Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 512 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 469 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 827 zł
Zaliczka na podatek 10 106 zł
Całość - kwota brutto 100 783 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 783,00 9 836,42 1 511,75 2 469,18 7 826,91 86 716,00 10 106,00 69 032,74
Luty 100 783,00 9 836,42 1 511,75 2 469,18 7 826,91 86 716,00 20 792,00 58 346,74
Marzec 100 783,00 632,84 97,25 2 469,18 8 782,54 97 334,00 31 147,00 57 654,19
Kwiecień 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Maj 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Czerwiec 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Lipiec 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Sierpień 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Wrzesień 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Październik 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Listopad 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Grudzień 100 783,00 0,00 0,00 2 469,18 8 848,24 98 064,00 31 380,00 58 085,58
Rocznie 1 209 396,00 20 305,68 3 120,75 29 630,16 104 070,52 1 153 342,00 240 396,00 707 803,89
Wynagrodzenie pracownika 100 783 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 551 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 683 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 469 zł
FGŚP 101 zł
Cała kwota 121 423 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 783,00 9 836,42 6 550,90 1 683,08 2 569,96 121 423,36 zł
Luty 100 783,00 9 836,42 6 550,90 1 683,08 2 569,96 121 423,36 zł
Marzec 100 783,00 632,84 421,45 1 683,08 2 569,96 106 090,33 zł
Kwiecień 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Maj 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Czerwiec 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Lipiec 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Sierpień 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Wrzesień 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Październik 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Listopad 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Grudzień 100 783,00 0,00 0,00 1 683,08 2 569,96 105 036,04 zł
Rocznie 1 209 396,00 20 305,68 13 523,25 20 196,96 30 839,52 1 294 261,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 100 783 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 033 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 69 033 zł netto poniesie łączny koszt równy 121 423 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 876 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 409 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 505 zł
Zaliczka na podatek 8 005 zł
Całość - kwota brutto 93 966 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 966,00 9 171,08 1 409,49 0,00 7 504,69 66 708,00 8 005,00 67 875,78
Luty 93 966,00 9 171,08 1 409,49 0,00 7 504,69 66 708,00 8 005,00 67 875,78
Marzec 93 966,00 1 963,52 301,77 0,00 8 253,06 73 361,00 8 803,00 74 644,33
Kwiecień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Maj 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Czerwiec 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Lipiec 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Sierpień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Wrzesień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Październik 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Listopad 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Grudzień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 8 456,94 75 173,00 9 021,00 76 488,30
Rocznie 1 127 592,00 20 305,68 3 120,75 0,00 99 374,90 883 334,00 6 626,00 898 790,59
Wynagrodzenie pracownika 93 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 108 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 302 zł
FGŚP 94 zł
Cała kwota 111 641 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 966,00 9 171,08 6 107,79 0,00 2 396,14 111 641,01 zł
Luty 93 966,00 9 171,08 6 107,79 0,00 2 396,14 111 641,01 zł
Marzec 93 966,00 1 963,52 1 307,67 0,00 2 396,14 99 633,33 zł
Kwiecień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Maj 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Czerwiec 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Lipiec 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Sierpień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Wrzesień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Październik 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Listopad 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Grudzień 93 966,00 0,00 0,00 0,00 2 396,14 96 362,14 zł
Rocznie 1 127 592,00 20 305,68 13 523,25 0,00 28 753,68 1 190 174,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 93 966 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 876 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 67 876 zł netto poniesie łączny koszt równy 111 641 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 176 zł
Całość - kwota brutto 82 176 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Luty 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Marzec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Kwiecień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Maj 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Czerwiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Lipiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Sierpień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Wrzesień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Październik 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Listopad 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Grudzień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Rocznie 986 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 892,00 134 112,00 852 000,00
Wynagrodzenie pracownika 82 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 82 176 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Luty 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Marzec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Kwiecień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Maj 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Czerwiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Lipiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Sierpień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Wrzesień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Październik 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Listopad 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Grudzień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Rocznie 986 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 82 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 82 176 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 700 zł
Zaliczka na podatek 25 154 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 85 559 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 85 559,00 0,00 0,00 0,00 7 700,31 0,00 25 154,00 0,00 52 704,69
Luty 85 559,00 0,00 0,00 0,00 7 700,31 0,00 26 954,00 0,00 50 904,69
Marzec 85 559,00 0,00 0,00 0,00 7 700,31 0,00 26 954,00 0,00 50 904,69
Kwiecień 85 559,00 0,00 0,00 0,00 7 700,31 0,00 26 954,00 0,00 50 904,69
Maj 85 559,00 0,00 0,00 0,00 7 700,31 0,00 26 954,00 0,00 50 904,69
Czerwiec 85 559,00 0,00 0,00 0,00 7 700,31 0,00 26 954,00 0,00 50 904,69
Lipiec 85 559,00 176,27 72,24 0,00 7 700,31 15,08 26 869,00 0,00 50 726,10
Sierpień 85 559,00 176,27 72,24 0,00 7 700,31 15,08 26 869,00 0,00 50 726,10
Wrzesień 85 559,00 176,27 72,24 0,00 7 700,31 15,08 26 869,00 0,00 50 726,10
Październik 85 559,00 176,27 72,24 0,00 7 700,31 15,08 26 869,00 0,00 50 726,10
Listopad 85 559,00 176,27 72,24 0,00 7 700,31 15,08 26 869,00 0,00 50 726,10
Grudzień 85 559,00 176,27 72,24 0,00 7 700,31 15,08 26 869,00 0,00 50 726,10
Rocznie 1 026 708,00 1 057,62 433,44 0,00 92 403,72 0,00 321 138,00 0,00 611 584,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 85 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 705 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.