Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 82000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 82 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 003 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 009 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 368 zł
Zaliczka na podatek 8 161 zł
Całość - kwota brutto 82 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 000,00 8 003,20 1 230,00 2 009,00 6 368,20 70 508,00 8 161,00 56 228,60
Luty 82 000,00 8 003,20 1 230,00 2 009,00 6 368,20 70 508,00 12 364,00 52 025,60
Marzec 82 000,00 4 299,28 660,75 2 009,00 6 752,79 74 781,00 23 930,00 44 348,18
Kwiecień 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Maj 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Czerwiec 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Lipiec 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Sierpień 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Wrzesień 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Październik 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Listopad 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Grudzień 82 000,00 0,00 0,00 2 009,00 7 199,19 79 741,00 25 517,00 47 274,81
Rocznie 984 000,00 20 305,68 3 120,75 24 108,00 84 281,90 933 466,00 189 828,00 578 075,67
Wynagrodzenie pracownika 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 003 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 369 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 009 zł
FGŚP 82 zł
Cała kwota 98 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 000,00 8 003,20 5 330,00 1 369,40 2 091,00 98 793,60 zł
Luty 82 000,00 8 003,20 5 330,00 1 369,40 2 091,00 98 793,60 zł
Marzec 82 000,00 4 299,28 2 863,25 1 369,40 2 091,00 92 622,93 zł
Kwiecień 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Maj 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Czerwiec 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Lipiec 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Sierpień 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Wrzesień 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Październik 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Listopad 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Grudzień 82 000,00 0,00 0,00 1 369,40 2 091,00 85 460,40 zł
Rocznie 984 000,00 20 305,68 13 523,25 16 432,80 25 092,00 1 059 353,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 82 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 229 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 82000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 82 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 003 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 549 zł
Zaliczka na podatek 6 986 zł
Całość - kwota brutto 82 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 000,00 8 003,20 1 230,00 0,00 6 549,01 58 213,00 6 986,00 59 232,23
Luty 82 000,00 8 003,20 1 230,00 0,00 6 549,01 58 213,00 6 986,00 59 232,23
Marzec 82 000,00 4 299,28 660,75 0,00 6 933,60 61 632,00 7 396,00 62 710,53
Kwiecień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Maj 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Czerwiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Lipiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Sierpień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Wrzesień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Październik 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Listopad 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Grudzień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 65 600,00 7 872,00 66 748,00
Rocznie 984 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 86 451,62 768 458,00 5 764,00 781 906,99
Wynagrodzenie pracownika 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 003 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 009 zł
FGŚP 82 zł
Cała kwota 97 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 000,00 8 003,20 5 330,00 0,00 2 091,00 97 424,20 zł
Luty 82 000,00 8 003,20 5 330,00 0,00 2 091,00 97 424,20 zł
Marzec 82 000,00 4 299,28 2 863,25 0,00 2 091,00 91 253,53 zł
Kwiecień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Maj 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Czerwiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Lipiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Sierpień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Wrzesień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Październik 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Listopad 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Grudzień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 2 091,00 84 091,00 zł
Rocznie 984 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 092,00 1 042 920,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 82 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 232 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 82000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 82 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 152 zł
Całość - kwota brutto 82 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Luty 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Marzec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Kwiecień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Maj 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Czerwiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Lipiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Sierpień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Wrzesień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Październik 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Listopad 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Grudzień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 600,00 11 152,00 70 848,00
Rocznie 984 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 200,00 133 824,00 850 176,00
Wynagrodzenie pracownika 82 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 82 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Luty 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Marzec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Kwiecień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Maj 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Czerwiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Lipiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Sierpień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Wrzesień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Październik 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Listopad 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Grudzień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 zł
Rocznie 984 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 82 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 848 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 82 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 82 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 82000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 82 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 50 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 380 zł
Zaliczka na podatek 24 015 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 82 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 0,00 24 015,00 0,00 50 605,00
Luty 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 0,00 25 815,00 0,00 48 805,00
Marzec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 0,00 25 815,00 0,00 48 805,00
Kwiecień 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 0,00 25 815,00 0,00 48 805,00
Maj 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 0,00 25 815,00 0,00 48 805,00
Czerwiec 82 000,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 0,00 25 815,00 0,00 48 805,00
Lipiec 82 000,00 176,27 72,24 0,00 7 380,00 15,08 25 731,00 0,00 48 625,41
Sierpień 82 000,00 176,27 72,24 0,00 7 380,00 15,08 25 731,00 0,00 48 625,41
Wrzesień 82 000,00 176,27 72,24 0,00 7 380,00 15,08 25 731,00 0,00 48 625,41
Październik 82 000,00 176,27 72,24 0,00 7 380,00 15,08 25 731,00 0,00 48 625,41
Listopad 82 000,00 176,27 72,24 0,00 7 380,00 15,08 25 731,00 0,00 48 625,41
Grudzień 82 000,00 176,27 72,24 0,00 7 380,00 15,08 25 731,00 0,00 48 625,41
Rocznie 984 000,00 1 057,62 433,44 0,00 88 560,00 0,00 307 476,00 0,00 586 382,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 82 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 605 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.