Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 100000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 100 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 101 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 267 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 703 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 736 zł
Zaliczka na podatek 17 349 zł
Całość - kwota brutto 151 123 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 151 123,00 14 749,60 2 266,85 3 702,51 11 736,36 130 154,00 17 349,00 101 318,68
Luty 151 123,00 5 556,08 853,90 3 702,51 12 690,95 140 761,00 45 044,00 83 275,56
Marzec 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Kwiecień 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Maj 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Czerwiec 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Lipiec 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Sierpień 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Wrzesień 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Październik 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Listopad 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Grudzień 151 123,00 0,00 0,00 3 702,51 13 267,84 147 170,00 47 094,00 87 058,65
Rocznie 1 813 476,00 20 305,68 3 120,75 44 430,12 157 105,71 1 742 615,00 376 236,00 1 055 180,74
Wynagrodzenie pracownika 151 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 750 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 823 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 524 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 703 zł
FGŚP 151 zł
Cała kwota 182 073 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 151 123,00 14 749,60 9 823,00 2 523,75 3 853,63 182 072,98 zł
Luty 151 123,00 5 556,08 3 700,25 2 523,75 3 853,63 166 756,71 zł
Marzec 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Kwiecień 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Maj 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Czerwiec 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Lipiec 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Sierpień 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Wrzesień 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Październik 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Listopad 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Grudzień 151 123,00 0,00 0,00 2 523,75 3 853,63 157 500,38 zł
Rocznie 1 813 476,00 20 305,68 13 523,25 30 285,00 46 243,56 1 923 833,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 151 123 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 101 319 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 101 319 zł netto poniesie łączny koszt równy 182 073 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 100000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 100 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 95 599 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 985 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 570 zł
Zaliczka na podatek 11 274 zł
Całość - kwota brutto 132 345 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 132 345,00 12 916,87 1 985,18 0,00 10 569,87 93 954,00 11 274,00 95 598,60
Luty 132 345,00 7 388,81 1 135,57 0,00 11 143,86 99 057,00 11 887,00 100 789,92
Marzec 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Kwiecień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Maj 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Czerwiec 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Lipiec 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Sierpień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Wrzesień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Październik 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Listopad 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Grudzień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 11 911,05 105 876,00 12 705,00 107 728,83
Rocznie 1 588 140,00 20 305,68 3 120,75 0,00 140 824,23 1 251 771,00 9 388,00 1 273 676,82
Wynagrodzenie pracownika 132 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 917 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 602 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 242 zł
FGŚP 132 zł
Cała kwota 157 239 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 132 345,00 12 916,87 8 602,43 0,00 3 374,80 157 239,10 zł
Luty 132 345,00 7 388,81 4 920,82 0,00 3 374,80 148 029,43 zł
Marzec 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Kwiecień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Maj 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Czerwiec 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Lipiec 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Sierpień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Wrzesień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Październik 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Listopad 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Grudzień 132 345,00 0,00 0,00 0,00 3 374,80 135 719,80 zł
Rocznie 1 588 140,00 20 305,68 13 523,25 0,00 40 497,60 1 662 466,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 132 345 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 95 599 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 95 599 zł netto poniesie łączny koszt równy 157 239 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 100000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 100 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 100 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 741 zł
Całość - kwota brutto 115 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Luty 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Marzec 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Kwiecień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Maj 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Czerwiec 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Lipiec 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Sierpień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Wrzesień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Październik 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Listopad 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Grudzień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 593,00 15 741,00 100 000,00
Rocznie 1 388 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111 116,00 188 892,00 1 200 000,00
Wynagrodzenie pracownika 115 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 115 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Luty 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Marzec 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Kwiecień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Maj 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Czerwiec 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Lipiec 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Sierpień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Wrzesień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Październik 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Listopad 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Grudzień 115 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 741,00 zł
Rocznie 1 388 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 388 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 115 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 100 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 100 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 115 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 100000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 100 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 77 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 539 zł
Zaliczka na podatek 38 801 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 128 206 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 128 206,00 0,00 0,00 0,00 11 538,54 0,00 38 801,00 0,00 77 866,46
Luty 128 206,00 0,00 0,00 0,00 11 538,54 0,00 40 601,00 0,00 76 066,46
Marzec 128 206,00 0,00 0,00 0,00 11 538,54 0,00 40 601,00 0,00 76 066,46
Kwiecień 128 206,00 0,00 0,00 0,00 11 538,54 0,00 40 601,00 0,00 76 066,46
Maj 128 206,00 0,00 0,00 0,00 11 538,54 0,00 40 601,00 0,00 76 066,46
Czerwiec 128 206,00 0,00 0,00 0,00 11 538,54 0,00 40 601,00 0,00 76 066,46
Lipiec 128 206,00 176,27 72,24 0,00 11 538,54 15,08 40 516,00 0,00 75 887,87
Sierpień 128 206,00 176,27 72,24 0,00 11 538,54 15,08 40 516,00 0,00 75 887,87
Wrzesień 128 206,00 176,27 72,24 0,00 11 538,54 15,08 40 516,00 0,00 75 887,87
Październik 128 206,00 176,27 72,24 0,00 11 538,54 15,08 40 516,00 0,00 75 887,87
Listopad 128 206,00 176,27 72,24 0,00 11 538,54 15,08 40 516,00 0,00 75 887,87
Grudzień 128 206,00 176,27 72,24 0,00 11 538,54 15,08 40 516,00 0,00 75 887,87
Rocznie 1 538 472,00 1 057,62 433,44 0,00 138 462,48 0,00 484 902,00 0,00 913 525,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 128 206 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 866 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.