Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 104 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 207 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 605 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 426 zł
Zaliczka na podatek 10 695 zł
Całość - kwota brutto 147 130 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 147 130,00 14 359,89 2 206,95 3 604,69 11 426,26 126 708,00 10 695,00 104 837,21
Luty 147 130,00 2 979,73 457,95 3 604,69 12 607,89 139 838,00 32 140,00 95 339,74
Marzec 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Kwiecień 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Maj 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Czerwiec 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Lipiec 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Sierpień 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Wrzesień 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Październik 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Listopad 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Grudzień 147 130,00 0,00 0,00 3 604,69 12 917,28 143 275,00 32 931,00 97 677,03
Rocznie 1 765 560,00 17 339,62 2 664,90 43 256,28 153 206,95 1 699 296,00 372 145,00 1 176 947,25
Wynagrodzenie pracownika 147 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 563 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 457 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 605 zł
FGŚP 147 zł
Cała kwota 177 262 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 147 130,00 14 359,89 9 563,45 2 457,07 3 751,82 177 262,23 zł
Luty 147 130,00 2 979,73 1 984,45 2 457,07 3 751,82 158 303,07 zł
Marzec 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Kwiecień 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Maj 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Czerwiec 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Lipiec 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Sierpień 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Wrzesień 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Październik 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Listopad 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Grudzień 147 130,00 0,00 0,00 2 457,07 3 751,82 153 338,89 zł
Rocznie 1 765 560,00 17 339,62 11 547,90 29 484,84 45 021,84 1 868 954,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 147 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 104 837 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 104 837 zł netto poniesie łączny koszt równy 177 262 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 97 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 939 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 326 zł
Zaliczka na podatek 6 712 zł
Całość - kwota brutto 129 297 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 129 297,00 12 619,39 1 939,46 0,00 10 326,43 91 791,00 6 712,00 97 699,72
Luty 129 297,00 4 720,23 725,44 0,00 11 146,62 99 081,00 7 245,00 105 459,71
Marzec 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Kwiecień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Maj 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Czerwiec 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Lipiec 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Sierpień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Wrzesień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Październik 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Listopad 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Grudzień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 11 636,73 103 438,00 7 564,00 110 096,27
Rocznie 1 551 564,00 17 339,62 2 664,90 0,00 137 840,35 1 225 252,00 89 597,00 1 304 122,13
Wynagrodzenie pracownika 129 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 404 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 168 zł
FGŚP 129 zł
Cała kwota 153 618 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 129 297,00 12 619,39 8 404,31 0,00 3 297,08 153 617,78 zł
Luty 129 297,00 4 720,23 3 143,59 0,00 3 297,08 140 457,90 zł
Marzec 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Kwiecień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Maj 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Czerwiec 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Lipiec 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Sierpień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Wrzesień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Październik 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Listopad 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Grudzień 129 297,00 0,00 0,00 0,00 3 297,08 132 594,08 zł
Rocznie 1 551 564,00 17 339,62 11 547,90 0,00 39 564,96 1 620 016,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 129 297 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 153 618 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 97 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 379 zł
Całość - kwota brutto 113 079 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Luty 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Marzec 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Kwiecień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Maj 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Czerwiec 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Lipiec 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Sierpień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Wrzesień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Październik 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Listopad 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Grudzień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 463,00 15 379,00 97 700,00
Rocznie 1 356 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 085 556,00 184 548,00 1 172 400,00
Wynagrodzenie pracownika 113 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 113 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Luty 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Marzec 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Kwiecień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Maj 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Czerwiec 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Lipiec 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Sierpień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Wrzesień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Październik 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Listopad 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Grudzień 113 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 079,00 zł
Rocznie 1 356 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 113 079 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 113 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 87 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 37 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 124 824 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 124 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 719,00 0,00 87 105,00
Luty 124 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 519,00 0,00 85 305,00
Marzec 124 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 519,00 0,00 85 305,00
Kwiecień 124 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 519,00 0,00 85 305,00
Maj 124 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 519,00 0,00 85 305,00
Czerwiec 124 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 519,00 0,00 85 305,00
Lipiec 124 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 39 434,00 0,00 85 126,41
Sierpień 124 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 39 434,00 0,00 85 126,41
Wrzesień 124 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 39 434,00 0,00 85 126,41
Październik 124 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 39 434,00 0,00 85 126,41
Listopad 124 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 39 434,00 0,00 85 126,41
Grudzień 124 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 39 434,00 0,00 85 126,41
Rocznie 1 497 888,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 471 918,00 0,00 1 024 388,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 124 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 105 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.