru formy zatrudnienia (umowa zlecanie, umowa o pracę, B2B),
 • płatne szkolenie stanowiskowe,
 • w przypadku użycia własnego auta do celów zawodowych - rozliczenie kilometrowe.
 • Klikając w przycisk "Aplikuj" lub "Wyślij" wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez OUTWORKING SA danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan niniejszym aplikuje.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  [Administrator]

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OUTWORKING SA z siedzibą w Poznaniu (61-502) przy ul. Langiewicza 2/10.

  [Dane kontaktowe]

  Możesz skontaktować się z OUTWORKING SA poprzez adres email: dane.osobowe@outworking.pl lub pisemnie na adres siedziby OUTWORKING SA. Pod podanym adresem email może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  [Cele przetwarzania i podstawa prawna]

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez OUTWORKING SA w celu:

  • Prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
  • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
  • Wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
  • Przekazywania złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy kapitałowej OUTWORKING

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

  [Okres przechowywania danych]

  Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

  a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

  b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez grupę kapitałową OUTWORKING - do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego.

  Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  [Przekazywanie danych i odbiorcy danych]

  W zakresie w jakim wyrazi Pan/Pani na to zgodę, OUTWORKING SA przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej OUTWORKING oraz innym podmiotom, dla których grupa kapitałowa OUTWORKING świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  [Prawa w związku przetwarzaniem danych osobowych]

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email - dane.osobowe@outworking.pl
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  [Obowiązek podania danych i stuki ich niepodania]

  Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie Pani/Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Miejsce pracy
 • Namysłów pow. namysłowski, Opolskie
Opublikowana
Wygasła (15 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.