Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 853 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 026 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 593 zł
Zaliczka na podatek 8 059 zł
Całość - kwota brutto 123 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 123 518,00 12 055,36 1 852,77 3 026,19 9 592,53 106 334,00 8 059,00 88 932,15
Luty 123 518,00 5 284,26 812,13 3 026,19 10 295,59 114 145,00 23 756,00 80 343,83
Marzec 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Kwiecień 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Maj 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Czerwiec 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Lipiec 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Sierpień 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Wrzesień 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Październik 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Listopad 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Grudzień 123 518,00 0,00 0,00 3 026,19 10 844,26 120 242,00 27 633,00 82 014,55
Rocznie 1 482 216,00 17 339,62 2 664,90 36 314,28 128 330,72 1 422 899,00 308 145,00 989 421,48
Wynagrodzenie pracownika 123 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 029 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 063 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 026 zł
FGŚP 124 zł
Cała kwota 148 814 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 123 518,00 12 055,36 8 028,67 2 062,75 3 149,71 148 814,49 zł
Luty 123 518,00 5 284,26 3 519,23 2 062,75 3 149,71 137 533,95 zł
Marzec 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Kwiecień 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Maj 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Czerwiec 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Lipiec 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Sierpień 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Wrzesień 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Październik 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Listopad 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Grudzień 123 518,00 0,00 0,00 2 062,75 3 149,71 128 730,46 zł
Rocznie 1 482 216,00 17 339,62 11 547,90 24 753,00 37 796,52 1 573 653,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 123 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 932 zł netto poniesie łączny koszt równy 148 814 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 863 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 669 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 889 zł
Zaliczka na podatek 5 778 zł
Całość - kwota brutto 111 299 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 111 299,00 10 862,78 1 669,49 0,00 8 889,01 79 013,00 5 778,00 84 099,72
Luty 111 299,00 6 476,84 995,41 0,00 9 344,41 83 061,00 6 074,00 88 408,34
Marzec 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Kwiecień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Maj 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Czerwiec 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Lipiec 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Sierpień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Wrzesień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Październik 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Listopad 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Grudzień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 10 016,91 89 039,00 6 511,00 94 771,09
Rocznie 1 335 588,00 17 339,62 2 664,90 0,00 118 402,52 1 052 464,00 76 962,00 1 120 218,96
Wynagrodzenie pracownika 111 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 863 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 234 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 727 zł
FGŚP 111 zł
Cała kwota 132 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 111 299,00 10 862,78 7 234,44 0,00 2 838,13 132 234,35 zł
Luty 111 299,00 6 476,84 4 313,46 0,00 2 838,13 124 927,43 zł
Marzec 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Kwiecień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Maj 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Czerwiec 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Lipiec 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Sierpień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Wrzesień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Październik 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Listopad 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Grudzień 111 299,00 0,00 0,00 0,00 2 838,13 114 137,13 zł
Rocznie 1 335 588,00 17 339,62 11 547,90 0,00 34 057,56 1 398 533,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 111 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 132 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 238 zł
Całość - kwota brutto 97 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Luty 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Marzec 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Kwiecień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Maj 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Czerwiec 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Lipiec 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Sierpień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Wrzesień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Październik 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Listopad 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Grudzień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 870,00 13 238,00 84 100,00
Rocznie 1 168 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 440,00 158 856,00 1 009 200,00
Wynagrodzenie pracownika 97 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 338 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Luty 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Marzec 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Kwiecień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Maj 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Czerwiec 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Lipiec 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Sierpień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Wrzesień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Październik 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Listopad 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Grudzień 97 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 338,00 zł
Rocznie 1 168 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 97 338 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 73 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 31 319 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 104 824 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 104 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 319,00 0,00 73 505,00
Luty 104 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 119,00 0,00 71 705,00
Marzec 104 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 119,00 0,00 71 705,00
Kwiecień 104 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 119,00 0,00 71 705,00
Maj 104 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 119,00 0,00 71 705,00
Czerwiec 104 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 119,00 0,00 71 705,00
Lipiec 104 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 33 034,00 0,00 71 526,41
Sierpień 104 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 33 034,00 0,00 71 526,41
Wrzesień 104 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 33 034,00 0,00 71 526,41
Październik 104 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 33 034,00 0,00 71 526,41
Listopad 104 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 33 034,00 0,00 71 526,41
Grudzień 104 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 33 034,00 0,00 71 526,41
Rocznie 1 257 888,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 395 118,00 0,00 861 188,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 104 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 505 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.