Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 668 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 724 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 635 zł
Zaliczka na podatek 7 208 zł
Całość - kwota brutto 111 191 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 111 191,00 10 852,24 1 667,87 2 724,18 8 635,20 95 697,00 7 208,00 80 103,51
Luty 111 191,00 6 487,38 997,03 2 724,18 9 088,42 100 732,00 19 075,00 72 818,99
Marzec 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Kwiecień 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Maj 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Czerwiec 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Lipiec 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Sierpień 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Wrzesień 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Październik 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Listopad 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Grudzień 111 191,00 0,00 0,00 2 724,18 9 762,01 108 217,00 24 867,00 73 837,81
Rocznie 1 334 292,00 17 339,62 2 664,90 32 690,16 115 343,72 1 278 599,00 274 953,00 891 300,60
Wynagrodzenie pracownika 111 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 852 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 857 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 724 zł
FGŚP 111 zł
Cała kwota 133 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 111 191,00 10 852,24 7 227,42 1 856,89 2 835,37 133 962,92 zł
Luty 111 191,00 6 487,38 4 320,48 1 856,89 2 835,37 126 691,12 zł
Marzec 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Kwiecień 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Maj 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Czerwiec 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Lipiec 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Sierpień 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Wrzesień 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Październik 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Listopad 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Grudzień 111 191,00 0,00 0,00 1 856,89 2 835,37 115 883,26 zł
Rocznie 1 334 292,00 17 339,62 11 547,90 22 282,68 34 024,44 1 419 486,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 111 191 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 104 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 104 zł netto poniesie łączny koszt równy 133 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 946 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 529 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 139 zł
Zaliczka na podatek 5 290 zł
Całość - kwota brutto 101 903 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 903,00 9 945,73 1 528,55 0,00 8 138,58 72 343,00 5 290,00 77 000,14
Luty 101 903,00 7 393,89 1 136,35 0,00 8 403,55 74 698,00 5 462,00 79 507,21
Marzec 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Kwiecień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Maj 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Czerwiec 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Lipiec 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Sierpień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Wrzesień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Październik 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Listopad 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Grudzień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 9 171,27 81 522,00 5 961,00 86 770,73
Rocznie 1 222 836,00 17 339,62 2 664,90 0,00 108 254,83 962 261,00 70 362,00 1 024 214,65
Wynagrodzenie pracownika 101 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 946 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 624 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 497 zł
FGŚP 102 zł
Cała kwota 121 071 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 903,00 9 945,73 6 623,70 0,00 2 598,52 121 070,95 zł
Luty 101 903,00 7 393,89 4 924,20 0,00 2 598,52 116 819,61 zł
Marzec 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Kwiecień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Maj 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Czerwiec 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Lipiec 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Sierpień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Wrzesień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Październik 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Listopad 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Grudzień 101 903,00 0,00 0,00 0,00 2 598,52 104 501,52 zł
Rocznie 1 222 836,00 17 339,62 11 547,90 0,00 31 182,24 1 282 905,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 101 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 121 071 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 120 zł
Całość - kwota brutto 89 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Luty 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Marzec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Kwiecień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Maj 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Czerwiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Lipiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Sierpień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Wrzesień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Październik 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Listopad 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Grudzień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 296,00 12 120,00 77 000,00
Rocznie 1 069 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 552,00 145 440,00 924 000,00
Wynagrodzenie pracownika 89 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 89 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Luty 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Marzec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Kwiecień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Maj 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Czerwiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Lipiec 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Sierpień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Wrzesień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Październik 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Listopad 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Grudzień 89 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 120,00 zł
Rocznie 1 069 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 89 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 89 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 77000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 77 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 66 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 27 978 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 94 383 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 94 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 978,00 0,00 66 405,00
Luty 94 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 778,00 0,00 64 605,00
Marzec 94 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 778,00 0,00 64 605,00
Kwiecień 94 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 778,00 0,00 64 605,00
Maj 94 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 778,00 0,00 64 605,00
Czerwiec 94 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 778,00 0,00 64 605,00
Lipiec 94 383,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 693,00 0,00 64 426,41
Sierpień 94 383,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 693,00 0,00 64 426,41
Wrzesień 94 383,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 693,00 0,00 64 426,41
Październik 94 383,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 693,00 0,00 64 426,41
Listopad 94 383,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 693,00 0,00 64 426,41
Grudzień 94 383,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 29 693,00 0,00 64 426,41
Rocznie 1 132 596,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 355 026,00 0,00 775 988,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 94 383 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 405 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.