Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 75000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 75 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 616 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 639 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 366 zł
Zaliczka na podatek 10 825 zł
Całość - kwota brutto 107 727 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 107 727,00 10 514,16 1 615,91 2 639,31 8 366,19 92 708,00 10 825,00 73 766,43
Luty 107 727,00 9 791,52 1 504,84 2 639,31 8 441,22 93 541,00 24 175,00 61 175,11
Marzec 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Kwiecień 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Maj 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Czerwiec 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Lipiec 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Sierpień 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Wrzesień 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Październik 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Listopad 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Grudzień 107 727,00 0,00 0,00 2 639,31 9 457,89 104 838,00 33 548,00 62 081,80
Rocznie 1 292 724,00 20 305,68 3 120,75 31 671,72 111 386,31 1 234 629,00 259 093,00 755 759,54
Wynagrodzenie pracownika 107 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 002 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 799 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 639 zł
FGŚP 108 zł
Cała kwota 129 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 107 727,00 10 514,16 7 002,26 1 799,04 2 747,04 129 789,50 zł
Luty 107 727,00 9 791,52 6 520,99 1 799,04 2 747,04 128 585,59 zł
Marzec 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Kwiecień 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Maj 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Czerwiec 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Lipiec 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Sierpień 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Wrzesień 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Październik 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Listopad 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Grudzień 107 727,00 0,00 0,00 1 799,04 2 747,04 112 273,08 zł
Rocznie 1 292 724,00 20 305,68 13 523,25 21 588,48 32 964,48 1 381 105,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 107 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 766 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 73 766 zł netto poniesie łączny koszt równy 129 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 75000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 75 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 489 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 928 zł
Zaliczka na podatek 8 456 zł
Całość - kwota brutto 99 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 99 260,00 9 687,78 1 488,90 0,00 7 927,50 70 467,00 8 456,00 71 699,78
Luty 99 260,00 9 687,78 1 488,90 0,00 7 927,50 70 467,00 8 456,00 71 699,78
Marzec 99 260,00 930,12 142,95 0,00 8 836,82 78 550,00 9 426,00 79 924,11
Kwiecień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Maj 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Czerwiec 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Lipiec 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Sierpień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Wrzesień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Październik 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Listopad 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Grudzień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 8 933,40 79 408,00 9 529,00 80 797,64
Rocznie 1 191 120,00 20 305,68 3 120,75 0,00 105 092,42 934 156,00 7 011,00 950 502,43
Wynagrodzenie pracownika 99 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 688 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 432 zł
FGŚP 99 zł
Cała kwota 117 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 99 260,00 9 687,78 6 451,90 0,00 2 531,13 117 930,81 zł
Luty 99 260,00 9 687,78 6 451,90 0,00 2 531,13 117 930,81 zł
Marzec 99 260,00 930,12 619,45 0,00 2 531,13 103 340,70 zł
Kwiecień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Maj 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Czerwiec 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Lipiec 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Sierpień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Wrzesień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Październik 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Listopad 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Grudzień 99 260,00 0,00 0,00 0,00 2 531,13 101 791,13 zł
Rocznie 1 191 120,00 20 305,68 13 523,25 0,00 30 373,56 1 255 322,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 99 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 117 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 75000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 75 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 75 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 806 zł
Całość - kwota brutto 86 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Luty 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Marzec 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Kwiecień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Maj 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Czerwiec 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Lipiec 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Sierpień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Wrzesień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Październik 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Listopad 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Grudzień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 445,00 11 806,00 75 000,00
Rocznie 1 041 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 340,00 141 672,00 900 000,00
Wynagrodzenie pracownika 86 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 86 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Luty 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Marzec 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Kwiecień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Maj 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Czerwiec 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Lipiec 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Sierpień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Wrzesień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Październik 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Listopad 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Grudzień 86 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 806,00 zł
Rocznie 1 041 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 041 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 86 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 75 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 75000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 75 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 56 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 230 zł
Zaliczka na podatek 27 036 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 91 441 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 91 441,00 0,00 0,00 0,00 8 229,69 0,00 27 036,00 0,00 56 175,31
Luty 91 441,00 0,00 0,00 0,00 8 229,69 0,00 28 836,00 0,00 54 375,31
Marzec 91 441,00 0,00 0,00 0,00 8 229,69 0,00 28 836,00 0,00 54 375,31
Kwiecień 91 441,00 0,00 0,00 0,00 8 229,69 0,00 28 836,00 0,00 54 375,31
Maj 91 441,00 0,00 0,00 0,00 8 229,69 0,00 28 836,00 0,00 54 375,31
Czerwiec 91 441,00 0,00 0,00 0,00 8 229,69 0,00 28 836,00 0,00 54 375,31
Lipiec 91 441,00 176,27 72,24 0,00 8 229,69 15,08 28 752,00 0,00 54 195,72
Sierpień 91 441,00 176,27 72,24 0,00 8 229,69 15,08 28 752,00 0,00 54 195,72
Wrzesień 91 441,00 176,27 72,24 0,00 8 229,69 15,08 28 752,00 0,00 54 195,72
Październik 91 441,00 176,27 72,24 0,00 8 229,69 15,08 28 752,00 0,00 54 195,72
Listopad 91 441,00 176,27 72,24 0,00 8 229,69 15,08 28 752,00 0,00 54 195,72
Grudzień 91 441,00 176,27 72,24 0,00 8 229,69 15,08 28 752,00 0,00 54 195,72
Rocznie 1 097 292,00 1 057,62 433,44 0,00 98 756,28 0,00 343 728,00 0,00 653 226,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 91 441 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 175 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.