Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 79000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 79 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 78 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 720 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 809 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 906 zł
Zaliczka na podatek 11 544 zł
Całość - kwota brutto 114 672 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 114 672,00 11 191,99 1 720,08 2 809,46 8 905,54 98 700,00 11 544,00 78 500,93
Luty 114 672,00 9 113,69 1 400,67 2 809,46 9 121,34 101 098,00 27 791,00 64 435,84
Marzec 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Kwiecień 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Maj 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Czerwiec 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Lipiec 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Sierpień 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Wrzesień 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Październik 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Listopad 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Grudzień 114 672,00 0,00 0,00 2 809,46 10 067,63 111 613,00 35 716,00 66 078,91
Rocznie 1 376 064,00 20 305,68 3 120,75 33 713,52 118 703,18 1 315 928,00 277 798,00 803 725,87
Wynagrodzenie pracownika 114 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 454 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 915 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 809 zł
FGŚP 115 zł
Cała kwota 138 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 114 672,00 11 191,99 7 453,68 1 915,02 2 924,13 138 156,82 zł
Luty 114 672,00 9 113,69 6 069,57 1 915,02 2 924,13 134 694,41 zł
Marzec 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Kwiecień 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Maj 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Czerwiec 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Lipiec 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Sierpień 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Wrzesień 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Październik 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Listopad 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Grudzień 114 672,00 0,00 0,00 1 915,02 2 924,13 119 511,15 zł
Rocznie 1 376 064,00 20 305,68 13 523,25 22 980,24 35 089,56 1 467 962,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 114 672 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 78 501 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 78 501 zł netto poniesie łączny koszt równy 138 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 79000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 79 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 75 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 568 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 350 zł
Zaliczka na podatek 8 907 zł
Całość - kwota brutto 104 554 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 104 554,00 10 204,47 1 568,31 0,00 8 350,31 74 225,00 8 907,00 75 523,91
Luty 104 554,00 10 101,21 1 552,44 0,00 8 361,03 74 320,00 8 918,00 75 620,92
Marzec 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Kwiecień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Maj 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Czerwiec 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Lipiec 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Sierpień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Wrzesień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Październik 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Listopad 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Grudzień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 9 409,86 83 643,00 10 037,00 85 106,98
Rocznie 1 254 648,00 20 305,68 3 120,75 0,00 110 809,94 984 975,00 7 384,00 1 002 214,63
Wynagrodzenie pracownika 104 554 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 204 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 796 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 562 zł
FGŚP 105 zł
Cała kwota 124 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 104 554,00 10 204,47 6 796,01 0,00 2 666,12 124 220,60 zł
Luty 104 554,00 10 101,21 6 727,24 0,00 2 666,12 124 048,57 zł
Marzec 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Kwiecień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Maj 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Czerwiec 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Lipiec 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Sierpień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Wrzesień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Październik 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Listopad 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Grudzień 104 554,00 0,00 0,00 0,00 2 666,12 107 220,12 zł
Rocznie 1 254 648,00 20 305,68 13 523,25 0,00 31 993,44 1 320 470,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 104 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 524 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 75 524 zł netto poniesie łączny koszt równy 124 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 79000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 79 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 79 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 435 zł
Całość - kwota brutto 91 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Luty 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Marzec 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Kwiecień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Maj 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Czerwiec 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Lipiec 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Sierpień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Wrzesień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Październik 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Listopad 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Grudzień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 148,00 12 435,00 79 000,00
Rocznie 1 097 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 776,00 149 220,00 948 000,00
Wynagrodzenie pracownika 91 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 91 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Luty 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Marzec 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Kwiecień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Maj 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Czerwiec 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Lipiec 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Sierpień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Wrzesień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Październik 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Listopad 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Grudzień 91 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 435,00 zł
Rocznie 1 097 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 097 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 91 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 79 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 91 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 79000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 79 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 759 zł
Zaliczka na podatek 28 919 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 324 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 324,00 0,00 0,00 0,00 8 759,16 0,00 28 919,00 0,00 59 645,84
Luty 97 324,00 0,00 0,00 0,00 8 759,16 0,00 30 719,00 0,00 57 845,84
Marzec 97 324,00 0,00 0,00 0,00 8 759,16 0,00 30 719,00 0,00 57 845,84
Kwiecień 97 324,00 0,00 0,00 0,00 8 759,16 0,00 30 719,00 0,00 57 845,84
Maj 97 324,00 0,00 0,00 0,00 8 759,16 0,00 30 719,00 0,00 57 845,84
Czerwiec 97 324,00 0,00 0,00 0,00 8 759,16 0,00 30 719,00 0,00 57 845,84
Lipiec 97 324,00 176,27 72,24 0,00 8 759,16 15,08 30 634,00 0,00 57 667,25
Sierpień 97 324,00 176,27 72,24 0,00 8 759,16 15,08 30 634,00 0,00 57 667,25
Wrzesień 97 324,00 176,27 72,24 0,00 8 759,16 15,08 30 634,00 0,00 57 667,25
Październik 97 324,00 176,27 72,24 0,00 8 759,16 15,08 30 634,00 0,00 57 667,25
Listopad 97 324,00 176,27 72,24 0,00 8 759,16 15,08 30 634,00 0,00 57 667,25
Grudzień 97 324,00 176,27 72,24 0,00 8 759,16 15,08 30 634,00 0,00 57 667,25
Rocznie 1 167 888,00 1 057,62 433,44 0,00 105 109,92 0,00 366 318,00 0,00 694 878,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 646 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.