Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Robert Garstka

Robert Garstka
Kategoria:
Kultura

Fotograf, specjalista ds. etnologii Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody. Absolwent kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Ukończył także studia dziennikarskie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Miłośnik fotografii, etnologii, kulturoznawstwa i dokumentacji dziedzictwa, społeczny opiekun zabytków oraz współpracownik pisma Nowe Zagłębie. W roku 2014, z ramienia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, współtworzył projekt "Tropem Kolberga", a następnie „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”, którego jest jednym z pomysłodawców. Jego wkład to m.in. wykonanie fotograficznej dokumentacji zwyczajów dorocznych i rodzinnych, które występują na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Projekt był kontynuacją terenowych badań etnograficznych podjętych w tym rejonie po przeszło 50 latach. Zestawienie archiwalnych oraz teraźniejszych przejawów aktywności kulturowej stało się okazją do uchwycenia zmian, które zaszły w kulturze mieszkańców pogranicza małopolsko-śląskiego. W wyniku projektu „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” powstały m.in.: publikacja pod takim samym tytułem, strona internetowa tropemkolberga.pl oraz dwie wystawy fotograficzne.

Robert Garstka od lat zajmuje się fotografowaniem i dokumentowaniem mało znanych i niepopularnych obiektów zabytkowych, aby na nowo je pokazać i promować. Najczęściej są to elementy architektury sakralnej, architektura drewniana, obiekty poprzemysłowe, kapliczki i krzyże przydrożne oraz zabytkowe pomniki nagrobne. Stara się także dokumentować przejawy kultury niematerialnej, rozmaite zwyczaje i obrzędy doroczne oraz rodzinne. Wydał książkę pt. „Będziński pejzaż frasobliwy” oraz albumy „Dom wieczności”, „Przydrożni świadkowie wiary” i  „Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie śląskim”. Jest współautorem zdjęć w publikacjach książkowych, m.in. „Istebna zespół regionalny”, „Kolędnicy”, „Dziedzictwo diaspory”, „Przyroda i krajobraz”, „Zapraszamy do Będzina”.

Współzałożyciel grupy fotograficznej Koń Trojański i Stowarzyszenia Via Arte. Laureat licznych konkursów fotograficznych, zdobył m.in. nagrody:

  • I miejsce w konkursie BZ WBK PressFoto 2013,
  • III miejsce w międzynarodowym konkursie „Barwy Soli Europy” 2011,
  • Kwalifikacja do wystawy w międzynarodowym konkursie „Sól na świecie w fotografii” 2014,
  • I miejsce w konkursie „Obiekty zabytkowe naszego miasta” Będzin 2001,
  • Wyróżnienie w konkursie TVP Katowice „Bliżej natury” 2000.

Otrzymał nagrodę Miasta Będzina i nagrodę Starosty Będzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie Twórczości Artystycznej oraz Upowszechniania i Ochrony Kultury i wyróżniony przez Związek Kombatantów Odznaką Zasłużony dla Związku Kombatantów RP i BWP za dokumentację zdjęciową do publikacji „Miejsca pamięci w Będzinie”.

Jest także jednym z pomysłodawców Forum Regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”, w 2017 r. w Chrzanowie odbyła się pierwsza edycja.