Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 98000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 98 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 98 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 215 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 618 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 467 zł
Zaliczka na podatek 17 944 zł
Całość - kwota brutto 147 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 147 655,00 14 411,13 2 214,83 3 617,55 11 467,03 127 161,00 17 944,00 98 000,46
Luty 147 655,00 987,22 151,72 3 617,55 12 860,87 142 649,00 34 573,00 95 464,64
Marzec 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Kwiecień 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Maj 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Czerwiec 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Lipiec 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Sierpień 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Wrzesień 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Październik 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Listopad 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Grudzień 147 655,00 0,00 0,00 3 617,55 12 963,37 143 787,00 34 849,00 96 225,08
Rocznie 1 771 860,00 15 398,35 2 366,55 43 410,60 153 961,60 1 707 680,00 401 007,00 1 155 715,90
Wynagrodzenie pracownika 147 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 598 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 466 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 618 zł
FGŚP 148 zł
Cała kwota 177 895 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 147 655,00 14 411,13 9 597,58 2 465,84 3 765,21 177 894,76 zł
Luty 147 655,00 987,22 657,47 2 465,84 3 765,21 155 530,74 zł
Marzec 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Kwiecień 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Maj 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Czerwiec 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Lipiec 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Sierpień 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Wrzesień 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Październik 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Listopad 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Grudzień 147 655,00 0,00 0,00 2 465,84 3 765,21 153 886,05 zł
Rocznie 1 771 860,00 15 398,35 10 255,05 29 590,08 45 182,52 1 872 286,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 147 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 98 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 177 895 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 98000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 98 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 98 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 658 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 945 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 358 zł
Zaliczka na podatek 6 733 zł
Całość - kwota brutto 129 695 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 129 695,00 12 658,23 1 945,43 0,00 10 358,22 92 073,00 6 733,00 98 000,12
Luty 129 695,00 2 740,12 421,12 0,00 11 388,04 101 227,00 7 402,00 107 743,72
Marzec 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Kwiecień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Maj 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Czerwiec 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Lipiec 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Sierpień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Wrzesień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Październik 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Listopad 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Grudzień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 11 672,55 103 756,00 7 587,00 110 435,45
Rocznie 1 556 340,00 15 398,35 2 366,55 0,00 138 471,76 1 230 860,00 90 005,00 1 310 098,34
Wynagrodzenie pracownika 129 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 658 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 178 zł
FGŚP 130 zł
Cała kwota 154 091 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 129 695,00 12 658,23 8 430,18 0,00 3 307,23 154 090,64 zł
Luty 129 695,00 2 740,12 1 824,87 0,00 3 307,23 137 567,22 zł
Marzec 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Kwiecień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Maj 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Czerwiec 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Lipiec 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Sierpień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Wrzesień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Październik 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Listopad 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Grudzień 129 695,00 0,00 0,00 0,00 3 307,23 133 002,23 zł
Rocznie 1 556 340,00 15 398,35 10 255,05 0,00 39 686,76 1 621 680,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 129 695 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 98 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 154 091 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 98000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 98 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 98 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 426 zł
Całość - kwota brutto 113 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Luty 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Marzec 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Kwiecień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Maj 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Czerwiec 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Lipiec 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Sierpień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Wrzesień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Październik 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Listopad 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Grudzień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 741,00 15 426,00 98 000,00
Rocznie 1 361 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088 892,00 185 112,00 1 176 000,00
Wynagrodzenie pracownika 113 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 113 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Luty 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Marzec 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Kwiecień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Maj 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Czerwiec 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Lipiec 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Sierpień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Wrzesień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Październik 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Listopad 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Grudzień 113 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 426,00 zł
Rocznie 1 361 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 113 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 98 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 113 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 98000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 98 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 98 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 26 883 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 125 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 125 265,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 26 883,00 0,00 98 000,19
Luty 125 265,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 39 712,00 0,00 85 171,19
Marzec 125 265,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 39 712,00 0,00 85 171,19
Kwiecień 125 265,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 39 712,00 0,00 85 171,19
Maj 125 265,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 39 712,00 0,00 85 171,19
Czerwiec 125 265,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 39 712,00 0,00 85 171,19
Lipiec 125 265,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 39 634,00 0,00 85 003,99
Sierpień 125 265,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 39 634,00 0,00 85 003,99
Wrzesień 125 265,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 39 634,00 0,00 85 003,99
Październik 125 265,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 39 634,00 0,00 85 003,99
Listopad 125 265,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 39 634,00 0,00 85 003,99
Grudzień 125 265,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 39 634,00 0,00 85 003,99
Rocznie 1 503 180,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 463 247,00 0,00 1 033 880,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 125 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 98 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ