Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 930 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 930 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 91 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 72 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Luty 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Marzec 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Kwiecień 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Maj 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Czerwiec 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Lipiec 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Sierpień 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Wrzesień 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Październik 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Listopad 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Grudzień 930,00 90,77 13,95 22,79 72,22 552,00 0,00 730,27
Rocznie 11 160,00 1 089,24 167,40 273,48 0,00 6 624,00 0,00 8 763,24
Wynagrodzenie pracownika 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 91 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 16 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Luty 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Marzec 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Kwiecień 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Maj 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Czerwiec 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Lipiec 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Sierpień 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Wrzesień 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Październik 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Listopad 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Grudzień 930,00 90,77 60,45 15,53 23,72 1 120,47 zł
Rocznie 11 160,00 1 089,24 725,40 186,36 284,64 13 445,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 930 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 91 zł
Ubezpieczenie rentowe 14 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 74 zł
Zaliczka na podatek 79 zł
Całość - kwota brutto 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Luty 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Marzec 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Kwiecień 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Maj 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Czerwiec 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Lipiec 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Sierpień 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Wrzesień 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Październik 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Listopad 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Grudzień 930,00 90,77 13,95 0,00 74,28 660,00 79,00 671,80
Rocznie 11 160,00 1 089,24 167,40 0,00 891,36 7 920,00 60,00 8 061,60
Wynagrodzenie pracownika 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 91 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 23 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 105 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Luty 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Marzec 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Kwiecień 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Maj 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Czerwiec 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Lipiec 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Sierpień 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Wrzesień 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Październik 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Listopad 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Grudzień 930,00 90,77 60,45 0,00 23,72 1 104,94 zł
Rocznie 11 160,00 1 089,24 725,40 0,00 284,64 13 259,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 672 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 105 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 930 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Całość - kwota brutto 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Luty 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Marzec 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Kwiecień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Maj 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Czerwiec 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Lipiec 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Sierpień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Wrzesień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Październik 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Listopad 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Grudzień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 126,00 804,00
Rocznie 11 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 928,00 1 512,00 9 648,00
Wynagrodzenie pracownika 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Luty 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Marzec 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Kwiecień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Maj 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Czerwiec 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Lipiec 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Sierpień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Wrzesień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Październik 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Listopad 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Grudzień 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 zł
Rocznie 11 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 930 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 930 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 659,10
Luty 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 659,10
Marzec 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 659,10
Kwiecień 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 659,10
Maj 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 659,10
Czerwiec 930,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 659,10
Lipiec 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 395,51
Sierpień 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 395,51
Wrzesień 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 395,51
Październik 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 395,51
Listopad 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 395,51
Grudzień 930,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 395,51
Rocznie 11 160,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 6 327,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 659 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.