Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 99300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 99 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 100 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 249 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 673 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 642 zł
Zaliczka na podatek 17 014 zł
Całość - kwota brutto 149 908 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 149 908,00 14 631,02 2 248,62 3 672,75 11 642,00 129 106,00 17 014,00 100 699,61
Luty 149 908,00 5 674,66 872,13 3 672,75 12 571,96 139 438,00 44 620,00 82 496,50
Marzec 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Kwiecień 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Maj 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Czerwiec 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Lipiec 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Sierpień 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Wrzesień 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Październik 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Listopad 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Grudzień 149 908,00 0,00 0,00 3 672,75 13 161,17 145 985,00 46 715,00 86 359,08
Rocznie 1 798 896,00 20 305,68 3 120,75 44 073,00 155 825,66 1 728 394,00 372 960,00 1 046 786,91
Wynagrodzenie pracownika 149 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 744 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 503 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 673 zł
FGŚP 150 zł
Cała kwota 180 609 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 149 908,00 14 631,02 9 744,02 2 503,46 3 822,66 180 609,16 zł
Luty 149 908,00 5 674,66 3 779,23 2 503,46 3 822,66 165 688,01 zł
Marzec 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Kwiecień 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Maj 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Czerwiec 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Lipiec 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Sierpień 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Wrzesień 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Październik 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Listopad 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Grudzień 149 908,00 0,00 0,00 2 503,46 3 822,66 156 234,12 zł
Rocznie 1 798 896,00 20 305,68 13 523,25 30 041,52 45 871,92 1 908 638,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 149 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 100 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 100 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 180 609 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 99300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 99 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 94 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 826 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 971 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 496 zł
Zaliczka na podatek 11 196 zł
Całość - kwota brutto 131 419 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 131 419,00 12 826,49 1 971,29 0,00 10 495,91 93 297,00 11 196,00 94 929,67
Luty 131 419,00 7 479,19 1 149,46 0,00 11 051,13 98 232,00 11 788,00 99 951,38
Marzec 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Kwiecień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Maj 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Czerwiec 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Lipiec 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Sierpień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Wrzesień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Październik 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Listopad 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Grudzień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 11 827,71 105 135,00 12 616,00 106 975,09
Rocznie 1 577 028,00 20 305,68 3 120,75 0,00 139 824,14 1 242 879,00 9 317,00 1 264 631,95
Wynagrodzenie pracownika 131 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 826 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 542 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 220 zł
FGŚP 131 zł
Cała kwota 156 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 131 419,00 12 826,49 8 542,24 0,00 3 351,19 156 138,92 zł
Luty 131 419,00 7 479,19 4 981,01 0,00 3 351,19 147 230,39 zł
Marzec 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Kwiecień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Maj 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Czerwiec 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Lipiec 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Sierpień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Wrzesień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Październik 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Listopad 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Grudzień 131 419,00 0,00 0,00 0,00 3 351,19 134 770,19 zł
Rocznie 1 577 028,00 20 305,68 13 523,25 0,00 40 214,28 1 651 071,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 131 419 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 94 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 94 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 156 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 99300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 99 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 99 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 631 zł
Całość - kwota brutto 114 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Luty 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Marzec 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Kwiecień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Maj 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Czerwiec 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Lipiec 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Sierpień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Wrzesień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Październik 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Listopad 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Grudzień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 945,00 15 631,00 99 300,00
Rocznie 1 379 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 340,00 187 572,00 1 191 600,00
Wynagrodzenie pracownika 114 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 114 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Luty 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Marzec 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Kwiecień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Maj 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Czerwiec 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Lipiec 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Sierpień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Wrzesień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Październik 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Listopad 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Grudzień 114 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 931,00 zł
Rocznie 1 379 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 379 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 114 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 99 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 99 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 114 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 99300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 99 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 77 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 446 zł
Zaliczka na podatek 38 472 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 127 177 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 127 177,00 0,00 0,00 0,00 11 445,93 0,00 38 472,00 0,00 77 259,07
Luty 127 177,00 0,00 0,00 0,00 11 445,93 0,00 40 272,00 0,00 75 459,07
Marzec 127 177,00 0,00 0,00 0,00 11 445,93 0,00 40 272,00 0,00 75 459,07
Kwiecień 127 177,00 0,00 0,00 0,00 11 445,93 0,00 40 272,00 0,00 75 459,07
Maj 127 177,00 0,00 0,00 0,00 11 445,93 0,00 40 272,00 0,00 75 459,07
Czerwiec 127 177,00 0,00 0,00 0,00 11 445,93 0,00 40 272,00 0,00 75 459,07
Lipiec 127 177,00 176,27 72,24 0,00 11 445,93 15,08 40 187,00 0,00 75 280,48
Sierpień 127 177,00 176,27 72,24 0,00 11 445,93 15,08 40 187,00 0,00 75 280,48
Wrzesień 127 177,00 176,27 72,24 0,00 11 445,93 15,08 40 187,00 0,00 75 280,48
Październik 127 177,00 176,27 72,24 0,00 11 445,93 15,08 40 187,00 0,00 75 280,48
Listopad 127 177,00 176,27 72,24 0,00 11 445,93 15,08 40 187,00 0,00 75 280,48
Grudzień 127 177,00 176,27 72,24 0,00 11 445,93 15,08 40 187,00 0,00 75 280,48
Rocznie 1 526 124,00 1 057,62 433,44 0,00 137 351,16 0,00 480 954,00 0,00 906 237,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 127 177 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 259 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.