Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 83000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 83 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 245 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 034 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 446 zł
Zaliczka na podatek 8 265 zł
Całość - kwota brutto 83 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 000,00 8 100,80 1 245,00 2 033,50 6 445,86 71 371,00 8 265,00 56 909,84
Luty 83 000,00 8 100,80 1 245,00 2 033,50 6 445,86 71 371,00 12 813,00 52 361,84
Marzec 83 000,00 4 104,08 630,75 2 033,50 6 860,85 75 982,00 24 314,00 45 056,82
Kwiecień 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Maj 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Czerwiec 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Lipiec 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Sierpień 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Wrzesień 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Październik 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Listopad 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Grudzień 83 000,00 0,00 0,00 2 033,50 7 286,99 80 717,00 25 829,00 47 850,51
Rocznie 996 000,00 20 305,68 3 120,75 24 402,00 85 335,48 945 177,00 192 517,00 584 983,09
Wynagrodzenie pracownika 83 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 395 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 386 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 034 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 99 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 000,00 8 100,80 5 395,00 1 386,10 2 116,50 99 998,40 zł
Luty 83 000,00 8 100,80 5 395,00 1 386,10 2 116,50 99 998,40 zł
Marzec 83 000,00 4 104,08 2 733,25 1 386,10 2 116,50 93 339,93 zł
Kwiecień 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Maj 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Czerwiec 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Lipiec 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Sierpień 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Wrzesień 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Październik 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Listopad 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Grudzień 83 000,00 0,00 0,00 1 386,10 2 116,50 86 502,60 zł
Rocznie 996 000,00 20 305,68 13 523,25 16 633,20 25 398,00 1 071 860,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 83 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 99 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 83000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 83 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 245 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 629 zł
Zaliczka na podatek 7 071 zł
Całość - kwota brutto 83 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 000,00 8 100,80 1 245,00 0,00 6 628,88 58 923,00 7 071,00 59 954,56
Luty 83 000,00 8 100,80 1 245,00 0,00 6 628,88 58 923,00 7 071,00 59 954,56
Marzec 83 000,00 4 104,08 630,75 0,00 7 043,87 62 612,00 7 513,00 63 707,86
Kwiecień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Maj 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Czerwiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Lipiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Sierpień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Wrzesień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Październik 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Listopad 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Grudzień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 66 400,00 7 968,00 67 562,00
Rocznie 996 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 87 531,63 778 058,00 5 836,00 791 674,98
Wynagrodzenie pracownika 83 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 101 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 395 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 034 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 98 612 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 000,00 8 100,80 5 395,00 0,00 2 116,50 98 612,30 zł
Luty 83 000,00 8 100,80 5 395,00 0,00 2 116,50 98 612,30 zł
Marzec 83 000,00 4 104,08 2 733,25 0,00 2 116,50 91 953,83 zł
Kwiecień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Maj 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Czerwiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Lipiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Sierpień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Wrzesień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Październik 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Listopad 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Grudzień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 2 116,50 85 116,50 zł
Rocznie 996 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 398,00 1 055 226,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 83 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 955 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 612 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 83000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 83 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 288 zł
Całość - kwota brutto 83 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Luty 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Marzec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Kwiecień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Maj 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Czerwiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Lipiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Sierpień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Wrzesień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Październik 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Listopad 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Grudzień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 400,00 11 288,00 71 712,00
Rocznie 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796 800,00 135 456,00 860 544,00
Wynagrodzenie pracownika 83 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 83 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Luty 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Marzec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Kwiecień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Maj 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Czerwiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Lipiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Sierpień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Wrzesień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Październik 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Listopad 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Grudzień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 zł
Rocznie 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 83 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 712 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 83 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 83000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 83 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 470 zł
Zaliczka na podatek 24 335 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 83 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 0,00 24 335,00 0,00 51 195,00
Luty 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 0,00 26 135,00 0,00 49 395,00
Marzec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 0,00 26 135,00 0,00 49 395,00
Kwiecień 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 0,00 26 135,00 0,00 49 395,00
Maj 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 0,00 26 135,00 0,00 49 395,00
Czerwiec 83 000,00 0,00 0,00 0,00 7 470,00 0,00 26 135,00 0,00 49 395,00
Lipiec 83 000,00 176,27 72,24 0,00 7 470,00 15,08 26 051,00 0,00 49 215,41
Sierpień 83 000,00 176,27 72,24 0,00 7 470,00 15,08 26 051,00 0,00 49 215,41
Wrzesień 83 000,00 176,27 72,24 0,00 7 470,00 15,08 26 051,00 0,00 49 215,41
Październik 83 000,00 176,27 72,24 0,00 7 470,00 15,08 26 051,00 0,00 49 215,41
Listopad 83 000,00 176,27 72,24 0,00 7 470,00 15,08 26 051,00 0,00 49 215,41
Grudzień 83 000,00 176,27 72,24 0,00 7 470,00 15,08 26 051,00 0,00 49 215,41
Rocznie 996 000,00 1 057,62 433,44 0,00 89 640,00 0,00 311 316,00 0,00 593 462,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 83 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 195 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.