Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 670 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 670 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 12 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Luty 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Marzec 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Kwiecień 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Maj 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Czerwiec 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Lipiec 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Sierpień 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Wrzesień 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Październik 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Listopad 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Grudzień 670,00 65,39 10,05 16,42 12,00 328,00 0,00 566,14
Rocznie 8 040,00 784,68 120,60 197,04 144,00 3 936,00 0,00 6 793,68
Wynagrodzenie pracownika 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 11 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Luty 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Marzec 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Kwiecień 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Maj 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Czerwiec 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Lipiec 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Sierpień 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Wrzesień 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Październik 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Listopad 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Grudzień 670,00 65,39 43,55 11,19 17,09 807,22 zł
Rocznie 8 040,00 784,68 522,60 134,28 205,08 9 686,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 566 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 670 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 54 zł
Zaliczka na podatek 35 zł
Całość - kwota brutto 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Luty 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Marzec 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Kwiecień 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Maj 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Czerwiec 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Lipiec 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Sierpień 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Wrzesień 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Październik 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Listopad 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Grudzień 670,00 65,39 10,05 0,00 53,51 476,00 35,00 506,05
Rocznie 8 040,00 784,68 120,60 0,00 642,12 5 712,00 420,00 6 072,60
Wynagrodzenie pracownika 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 65 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 16 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Luty 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Marzec 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Kwiecień 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Maj 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Czerwiec 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Lipiec 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Sierpień 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Wrzesień 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Październik 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Listopad 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Grudzień 670,00 65,39 43,55 0,00 17,09 796,03 zł
Rocznie 8 040,00 784,68 522,60 0,00 205,08 9 552,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 670 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Całość - kwota brutto 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Luty 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Marzec 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Kwiecień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Maj 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Czerwiec 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Lipiec 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Sierpień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Wrzesień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Październik 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Listopad 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Grudzień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,00 91,00 579,00
Rocznie 8 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 432,00 1 092,00 6 948,00
Wynagrodzenie pracownika 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Luty 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Marzec 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Kwiecień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Maj 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Czerwiec 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Lipiec 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Sierpień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Wrzesień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Październik 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Listopad 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Grudzień 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 zł
Rocznie 8 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 670 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 288 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 670 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 288,19
Luty 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 288,19
Marzec 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 288,19
Kwiecień 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 288,19
Maj 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 288,19
Czerwiec 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 288,19
Lipiec 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 42,99
Sierpień 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 42,99
Wrzesień 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 42,99
Październik 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 42,99
Listopad 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 42,99
Grudzień 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 42,99
Rocznie 8 040,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 1 987,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 288 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ