Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 98 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 258 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 191 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 579 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 345 zł
Zaliczka na podatek 15 959 zł
Całość - kwota brutto 146 088 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 146 088,00 14 258,19 2 191,32 3 579,16 11 345,34 125 809,00 15 959,00 98 754,99
Luty 146 088,00 6 047,49 929,43 3 579,16 12 197,87 135 282,00 43 290,00 80 044,05
Marzec 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Kwiecień 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Maj 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Czerwiec 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Lipiec 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Sierpień 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Wrzesień 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Październik 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Listopad 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Grudzień 146 088,00 0,00 0,00 3 579,16 12 825,80 142 259,00 45 523,00 84 160,04
Rocznie 1 753 056,00 20 305,68 3 120,75 42 949,92 151 801,21 1 683 681,00 362 676,00 1 020 399,44
Wynagrodzenie pracownika 146 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 258 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 496 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 440 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 579 zł
FGŚP 146 zł
Cała kwota 176 007 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 146 088,00 14 258,19 9 495,72 2 439,67 3 725,25 176 006,83 zł
Luty 146 088,00 6 047,49 4 027,53 2 439,67 3 725,25 162 327,94 zł
Marzec 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Kwiecień 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Maj 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Czerwiec 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Lipiec 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Sierpień 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Wrzesień 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Październik 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Listopad 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Grudzień 146 088,00 0,00 0,00 2 439,67 3 725,25 152 252,92 zł
Rocznie 1 753 056,00 20 305,68 13 523,25 29 276,04 44 703,00 1 860 863,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 146 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 98 755 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 755 zł netto poniesie łączny koszt równy 176 007 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 92 827 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 928 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 263 zł
Zaliczka na podatek 10 948 zł
Całość - kwota brutto 128 508 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 128 508,00 12 542,38 1 927,62 0,00 10 263,42 91 230,00 10 948,00 92 826,98
Luty 128 508,00 7 763,30 1 193,13 0,00 10 759,64 95 641,00 11 477,00 97 315,01
Marzec 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Kwiecień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Maj 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Czerwiec 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Lipiec 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Sierpień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Wrzesień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Październik 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Listopad 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Grudzień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 11 565,72 102 806,00 12 337,00 104 605,56
Rocznie 1 542 096,00 20 305,68 3 120,75 0,00 136 680,26 1 214 931,00 9 111,00 1 236 197,59
Wynagrodzenie pracownika 128 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 353 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 148 zł
FGŚP 129 zł
Cała kwota 152 680 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 128 508,00 12 542,38 8 353,02 0,00 3 276,96 152 680,36 zł
Luty 128 508,00 7 763,30 5 170,23 0,00 3 276,96 144 718,49 zł
Marzec 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Kwiecień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Maj 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Czerwiec 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Lipiec 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Sierpień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Wrzesień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Październik 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Listopad 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Grudzień 128 508,00 0,00 0,00 0,00 3 276,96 131 784,96 zł
Rocznie 1 542 096,00 20 305,68 13 523,25 0,00 39 323,52 1 615 248,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 128 508 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 92 827 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 92 827 zł netto poniesie łączny koszt równy 152 680 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 97 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 284 zł
Całość - kwota brutto 112 384 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Luty 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Marzec 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Kwiecień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Maj 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Czerwiec 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Lipiec 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Sierpień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Wrzesień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Październik 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Listopad 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Grudzień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 907,00 15 284,00 97 100,00
Rocznie 1 348 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 078 884,00 183 408,00 1 165 200,00
Wynagrodzenie pracownika 112 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 112 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Luty 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Marzec 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Kwiecień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Maj 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Czerwiec 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Lipiec 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Sierpień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Wrzesień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Październik 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Listopad 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Grudzień 112 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 384,00 zł
Rocznie 1 348 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 112 384 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 112 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 75 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 155 zł
Zaliczka na podatek 37 436 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 123 941 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 123 941,00 0,00 0,00 0,00 11 154,69 0,00 37 436,00 0,00 75 350,31
Luty 123 941,00 0,00 0,00 0,00 11 154,69 0,00 39 236,00 0,00 73 550,31
Marzec 123 941,00 0,00 0,00 0,00 11 154,69 0,00 39 236,00 0,00 73 550,31
Kwiecień 123 941,00 0,00 0,00 0,00 11 154,69 0,00 39 236,00 0,00 73 550,31
Maj 123 941,00 0,00 0,00 0,00 11 154,69 0,00 39 236,00 0,00 73 550,31
Czerwiec 123 941,00 0,00 0,00 0,00 11 154,69 0,00 39 236,00 0,00 73 550,31
Lipiec 123 941,00 176,27 72,24 0,00 11 154,69 15,08 39 152,00 0,00 73 370,72
Sierpień 123 941,00 176,27 72,24 0,00 11 154,69 15,08 39 152,00 0,00 73 370,72
Wrzesień 123 941,00 176,27 72,24 0,00 11 154,69 15,08 39 152,00 0,00 73 370,72
Październik 123 941,00 176,27 72,24 0,00 11 154,69 15,08 39 152,00 0,00 73 370,72
Listopad 123 941,00 176,27 72,24 0,00 11 154,69 15,08 39 152,00 0,00 73 370,72
Grudzień 123 941,00 176,27 72,24 0,00 11 154,69 15,08 39 152,00 0,00 73 370,72
Rocznie 1 487 292,00 1 057,62 433,44 0,00 133 856,28 0,00 468 528,00 0,00 883 326,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 123 941 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 350 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.