Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 853 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 668 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 724 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 636 zł
Zaliczka na podatek 11 184 zł
Całość - kwota brutto 111 199 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 111 199,00 10 853,02 1 667,99 2 724,38 8 635,82 95 704,00 11 184,00 76 133,79
Luty 111 199,00 9 452,66 1 452,76 2 724,38 8 781,23 97 319,00 25 983,00 62 804,97
Marzec 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Kwiecień 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Maj 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Czerwiec 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Lipiec 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Sierpień 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Wrzesień 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Październik 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Listopad 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Grudzień 111 199,00 0,00 0,00 2 724,38 9 762,72 108 225,00 34 632,00 64 079,90
Rocznie 1 334 388,00 20 305,68 3 120,75 32 692,56 115 044,25 1 275 273,00 268 441,00 779 737,76
Wynagrodzenie pracownika 111 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 853 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 857 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 724 zł
FGŚP 111 zł
Cała kwota 133 973 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 111 199,00 10 853,02 7 227,94 1 857,02 2 835,58 133 972,56 zł
Luty 111 199,00 9 452,66 6 295,31 1 857,02 2 835,58 131 639,57 zł
Marzec 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Kwiecień 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Maj 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Czerwiec 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Lipiec 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Sierpień 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Wrzesień 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Październik 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Listopad 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Grudzień 111 199,00 0,00 0,00 1 857,02 2 835,58 115 891,60 zł
Rocznie 1 334 388,00 20 305,68 13 523,25 22 284,24 34 026,96 1 424 528,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 111 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 134 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 76 134 zł netto poniesie łączny koszt równy 133 973 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 612 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 946 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 529 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 139 zł
Zaliczka na podatek 8 682 zł
Całość - kwota brutto 101 907 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 907,00 9 946,12 1 528,61 0,00 8 138,90 72 346,00 8 682,00 73 611,85
Luty 101 907,00 9 946,12 1 528,61 0,00 8 138,90 72 346,00 8 682,00 73 611,85
Marzec 101 907,00 413,44 63,53 0,00 9 128,70 81 144,00 9 737,00 82 564,05
Kwiecień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Maj 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Czerwiec 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Lipiec 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Sierpień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Wrzesień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Październik 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Listopad 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Grudzień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 9 171,63 81 526,00 9 783,00 82 952,25
Rocznie 1 222 884,00 20 305,68 3 120,75 0,00 107 951,17 959 570,00 7 194,00 976 358,00
Wynagrodzenie pracownika 101 907 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 946 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 624 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 497 zł
FGŚP 102 zł
Cała kwota 121 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 907,00 9 946,12 6 623,96 0,00 2 598,63 121 075,71 zł
Luty 101 907,00 9 946,12 6 623,96 0,00 2 598,63 121 075,71 zł
Marzec 101 907,00 413,44 275,33 0,00 2 598,63 105 194,40 zł
Kwiecień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Maj 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Czerwiec 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Lipiec 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Sierpień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Wrzesień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Październik 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Listopad 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Grudzień 101 907,00 0,00 0,00 0,00 2 598,63 104 505,63 zł
Rocznie 1 222 884,00 20 305,68 13 523,25 0,00 31 183,56 1 287 896,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 101 907 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 612 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 73 612 zł netto poniesie łączny koszt równy 121 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 120 zł
Całość - kwota brutto 89 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Luty 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Marzec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Kwiecień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Maj 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Czerwiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Lipiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Sierpień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Wrzesień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Październik 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Listopad 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Grudzień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Rocznie 1 069 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 552,00 145 440,00 924 000,00
Wynagrodzenie pracownika 89 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 89 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Luty 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Marzec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Kwiecień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Maj 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Czerwiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Lipiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Sierpień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Wrzesień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Październik 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Listopad 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Grudzień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Rocznie 1 069 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 89 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 89 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 57 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 494 zł
Zaliczka na podatek 27 978 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 94 383 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 94 383,00 0,00 0,00 0,00 8 494,47 0,00 27 978,00 0,00 57 910,53
Luty 94 383,00 0,00 0,00 0,00 8 494,47 0,00 29 778,00 0,00 56 110,53
Marzec 94 383,00 0,00 0,00 0,00 8 494,47 0,00 29 778,00 0,00 56 110,53
Kwiecień 94 383,00 0,00 0,00 0,00 8 494,47 0,00 29 778,00 0,00 56 110,53
Maj 94 383,00 0,00 0,00 0,00 8 494,47 0,00 29 778,00 0,00 56 110,53
Czerwiec 94 383,00 0,00 0,00 0,00 8 494,47 0,00 29 778,00 0,00 56 110,53
Lipiec 94 383,00 176,27 72,24 0,00 8 494,47 15,08 29 693,00 0,00 55 931,94
Sierpień 94 383,00 176,27 72,24 0,00 8 494,47 15,08 29 693,00 0,00 55 931,94
Wrzesień 94 383,00 176,27 72,24 0,00 8 494,47 15,08 29 693,00 0,00 55 931,94
Październik 94 383,00 176,27 72,24 0,00 8 494,47 15,08 29 693,00 0,00 55 931,94
Listopad 94 383,00 176,27 72,24 0,00 8 494,47 15,08 29 693,00 0,00 55 931,94
Grudzień 94 383,00 176,27 72,24 0,00 8 494,47 15,08 29 693,00 0,00 55 931,94
Rocznie 1 132 596,00 1 057,62 433,44 0,00 101 933,64 0,00 355 026,00 0,00 674 054,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 94 383 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 911 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.