Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 73000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 73 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 095 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 789 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 669 zł
Zaliczka na podatek 7 229 zł
Całość - kwota brutto 73 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 000,00 7 124,80 1 095,00 1 788,50 5 669,25 62 742,00 7 229,00 50 093,45
Luty 73 000,00 7 124,80 1 095,00 1 788,50 5 669,25 62 742,00 8 326,00 48 996,45
Marzec 73 000,00 6 056,08 930,75 1 788,50 5 780,22 63 975,00 20 472,00 37 972,45
Kwiecień 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Maj 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Czerwiec 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Lipiec 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Sierpień 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Wrzesień 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Październik 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Listopad 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Grudzień 73 000,00 0,00 0,00 1 788,50 6 409,04 70 962,00 22 708,00 42 094,46
Rocznie 876 000,00 20 305,68 3 120,75 21 462,00 74 800,08 828 117,00 165 600,00 515 912,49
Wynagrodzenie pracownika 73 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 745 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 219 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 789 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 87 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 000,00 7 124,80 4 745,00 1 219,10 1 861,50 87 950,40 zł
Luty 73 000,00 7 124,80 4 745,00 1 219,10 1 861,50 87 950,40 zł
Marzec 73 000,00 6 056,08 4 033,25 1 219,10 1 861,50 86 169,93 zł
Kwiecień 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Maj 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Czerwiec 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Lipiec 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Sierpień 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Wrzesień 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Październik 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Listopad 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Grudzień 73 000,00 0,00 0,00 1 219,10 1 861,50 76 080,60 zł
Rocznie 876 000,00 20 305,68 13 523,25 14 629,20 22 338,00 946 796,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 73 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 73 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 87 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 73000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 73 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 095 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 830 zł
Zaliczka na podatek 6 219 zł
Całość - kwota brutto 73 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 000,00 7 124,80 1 095,00 0,00 5 830,22 51 824,00 6 219,00 52 731,10
Luty 73 000,00 7 124,80 1 095,00 0,00 5 830,22 51 824,00 6 219,00 52 731,10
Marzec 73 000,00 6 056,08 930,75 0,00 5 941,19 52 811,00 6 337,00 53 734,66
Kwiecień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Maj 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Czerwiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Lipiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Sierpień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Wrzesień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Październik 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Listopad 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Grudzień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 58 400,00 7 008,00 59 422,00
Rocznie 876 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 76 731,63 682 059,00 5 116,00 693 994,86
Wynagrodzenie pracownika 73 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 125 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 745 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 789 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 86 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 000,00 7 124,80 4 745,00 0,00 1 861,50 86 731,30 zł
Luty 73 000,00 7 124,80 4 745,00 0,00 1 861,50 86 731,30 zł
Marzec 73 000,00 6 056,08 4 033,25 0,00 1 861,50 84 950,83 zł
Kwiecień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Maj 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Czerwiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Lipiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Sierpień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Wrzesień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Październik 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Listopad 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Grudzień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1 861,50 74 861,50 zł
Rocznie 876 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 338,00 932 166,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 731 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 73 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 86 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 73000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 73 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 928 zł
Całość - kwota brutto 73 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Luty 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Marzec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Kwiecień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Maj 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Czerwiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Lipiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Sierpień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Wrzesień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Październik 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Listopad 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Grudzień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 400,00 9 928,00 63 072,00
Rocznie 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 800,00 119 136,00 756 864,00
Wynagrodzenie pracownika 73 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 73 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Luty 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Marzec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Kwiecień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Maj 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Czerwiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Lipiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Sierpień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Wrzesień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Październik 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Listopad 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Grudzień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 zł
Rocznie 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 73 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 072 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 73 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 73 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 73000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 73 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 45 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 570 zł
Zaliczka na podatek 21 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 73 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 0,00 21 135,00 0,00 45 295,00
Luty 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 0,00 22 935,00 0,00 43 495,00
Marzec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 0,00 22 935,00 0,00 43 495,00
Kwiecień 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 0,00 22 935,00 0,00 43 495,00
Maj 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 0,00 22 935,00 0,00 43 495,00
Czerwiec 73 000,00 0,00 0,00 0,00 6 570,00 0,00 22 935,00 0,00 43 495,00
Lipiec 73 000,00 176,27 72,24 0,00 6 570,00 15,08 22 851,00 0,00 43 315,41
Sierpień 73 000,00 176,27 72,24 0,00 6 570,00 15,08 22 851,00 0,00 43 315,41
Wrzesień 73 000,00 176,27 72,24 0,00 6 570,00 15,08 22 851,00 0,00 43 315,41
Październik 73 000,00 176,27 72,24 0,00 6 570,00 15,08 22 851,00 0,00 43 315,41
Listopad 73 000,00 176,27 72,24 0,00 6 570,00 15,08 22 851,00 0,00 43 315,41
Grudzień 73 000,00 176,27 72,24 0,00 6 570,00 15,08 22 851,00 0,00 43 315,41
Rocznie 876 000,00 1 057,62 433,44 0,00 78 840,00 0,00 272 916,00 0,00 522 662,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 73 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 295 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.