Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 98 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 189 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 575 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 332 zł
Zaliczka na podatek 15 911 zł
Całość - kwota brutto 145 915 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 145 915,00 14 241,30 2 188,73 3 574,92 11 331,90 125 660,00 15 911,00 98 667,15
Luty 145 915,00 6 064,38 932,02 3 574,92 12 180,93 135 094,00 43 230,00 79 932,75
Marzec 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Kwiecień 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Maj 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Czerwiec 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Lipiec 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Sierpień 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Wrzesień 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Październik 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Listopad 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Grudzień 145 915,00 0,00 0,00 3 574,92 12 810,61 142 090,00 45 469,00 84 060,47
Rocznie 1 750 980,00 20 305,68 3 120,75 42 899,04 151 618,93 1 681 654,00 362 208,00 1 019 204,60
Wynagrodzenie pracownika 145 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 241 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 484 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 437 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 575 zł
FGŚP 146 zł
Cała kwota 175 798 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 145 915,00 14 241,30 9 484,48 2 436,78 3 720,84 175 798,40 zł
Luty 145 915,00 6 064,38 4 038,77 2 436,78 3 720,84 162 175,77 zł
Marzec 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Kwiecień 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Maj 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Czerwiec 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Lipiec 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Sierpień 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Wrzesień 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Październik 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Listopad 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Grudzień 145 915,00 0,00 0,00 2 436,78 3 720,84 152 072,62 zł
Rocznie 1 750 980,00 20 305,68 13 523,25 29 241,36 44 650,08 1 858 700,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 145 915 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 98 667 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 667 zł netto poniesie łączny koszt równy 175 798 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 92 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 926 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 253 zł
Zaliczka na podatek 10 936 zł
Całość - kwota brutto 128 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 128 375,00 12 529,40 1 925,63 0,00 10 252,80 91 136,00 10 936,00 92 730,85
Luty 128 375,00 7 776,28 1 195,12 0,00 10 746,32 95 523,00 11 463,00 97 194,52
Marzec 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Kwiecień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Maj 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Czerwiec 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Lipiec 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Sierpień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Wrzesień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Październik 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Listopad 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Grudzień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 11 553,75 102 700,00 12 324,00 104 497,25
Rocznie 1 540 500,00 20 305,68 3 120,75 0,00 136 536,62 1 213 659,00 9 100,00 1 234 897,87
Wynagrodzenie pracownika 128 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 145 zł
FGŚP 128 zł
Cała kwota 152 522 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 128 375,00 12 529,40 8 344,38 0,00 3 273,57 152 522,35 zł
Luty 128 375,00 7 776,28 5 178,87 0,00 3 273,57 144 603,72 zł
Marzec 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Kwiecień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Maj 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Czerwiec 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Lipiec 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Sierpień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Wrzesień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Październik 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Listopad 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Grudzień 128 375,00 0,00 0,00 0,00 3 273,57 131 648,57 zł
Rocznie 1 540 500,00 20 305,68 13 523,25 0,00 39 282,84 1 613 611,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 128 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 92 731 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 92 731 zł netto poniesie łączny koszt równy 152 522 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 269 zł
Całość - kwota brutto 112 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Luty 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Marzec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Kwiecień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Maj 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Czerwiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Lipiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Sierpień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Wrzesień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Październik 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Listopad 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Grudzień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Rocznie 1 347 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 780,00 183 228,00 1 164 000,00
Wynagrodzenie pracownika 112 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 112 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Luty 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Marzec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Kwiecień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Maj 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Czerwiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Lipiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Sierpień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Wrzesień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Październik 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Listopad 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Grudzień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Rocznie 1 347 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 112 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 112 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 75 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 141 zł
Zaliczka na podatek 37 389 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 123 794 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 123 794,00 0,00 0,00 0,00 11 141,46 0,00 37 389,00 0,00 75 263,54
Luty 123 794,00 0,00 0,00 0,00 11 141,46 0,00 39 189,00 0,00 73 463,54
Marzec 123 794,00 0,00 0,00 0,00 11 141,46 0,00 39 189,00 0,00 73 463,54
Kwiecień 123 794,00 0,00 0,00 0,00 11 141,46 0,00 39 189,00 0,00 73 463,54
Maj 123 794,00 0,00 0,00 0,00 11 141,46 0,00 39 189,00 0,00 73 463,54
Czerwiec 123 794,00 0,00 0,00 0,00 11 141,46 0,00 39 189,00 0,00 73 463,54
Lipiec 123 794,00 176,27 72,24 0,00 11 141,46 15,08 39 105,00 0,00 73 283,95
Sierpień 123 794,00 176,27 72,24 0,00 11 141,46 15,08 39 105,00 0,00 73 283,95
Wrzesień 123 794,00 176,27 72,24 0,00 11 141,46 15,08 39 105,00 0,00 73 283,95
Październik 123 794,00 176,27 72,24 0,00 11 141,46 15,08 39 105,00 0,00 73 283,95
Listopad 123 794,00 176,27 72,24 0,00 11 141,46 15,08 39 105,00 0,00 73 283,95
Grudzień 123 794,00 176,27 72,24 0,00 11 141,46 15,08 39 105,00 0,00 73 283,95
Rocznie 1 485 528,00 1 057,62 433,44 0,00 133 697,52 0,00 467 964,00 0,00 882 284,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 123 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 264 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.