Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 82800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 82 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 081 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 242 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 029 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 430 zł
Zaliczka na podatek 11 679 zł
Całość - kwota brutto 82 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 800,00 8 081,28 1 242,00 2 028,60 6 430,33 71 198,00 11 679,00 53 338,79
Luty 82 800,00 8 081,28 1 242,00 2 028,60 6 430,33 71 198,00 15 038,00 49 979,79
Marzec 82 800,00 1 177,06 180,90 2 028,60 7 147,21 79 163,00 25 332,00 46 934,23
Kwiecień 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Maj 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Czerwiec 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Lipiec 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Sierpień 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Wrzesień 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Październik 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Listopad 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Grudzień 82 800,00 0,00 0,00 2 028,60 7 269,43 80 521,00 25 767,00 47 734,97
Rocznie 993 600,00 17 339,62 2 664,90 24 343,20 85 432,74 946 248,00 198 514,00 579 867,54
Wynagrodzenie pracownika 82 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 081 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 383 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 029 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 99 757 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 800,00 8 081,28 5 382,00 1 382,76 2 111,40 99 757,44 zł
Luty 82 800,00 8 081,28 5 382,00 1 382,76 2 111,40 99 757,44 zł
Marzec 82 800,00 1 177,06 783,90 1 382,76 2 111,40 88 255,12 zł
Kwiecień 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Maj 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Czerwiec 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Lipiec 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Sierpień 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Wrzesień 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Październik 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Listopad 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Grudzień 82 800,00 0,00 0,00 1 382,76 2 111,40 86 294,16 zł
Rocznie 993 600,00 17 339,62 11 547,90 16 593,12 25 336,80 1 064 417,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 82 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 339 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 99 757 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 82800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 82 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 081 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 242 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 613 zł
Zaliczka na podatek 9 993 zł
Całość - kwota brutto 82 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 800,00 8 081,28 1 242,00 0,00 6 612,90 58 781,00 9 993,00 56 871,05
Luty 82 800,00 8 081,28 1 242,00 0,00 6 612,90 58 781,00 9 993,00 56 871,05
Marzec 82 800,00 1 177,06 180,90 0,00 7 329,78 65 154,00 11 076,00 63 036,08
Kwiecień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Maj 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Czerwiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Lipiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Sierpień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Wrzesień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Październik 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Listopad 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Grudzień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 66 240,00 11 261,00 64 087,20
Rocznie 993 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 87 623,58 778 876,00 56 956,00 753 562,98
Wynagrodzenie pracownika 82 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 081 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 029 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 98 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 800,00 8 081,28 5 382,00 0,00 2 111,40 98 374,68 zł
Luty 82 800,00 8 081,28 5 382,00 0,00 2 111,40 98 374,68 zł
Marzec 82 800,00 1 177,06 783,90 0,00 2 111,40 86 872,36 zł
Kwiecień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Maj 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Czerwiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Lipiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Sierpień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Wrzesień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Październik 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Listopad 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Grudzień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 2 111,40 84 911,40 zł
Rocznie 993 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 25 336,80 1 047 824,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 82 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 82800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 82 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 261 zł
Całość - kwota brutto 82 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Luty 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Marzec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Kwiecień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Maj 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Czerwiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Lipiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Sierpień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Wrzesień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Październik 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Listopad 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Grudzień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 11 261,00 71 539,00
Rocznie 993 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794 880,00 135 132,00 858 468,00
Wynagrodzenie pracownika 82 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 82 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Luty 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Marzec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Kwiecień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Maj 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Czerwiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Lipiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Sierpień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Wrzesień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Październik 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Listopad 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Grudzień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 800,00 zł
Rocznie 993 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 82 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 539 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 82 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 82800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 82 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 452 zł
Zaliczka na podatek 24 271 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 82 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 0,00 24 271,00 0,00 51 077,00
Luty 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 0,00 26 071,00 0,00 49 277,00
Marzec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 0,00 26 071,00 0,00 49 277,00
Kwiecień 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 0,00 26 071,00 0,00 49 277,00
Maj 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 0,00 26 071,00 0,00 49 277,00
Czerwiec 82 800,00 0,00 0,00 0,00 7 452,00 0,00 26 071,00 0,00 49 277,00
Lipiec 82 800,00 176,27 72,24 0,00 7 452,00 15,08 25 987,00 0,00 49 097,41
Sierpień 82 800,00 176,27 72,24 0,00 7 452,00 15,08 25 987,00 0,00 49 097,41
Wrzesień 82 800,00 176,27 72,24 0,00 7 452,00 15,08 25 987,00 0,00 49 097,41
Październik 82 800,00 176,27 72,24 0,00 7 452,00 15,08 25 987,00 0,00 49 097,41
Listopad 82 800,00 176,27 72,24 0,00 7 452,00 15,08 25 987,00 0,00 49 097,41
Grudzień 82 800,00 176,27 72,24 0,00 7 452,00 15,08 25 987,00 0,00 49 097,41
Rocznie 993 600,00 1 057,62 433,44 0,00 89 424,00 0,00 310 548,00 0,00 592 046,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 82 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 077 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.