Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 57300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 57 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 860 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 404 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 450 zł
Zaliczka na podatek 5 603 zł
Całość - kwota brutto 57 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 300,00 5 592,48 859,50 1 403,85 4 449,98 49 194,00 5 603,00 39 391,19
Luty 57 300,00 5 592,48 859,50 1 403,85 4 449,98 49 194,00 5 603,00 39 391,19
Marzec 57 300,00 5 592,48 859,50 1 403,85 4 449,98 49 194,00 11 120,00 33 874,19
Kwiecień 57 300,00 3 528,24 542,25 1 403,85 4 664,31 51 576,00 16 504,00 30 657,35
Maj 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Czerwiec 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Lipiec 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Sierpień 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Wrzesień 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Październik 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Listopad 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Grudzień 57 300,00 0,00 0,00 1 403,85 5 030,65 55 646,00 17 807,00 33 058,50
Rocznie 687 600,00 20 305,68 3 120,75 16 846,20 58 259,45 644 326,00 123 024,00 407 781,92
Wynagrodzenie pracownika 57 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 725 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 957 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 404 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 69 035 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 300,00 5 592,48 3 724,50 956,91 1 461,15 69 035,04 zł
Luty 57 300,00 5 592,48 3 724,50 956,91 1 461,15 69 035,04 zł
Marzec 57 300,00 5 592,48 3 724,50 956,91 1 461,15 69 035,04 zł
Kwiecień 57 300,00 3 528,24 2 349,75 956,91 1 461,15 65 596,05 zł
Maj 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Czerwiec 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Lipiec 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Sierpień 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Wrzesień 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Październik 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Listopad 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Grudzień 57 300,00 0,00 0,00 956,91 1 461,15 59 718,06 zł
Rocznie 687 600,00 20 305,68 13 523,25 11 482,92 17 533,80 750 445,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 57 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 391 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 69 035 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 57300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 57 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 860 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 576 zł
Zaliczka na podatek 4 881 zł
Całość - kwota brutto 57 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 300,00 5 592,48 859,50 0,00 4 576,32 40 678,00 4 881,00 41 390,34
Luty 57 300,00 5 592,48 859,50 0,00 4 576,32 40 678,00 4 881,00 41 390,34
Marzec 57 300,00 5 592,48 859,50 0,00 4 576,32 40 678,00 4 881,00 41 390,34
Kwiecień 57 300,00 3 528,24 542,25 0,00 4 790,66 42 584,00 5 110,00 43 328,77
Maj 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Czerwiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Lipiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Sierpień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Wrzesień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Październik 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Listopad 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Grudzień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 45 840,00 5 501,00 46 642,20
Rocznie 687 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 59 775,62 531 338,00 3 986,00 540 637,39
Wynagrodzenie pracownika 57 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 725 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 404 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 68 078 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 300,00 5 592,48 3 724,50 0,00 1 461,15 68 078,13 zł
Luty 57 300,00 5 592,48 3 724,50 0,00 1 461,15 68 078,13 zł
Marzec 57 300,00 5 592,48 3 724,50 0,00 1 461,15 68 078,13 zł
Kwiecień 57 300,00 3 528,24 2 349,75 0,00 1 461,15 64 639,14 zł
Maj 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Czerwiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Lipiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Sierpień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Wrzesień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Październik 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Listopad 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Grudzień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 1 461,15 58 761,15 zł
Rocznie 687 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 533,80 738 962,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 57 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 68 078 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 57300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 57 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 793 zł
Całość - kwota brutto 57 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Luty 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Marzec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Kwiecień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Maj 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Czerwiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Lipiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Sierpień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Wrzesień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Październik 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Listopad 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Grudzień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 840,00 7 793,00 49 507,00
Rocznie 687 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 080,00 93 516,00 594 084,00
Wynagrodzenie pracownika 57 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Luty 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Marzec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Kwiecień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Maj 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Czerwiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Lipiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Sierpień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Wrzesień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Październik 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Listopad 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Grudzień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 zł
Rocznie 687 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 507 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 57300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 57 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 157 zł
Zaliczka na podatek 16 111 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 57 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 0,00 16 111,00 0,00 36 032,00
Luty 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 0,00 17 911,00 0,00 34 232,00
Marzec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 0,00 17 911,00 0,00 34 232,00
Kwiecień 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 0,00 17 911,00 0,00 34 232,00
Maj 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 0,00 17 911,00 0,00 34 232,00
Czerwiec 57 300,00 0,00 0,00 0,00 5 157,00 0,00 17 911,00 0,00 34 232,00
Lipiec 57 300,00 176,27 72,24 0,00 5 157,00 15,08 17 827,00 0,00 34 052,41
Sierpień 57 300,00 176,27 72,24 0,00 5 157,00 15,08 17 827,00 0,00 34 052,41
Wrzesień 57 300,00 176,27 72,24 0,00 5 157,00 15,08 17 827,00 0,00 34 052,41
Październik 57 300,00 176,27 72,24 0,00 5 157,00 15,08 17 827,00 0,00 34 052,41
Listopad 57 300,00 176,27 72,24 0,00 5 157,00 15,08 17 827,00 0,00 34 052,41
Grudzień 57 300,00 176,27 72,24 0,00 5 157,00 15,08 17 827,00 0,00 34 052,41
Rocznie 687 600,00 1 057,62 433,44 0,00 61 884,00 0,00 212 628,00 0,00 411 506,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 57 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 032 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.