Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 189 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 575 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 332 zł
Zaliczka na podatek 17 581 zł
Całość - kwota brutto 145 919 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 145 919,00 14 241,69 2 188,79 3 575,02 11 332,22 125 664,00 17 581,00 97 000,28
Luty 145 919,00 1 062,97 163,36 3 575,02 12 700,59 140 868,00 34 141,00 94 276,06
Marzec 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Kwiecień 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Maj 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Czerwiec 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Lipiec 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Sierpień 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Wrzesień 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Październik 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Listopad 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Grudzień 145 919,00 0,00 0,00 3 575,02 12 810,96 142 094,00 34 438,00 95 095,02
Rocznie 1 751 028,00 15 304,66 2 352,15 42 900,24 152 142,41 1 687 472,00 396 102,00 1 142 226,54
Wynagrodzenie pracownika 145 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 485 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 437 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 575 zł
FGŚP 146 zł
Cała kwota 175 803 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 145 919,00 14 241,69 9 484,74 2 436,85 3 720,94 175 803,22 zł
Luty 145 919,00 1 062,97 707,91 2 436,85 3 720,94 153 847,67 zł
Marzec 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Kwiecień 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Maj 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Czerwiec 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Lipiec 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Sierpień 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Wrzesień 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Październik 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Listopad 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Grudzień 145 919,00 0,00 0,00 2 436,85 3 720,94 152 076,79 zł
Rocznie 1 751 028,00 15 304,66 10 192,65 29 242,20 44 651,28 1 850 418,79 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 145 919 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 175 803 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 926 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 252 zł
Zaliczka na podatek 6 664 zł
Całość - kwota brutto 128 371 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 128 371,00 12 529,01 1 925,57 0,00 10 252,48 91 133,00 6 664,00 96 999,94
Luty 128 371,00 2 775,65 426,58 0,00 11 265,19 100 135,00 7 322,00 106 581,58
Marzec 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Kwiecień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Maj 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Czerwiec 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Lipiec 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Sierpień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Wrzesień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Październik 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Listopad 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Grudzień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 11 553,39 102 697,00 7 510,00 109 307,61
Rocznie 1 540 452,00 15 304,66 2 352,15 0,00 137 051,57 1 218 238,00 89 086,00 1 296 657,62
Wynagrodzenie pracownika 128 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 529 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 145 zł
FGŚP 128 zł
Cała kwota 152 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 128 371,00 12 529,01 8 344,12 0,00 3 273,46 152 517,59 zł
Luty 128 371,00 2 775,65 1 848,53 0,00 3 273,46 136 268,64 zł
Marzec 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Kwiecień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Maj 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Czerwiec 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Lipiec 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Sierpień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Wrzesień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Październik 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Listopad 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Grudzień 128 371,00 0,00 0,00 0,00 3 273,46 131 644,46 zł
Rocznie 1 540 452,00 15 304,66 10 192,65 0,00 39 281,52 1 605 230,83 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 128 371 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 152 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 269 zł
Całość - kwota brutto 112 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Luty 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Marzec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Kwiecień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Maj 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Czerwiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Lipiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Sierpień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Wrzesień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Październik 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Listopad 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Grudzień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 815,00 15 269,00 97 000,00
Rocznie 1 347 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 780,00 183 228,00 1 164 000,00
Wynagrodzenie pracownika 112 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 112 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Luty 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Marzec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Kwiecień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Maj 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Czerwiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Lipiec 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Sierpień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Wrzesień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Październik 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Listopad 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Grudzień 112 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 269,00 zł
Rocznie 1 347 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 112 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 112 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 26 428 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 123 790 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 123 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 26 428,00 0,00 96 999,66
Luty 123 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 39 257,00 0,00 84 170,66
Marzec 123 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 39 257,00 0,00 84 170,66
Kwiecień 123 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 39 257,00 0,00 84 170,66
Maj 123 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 39 257,00 0,00 84 170,66
Czerwiec 123 790,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 39 257,00 0,00 84 170,66
Lipiec 123 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 39 184,00 0,00 84 015,97
Sierpień 123 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 39 184,00 0,00 84 015,97
Wrzesień 123 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 39 184,00 0,00 84 015,97
Październik 123 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 39 184,00 0,00 84 015,97
Listopad 123 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 39 184,00 0,00 84 015,97
Grudzień 123 790,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 39 184,00 0,00 84 015,97
Rocznie 1 485 480,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 457 817,00 0,00 1 021 948,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 123 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 97 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ