Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Aleksandra Małek-Jakubowska

Aleksandra Małek-Jakubowska
Kategoria:
Biznes

Prawnik, adwokat. Od 2013 właścicielka własnej kancelarii adwokackiej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, tam też otrzymała uprawnienia adwokackie.

Podczas studiów udzielała się w ramach wolontariatu w Studenckiej Poradni Prawnej, a także w Kole Naukowym Sympatyków Prawa. Pracowała w Kancelariach adwokackich adwokata Marka Ciemniewskiego, adwokata Rafała Reronia i adwokata Pawła Ciemniewskiego. Była również dyrektorem biura zarządu firmy BSK Return.

Od 2006 roku doradza organom spółek kapitałowych w zakresie bieżącego funkcjonowania, organizacji i zarządzania grupami kapitałowymi oraz procesami restrukturyzacyjnymi. 

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym także w zakresie przygotowania oraz prowadzenia posiedzeń rad nadzorczych i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Dzięki długoletniej praktyce nabyła cenne umiejętności i wiedzę, którymi dzieli się również z innymi, prowadząc szkolenia i warsztaty.