Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 72900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 72 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 115 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 094 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 786 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 661 zł
Zaliczka na podatek 7 219 zł
Całość - kwota brutto 72 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 900,00 7 115,04 1 093,50 1 786,05 5 661,49 62 655,00 7 219,00 50 024,92
Luty 72 900,00 7 115,04 1 093,50 1 786,05 5 661,49 62 655,00 8 281,00 48 962,92
Marzec 72 900,00 6 075,60 933,75 1 786,05 5 769,41 63 855,00 20 434,00 37 901,19
Kwiecień 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Maj 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Czerwiec 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Lipiec 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Sierpień 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Wrzesień 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Październik 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Listopad 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Grudzień 72 900,00 0,00 0,00 1 786,05 6 400,26 70 864,00 22 676,00 42 037,69
Rocznie 874 800,00 20 305,68 3 120,75 21 432,60 74 694,73 826 941,00 165 324,00 515 228,24
Wynagrodzenie pracownika 72 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 115 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 739 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 217 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 786 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 87 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 900,00 7 115,04 4 738,50 1 217,43 1 858,95 87 829,92 zł
Luty 72 900,00 7 115,04 4 738,50 1 217,43 1 858,95 87 829,92 zł
Marzec 72 900,00 6 075,60 4 046,25 1 217,43 1 858,95 86 098,23 zł
Kwiecień 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Maj 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Czerwiec 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Lipiec 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Sierpień 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Wrzesień 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Październik 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Listopad 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Grudzień 72 900,00 0,00 0,00 1 217,43 1 858,95 75 976,38 zł
Rocznie 874 800,00 20 305,68 13 523,25 14 609,16 22 307,40 945 545,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 025 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 87 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 72900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 72 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 115 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 094 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 822 zł
Zaliczka na podatek 6 210 zł
Całość - kwota brutto 72 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 900,00 7 115,04 1 093,50 0,00 5 822,23 51 753,00 6 210,00 52 658,87
Luty 72 900,00 7 115,04 1 093,50 0,00 5 822,23 51 753,00 6 210,00 52 658,87
Marzec 72 900,00 6 075,60 933,75 0,00 5 930,16 52 713,00 6 326,00 53 634,93
Kwiecień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Maj 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Czerwiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Lipiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Sierpień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Wrzesień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Październik 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Listopad 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Grudzień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 58 320,00 6 998,00 59 340,60
Rocznie 874 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 76 623,62 681 099,00 5 104,00 693 018,07
Wynagrodzenie pracownika 72 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 115 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 739 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 786 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 86 612 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 900,00 7 115,04 4 738,50 0,00 1 858,95 86 612,49 zł
Luty 72 900,00 7 115,04 4 738,50 0,00 1 858,95 86 612,49 zł
Marzec 72 900,00 6 075,60 4 046,25 0,00 1 858,95 84 880,80 zł
Kwiecień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Maj 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Czerwiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Lipiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Sierpień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Wrzesień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Październik 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Listopad 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Grudzień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 1 858,95 74 758,95 zł
Rocznie 874 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 307,40 930 936,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 72 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 659 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 86 612 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 72900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 72 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 914 zł
Całość - kwota brutto 72 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Luty 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Marzec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Kwiecień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Maj 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Czerwiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Lipiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Sierpień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Wrzesień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Październik 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Listopad 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Grudzień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 320,00 9 914,00 62 986,00
Rocznie 874 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 840,00 118 968,00 755 832,00
Wynagrodzenie pracownika 72 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 72 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Luty 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Marzec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Kwiecień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Maj 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Czerwiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Lipiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Sierpień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Wrzesień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Październik 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Listopad 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Grudzień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 900,00 zł
Rocznie 874 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 72 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 986 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 72 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 72900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 72 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 45 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 561 zł
Zaliczka na podatek 21 103 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 72 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 0,00 21 103,00 0,00 45 236,00
Luty 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 0,00 22 903,00 0,00 43 436,00
Marzec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 0,00 22 903,00 0,00 43 436,00
Kwiecień 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 0,00 22 903,00 0,00 43 436,00
Maj 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 0,00 22 903,00 0,00 43 436,00
Czerwiec 72 900,00 0,00 0,00 0,00 6 561,00 0,00 22 903,00 0,00 43 436,00
Lipiec 72 900,00 176,27 72,24 0,00 6 561,00 15,08 22 819,00 0,00 43 256,41
Sierpień 72 900,00 176,27 72,24 0,00 6 561,00 15,08 22 819,00 0,00 43 256,41
Wrzesień 72 900,00 176,27 72,24 0,00 6 561,00 15,08 22 819,00 0,00 43 256,41
Październik 72 900,00 176,27 72,24 0,00 6 561,00 15,08 22 819,00 0,00 43 256,41
Listopad 72 900,00 176,27 72,24 0,00 6 561,00 15,08 22 819,00 0,00 43 256,41
Grudzień 72 900,00 176,27 72,24 0,00 6 561,00 15,08 22 819,00 0,00 43 256,41
Rocznie 874 800,00 1 057,62 433,44 0,00 78 732,00 0,00 272 532,00 0,00 521 954,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 72 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 236 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.