Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 57000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 57 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 855 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 397 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 427 zł
Zaliczka na podatek 5 572 zł
Całość - kwota brutto 57 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 000,00 5 563,20 855,00 1 396,50 4 426,68 48 935,00 5 572,00 39 186,62
Luty 57 000,00 5 563,20 855,00 1 396,50 4 426,68 48 935,00 5 572,00 39 186,62
Marzec 57 000,00 5 563,20 855,00 1 396,50 4 426,68 48 935,00 10 933,00 33 825,62
Kwiecień 57 000,00 3 616,08 555,75 1 396,50 4 628,85 51 182,00 16 378,00 30 424,82
Maj 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Lipiec 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Sierpień 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Wrzesień 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Październik 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Listopad 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Grudzień 57 000,00 0,00 0,00 1 396,50 5 004,32 55 354,00 17 713,00 32 886,18
Rocznie 684 000,00 20 305,68 3 120,75 16 758,00 57 943,45 640 819,00 122 220,00 405 713,12
Wynagrodzenie pracownika 57 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 705 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 952 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 397 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 68 674 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 000,00 5 563,20 3 705,00 951,90 1 453,50 68 673,60 zł
Luty 57 000,00 5 563,20 3 705,00 951,90 1 453,50 68 673,60 zł
Marzec 57 000,00 5 563,20 3 705,00 951,90 1 453,50 68 673,60 zł
Kwiecień 57 000,00 3 616,08 2 408,25 951,90 1 453,50 65 429,73 zł
Maj 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Lipiec 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Sierpień 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Wrzesień 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Październik 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Listopad 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Grudzień 57 000,00 0,00 0,00 951,90 1 453,50 59 405,40 zł
Rocznie 684 000,00 20 305,68 13 523,25 11 422,80 17 442,00 746 693,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 57 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 187 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 68 674 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 57000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 57 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 855 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 552 zł
Zaliczka na podatek 4 856 zł
Całość - kwota brutto 57 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 000,00 5 563,20 855,00 0,00 4 552,36 40 465,00 4 856,00 41 173,64
Luty 57 000,00 5 563,20 855,00 0,00 4 552,36 40 465,00 4 856,00 41 173,64
Marzec 57 000,00 5 563,20 855,00 0,00 4 552,36 40 465,00 4 856,00 41 173,64
Kwiecień 57 000,00 3 616,08 555,75 0,00 4 754,54 42 263,00 5 072,00 43 002,07
Maj 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Lipiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Sierpień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Wrzesień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Październik 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Listopad 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Grudzień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 45 600,00 5 472,00 46 398,00
Rocznie 684 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 59 451,62 528 458,00 3 962,00 537 706,99
Wynagrodzenie pracownika 57 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 705 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 397 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 67 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 000,00 5 563,20 3 705,00 0,00 1 453,50 67 721,70 zł
Luty 57 000,00 5 563,20 3 705,00 0,00 1 453,50 67 721,70 zł
Marzec 57 000,00 5 563,20 3 705,00 0,00 1 453,50 67 721,70 zł
Kwiecień 57 000,00 3 616,08 2 408,25 0,00 1 453,50 64 477,83 zł
Maj 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Lipiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Sierpień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Wrzesień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Październik 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Listopad 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Grudzień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 453,50 58 453,50 zł
Rocznie 684 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 442,00 735 270,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 57 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 174 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 67 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 57000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 57 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 752 zł
Całość - kwota brutto 57 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Luty 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Marzec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Kwiecień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Maj 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Lipiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Sierpień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Wrzesień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Październik 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Listopad 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Grudzień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 600,00 7 752,00 49 248,00
Rocznie 684 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 200,00 93 024,00 590 976,00
Wynagrodzenie pracownika 57 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Luty 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Marzec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Kwiecień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Maj 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Lipiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Sierpień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Wrzesień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Październik 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Listopad 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Grudzień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 zł
Rocznie 684 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 248 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 57000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 57 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 130 zł
Zaliczka na podatek 16 015 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 57 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 16 015,00 0,00 35 855,00
Luty 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Marzec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Kwiecień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Maj 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Lipiec 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Sierpień 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Wrzesień 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Październik 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Listopad 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Grudzień 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Rocznie 684 000,00 1 057,62 433,44 0,00 61 560,00 0,00 211 476,00 0,00 409 382,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 57 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 855 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.