Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 96000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 96 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 65 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 440 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 352 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 455 zł
Zaliczka na podatek 9 611 zł
Całość - kwota brutto 96 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 96 000,00 9 369,60 1 440,00 2 352,00 7 455,46 82 588,00 9 611,00 65 771,94
Luty 96 000,00 9 369,60 1 440,00 2 352,00 7 455,46 82 588,00 18 646,00 56 736,94
Marzec 96 000,00 1 566,48 240,75 2 352,00 8 265,67 91 591,00 29 309,00 54 266,10
Kwiecień 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Maj 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Czerwiec 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Lipiec 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Sierpień 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Wrzesień 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Październik 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Listopad 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Grudzień 96 000,00 0,00 0,00 2 352,00 8 428,32 93 398,00 29 887,00 55 332,68
Rocznie 1 152 000,00 20 305,68 3 120,75 28 224,00 99 031,47 1 097 349,00 227 519,00 674 769,10
Wynagrodzenie pracownika 96 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 603 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 352 zł
FGŚP 96 zł
Cała kwota 115 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 96 000,00 9 369,60 6 240,00 1 603,20 2 448,00 115 660,80 zł
Luty 96 000,00 9 369,60 6 240,00 1 603,20 2 448,00 115 660,80 zł
Marzec 96 000,00 1 566,48 1 043,25 1 603,20 2 448,00 102 660,93 zł
Kwiecień 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Maj 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Czerwiec 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Lipiec 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Sierpień 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Wrzesień 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Październik 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Listopad 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Grudzień 96 000,00 0,00 0,00 1 603,20 2 448,00 100 051,20 zł
Rocznie 1 152 000,00 20 305,68 13 523,25 19 238,40 29 376,00 1 234 443,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 96 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 65 772 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 96 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 115 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 96000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 96 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 440 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 667 zł
Zaliczka na podatek 8 178 zł
Całość - kwota brutto 96 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 96 000,00 9 369,60 1 440,00 0,00 7 667,14 68 152,00 8 178,00 69 345,02
Luty 96 000,00 9 369,60 1 440,00 0,00 7 667,14 68 152,00 8 178,00 69 345,02
Marzec 96 000,00 1 566,48 240,75 0,00 8 477,35 75 354,00 9 042,00 76 672,94
Kwiecień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Maj 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Czerwiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Lipiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Sierpień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Wrzesień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Październik 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Listopad 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Grudzień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 76 800,00 9 216,00 78 144,00
Rocznie 1 152 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 101 571,63 902 858,00 6 771,00 918 658,98
Wynagrodzenie pracownika 96 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 352 zł
FGŚP 96 zł
Cała kwota 114 058 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 96 000,00 9 369,60 6 240,00 0,00 2 448,00 114 057,60 zł
Luty 96 000,00 9 369,60 6 240,00 0,00 2 448,00 114 057,60 zł
Marzec 96 000,00 1 566,48 1 043,25 0,00 2 448,00 101 057,73 zł
Kwiecień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Maj 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Czerwiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Lipiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Sierpień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Wrzesień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Październik 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Listopad 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Grudzień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 98 448,00 zł
Rocznie 1 152 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 376,00 1 215 204,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 96 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 345 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 96 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 114 058 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 96000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 96 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 82 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 056 zł
Całość - kwota brutto 96 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Luty 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Marzec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Kwiecień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Maj 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Czerwiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Lipiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Sierpień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Wrzesień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Październik 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Listopad 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Grudzień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 13 056,00 82 944,00
Rocznie 1 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 600,00 156 672,00 995 328,00
Wynagrodzenie pracownika 96 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 96 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Luty 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Marzec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Kwiecień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Maj 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Czerwiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Lipiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Sierpień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Wrzesień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Październik 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Listopad 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Grudzień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 zł
Rocznie 1 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 96 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 82 944 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 96 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 96000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 96 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 58 865 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 640 zł
Zaliczka na podatek 28 495 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 96 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 28 495,00 0,00 58 865,00
Luty 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 30 295,00 0,00 57 065,00
Marzec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 30 295,00 0,00 57 065,00
Kwiecień 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 30 295,00 0,00 57 065,00
Maj 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 30 295,00 0,00 57 065,00
Czerwiec 96 000,00 0,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 30 295,00 0,00 57 065,00
Lipiec 96 000,00 176,27 72,24 0,00 8 640,00 15,08 30 211,00 0,00 56 885,41
Sierpień 96 000,00 176,27 72,24 0,00 8 640,00 15,08 30 211,00 0,00 56 885,41
Wrzesień 96 000,00 176,27 72,24 0,00 8 640,00 15,08 30 211,00 0,00 56 885,41
Październik 96 000,00 176,27 72,24 0,00 8 640,00 15,08 30 211,00 0,00 56 885,41
Listopad 96 000,00 176,27 72,24 0,00 8 640,00 15,08 30 211,00 0,00 56 885,41
Grudzień 96 000,00 176,27 72,24 0,00 8 640,00 15,08 30 211,00 0,00 56 885,41
Rocznie 1 152 000,00 1 057,62 433,44 0,00 103 680,00 0,00 361 236,00 0,00 685 502,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 96 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 865 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.