Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 99000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 99 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 100 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 241 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 660 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 602 zł
Zaliczka na podatek 16 870 zł
Całość - kwota brutto 149 387 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 149 387,00 14 580,17 2 240,81 3 659,98 11 601,54 128 656,00 16 870,00 100 434,50
Luty 149 387,00 5 725,51 879,94 3 659,98 12 520,94 138 872,00 44 439,00 82 161,63
Marzec 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Kwiecień 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Maj 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Czerwiec 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Lipiec 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Sierpień 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Wrzesień 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Październik 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Listopad 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Grudzień 149 387,00 0,00 0,00 3 659,98 13 115,43 145 477,00 46 553,00 86 058,59
Rocznie 1 792 644,00 20 305,68 3 120,75 43 919,76 155 276,78 1 722 298,00 371 556,00 1 043 182,03
Wynagrodzenie pracownika 149 387 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 710 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 495 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 660 zł
FGŚP 149 zł
Cała kwota 179 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 149 387,00 14 580,17 9 710,16 2 494,76 3 809,37 179 981,46 zł
Luty 149 387,00 5 725,51 3 813,09 2 494,76 3 809,37 165 229,73 zł
Marzec 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Kwiecień 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Maj 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Czerwiec 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Lipiec 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Sierpień 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Wrzesień 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Październik 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Listopad 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Grudzień 149 387,00 0,00 0,00 2 494,76 3 809,37 155 691,13 zł
Rocznie 1 792 644,00 20 305,68 13 523,25 29 937,12 45 712,44 1 902 122,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 149 387 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 100 435 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 100 435 zł netto poniesie łączny koszt równy 179 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 99000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 99 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 94 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 965 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 464 zł
Zaliczka na podatek 11 162 zł
Całość - kwota brutto 131 022 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 131 022,00 12 787,75 1 965,33 0,00 10 464,20 93 015,00 11 162,00 94 642,92
Luty 131 022,00 7 517,93 1 155,42 0,00 11 011,38 97 879,00 11 745,00 99 591,79
Marzec 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Kwiecień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Maj 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Czerwiec 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Lipiec 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Sierpień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Wrzesień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Październik 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Listopad 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Grudzień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 11 791,98 104 818,00 12 578,00 106 651,86
Rocznie 1 572 264,00 20 305,68 3 120,75 0,00 139 395,38 1 239 074,00 9 292,00 1 260 753,31
Wynagrodzenie pracownika 131 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 788 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 516 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 210 zł
FGŚP 131 zł
Cała kwota 155 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 131 022,00 12 787,75 8 516,43 0,00 3 341,06 155 667,24 zł
Luty 131 022,00 7 517,93 5 006,82 0,00 3 341,06 146 887,81 zł
Marzec 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Kwiecień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Maj 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Czerwiec 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Lipiec 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Sierpień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Wrzesień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Październik 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Listopad 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Grudzień 131 022,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 134 363,06 zł
Rocznie 1 572 264,00 20 305,68 13 523,25 0,00 40 092,72 1 646 185,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 131 022 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 94 643 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 94 643 zł netto poniesie łączny koszt równy 155 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 99000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 99 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 99 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 583 zł
Całość - kwota brutto 114 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Luty 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Marzec 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Kwiecień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Maj 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Czerwiec 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Lipiec 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Sierpień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Wrzesień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Październik 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Listopad 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Grudzień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 666,00 15 583,00 99 000,00
Rocznie 1 374 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 099 992,00 186 996,00 1 188 000,00
Wynagrodzenie pracownika 114 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 114 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Luty 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Marzec 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Kwiecień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Maj 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Czerwiec 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Lipiec 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Sierpień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Wrzesień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Październik 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Listopad 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Grudzień 114 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 583,00 zł
Rocznie 1 374 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 114 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 99 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 99 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 114 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 99000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 99 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 76 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 406 zł
Zaliczka na podatek 38 330 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 126 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 126 735,00 0,00 0,00 0,00 11 406,15 0,00 38 330,00 0,00 76 998,85
Luty 126 735,00 0,00 0,00 0,00 11 406,15 0,00 40 130,00 0,00 75 198,85
Marzec 126 735,00 0,00 0,00 0,00 11 406,15 0,00 40 130,00 0,00 75 198,85
Kwiecień 126 735,00 0,00 0,00 0,00 11 406,15 0,00 40 130,00 0,00 75 198,85
Maj 126 735,00 0,00 0,00 0,00 11 406,15 0,00 40 130,00 0,00 75 198,85
Czerwiec 126 735,00 0,00 0,00 0,00 11 406,15 0,00 40 130,00 0,00 75 198,85
Lipiec 126 735,00 176,27 72,24 0,00 11 406,15 15,08 40 046,00 0,00 75 019,26
Sierpień 126 735,00 176,27 72,24 0,00 11 406,15 15,08 40 046,00 0,00 75 019,26
Wrzesień 126 735,00 176,27 72,24 0,00 11 406,15 15,08 40 046,00 0,00 75 019,26
Październik 126 735,00 176,27 72,24 0,00 11 406,15 15,08 40 046,00 0,00 75 019,26
Listopad 126 735,00 176,27 72,24 0,00 11 406,15 15,08 40 046,00 0,00 75 019,26
Grudzień 126 735,00 176,27 72,24 0,00 11 406,15 15,08 40 046,00 0,00 75 019,26
Rocznie 1 520 820,00 1 057,62 433,44 0,00 136 873,80 0,00 479 256,00 0,00 903 108,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 126 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 999 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.