Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 670 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 728 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 649 zł
Zaliczka na podatek 7 220 zł
Całość - kwota brutto 111 365 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 111 365,00 10 869,22 1 670,48 2 728,44 8 648,72 95 847,00 7 220,00 80 228,14
Luty 111 365,00 6 470,40 994,42 2 728,44 9 105,46 100 922,00 19 142,00 72 924,28
Marzec 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Kwiecień 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Maj 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Czerwiec 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Lipiec 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Sierpień 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Wrzesień 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Październik 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Listopad 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Grudzień 111 365,00 0,00 0,00 2 728,44 9 777,29 108 387,00 24 907,00 73 952,27
Rocznie 1 336 380,00 17 339,62 2 664,90 32 741,28 115 527,08 1 280 639,00 275 432,00 892 675,12
Wynagrodzenie pracownika 111 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 860 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 728 zł
FGŚP 111 zł
Cała kwota 134 173 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 111 365,00 10 869,22 7 238,73 1 859,80 2 839,81 134 172,56 zł
Luty 111 365,00 6 470,40 4 309,17 1 859,80 2 839,81 126 844,18 zł
Marzec 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Kwiecień 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Maj 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Czerwiec 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Lipiec 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Sierpień 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Wrzesień 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Październik 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Listopad 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Grudzień 111 365,00 0,00 0,00 1 859,80 2 839,81 116 064,61 zł
Rocznie 1 336 380,00 17 339,62 11 547,90 22 317,60 34 077,72 1 421 662,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 111 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 228 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 228 zł netto poniesie łączny koszt równy 134 173 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 531 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 149 zł
Zaliczka na podatek 5 297 zł
Całość - kwota brutto 102 035 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 102 035,00 9 958,62 1 530,53 0,00 8 149,13 72 437,00 5 297,00 77 099,72
Luty 102 035,00 7 381,00 1 134,37 0,00 8 416,77 74 816,00 5 471,00 79 631,86
Marzec 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Kwiecień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Maj 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Czerwiec 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Lipiec 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Sierpień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Wrzesień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Październik 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Listopad 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Grudzień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 9 183,15 81 628,00 5 969,00 86 882,85
Rocznie 1 224 420,00 17 339,62 2 664,90 0,00 108 397,40 963 533,00 70 458,00 1 025 560,08
Wynagrodzenie pracownika 102 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 632 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 500 zł
FGŚP 102 zł
Cała kwota 121 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 102 035,00 9 958,62 6 632,28 0,00 2 601,90 121 227,80 zł
Luty 102 035,00 7 381,00 4 915,62 0,00 2 601,90 116 933,52 zł
Marzec 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Kwiecień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Maj 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Czerwiec 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Lipiec 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Sierpień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Wrzesień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Październik 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Listopad 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Grudzień 102 035,00 0,00 0,00 0,00 2 601,90 104 636,90 zł
Rocznie 1 224 420,00 17 339,62 11 547,90 0,00 31 222,80 1 284 530,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 102 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 121 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 136 zł
Całość - kwota brutto 89 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Luty 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Marzec 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Kwiecień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Maj 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Czerwiec 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Lipiec 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Sierpień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Wrzesień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Październik 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Listopad 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Grudzień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 389,00 12 136,00 77 100,00
Rocznie 1 070 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856 668,00 145 632,00 925 200,00
Wynagrodzenie pracownika 89 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 89 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Luty 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Marzec 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Kwiecień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Maj 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Czerwiec 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Lipiec 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Sierpień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Wrzesień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Październik 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Listopad 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Grudzień 89 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 236,00 zł
Rocznie 1 070 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 89 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 89 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 66 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 28 025 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 94 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 94 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 025,00 0,00 66 505,00
Luty 94 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 825,00 0,00 64 705,00
Marzec 94 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 825,00 0,00 64 705,00
Kwiecień 94 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 825,00 0,00 64 705,00
Maj 94 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 825,00 0,00 64 705,00
Czerwiec 94 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 825,00 0,00 64 705,00
Lipiec 94 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 740,00 0,00 64 526,41
Sierpień 94 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 740,00 0,00 64 526,41
Wrzesień 94 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 740,00 0,00 64 526,41
Październik 94 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 740,00 0,00 64 526,41
Listopad 94 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 740,00 0,00 64 526,41
Grudzień 94 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 740,00 0,00 64 526,41
Rocznie 1 134 360,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 355 590,00 0,00 777 188,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 94 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 505 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.