Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 038 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 850 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 022 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 579 zł
Zaliczka na podatek 12 442 zł
Całość - kwota brutto 123 345 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 123 345,00 12 038,47 1 850,18 3 021,95 9 579,10 106 184,00 12 442,00 84 413,30
Luty 123 345,00 8 267,21 1 270,57 3 021,95 9 970,67 110 535,00 32 308,00 68 506,60
Marzec 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Kwiecień 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Maj 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Czerwiec 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Lipiec 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Sierpień 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Wrzesień 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Październik 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Listopad 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Grudzień 123 345,00 0,00 0,00 3 021,95 10 829,07 120 073,00 38 423,00 71 070,98
Rocznie 1 480 140,00 20 305,68 3 120,75 36 263,40 127 840,47 1 417 449,00 301 140,00 863 629,70
Wynagrodzenie pracownika 123 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 038 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 017 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 060 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 022 zł
FGŚP 123 zł
Cała kwota 148 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 123 345,00 12 038,47 8 017,43 2 059,86 3 145,30 148 606,06 zł
Luty 123 345,00 8 267,21 5 505,82 2 059,86 3 145,30 142 323,19 zł
Marzec 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Kwiecień 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Maj 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Czerwiec 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Lipiec 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Sierpień 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Wrzesień 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Październik 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Listopad 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Grudzień 123 345,00 0,00 0,00 2 059,86 3 145,30 128 550,16 zł
Rocznie 1 480 140,00 20 305,68 13 523,25 24 718,32 37 743,60 1 576 430,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 123 345 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 413 zł netto poniesie łączny koszt równy 148 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 304 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 850 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 668 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 879 zł
Zaliczka na podatek 9 471 zł
Całość - kwota brutto 111 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 111 171,00 10 850,29 1 667,57 0,00 8 878,78 78 923,00 9 471,00 80 303,60
Luty 111 171,00 9 455,39 1 453,18 0,00 9 023,62 80 210,00 9 625,00 81 613,61
Marzec 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Kwiecień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Maj 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Czerwiec 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Lipiec 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Sierpień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Wrzesień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Październik 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Listopad 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Grudzień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 10 005,39 88 937,00 10 672,00 90 493,17
Rocznie 1 334 052,00 20 305,68 3 120,75 0,00 117 956,30 1 048 503,00 7 864,00 1 066 848,91
Wynagrodzenie pracownika 111 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 850 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 724 zł
FGŚP 111 zł
Cała kwota 132 082 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 111 171,00 10 850,29 7 226,12 0,00 2 834,86 132 082,27 zł
Luty 111 171,00 9 455,39 6 297,13 0,00 2 834,86 129 758,38 zł
Marzec 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Kwiecień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Maj 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Czerwiec 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Lipiec 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Sierpień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Wrzesień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Październik 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Listopad 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Grudzień 111 171,00 0,00 0,00 0,00 2 834,86 114 005,86 zł
Rocznie 1 334 052,00 20 305,68 13 523,25 0,00 34 018,32 1 401 899,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 111 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 304 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 304 zł netto poniesie łączny koszt równy 132 082 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 222 zł
Całość - kwota brutto 97 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Luty 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Marzec 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Kwiecień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Maj 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Czerwiec 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Lipiec 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Sierpień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Wrzesień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Październik 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Listopad 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Grudzień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 778,00 13 222,00 84 000,00
Rocznie 1 166 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933 336,00 158 664,00 1 008 000,00
Wynagrodzenie pracownika 97 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 222 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Luty 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Marzec 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Kwiecień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Maj 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Czerwiec 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Lipiec 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Sierpień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Wrzesień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Październik 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Listopad 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Grudzień 97 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 222,00 zł
Rocznie 1 166 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 97 222 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 63 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 421 zł
Zaliczka na podatek 31 272 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 104 677 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 104 677,00 0,00 0,00 0,00 9 420,93 0,00 31 272,00 0,00 63 984,07
Luty 104 677,00 0,00 0,00 0,00 9 420,93 0,00 33 072,00 0,00 62 184,07
Marzec 104 677,00 0,00 0,00 0,00 9 420,93 0,00 33 072,00 0,00 62 184,07
Kwiecień 104 677,00 0,00 0,00 0,00 9 420,93 0,00 33 072,00 0,00 62 184,07
Maj 104 677,00 0,00 0,00 0,00 9 420,93 0,00 33 072,00 0,00 62 184,07
Czerwiec 104 677,00 0,00 0,00 0,00 9 420,93 0,00 33 072,00 0,00 62 184,07
Lipiec 104 677,00 176,27 72,24 0,00 9 420,93 15,08 32 987,00 0,00 62 005,48
Sierpień 104 677,00 176,27 72,24 0,00 9 420,93 15,08 32 987,00 0,00 62 005,48
Wrzesień 104 677,00 176,27 72,24 0,00 9 420,93 15,08 32 987,00 0,00 62 005,48
Październik 104 677,00 176,27 72,24 0,00 9 420,93 15,08 32 987,00 0,00 62 005,48
Listopad 104 677,00 176,27 72,24 0,00 9 420,93 15,08 32 987,00 0,00 62 005,48
Grudzień 104 677,00 176,27 72,24 0,00 9 420,93 15,08 32 987,00 0,00 62 005,48
Rocznie 1 256 124,00 1 057,62 433,44 0,00 113 051,16 0,00 394 554,00 0,00 746 937,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 104 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 984 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.