Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 72 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 512 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 469 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 826 zł
Zaliczka na podatek 6 489 zł
Całość - kwota brutto 100 775 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 775,00 9 835,64 1 511,63 2 468,99 7 826,29 86 709,00 6 489,00 72 643,45
Luty 100 775,00 7 503,98 1 153,27 2 468,99 8 068,39 89 399,00 15 121,00 66 459,37
Marzec 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Kwiecień 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Maj 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Czerwiec 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Lipiec 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Sierpień 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Wrzesień 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Październik 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Listopad 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Grudzień 100 775,00 0,00 0,00 2 468,99 8 847,54 98 056,00 22 530,00 66 928,47
Rocznie 1 209 300,00 17 339,62 2 664,90 29 627,88 104 370,08 1 156 668,00 246 910,00 808 387,52
Wynagrodzenie pracownika 100 775 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 836 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 550 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 683 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 469 zł
FGŚP 101 zł
Cała kwota 121 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 775,00 9 835,64 6 550,38 1 682,94 2 569,77 121 413,73 zł
Luty 100 775,00 7 503,98 4 997,52 1 682,94 2 569,77 117 529,21 zł
Marzec 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Kwiecień 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Maj 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Czerwiec 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Lipiec 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Sierpień 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Wrzesień 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Październik 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Listopad 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Grudzień 100 775,00 0,00 0,00 1 682,94 2 569,77 105 027,71 zł
Rocznie 1 209 300,00 17 339,62 11 547,90 20 195,28 30 837,24 1 289 220,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 100 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 643 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 72 643 zł netto poniesie łączny koszt równy 121 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 409 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 504 zł
Zaliczka na podatek 4 878 zł
Całość - kwota brutto 93 962 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 962,00 9 170,69 1 409,43 0,00 7 504,37 66 706,00 4 878,00 70 999,51
Luty 93 962,00 8 168,93 1 255,47 0,00 7 608,38 67 630,00 4 945,00 71 984,22
Marzec 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Kwiecień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Maj 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Czerwiec 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Lipiec 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Sierpień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Wrzesień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Październik 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Listopad 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Grudzień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 8 456,58 75 170,00 5 497,00 80 008,42
Rocznie 1 127 544,00 17 339,62 2 664,90 0,00 99 678,55 886 036,00 64 793,00 943 067,93
Wynagrodzenie pracownika 93 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 108 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 302 zł
FGŚP 94 zł
Cała kwota 111 636 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 962,00 9 170,69 6 107,53 0,00 2 396,03 111 636,25 zł
Luty 93 962,00 8 168,93 5 440,37 0,00 2 396,03 109 967,33 zł
Marzec 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Kwiecień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Maj 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Czerwiec 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Lipiec 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Sierpień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Wrzesień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Październik 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Listopad 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Grudzień 93 962,00 0,00 0,00 0,00 2 396,03 96 358,03 zł
Rocznie 1 127 544,00 17 339,62 11 547,90 0,00 28 752,36 1 185 183,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 93 962 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 111 636 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 71 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 176 zł
Całość - kwota brutto 82 176 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Luty 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Marzec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Kwiecień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Maj 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Czerwiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Lipiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Sierpień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Wrzesień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Październik 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Listopad 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Grudzień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 741,00 11 176,00 71 000,00
Rocznie 986 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 892,00 134 112,00 852 000,00
Wynagrodzenie pracownika 82 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 82 176 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Luty 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Marzec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Kwiecień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Maj 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Czerwiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Lipiec 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Sierpień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Wrzesień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Październik 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Listopad 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Grudzień 82 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 176,00 zł
Rocznie 986 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 82 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 71 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 71 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 82 176 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 71000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 71 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 25 154 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 85 559 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 85 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 154,00 0,00 60 405,00
Luty 85 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 954,00 0,00 58 605,00
Marzec 85 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 954,00 0,00 58 605,00
Kwiecień 85 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 954,00 0,00 58 605,00
Maj 85 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 954,00 0,00 58 605,00
Czerwiec 85 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 954,00 0,00 58 605,00
Lipiec 85 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 869,00 0,00 58 426,41
Sierpień 85 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 869,00 0,00 58 426,41
Wrzesień 85 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 869,00 0,00 58 426,41
Październik 85 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 869,00 0,00 58 426,41
Listopad 85 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 869,00 0,00 58 426,41
Grudzień 85 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 26 869,00 0,00 58 426,41
Rocznie 1 026 708,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 321 138,00 0,00 703 988,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 85 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 405 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.