Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 100000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 100 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 68 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 500 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 450 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 766 zł
Zaliczka na podatek 10 025 zł
Całość - kwota brutto 100 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 000,00 9 760,00 1 500,00 2 450,00 7 766,10 86 040,00 10 025,00 68 498,90
Luty 100 000,00 9 760,00 1 500,00 2 450,00 7 766,10 86 040,00 20 441,00 58 082,90
Marzec 100 000,00 785,68 120,75 2 450,00 8 697,92 96 394,00 30 846,00 57 099,65
Kwiecień 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Maj 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Czerwiec 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Lipiec 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Sierpień 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Wrzesień 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Październik 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Listopad 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Grudzień 100 000,00 0,00 0,00 2 450,00 8 779,50 97 300,00 31 136,00 57 634,50
Rocznie 1 200 000,00 20 305,68 3 120,75 29 400,00 103 245,62 1 144 174,00 238 295,00 702 391,95
Wynagrodzenie pracownika 100 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 500 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 670 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 450 zł
FGŚP 100 zł
Cała kwota 120 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 000,00 9 760,00 6 500,00 1 670,00 2 550,00 120 480,00 zł
Luty 100 000,00 9 760,00 6 500,00 1 670,00 2 550,00 120 480,00 zł
Marzec 100 000,00 785,68 523,25 1 670,00 2 550,00 105 528,93 zł
Kwiecień 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Maj 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Czerwiec 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Lipiec 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Sierpień 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Wrzesień 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Październik 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Listopad 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Grudzień 100 000,00 0,00 0,00 1 670,00 2 550,00 104 220,00 zł
Rocznie 1 200 000,00 20 305,68 13 523,25 20 040,00 30 600,00 1 284 468,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 100 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 68 499 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 100 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 120 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 100000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 100 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 72 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 500 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 987 zł
Zaliczka na podatek 8 519 zł
Całość - kwota brutto 100 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 000,00 9 760,00 1 500,00 0,00 7 986,60 70 992,00 8 519,00 72 234,36
Luty 100 000,00 9 760,00 1 500,00 0,00 7 986,60 70 992,00 8 519,00 72 234,36
Marzec 100 000,00 785,68 120,75 0,00 8 918,42 79 275,00 9 513,00 80 662,15
Kwiecień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Maj 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Czerwiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Lipiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Sierpień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Wrzesień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Październik 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Listopad 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Grudzień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 80 000,00 9 600,00 81 400,00
Rocznie 1 200 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 105 891,62 941 259,00 7 059,00 957 730,87
Wynagrodzenie pracownika 100 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 500 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 450 zł
FGŚP 100 zł
Cała kwota 118 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 000,00 9 760,00 6 500,00 0,00 2 550,00 118 810,00 zł
Luty 100 000,00 9 760,00 6 500,00 0,00 2 550,00 118 810,00 zł
Marzec 100 000,00 785,68 523,25 0,00 2 550,00 103 858,93 zł
Kwiecień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Maj 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Czerwiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Lipiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Sierpień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Wrzesień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Październik 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Listopad 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Grudzień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 102 550,00 zł
Rocznie 1 200 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 30 600,00 1 264 428,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 100 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 100 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 118 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 100000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 100 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 86 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 600 zł
Całość - kwota brutto 100 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Luty 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Marzec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Kwiecień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Maj 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Czerwiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Lipiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Sierpień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Wrzesień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Październik 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Listopad 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Grudzień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 13 600,00 86 400,00
Rocznie 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 163 200,00 1 036 800,00
Wynagrodzenie pracownika 100 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 100 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Luty 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Marzec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Kwiecień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Maj 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Czerwiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Lipiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Sierpień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Wrzesień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Październik 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Listopad 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Grudzień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 zł
Rocznie 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 86 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 100 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 100000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 100 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 61 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 000 zł
Zaliczka na podatek 29 775 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 100 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 29 775,00 0,00 61 225,00
Luty 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 31 575,00 0,00 59 425,00
Marzec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 31 575,00 0,00 59 425,00
Kwiecień 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 31 575,00 0,00 59 425,00
Maj 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 31 575,00 0,00 59 425,00
Czerwiec 100 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 31 575,00 0,00 59 425,00
Lipiec 100 000,00 176,27 72,24 0,00 9 000,00 15,08 31 491,00 0,00 59 245,41
Sierpień 100 000,00 176,27 72,24 0,00 9 000,00 15,08 31 491,00 0,00 59 245,41
Wrzesień 100 000,00 176,27 72,24 0,00 9 000,00 15,08 31 491,00 0,00 59 245,41
Październik 100 000,00 176,27 72,24 0,00 9 000,00 15,08 31 491,00 0,00 59 245,41
Listopad 100 000,00 176,27 72,24 0,00 9 000,00 15,08 31 491,00 0,00 59 245,41
Grudzień 100 000,00 176,27 72,24 0,00 9 000,00 15,08 31 491,00 0,00 59 245,41
Rocznie 1 200 000,00 1 057,62 433,44 0,00 108 000,00 0,00 376 596,00 0,00 713 822,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 100 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 225 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.