Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 99900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 99 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 107 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 264 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 698 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 11 723 zł
Zaliczka na podatek 11 453 zł
Całość - kwota brutto 150 949 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 150 949,00 14 732,62 2 264,24 3 698,25 11 722,85 130 004,00 11 453,00 107 078,04
Luty 150 949,00 2 607,00 400,66 3 698,25 12 981,88 143 993,00 33 096,00 98 165,21
Marzec 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Kwiecień 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Maj 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Czerwiec 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Lipiec 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Sierpień 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Wrzesień 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Październik 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Listopad 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Grudzień 150 949,00 0,00 0,00 3 698,25 13 252,57 147 001,00 33 788,00 100 210,18
Rocznie 1 811 388,00 17 339,62 2 664,90 44 379,00 157 230,43 1 744 007,00 382 429,00 1 207 345,05
Wynagrodzenie pracownika 150 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 14 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 812 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 521 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 698 zł
FGŚP 151 zł
Cała kwota 181 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 150 949,00 14 732,62 9 811,69 2 520,85 3 849,20 181 863,36 zł
Luty 150 949,00 2 607,00 1 736,21 2 520,85 3 849,20 161 662,26 zł
Marzec 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Kwiecień 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Maj 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Czerwiec 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Lipiec 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Sierpień 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Wrzesień 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Październik 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Listopad 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Grudzień 150 949,00 0,00 0,00 2 520,85 3 849,20 157 319,05 zł
Rocznie 1 811 388,00 17 339,62 11 547,90 30 250,20 46 190,40 1 916 716,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 150 949 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 107 078 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 107 078 zł netto poniesie łączny koszt równy 181 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 99900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 99 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 99 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 983 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 559 zł
Zaliczka na podatek 6 863 zł
Całość - kwota brutto 132 209 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 132 209,00 12 903,60 1 983,14 0,00 10 559,00 93 858,00 6 863,00 99 900,26
Luty 132 209,00 4 436,02 681,76 0,00 11 438,21 101 673,00 7 435,00 108 218,01
Marzec 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Kwiecień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Maj 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Czerwiec 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Lipiec 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Sierpień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Wrzesień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Październik 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Listopad 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Grudzień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 11 898,81 105 767,00 7 734,00 112 576,19
Rocznie 1 586 508,00 17 339,62 2 664,90 0,00 140 985,31 1 253 201,00 91 638,00 1 333 880,17
Wynagrodzenie pracownika 132 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 594 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 239 zł
FGŚP 132 zł
Cała kwota 157 078 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 132 209,00 12 903,60 8 593,59 0,00 3 371,33 157 077,52 zł
Luty 132 209,00 4 436,02 2 954,31 0,00 3 371,33 142 970,66 zł
Marzec 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Kwiecień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Maj 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Czerwiec 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Lipiec 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Sierpień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Wrzesień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Październik 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Listopad 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Grudzień 132 209,00 0,00 0,00 0,00 3 371,33 135 580,33 zł
Rocznie 1 586 508,00 17 339,62 11 547,90 0,00 40 455,96 1 655 851,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 132 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 99 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 99 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 157 078 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 99900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 99 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 99 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 725 zł
Całość - kwota brutto 115 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Luty 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Marzec 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Kwiecień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Maj 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Czerwiec 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Lipiec 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Sierpień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Wrzesień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Październik 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Listopad 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Grudzień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 15 725,00 99 900,00
Rocznie 1 387 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 188 700,00 1 198 800,00
Wynagrodzenie pracownika 115 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 115 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Luty 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Marzec 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Kwiecień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Maj 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Czerwiec 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Lipiec 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Sierpień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Wrzesień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Październik 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Listopad 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Grudzień 115 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 625,00 zł
Rocznie 1 387 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 115 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 99 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 99 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 115 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 99900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 99 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 89 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 38 754 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 128 059 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 128 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 754,00 0,00 89 305,00
Luty 128 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 554,00 0,00 87 505,00
Marzec 128 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 554,00 0,00 87 505,00
Kwiecień 128 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 554,00 0,00 87 505,00
Maj 128 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 554,00 0,00 87 505,00
Czerwiec 128 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 554,00 0,00 87 505,00
Lipiec 128 059,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 40 469,00 0,00 87 326,41
Sierpień 128 059,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 40 469,00 0,00 87 326,41
Wrzesień 128 059,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 40 469,00 0,00 87 326,41
Październik 128 059,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 40 469,00 0,00 87 326,41
Listopad 128 059,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 40 469,00 0,00 87 326,41
Grudzień 128 059,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 40 469,00 0,00 87 326,41
Rocznie 1 536 708,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 484 338,00 0,00 1 050 788,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 128 059 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 89 305 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.