Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 71100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 71 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 151 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 853 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 514 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 473 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 840 zł
Zaliczka na podatek 10 124 zł
Całość - kwota brutto 100 956 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 956,00 9 853,31 1 514,34 2 473,42 7 840,34 86 865,00 10 124,00 69 150,59
Luty 100 956,00 9 853,31 1 514,34 2 473,42 7 840,34 86 865,00 20 870,00 58 404,59
Marzec 100 956,00 599,06 92,07 2 473,42 8 801,23 97 541,00 31 213,00 57 777,22
Kwiecień 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Maj 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Czerwiec 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Lipiec 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Sierpień 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Wrzesień 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Październik 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Listopad 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Grudzień 100 956,00 0,00 0,00 2 473,42 8 863,43 98 233,00 31 435,00 58 184,15
Rocznie 1 211 472,00 20 305,68 3 120,75 29 681,04 104 252,78 1 155 368,00 240 863,00 708 989,75
Wynagrodzenie pracownika 100 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 853 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 562 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 686 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 473 zł
FGŚP 101 zł
Cała kwota 121 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 956,00 9 853,31 6 562,14 1 685,97 2 574,38 121 631,80 zł
Luty 100 956,00 9 853,31 6 562,14 1 685,97 2 574,38 121 631,80 zł
Marzec 100 956,00 599,06 398,97 1 685,97 2 574,38 106 214,38 zł
Kwiecień 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Maj 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Czerwiec 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Lipiec 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Sierpień 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Wrzesień 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Październik 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Listopad 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Grudzień 100 956,00 0,00 0,00 1 685,97 2 574,38 105 216,35 zł
Rocznie 1 211 472,00 20 305,68 13 523,25 20 231,64 30 892,56 1 296 425,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 100 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 151 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 69 151 zł netto poniesie łączny koszt równy 121 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 71100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 71 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 411 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 515 zł
Zaliczka na podatek 8 016 zł
Całość - kwota brutto 94 099 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 94 099,00 9 184,06 1 411,49 0,00 7 515,31 66 803,00 8 016,00 67 971,78
Luty 94 099,00 9 184,06 1 411,49 0,00 7 515,31 66 803,00 8 016,00 67 971,78
Marzec 94 099,00 1 937,56 297,77 0,00 8 267,73 73 491,00 8 819,00 74 777,02
Kwiecień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Maj 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Czerwiec 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Lipiec 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Sierpień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Wrzesień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Październik 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Listopad 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Grudzień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 8 468,91 75 279,00 9 033,00 76 596,61
Rocznie 1 129 188,00 20 305,68 3 120,75 0,00 99 518,54 884 608,00 6 638,00 900 090,07
Wynagrodzenie pracownika 94 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 305 zł
FGŚP 94 zł
Cała kwota 111 799 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 94 099,00 9 184,06 6 116,44 0,00 2 399,53 111 799,03 zł
Luty 94 099,00 9 184,06 6 116,44 0,00 2 399,53 111 799,03 zł
Marzec 94 099,00 1 937,56 1 290,37 0,00 2 399,53 99 726,46 zł
Kwiecień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Maj 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Czerwiec 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Lipiec 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Sierpień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Wrzesień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Październik 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Listopad 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Grudzień 94 099,00 0,00 0,00 0,00 2 399,53 96 498,53 zł
Rocznie 1 129 188,00 20 305,68 13 523,25 0,00 28 794,36 1 191 811,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 94 099 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 972 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 67 972 zł netto poniesie łączny koszt równy 111 799 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 71100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 71 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 192 zł
Całość - kwota brutto 82 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Luty 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Marzec 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Kwiecień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Maj 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Czerwiec 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Lipiec 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Sierpień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Wrzesień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Październik 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Listopad 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Grudzień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 834,00 11 192,00 71 100,00
Rocznie 987 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 008,00 134 304,00 853 200,00
Wynagrodzenie pracownika 82 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 82 292 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Luty 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Marzec 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Kwiecień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Maj 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Czerwiec 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Lipiec 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Sierpień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Wrzesień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Październik 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Listopad 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Grudzień 82 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 292,00 zł
Rocznie 987 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 82 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 82 292 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 71100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 71 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 714 zł
Zaliczka na podatek 25 201 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 85 706 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 85 706,00 0,00 0,00 0,00 7 713,54 0,00 25 201,00 0,00 52 791,46
Luty 85 706,00 0,00 0,00 0,00 7 713,54 0,00 27 001,00 0,00 50 991,46
Marzec 85 706,00 0,00 0,00 0,00 7 713,54 0,00 27 001,00 0,00 50 991,46
Kwiecień 85 706,00 0,00 0,00 0,00 7 713,54 0,00 27 001,00 0,00 50 991,46
Maj 85 706,00 0,00 0,00 0,00 7 713,54 0,00 27 001,00 0,00 50 991,46
Czerwiec 85 706,00 0,00 0,00 0,00 7 713,54 0,00 27 001,00 0,00 50 991,46
Lipiec 85 706,00 176,27 72,24 0,00 7 713,54 15,08 26 916,00 0,00 50 812,87
Sierpień 85 706,00 176,27 72,24 0,00 7 713,54 15,08 26 916,00 0,00 50 812,87
Wrzesień 85 706,00 176,27 72,24 0,00 7 713,54 15,08 26 916,00 0,00 50 812,87
Październik 85 706,00 176,27 72,24 0,00 7 713,54 15,08 26 916,00 0,00 50 812,87
Listopad 85 706,00 176,27 72,24 0,00 7 713,54 15,08 26 916,00 0,00 50 812,87
Grudzień 85 706,00 176,27 72,24 0,00 7 713,54 15,08 26 916,00 0,00 50 812,87
Rocznie 1 028 472,00 1 057,62 433,44 0,00 92 562,48 0,00 321 702,00 0,00 612 625,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 85 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 791 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.